Şiir Defteri

ÖZELEŞTİRİ YOKLUĞU SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
11.10.2020 / 07:30
73 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Yazımın adının 'Özeleştiri' yerine 'Özeleştiri yokluğu' olmasının nedeni özeleştirinin yararlarını özeleştiri yokluğunun zararları ile göstermeye, anlatmaya çalışmak içindir. İnsanın ve insanlığın temel ruhsal sorunu mantıksızlıktır. Bundan sonraki temel sorunu da özeleştirisizliktir. İnsanın ve insanlığın öteki tüm ruhsal sorunları bu iki sorundan sonra gelir çünkü bu iki sorunun açılımlarıdırlar. Örnek ki suç sorununa neden olan şey yalnızca suçluların mantıksızlıkları ve özeleştirisizlikleri değil, insanları suç işlemekten alıkoyacak önlemleri sağlamayan ülke yöneticisilerinin de mantıksızlıkları ve özeleştirisizlikleridir yani alttan ve üstten yani yönetilenlerdeki mantıksızlık ve özeleştirisizlik ile yönetenlerdeki mantıksızlık ve özeleştirisizlik birleşirse, suçlar ve sorunlar kaçınılmaz olurlar. Bu nedenle; mantık ve özeleştiri insanlara ilkokuldan üniversite sona kadar da, hayat boyunca da öğretilmesi gereken şeylerdir; insanların ilkokuldan, hayat boyu tutunmaları, sarılmaları gereken şeylerdir. Özeleştirisiz, özeleştiri yokluğu içindeki insan aynaya bakınca kendini göremeyen görünmez bir insan gibidir. Kendini göremeyince de kendisindeki sorunları da göremez, anlayamaz, kavrayamaz, ve onlara karşı savaşamaz da. Yani incirçekirdeği(incir çekirdeği) bir dünya içinde köle(esir) olur, ve üstelik de kendini bir halt sanır ki narsistlik başta olmak üzere öteki öznel ruhsal sorunların da nedeni budur. Yani özeleştiri yalnızca demokraside, laiklikte, özgürlükte, felsefede, bilimde, mantıkta, medenilikte, vicdan da, eğitimde, dinde değil akıl-ruh sağlığında da zorunludur. Dini inanç özeleştiriyi önler, dışlar çünkü dini inanç hem bilime yani mantığa aykırılık üzerine kuruludur hem de hem eleştiriyi hem de özeleştiriyi dışlar, önler, engeller. Bu nedenle ki hiçbir dini inanç kendini eleştirmez ve eleştirtmez oysa bilim bile kendini sürekli olarak eleştirir, yanlışlarını düzeltir, sürekli olarak gerçekleri ve doğruları arar oysa dini inançın amaçı(amacı) gerçekleri ve doğruları aramak değil kendini üstelik de mutlak olarak egemenleştirmektir, kendine mutlak olarak boyuneğdirtmektir(boyun eğdirtmektir). Bu nedenle ki dini inanç, siyaset, milliyetçilik, komünistlik, diktatörlük, özel sektör ve serbestlik özeleştirisiz insanların çok hoşuna gider. Tanım varsa özeleştiri de olmalıdır yani özeleştiri demek tanım da demektir yani özeleştirisizlik tanımsızlık, değerleri olmamak, kuralları olmamak, ilkeleri olmamak da demektir. Örnek ki dini tanımlayan Din hadisileri ile dinin tanımı şudur: 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, tarafsızlıktır, adilliktir, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır'; bu durumda, insan, kendini bu tanımlara göre kıyaslayabilir, eleştirebilir ve bu tanımlara aykırılığı varsa düzeltir yani özeleştiri olması için genelde 'tanım', özelde ise 'doğru tanım' olması zorunludur yani tanımsızlık da yanlış tanım da özeleştirisizliğe, oradan da mantıksızlığa neden olur, örnek ki 'İnsan insanın kurdudur' tanımına inanan bir insan bu tanımın gerçekten doğru olup olmadığını eleştirmezse, bu tanımı mutlak doğru olarak düşünürse kendisini de eleştirmez ve yanlış yolda gitmeyi sürdürür, hele ki hem dinli olduğuna hem de dinin tanımına aykırı olan 'İnsan insanın kurdudur' tanımına inanan insana mantıksızlık yanında bir de tutarsızlık eşlik eder ki bu da o insanı şizofreniye kadar götürebilir. Yani özeleştiri için 'Önce tanıma', sonra da 'doğru tanım'a gerek var ki 'tanım'ın varlığı zaten 'doğru tanım' doğru götürür çünkü tanımın varlığı demek 'Bu tanım acaba doğru mu?' demektir de. Yine örnek ki ahlakın doğru tanımının 'Ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün, insanca olmanın, demokrasinin, laikliğin, medeniyetin, evrimin ve evrenin en üst soyut nitel aşamasıdır' olduğu bilmeyip, ahlakı 'gelenek, görenek, tabu, dini inanç' kapsamında birşey sananlar açık ki ahlaka düşman olabilirler, bu da onların yanlışı olur. Yine örnek ki 'Özgürlük'ün 'Bilime ve ahlaka uygun öz' demek olduğu doğru tanımını bilmeyenler, 'özgürlük'ü serbestlik sanıp akıllarına gelen herşeyi, canlarının istediği herşeyi yapanlar yanlış yaparlar çünkü özgürlük başke şey, serbestlik başka şey. Yine örnek ki demokrasinin 'Önce bilim ve ahlak' olduğunu bilmeyip, demokrasiyi siyasi partilere oy vermek serbestliği sananlar demokrasiye zıt bir dünyayı demokrasi diye sanırlar. Yine örnek ki nefsin hem en büyük cehalet, hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçı olduğunu, hem de önce akılı, sonra da ahlakı yok ettiğini bilmeyenler nefsi güzel, doğru, iyi birşey sanırlar ve yanlış yaparlar. Yani demek ki önce tanımların doğru tanımlarını da bilmek zorunludur. Yine örnek ki bazı insanlar 'Atatürkçüyüm' demekte. Bu bir tanımdır ancak Atatürk'ün de bir tanımı var, o da 'Bilim ve ahlak'tır yani Atatürk yani Atatürkçülük demek 'Bilimsellik ve ahlakçılık' demektir, yani Atatürkçü olduğunu söyleyen kişi kendisinin 'Atatürk tanımı'na uygun olup olmadığını da sorgulamalıdır ki buna 'özeleştiri' denir yani Atatürkçü olduğunu söyleyen insan örnek ki astroloji gibi bilimdışı şeylere inanıyorsa, takı-pirsing gibi akıldışı şeyler takıyorsa, dövme gibi akıldışı şeyler taşıyorsa, toplumsal alanlarda ahlakdışı giysilerle bulunuyorsa, bikini/mayo diye ortalıkta sütyen-külot dolaşıyorsa, sigara ve içki kullanmak gibi sağlığa zararlı ve topluma kötü/yanlış/zararlı örneklik içinde ise Atatürk'e, Atatürkçülüğe yani 'Bilim ve ahlak'a aykırıdır ancak Atatürk'ün tanımını yani 'Atatürk=Bilim+Ahlak' tanımını bilmezse gerçekte Atatürkçü olmadığını, Atatürk'e aykırı bile olduğunu anlamaz yani insanlar yalnızca kendi tanımları, kendilerini kendilerinin tanımı içinde kalmamalılar, kendilerini tanımlarını o tanımların tanımları ile kıyaslamalıdırlar, eleştirmelidirler, incelemelidirler. Bu durumda; hem dinli olduğunu söyleyen yani kendini 'dinli' olarak tanımlayan, hem de dini tanımlayan Din hadisileri'ne yani dinin tanımına aykırı olan insan kuşkusuz ki dinli değildir, dinsizdir ancak dinin tanımını bilmediği ya da anlamadığı için bunu anlamaz. Yani özeleştiri özetle şudur: 1- Kendini tanımla., 2- Kendini doğru şeylerle tanımla., 3- Kendinin, kendini tanımladığın tanıma uygun olup olmadığını incele. Özeleştiri yokluğu da bu üç şeyin tersidir. Açık ki özleştirisizlik, özeleştiri yokluğu; mantıksızlık, tutarsızlık demektir, ve pısikopatlığa(psikopatlığa), sosyopatlığa, narsistliğe, depresyona ve şizofreniye de neden olabilir. Bu nedenle ki dünya; hem dini inançlı ya da dini olduklarını söyleyen, hem de ahlaka aykırı giysilerle ortalıkta dolaşan, öyle ki zina-fuhuş-porno gibi şeyler yapan insanlar ile de dolu durumda. Düşünün ki zina, fuhuş, eşcinsel evlilik, eşcinsellik, porno, çıplaklık, ensestlik, esrar gibi dine aykırı herşeyi serbest bırakan; dünyayı ahlakdışılığa, savaşa, barbarlığa, akıldışılığa boğan Abd bile kendini Hıristiyan(Hristiyan), dini inançlı, dinli sanmakta ki bu durum ya cehaletten yani dini tanımlayan Din hadisileri'ni yani dinin doğru tanımını bilmemektek gelir ya da meganarsist şizofreniden. Akıl-ruh sağlığı için de, din için de, bilimsellik için de, insanca olmak için de, Atatürkçü olmak için de özeleştiriye de sarılmak zorunludur. Bu nedenle ki ilkokul 1'den, üniversite sona kadar öğretim-eğitim mantık ve özeleştiri kültürüne sahip olmak üzerine de kurulu olmalıdır. Özeleştiriye sırtdönmek gerçeklere ve doğrulara sırtdönmektir ki bu ya akıl-ruh hastalığıdır ya da akıl-ruh hastalığına neden olur ki böyle bir ruhun da yalnızca akıl-ruh sağlığında değil, bilimde de, dinde de, sanatta da, medyada da, doğru devlet kavramında da, insanlıkta da, demokraside de, laiklikte de, özgürlükte de, medeniyette de, doğru ekonomide de yeri yoktur. Özeleştiri ruhun aynasıdır; yalnızca bedenini gösteren aynaya değil, ruhunu gösteren bu aynaya da bak. Özeleştiri yokluğu içinde ise doğrunun değil yanlışın içindesin demektir. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 11.10.20/ 07.29
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • yunusardacinitas
  • FKA
  • oldbutsilver
  • Vuslat
  • gülbahçem
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir