Şiir Defteri

DANONE HÜPPER REKLAMI YAYINDAN KALDIRILMALI SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
24.08.2019 / 05:14
356 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Genelde özel sektör, özelde ise tanıtımcılar(reklamcılar) kendilerini alim, alime sanıyor olmalılar ki ürün satışı yanında bir de toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar gibi görünmekte durum. Tanıtımcılık(Reklamcılık) alim, alime olmak demek değildir; ticari bir iştir ancak tanıtımlar çağımızda asla masum değillerdir çünkü artık toplumları kasıtlı olarak yanlışa, kötüye, zararlıya, ve başka ülkelerin çıkarlarına uygun toplum olmaya yönlendirmek için de; insanları ya da toplumları tanıtım yapan şirketlere ya da tanıtımı yapılan ürünlere, markalara bağımlı yapmak için de; hedef ülkelere zarar vermek, hedef ülkelere kötülük yapmaya yönelik olarak da yani ajanlık için da kullanılabilmektedir; ya da farkında olunmasa da böyle etkilere neden olabilmektedir. Yani Rtük de, Mit de, devlet de, toplum da tanıtımlara bir de bu açıdan bakmalıdır. Yani kapitalizım(kapitalizm) yani özel sektör masum birşey bırakmadı artık, öyle ki artık sanat bile masum değil çünkü sanat için de artık aynı şeyler geçerli. Örnek ki bir dondurma ya da içecek tanıtımını pılajda(plajda) yapmak; dondurma ya da içecek satmak dışında bir de insanları, toplumu pılajlara yani bikini, mayo yani sütyen-külot ortalıkta dolaşmaya yani ahlakı, utanmayı hiçe saymaya yönlendirmeyi de içerebilir ki bunun da uzun vadeli toplumda zinanın, fuhuşun ve pornoda oynayan ya da oynamak isteyecek bayanların çoğalmasıdır. Örnek ki ayakkabı tanıtımı yapılıyor ancak mini şortlu bayanla; bu tanıtım da ayakkabı satmak yanında bir de insanları, toplumu ahlakdışı modaya, ahlakdışılığa yönlendirmek amaçı taşıyabilir. Örnek ki tanıtımda dövmeli, pirsingli ya da tuhaf saç modelli kişileri kullanmak da ticaret yapmak dışında bir de topluma zarar vermek, topluma kötülük yapmayı, toplumu yozlaştırmak amaçı taşıyabilir yani artık dövme, pirsing, saç modeli bile farkında olunmasa da başka ülkelere, en başta genelde Batıya, özelde ise Abd'ye ve Siyonizıma(Siyonizme) ajanlık kapsamı içinde olabilir; yani çağımızda ajanlık yalnızca gazeteci, bilimci, sanatçı, siyasetçi, iş adamı gibi kılıklarda değil, tanıtım kılığında da gezmektedir ki tanıtıcımların bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir. Öyle ki çocuk oyuncakları ve bilgisayar oyunuları(oyunları) bile ajanlık yani toplumlara, ülkelere zarar vermek, kötülük yapmak kapsamı içinde olabilir; çocukları, gençleri Superman, Batman, Spiderman gibi Amerikan hayal kahramanlarına özendirmek bile farkında olunmasa da Abd'ye ajanlık özelliği taşır. Tanıtımların(Reklamların) beyinyıkama(beyin yıkama), yönlendirme, koşullandırma(şartlandırma), algı operasyonu gibi işler, işlevler, amaçlar, özellikler, telkinler içermeleri yasaklanmalıdır. Milletin parasını alanların yani bu milletten para kazananların bir de toplumu yanlış biçimde ya da yanlışa yönlendirmeye hakları yok. Bir de önerim ki tanıtımlarda okul, üniversite gibi yerler; ve öğrenci, çocuk, bebek yani 18 yaş altı kimse kullanılmasın. Açık ki kapitalistler, medya ve tanıtımcılar para kazanmak isterlerken insanlara, topluma ve ülkeye verdikleri ya da verebilecek zararları felsefel, bilimsel bir mantığa sahip olmamaları nedeni ile pek iyi düşünememekteler, hoşlarına giden ya da çıkarlarına olan herşeyi yapmaktalar. Danone'nin 'Hüpper' adlı çocuk mideliği tanıtımı birçok açıdan hem çocuklar için hem toplum için, farkında olunmasa da, yanlış, kötü ve zararlı içerikler içermektedir. Şöyle ki tanıtımda: 1- Okul yani öğrencilik ile 'Danone Hüpper' iç içe geçirilmeye, koşullanmaya çalışılmış olmaktadır çünkü bir sınıfda öğrenciler derste iken zil çalmakta ve çocuklar hemen okul çantalarındaki 'Danone Hüpper'lere yönelmekte ve aynı anda tanıtım müziği 'Zil çalınca bizi eğlence bekler, aburcubur değil bu, Danone Hüpper' denilmektedir. Yani tanıtımda okulun ve öğrencilerin kullanılması yanlış. Öteyandan(Öte yandan) 'Zil çalınca bizi eğlence bekler' denilmesi dersin yani okulun yani okumanın yani eğitimin sıkıcı olduğu ileri sürülmüş olmaktadır; böylece çocukların yönü okula, öğrenmeye değil eğlenceye yönelebilir. Ve 'Zil çalınca bizi eğlence bekler' sözü çocuklar henüz sınıfın içindelerken söylenmektedir. Yani eğitim çocukları, öğrencileri sıkıyormuş da Danone Hüpper eğlendiriyormuş, rahatlatıyormuş gibi; bu durum öğrencileri, çocukları hem Danone Hüpper'e koşullar hem de okuldan, okumaktan, eğitimden uzaklaştırabilir ya da soğutabilir. 2- Öğrenciler sınıftan yani okuldan dışarı yani evlerine doğru koşarlarken; Danone Hüpper yemiş erkek çocuk öğrencinin bedeni sanki Danone Hüpper içilmekle doğaüstü, akıldışı, bilimdışı bir güce sahip olmuş gibi sarı bir ışık içine girmekte, kız çocuk öğrenci de Danone Hüpper yemekle sanki doğaüstü, akıldışı, bilimdışı bir güce sahip olmuş gibi yere yumruğunu yere vurmakta ve yumruğundan çevreye mavi bir alan yayılmakta ve kız çocuk öğrencinin kahverengi renk gözleri mavi renk olmaktadır. Bu görüntüler çocuklarda; Danone Hüpper'in kendilerine doğaüstü, herkesten farklı güçler verdiği sanısı ya da algısı oluşturabilir, ve bu durumda çocuklarda Danone hüpper'e koşullanma ve bağımlılık geliştirebilir ki tanıtımın müziğindeki 'Hüp hüper; süp, süper' sözcükleri de bu duruma eşlik eder özelliktedir. Bu durum genelde çocukları, özelde ise çocuk öğrencileri genelde akıldışı, doğaüstü şeylere, özelde ise akıldışı, doğaüstü Superman, Batman, Spiderman, Ironman gibi Amerikan türü kahramanlara ve dolayısı ile de Amerikan bağımlılığına yönlendirebilir. Yani sanki çocuklar Danone Hüpper yemekle tüm sorunlarını çözeceklermiş ya da tüm sorunlarından kurtulacaklarmış algısına ya da izlenimine kapılabilirler ya da sokulabilirler. Bu görüntüler çocukları şizofrenik bir dünyaya da yöneltebilir. 3- Tanıtımın müziğinde 'Aburcubur değil bu' yerine 'Aburcubur değil buı' denilmesi öğrencilerde, çocuklarda Türkçeden uzaklaşma ve özellikle İngilizceye yönelme etkisi yaratabilir çünkü Türkçede 'Bu' denilir, 'Buı' denilmez, 'Bu'ya. Yani bu tanıtımın Türkçeye, ulusal dile de olumsuz, yanlış, zararlı, kötü etki yanı var. 4- Tanıtım müziğinde 'Süper çocuklar Hüpper yer' denilmekte; böylece çocuklar hem 'Süper' olmaya hem de 'Süper' olmak için 'Danone Hüpper' yemeye yönlendirilme, koşullandırılma durumu oluşmaktadır. Öteyandan(Öte yandan); öğrenciler için amaç 'süper' olmak değil; düşünür(filozof), alim, alime, bilge, bilimci olmaktır yani bu tanıtım hem öğrenci çocukları hem de eğitimi okul ve eğitim konusunda yanlış yöne yönlendirmektedir. Bence bu tanıtım farkında olunmasa da hem gerçekçiliğe hem de eğitimin amaçlarına tabantabana zıt bir durumda; ve kısa vade de, uzun vadede de çocuklar üzerinde okula, okumaya tutum açısından ve ruhsal açıdan çok olumsuz, çok yanlış, çok kötü etkilere sahip olabilir durum taşımakta. Şirketler ve tanıtıcımlar tanıtım yaparlarken felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygun davranırlarsa sorun oluşmaz. Danone duyarlı olmalı ve o tanıtımı yayından kaldırmalıdır ve yerine bilimsel, mantıklı bir tanıtım koymalıdır, ya da tanıtımı Rtük kaldırmalıdır. Ülke yönetmek; felsefe, bilim, Din hadisileri, düşünürler(filozoflar), alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler ile yapılacak çok ciddi bir iştir yani siyasetçilerle ve özel sektörle yapılabilecek bir iş değildir. Bence televizyon tanıtımları ya insansız olmalı ya da sessiz olmalı yani yalnızca yazı ve görüntü ile; ancak asla felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı olmamalı. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 24.8.19/05.11
Düzenleme: 24.08.2019 / 05:18
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Cihanaga12
  • Muratrock
  • ceterisparibusdeu
  • cevdetvural
  • Trklrq
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir