Şiir Defteri

HALKI KİN YA DA DÜŞMANLIĞA YA DA AYAKLANMAYA TEŞVİK SUÇU YANLIŞ UYGULANIYOR SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
30.11.2019 / 00:48
355 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Gerçek ki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' yasası Atatürk döneminde çıkarılmıştır büyük olasılıkla; ve cumhuriyete, Türkiye'ye, Atatürk'e, Türkiyeci halka karşı kışkırtmaları önlemek ve cezalandırmak için. Yani o yasanın başında büyük olasılıkla 'Cumhuriyete karşı' belirtimi vardır ancak açık ki sonradan belki de o belirtim görmezden ya da anlamazdan gelinmeye götürülmüş, bazı siyasi iktidarlarca; ya da o belirtim hep var. Yani o kanun; cumhuriyete karşı halkı tahrik etmeyi kapsıyor bence; cumhuriyet düşmanlarına, demokrasi düşmanlarına, laiklik düşmanlarına, bilimsellik düşmanlarına, ve Atatürk düşmanlarına karşı halkı tahrik etmeyi değil; yani bunu anlamak gerekir çünkü bunu başka türlü anlamanın da, kabul etmenin de olanağı ve anlamı yok örnek ki Galile 'Dünya dönüyor' dediğinde de halk isyan etmişti; yani bilimsel, doğru ve haklı şeylere karşı isyan etmek hakkı demokraside, laiklikte, Türkiye ruhunda yoktur yani örnek ki evrimi savunan bir kitaba karşı isyan hakkı yoktur çünkü demokrasi ve laiklik önce bilim, bilimsellik, bilimcilik, bilimsel özgürlük üzerine kuruludur, birilerinin keyifi(keyfi) ya da dini inançı(inancı) üzerine değil. Büyük olasılıkla o kanun Atatürk, demokrasi, laiklik düşmanı, Amerikancı siyasi iktidarlarca özünden, ruhundan, amaçından uzaklaştırılmış, ve tam tersine çevirilip(çevrilip) cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürkçülüğe, bilime karşı kullanılır duruma getirilmiş. Yani o yasak cumhuriyete, Atatürkçülüğe, demokrasiye, laikliğe, bilimselliğe ve ahlaka karşı kullanılamaz. Puta tapıcı Arabistan'da da Muhammed puta tapıcı halkı tahrik ediyordu, halkta kin ve düşmanlığa neden oluyordu; Jesus(İsa) da İsrail'de; Mustafa Kemal da Anadolu'da; Galile de, Sokrat da kendi ülkelerinde. Yani halk tahrik oluyor, halk kinleniyor, halk düşman oluyor, halk isyan ediyor diye gerçekler ve doğrular söylenemeyecek mi, yazılamayacak mı, bilim olmayacak mı, felsefe olmayacak mı, edebiyat ve sanat olmayacak mı? Unutulmamalı ki insanlık tarihi 'haksız tahrik olan halkların' yenilgileri üzerine kuruludur. Yani tahrik olmak değil; yani bilime, akıla, mantığa, ahlaka, insanlığa göre haklı tahrik olmak önemlidir yoksa örnek ki Almanya'da demokrasi Naziler üzerinde kin, nefret ve düşmanlığa neden olmakta. Zaten bu nedenle ki Atatürk cumhuriyet milletine; cumhuriyete karşı herşeye karşı tepki, ayaklanma, başkaldırı hakkı ve görevi vermiştir ki bu durum Bursa nutku'nda açıktır. Yani Türkiye cumhuriyeti'ne göre Türkiye'de Türkiye cumhuriyeti düşmanlarının, Atatürk düşmanlarının, laiklik düşmanlarının, demokrasi düşmanlarının, bilimsellik düşmanlarının, ahlak düşmanlarının tahrik olmak hakkı da, başkaldırı hakkı da yoktur ki insanlık açısından da doğru olan budur. Bu durum da Atatürkçülere, demokrasicilere, laiklikçilere, ahlakçılara Atatürk düşmanlarından, demokrasi düşmanlarından, laiklik düşmanlarından, ahlaka aykırılıklardan tahrik olmak hakkı verir ki Atatürk de zaten 'Türkiye ve Türklük demek ilim(bilim) ve ahlak demektir' deyip durumu belirtmiştir yani Türkiye cumhuriyeti'nin temeline göre; bilime ve ahlaka karşı tahrik olmak, ayaklanmak, başkaldırmak hakkı yoktur ancak bilime ve ahlaka düşmanlık edenlerden tahrik olmak hakkı vardır. Yani 'Halkın tahrik olması' suçu 'Bize göre' demektir. Öyle ise o 'Biz' bilime ve ahlaka göre 'doğru biz' olmalıdır yani bilim ve ahlak olmalıdır yoksa Meksika'da olduğu gibi, bir uyuşturucu baronunun çocuğunun tutuklanması da halkı tahrik edebilir ve isyana yönlendirebilir, ülkede olaylar çıkarabilir. Yani 'Halkı tahrik' 'Bize' göre değil; bilime ve ahlaka göre olmalıdır ve yorumlanmalıdır yoksa devletler, ülkeler, vatanlar, toplumlar siyasetin elinde oyuncak olurlar, ve isteyen siyasi parti ya da örgüt yanına, para ile de olsa bir kitle toplayıp 'Halk tahrik oldu' diyebilir. Yani Türkiye cumhuriyeti'nde 'Halkı tahrik suçu' Türkiye cumhuriyeti'ne göredir yani Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilime ve ahlaka göre'dir yani bu durumda açık ki hiçkimsenin(hiç kimsenin) bilimsel ve ahlaksal şeylere karşı olmak hakkı yoktur ki gerçek demokrasi de, gerçek laiklik de, en doğru devlet biçimi de budur. Biliyorsunuz Osmanlı'da da birileri teraziye ve matbaaya karşı tahrik olmuşlar ve ayaklanma yapmışlardı. Yani tahrik olmak hakkı, ayaklanmak hakkı yalnızca bilime ve ahlakadır; bilim düşmanlığına ve ahlak düşmanlığına değil. Yani anayasa böyle yorumlanmalıdır ki özüne, temeline ve amaçına(amacına) aykırı olmasın. Yani anayasadaki ve kanunlardaki 'Halkı tahrik, kin ve düşmanlığa yönlendirmek' suçu; gerçekleri ve doğruları öğrenme hakkına, felsefeye, bilime, ahlaka aykırı olamaz, yorumlanamaz, uygulanamaz. Örnek ki Atatürkçülerin Atatürk düşmanlarına hakaretleri 'Halkı tahrik, kin ve düşmanlığa yönlendirmek' suçu olamaz ancak Atatürk düşmanlarının Atatürkçülere ya da Atatürk'e hakaretleri 'Halkı tahrik, kin ve düşmanlığa yönlendirmek' suçu oluşturur; bunun karşıtı vatana, devlete, ülkeye ihanet suçuna girer. Yani ölçüt(referans) noktasını doğru almak gerekir. Yani hiçkimsenin(hiç kimsenin) bilime ve ahlaka karşı tahrik olmak, kin duymak, nefret duymak, düşman olmak hakkı yoktur; bunlar ancak bilimdışılığa ve ahlakdışılığa karşı haktır. 'Halkı kin ve düşmanlığa ya da ayaklanmaya yönlendirmek' suçunun kılıçı(kılıcı) Atatürkçülerin, demokrasicilerin, laiklerin üzerinde değil; Atatürk düşmanlarının, Türkiye düşmanılarının(düşmanlarının), demokrasi düşmanılarının, laiklik düşmanılarının üzerinde dolaşmalıdır. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 30.11.19/00.47
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Mismail
  • bluesky14722
  • rodoza_006
  • Akis
  • beyza_tuglu572
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir