Şiir Defteri

ALTI LİDER ALTI İMZA

Yazan: öğretmen
24.06.2022 / 00:50
38 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
ALTI LİDER ALTI İMZA Daha önceki köşe yazımda, muhalefet partilerin son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik krize karşı gereken hassasiyeti göstermediklerini, bu görevi sanatçıların yerine getirdiğini açıklamaya çalışmıştım. # # Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü sanatçı Sezen Aksu için söylediği ''dilini koparırız '' söylem, Aksu'nun yazmış olduğu 'avcı' şiiriyle yanıt verdiğini, gösterilen tepki üzerine ''geri adım'' nasıl attığını, bu durumun şiirin ne kadar etkin bir güce sahip olduğunu ifade etmiştim. ## Ayni şekilde ''iğneden ipliğe'' yapılan zamların karşısında muhalefet partilerin gösteremediği veya göstermek istemediği tepkiyi Tarkan'ın seslendirdiği 'geççek' şarksı kısa süre içinde sosyal medyada izleme rekoru kırdığına vurgu yapmıştım. ## Yine işçiler greve bu zamlarla daha da yoksullaşan esnaf ve halk direnişe geçmiş, işçileri temsilen sanatçı Haluk Levent işverenle pazarlığa oturmuş, işten atılan işçilerin geri alınmasını ve istedikleri zammın kabul edilmesini sağladığını belirtmiştim. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, 6 siyasi parti 6 genel başkan, önce 12 Şubat'ta ?Yarının Türkiye'si için? sloğanı etrafında Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde bir arya gelmişlerdi. Yine 28 Şubatta Bilkent Otelde toplantının yapılacağı salona birlikte geldiler. Genel başkanların isimleri partilerin alfabetik sırasına göre okunarak yerlerini aldılar. 6 genel başkan yardımcısı 48 sayfalık ve 23 maddelik ''parlamenter sistem'' mutabakat metnini okudu. CHP'li Erkek konuşmasında, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ' önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sona erdirirken geçmişe dönmüyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Bizler, dünyanın ve ülkemizin demokrasi tecrübeleri ışığında, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu ve demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek ve gelecek nesillere de bu değerleri miras bırakmak için bir araya geldik'' dedi. DEVA'lı Yeneroğlu da ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan hükümet sistemi modeli amaçlıyoruz. Bu amaçla öncelikle etkili ve katılımcı bir yasama organı öngörüyoruz. Bu kapsamda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in kalbi olan TBMM'nin temsil yeteneği arttırılacak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevleri etkili kılınacaktır. Böylece yasama organının daha demokratik ve daha etkili olması sağlanacaktır" diye konuştu. DP'li Şahinalp ise "Cumhurbaşkanı ile Meclis'in görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Bizler, cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kesimleri hem de Meclis'teki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam anlamıyla sağlayabilmesini amaçlıyoruz. Bu noktada altını çizmek istediğim husus şudur ki cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacaktır.''dedi. Gelecek Parti'li Üstün, "'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de öncelikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Görevini kötüye kullanmak suretiyle Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına sebep olup devleti tazminata mahkum ettiren ve zarara uğratan hakimlere ve savcılara bu tazminat ve zararın rücu ettirilmesini sağlayacağız. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı anayasal güvenceye kavuşturacağız. Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz."diye ifade etti. İYİ Parti'li Erdem "Temel hak ve özgürlükler; dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturulacak ve iç hukukumuz uluslararası standartlarla uyumlu kılınacaktır. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalar ortadan kaldırılacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin mevzuatı, Yarının Türkiye'sinde kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri etkili şekilde uygulanacaktır" diye konuştu. SP'li Kaya "Tüm kamu kurumlarını, fonksiyon ve etkinliklerini gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonuçlarını esas alacağız. Kamu İhale Kanunu'nu yenileyerek ihale mevzuatını tek kanunda düzenleyeceğiz. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artıracağız. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından 6 lider, sahneye çıkarak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' Mutabakat Metni'ni imzaladı. Sonuç olarak şunları vurgulamak isterim ; a - Umarım bundan sonra muhalefet partileri, son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen ekonomik kriz ve her türlü ihlallere karşı gereken hassasiyeti gösterme cesaretini göstererek kendilerine düşen görevleri yerine getirir. b - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm sağ partileri sağ yanına alırken, her nedense sol diye nitelenen partilerin hiç birini yanına almaması ilginç buldum. c - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan seçime yakın bir zamanda, sol olarak bilinen partileri en azından bir kısmını sol yanına alma ve seçim ittifakı yapma durumu her zaman olası bir durumdur diye düşünüyorum. d - Erdoğan'nın bu tür manevraları yapmakta ne kadar yetenekli olduğunu bilinmez bir durum değil. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi adına, bu tür girişimlerde bulunacağı ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Seyran_A
  • SonsuzMasalim
  • ŞekerPortakalı
  • Mehmett
  • Nurnur
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir