Şiir Defteri

FELSEFE NEDİR SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
07.02.2019 / 04:44
260 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Felsefe ülkemizde de, öteki ülkelerde de gerçek, doğru felsefe yani felsefe bilimi olarak değil; felsefe tarihi yani felsefe mazisi olarak öğretilmektedir ki bu hali ile felsefe boyuneğmek(boyun eğmek)tir ki bu hali ile de sömürü düzenlerinden 'öğretilebilir' onayını alır. Ancak felsefe tarih, mazi anlatımı değil, bilimdir; hem her bilim ile ve herşey ile ilgilenen hem de her bilimin ve herşeyin dışında, ve niteliği ile de her bilimin ve herşeyin üstünde bir bilim. Yani örnek ki tıp okuyan, doktor; mühendislik okuyan, mühendis olur ancak bu açıdan felsefe 'herşey olmak'tır yani tek birşey, yalnızca birşey olmamak, yalnızca birşey ile ilgilenmemektir. Bu açıdan felsefe bir'lik, teklik değil, çokluk içerir. Felsefe hem olasılıkları aramak, olasılıkları ortayakoymak(ortaya koymak), bunun için gerekli düşünsel araçları bulmak hem de insanca bir insanlığın doğrularını ortayakoymaktır; bilim ise kesinlikleri bulmak, kesinlikleri ortayakoymaktır. Bu nedenle bilimler ezber ve bellek(hafıza) isterken felsefe yalnızca 'yaklaşım biçimi' yani yöntem ister yani bilim 'bilmek bilimi' yani kesinlik bilimi iken felsefe 'yöntem bilimi' yani olasılık bilimidir. Bu nedenle; felsefe ile uğraşanların her konuda, az da olsa kültür içermeleri gerekir, bilmiyorlarsa da öğrenmeleri gerekir; bu açıdan felsefe 'herşey ile ilgilenme' bilimidir de, bu hali ile felsefe 'her konuda doğru yolu gösterme' bilimidir de; bu nedenle evrenselliği ve küreselliği tek bir bilimle değil, her bilim ile kapsama özelliği taşır, öteki bilimlerden bir başka farkı olarak, bu nedenle her konuda insanlara ve insanlığa yardımcı olmaya çalışır ki bu nedenle bilimsel örnek ki tıpsal, teknolojisel, ekonomisel, hukuksal, sanatsal ve edebi çalışmalar bile yapabilir ki tıp bilimi tarihinin birinci evresi, birinci dönemi de zaten 'Filozoflar dönemi'dir. Bu nedenle; bilimlerin amaçları(amacları) bilimci yetiştirmek iken felsefenin amaçı düşünür, alim, alime, bilge yetiştirmektir. Yani felsefe bir konu konusunda tüm olasılıkları bulmaya çalışmak çalışmasıdır ki buna insanca insanı, ve insanca insanlığı yaratmak ta dahildir. Yani felsefe bir bilim olmasına karşın bilim yapmaz, olasılık ve insanlık yapar, bu nedenle de her bilimle ilgilenir. Felsefe, bilmez; araştırır; felsefe, bin kez incelemiş de olsa, her konuda yine temiz, beyaz bir sayfa açar yani bilgi de olsa asla önyargı ile konuya, olaya ve kişiye yaklaşmaz yani felsefe her sabah yeniden doğan bir çocuk gibidir, kendi bilgilerini bile sürekli olarak yeniden gözdengeçirir(gözden geçirir), sürekli olarak yeniden inceler yani felsefe herşeyden sürekli ve sonsuz bir kuşku bilimidir çünkü yalnızca gerçeğe değil, mutlak gerçeğe de; yalnızca doğruya değil, mutlak doğruya da ulaşmak görevi de vardır yani felsefe elinde bir elek, 'gece-gündüz, hayat boyu sürekli eleyen; çalışma konusunda tatil, bayram, dinlenme bilmeyen bir insan' gibidir ki düşünür, alim, alime, bilge de öyledir ki uykuda bile çözülmüş, çözülmemiş her konuda düşünmek isterler. Bu nedenle; bilim nicel zeka, nicel akıl, nicel mantık, genetik bellek, kalıtımsal bellek üzerine kurulu iken felsefe nitel zeka, nitel akıl, nitel mantık, emeksel yani yaratılmış bellek üzerine kuruludur yani bilimci 'olunur' ve adeta bilimci 'doğulur'ken, felsefeci 'yaratılır'; bilimcilik 'ayaklıkütüphane/ayaklı kütüphane' üzerine kurulu iken, felsefecilik boş bir kağıt üzerine kuruludur. Bilim dünyada, sanat gibi tek bir dil ile yapılabilir ancak felsefe yalnızca insanın kendi dilinde olur, tıpkı din gibi. Felsefenin tek bir ilkesi vardır, o da tüm olasılıkları bulmak, ve doğru insanı, ve doğru insanlığı yaratmaktır. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 7.2.19/04.40
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • ezgiparcikan
  • sportel16
  • Ragıp
  • zeynepuu
  • yunusakbulutt55
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir