Şiir Defteri

AHMET DAVUTOĞLU DA ÇÖZÜM DEĞİL SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
26.02.2020 / 00:40
179 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Yanlış mantığın görünümlerinden biri de 'Herkes yapıyor öyle ise ben de yapayım', 'Başkaları da yapıyor öyle ise ben de yapayım' yaklaşımıdır yani doğru olarak 'Herkes'i, 'Başkaları'nı örnek ve ölçü almaktır. Doğru insan; ahlaka uygun giyinen, nefssiz ve mantıklı insandır, özetle. Yani insanların ya giyimlerine ya nefslerine ya mantıklarına bakılıp ya da üçüne birden ya da ikisine birden bakılıp kendileri konusunda karar vermek olanağı vardır. Yani ahlaka aykırı giyim, nefs ve mantıksızlık doğru insanda olmaz şeylerdir. Anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu da, Gelecek partisi de Türkiye için doğru bir seçim olmayacaktır. Bunu mantıkla kolayca anlayabiliriz. Neden? Çünkü anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu da Siyasal İslam'dan yana. Çünkü Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül'ün 'Siyasal İslam çöktü' savına karşılık 'Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu' demiş. Ve Siyasal İslamcılığı 'Trump'ın zihni, siyasallık bakımından ve Hristiyanlığın siyasal kullanımı açısından İslam dünyasındaki liderlerin çok daha ötesindedir', 'Yine Netanyahu'nun zihni için de, Yahudiliğin siyasetle ilişkisi bağlamında aynı durum söz konusudur', 'Biz niye Trump'a Siyasal Hristiyan, Netanyahu'ya Siyasal Yahudi demiyoruz da, Müslüman dünyada din ile siyaset ilişkisini tanımlamak gerektiğinde Siyasal İslam diyoruz? Bir kere bunu sorgulamak gerek. Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu. Ne zaman Trump Siyasal Hristiyan olarak tanımlanır ve sorgulanırsa, bu tarafta da aynısını yapabiliriz. Bütün Orta Doğu coğrafyasında bir sıkıntı var. Siyasal İslam başarısız oldu demek, Sisi gibi bir darbecinin, Esed gibi kendi halkını katleden birisinin başarısı anlamında mı söylenir deyip; savına olumlu örnek olarak Hıristiyanları(Hristiyanları) ve Yahudileri, savına olumsuz gerekçe olarak da Sisi'yi ve Esad'ı Yahudileri gösterip savunmuş; ve çok zeki olduğunu sanmış. Ahmet Davutoğlu Pırof(Prof) derecesinde akademisyen. Ancak gerçek ki birilerinin yanlışı yanlış yapmayı haklı yapmaz. Yani bir insan ne pılajlarda(plajlarda) bikini, mayo giyenler var diye bikini, mayo giymeli ne de pılajlarda bikini, mayo giyenler var diye çuval içinde gezmeli; ne çocuklarını dövenler var diye çocuğunu dövmeli ne de sokağa çöp atanları gösterip çocuğunu dövmeye haklılık görmeli. Yani insanlar başkalarına göre değil gerçeklere ve doğrulara göre kendilerini belirlemeli. Abd'de, İsrail'de siyaset de olabilir; siyasete dini inanç karıştırmak da, dini inança siyaset karıştırmak da ancak felsefe, bilim ve din siyasete karşıdır yani durumu Abd'ye ya da İsrail'e göre değil felsefeye, bilime ve dine göre belirlemelidir. Felsefe, bilim ve din siyasete neden karşıdır? Çünkü siyaset hem cehalet, nefs ve barbarlıktır hem de alim, alime olmayan öyle ki cehalet ve nefs içindeki insanların oyları ile var olmaktır, öyle ki Hitler örneğinde olduğu gibi de barbarlık, vahşet isteyen insanların oyları ile var olmak demek de olabilir. Yani siyaset haklılık gerekçesi, nedeni olarak felsefeyi, bilimi ve dini yani gerçekleri ve doğruları göstermez; kendisine oy verenleri gösterir. Nefs ise hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır. İslamın ya da dinin siyasete karşı olduğunu 'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler bile hırsızdır' hadisinden de anlıyoruz çünkü eskinin hükümdarlığı şimdinin siyasetidir yani siyaset hükümdarlığın yerini almış durumdadır. Felsefe, bilim ve din tarafsızlık ve birleştiricilik de demektir oysa siyaset toplumları böler ve insanları birbirlerine düşman bile edebilir. 'Esed gibi kendi halkını katleden birisi' demiş; peki Japonları yani başkalarının halklarını katletmek doğru, iyi ya da sorun olmayan birşey mi de Japonya'ya atom bombasıları(bombaları) atmış Abd ile sorun yok? Üstelik 'Hıristiyanlara ve Yahudilere benzemeyin' yani 'Hıristiyanları ve Yahudileri kendinize doğru örnek almayın' diyen bir ayet de var. Böyle iken bir yanlış neden onlar gerekçe ve örnek gösterilip savunulmaktadır? Yani açık ki Ahmet Davutoğlu'nun tutumu çok ezberci bir tutumdur. Ben doğrunun ölçütü olarak 'Herkes'e ya da 'Başkaları'na değil felsefeye, bilime ve 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, dürüstlüktür, medeniliktir, tarafsızlıktır, nefssizliktir' diyen Din hadisileri'ne bakarım. Yani siyaset felsefeye, bilime ve dine göre doğru birşey değil ki Ahmet Davutoğlu ya da öteki siyasetçiler doğru seçim ya da çözüm olsun. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 26.2.20/00.39
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • HanAKCADAG
  • emirbey
  • Tulpar
  • -Es-
  • İsmailEsiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir