Şiir Defteri

TÜRKÇEDE VE İNGİLİZCEDE BAYAN VE KADIN SÖZCÜKLERİ SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
09.03.2019 / 01:08
187 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Bay+an=Bayan. Wo+man=Woman. Yani yetişkin insan dişisiliği tanımı Türkçede sondan, İngilizce de baştan erkeğe bağlı gibi ancak ben bunun böyle bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Ve İngilizcedeki 'Woman' sözcüğünün yetişkin insan dişisini aşağıladığını ya da yetişkin insan dişisine onurlandırmak açısından değil aşağılama açısından yaklaştığını düşünüyorum. Öteyandan; kont-kontes, kıral(kral)-kıraliçe(kraliçe), çar-çariçe, pırens(prens)-pırenses(prenses) sözcüklerinde olduğu gibi; Batıda yetişkin insan dişisinin yetişkin insan erkekine göre tanımlanmasının onur, saygınlık, üstünlük sayıldığı da ortada ki acaba Türkiye'de kendilerine bayan değil kadın denilmesini isteyen kaç yetişkin insan dişisi kendilerine kıraliçelik, pırenseslik verilmesine karşı çıkar? Yani bu işin mantıksızlık ve bilinçsizlik içerdiği bu açıdan bile daha en baştan açık, belli, ortada. Öteyandan Batı da insan dişisinin yaşlısına 'woman' yani kadın, gençine(gencine) ise 'miss' denilir yani kaç yetişkin insan dişisi yaşlı olarak tanımlanmak ister acaba? Türkçede 'bay-bayan' ile erkekten dişi türetilmiş; İngilizcede ise 'woman-man' ile dişiden erkek türetilmiş. Oysa İngilizcede 'Man' yalnızca 'adam' değil, 'insan' anlamına da geliyor yani 'ins+an'da olduğu gibi 'man' da 'm+an' durumunda. Gerçekte ise Türkçede de durum aynı: Bay-an=İn-s-an. Yani açık ki bayan demek 'İnsan' demek te yani 'bayan' sözcüğü içinde 'insan'ı da barındırmakta oysa 'kadın' demek yalnızca cinsel ilişki yaşamış insan dişisi anlamında yani bayan sözcüğü yetişkin insan dişisini 'insan' olmak ile tanımlarken 'kadın' sözcüğü yalnızca bacak arası, dişilik cinsel organı, cinsel ilişki ile tanımlamakta. Bu durumda yetişkin insan dişisine açık ki bayan demek kadın demekten daha üstel, daha nitel, daha manevi, daha onurlu bir hal. Ancak demek ki yoz, akıldışı, ahlakdışı, mantıkdışı birileri yetişkin insan dişisini 'insan olmak'la değil 'bacak arası' ile tanımlamaya ve tanımlatmaya çalışmakta ki bunun bir amaçının(amacının) nefs köleliğinin hazzının bir amaçının ya da işlevinin de özelde Türkiye toplumunu, genelde İslam toplumlarını, daha genelde ise akıldışı-ahlakdışı-mantıksız-köle bir insanlık yaratmak olduğu açıktır. Yani açık ki yetişkin insan dişisine 'bayan' demek yerine 'kadın' demek yetişkin insan dişisini farkında olmadan aşağılamaktır, küçümsemektir, insanlıktan dışlamaktır, akıldan-mantıktan dışlamaktır. Anlaşılan ki birileri bayan yerine kadın denilmesini yani bay ile tanımlanmaya karşı çıkarlarken biryandan da modadan sıpora, ekonomiden pılajlara kadar yetişkin insan dişisini yetişkin insan erkekine benzetmeye, döndürmeye, evirmeye, çevirmeye, ve yetişkin insan erkeki türü için 'kolay' var olmaya döndürmeye çalışıyor; 'Kadın hakları' diye abuksubuk erkek işilerini(işlerini) , yetişkin insan erkekilerinin bile yapmaması gereken işleri bayanların da yapmaları olarak yorumlamaya ve yorumlatmaya çalışıyor. Bu durumda açık ki pılajlardaki sütyen-külotlu yetişkin insan dişisilerinin bir saygınlık, üstünlük, nitelik olan bayan tanımına değil kadın tanımına girecekleri açık çünkü böyle bir hal insani, insanca, medeni bir hal değildir ki belli ki birileri bu tür yoz bir yetişkin insan dişisi türü, kitlesi, dünyası yaratmaya da çalışmakta. Çıplaklık ilkelliktir; giyinmek medeniliktir. Demek ki çıplaklık ile kadınlık ve ilkellik, giyinmek ile bayanlık ve medenilik kardeş. Üstelik yetişkin insan erkekileri için bile ortalıkta çıplak dolaşmak utanç iken. Demek ki 'bayan' yerine 'kadın'; herşeyden önce bir yoz Batı tuzakı(tuzağı). Yani bayanın pılajlarda işi olmaz ancak kadınların olabilir ki o da yalnızca nicel kadınların yani kadın olmayı beyin, ruh, kişilik, nitelik, manevilik, soyutluk olarak değil de bacak arası, cinsel organ, cinsel ilişki yani nicelik olarak tanımlayan anlayışın. İnsan sözcüğü Türkçe değil Arabça diyenler olacaktır, bu konuyu da çözerim. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 8.3.19/17.09
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Halim
  • abdullah9087
  • oranleo
  • Turkaydini
  • EmirhanErtaş
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir