Şiir Defteri

KORONA YASAKLARINA UYMAYANLARIN DA SİGARA İÇENLERİN DE SEÇME VE SEÇİLME HAKLARI OLMAMALIDIR SAVIM

Yazan: Birturkbilgesi
29.11.2020 / 03:49
105 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Savım ki korona yasaklarına uymayanların da, sigara ve benzeri şeyler kullananların da seçme hakkı da, seçilme hakkı da olmamalıdır. Neden? Çünkü hem 21. yüzyıl mantık çağı olmalıdır, hem de kendi sağlığına bile aykırı davrananların da, topluma sağlığa zararlı örnek olanların da seçmek hakkına da, seçilmek hakkına da hakları yanlıştır yani kendileri için doğruyu seçemeyenler başkaları, toplum, ülke ve insanlık için doğruyu nasıl seçecekler? Demokrasi 'herkes' üzerine değil 'bilim ve ahlak' üzerine kuruludur çünkü demokrasi doğruyu seçmektir; doğruya giden yol da bilimden ve ahlaktan geçer çünkü zaten bilim doğruya giden yoldur, ahlak da doğrunun yani zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun soyut nitel zirvesidir. Yani amaç 'doğru' değilse demokrasinin anlamı olmaz zaten. Yani toplumlar 'doğru'ya yönelmelidir. 'Doğru herkese göre değişir' diyecek saçmalıklar olacaktır; onlar öğrenmeliler ki bilimdeki 'doğru' herkese göre değişen birşey değildir, gerçekliğe göre doğru olandır, örnek ki matematikteki dört işlem kuralları herkese göre değişmez, yani bilimdeki ve demokrasideki 'doğru' böyle bir doğrudur yani 'herkes'e göre yani keyife göre değilen doğru değil bilimsel doğrudur ki demokrasinin ve laikliğin de amaçı(amacı) zaten 'bilime göre doğru olan'a yönelmektir, akıldışılığa ve ahlakdışılığa göre yani cehalete ve nefse göre doğru olana değil. Yani insanlık doğrunun ve demokrasinin ne olduğu konusunda doğruyu öğrenmek zorunda yoksa akıldışı-ahlakdışı siyasetin, akıldışı-ahlakdışı kapitalistlerin, akıldışı-ahlakdışı medyanın, ve akıldışı-ahlakdışı ünlülerin oyuncağı olur. Korona açık ki insanlığın yalnızca cehaletini değil mantıksızlığını, insanlığa aykırılığını, akıldışılığını, bilimdışılığını ve nefse köleliğini de yani yanlış ve kötü yolda olduğunu da gösterdi yani açık ki Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin akıla, bilime ve ahlaka aykırılık durumu ne ise 21. yüzyıldaki insanlığın korona karşısındaki durumu da öyledir yani akıla, bilime ve ahlaka aykırılık yani 'yoldan çıkmışlık' yani açık ki Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin akıldışı, bilimdışı ve ahlakdışı tarihi günümüzde korona ile yinelenmektedir(tekrar etmektedir). Yani koronaya karşı önlemlere uymamak toplum içinde sigara içmek yani hem kendi sağlığını hem de toplumun sağlığını düşünmemek gibidir yani ilkellik ve barbarlık durumudur ki demokraside buna izin verilemez çünkü demokrasi bilim, ahlak ve medenilik düzeni demektir, siyasi parti curcunası ya da egemenliği değil. Cehalet diyecek ki 'Atatürk de sigara içiyordu'. Anlamadıkları birşey var; Atatürk zamanında sigaranın zararları bilinmiyordu oysa günümüzde sigaranın zararları her gün medyadan yayınlanmakta, ve sigara paketilerinin(paketlerinin) üzerilerinde(üzerlerinde) de yazmakta, yani Atatürk günümüzde yaşasa idi sigarayı da, içkiyi de, akıldışı-ahlakdışı modayı da yasaklardı çünkü zaten Atatürk 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil bilimi dinleyin' deyip bu duruma açıklık getirmiş durumdadır ancak kendini 'Atatürkçü' sunan Chp henüz bunu bile anlayamamış durum göstermekte, ve Chp'yi Atatürk'ün dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' partisi değil 'Cehalet ve haz partisi' sanmakta gibidir. Yani, 21. yüzyılda sigara içmek artık akıldışılık, ve akıl-ruh sağlıksızlığı sorunudur ki akıldışılık ve akıl-ruh sağlıksızlığı içinde olanların toplum ve ülke konularında karar vermeleri öncelikle demokrasiye aykırıdır çünkü demokrasi demek de 'Önce bilim ve ahlak' demektir, ve 21. yüzyılda, sigara konusundaki bunca uyarıya karşın sigara ve benzeri şeyler içmeyi sürdürmek 'Topluma yanlış, kötü, zararlı, çirkin örnek olmak' ahlaksızlığı durumudur. Yani ne kendi sağlığını düşünenlerin, ne de toplumun sağlığını düşünenlerin açık ki toplumsal konularda da, ülke konularında da karar vermeleri diye birşey bilime yani demokrasiye aykırıdır ki buna demokrasi değil diktatörlük ya da keyfilik yani barbarlık denilebilir ki demokrasi denilen ülkelerin geçmişte de, günümüzde de 'savaş ilahı' durumları da, korona salgınına karşı akıldışılık, bilimdışılık, önemsemezlik, sorumsuzluk, insanlıkdışılık içinde olmaları bu nedenledir. İnsanlık, ve demokrasi artık yeni ve doğru bir başlangıç yapmak zorunda; ve Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' temeli üzerine yani demokrasinin gerçek anlamı üzerine kurulmak zorunda. Bu nedenle ki genelde bilime ve ahlaka aykırı insanların; özelde ise sigara içenlerin, ve korona yasaklarına uymayanların seçme hakları da, seçilme hakları da 'Demokrasi bilimle ve ahlakla eğitmek demektir' gerçeğine uygun olarak süreli olarak yasaklanmalıdır, demokrasi bilim ve ahlak açısından artık çekidüzene(çeki düzene) girmelidir, hükümdarlığın, cehaletin, mantıksızlığın, nefsin, bilimdışılığın, akıldışılığın, insanlıkdışılığın bir türü olmaktan çıkarılmalıdır; unutulmamalıdır ki bir alimin oyu bin cahilin oyundan üstündür. Yani 'Ya mantıklı ol ya da seçme ve seçilme'. Yeni demokrasi, yeni dünya budur. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 29.11.20/03.49
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Ankakuşu
  • Rakun
  • sessizgeceler
  • irme
  • Pcpay

Bağlı Üyeler

  • GÖKKUŞAĞI19:42
  • irme19:37
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir