Şiir Defteri

İMAM HATİP YANILGISI VE ALDATMACASI

Yazan: Birturkbilgesi
11.05.2018 / 06:25
295 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Yanılgı ve aldatmaca diyorum Yani dürüst, samimi, iyiniyetle olarak başlayabileceğini de gözardı etmiyorum Ancak ortada ki sonradan aldatmacaya dönüşmüş, Yanılgı ve aldatmaca Neden, böyle, Çünkü imamhatipleri düşünenler, açanlar belli ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyorlar Ve dini inançı da dinin inançlarını da din sanıyorlar, Neden, Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'ne göre dinin işi imam ve hatip Yani ibadet ettirici ve güzel konuşucu insan ya da insanlar yetiştirmek değildir Dini tanımlayan Din hadisileri'ne göre dinin amaçı ve görevi Bilimsel, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, dürüst, tarafsız, adil, medeni, nefssiz İnsanlar, toplumlar ve insanlık yetiştirmektir Bilimsel, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, dürüst, tarafsız, adil, medeni, nefssiz Bir dünya, tarih, gelecek yaratmaktır, Oysa imamhatiplerin amaçları adı üstünde olduğu üzere imam ve hatip yetiştirmektir Oysa Din hadisileri'nin özel sonuçu şudur ki dinin görevi özetle düşünür, alim, alime Bilge yetiştirmektir Ancak özellikle son 15 yıldır Türkiye'ya baktığımızda İmamhatipleri savunan, koruyan, öven siyasi iktidara Ve siyasi iktidardaki imamhatiplilere baktığımızda ortaya çıkmış olan durum İmamhatilerde dini tanımlayan Din hadisileri'nin öğretilmediği gibi Bir de din diye Din hadisileri'ne aykırı, zıt şeylerin öğretilmiş olduğudur Örneğin Arabçılık, Osmanlıcılık ve Atatürk karşıtı, demokrasi karşıtı Laiklik karşıtı, bilimsellik karşıtı siyasi iktidar yandaşlığı gibi, Bu durumda ortaya çıkan sonuç siyasi iktidarda Din hadisileri'nin yani dinin değil Bir dini inançın egemen, iktidar olduğudur Öyle ki buyüzden de bu siyasi iktidar Din hadisileri ile, Din hadisileri içeriğinde Anılmak yerine Sürekli Din hadisileri'ne aykırı, zıt şeylerle anılmaktadır Örneğin yolsuzluk, rüşvet, yandaşlık, hukukdışılık, kanundışılık, adaletsizlik, vicdansızlık Barbarlık, hilecilik gibi Öyle ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır' 'İstanbul'un fethi kıyamet alametlerindendir' 'İnsanları etkilemek için güzel konuşanların yüzlerine Kıyamet'te Allah bakmaz' 'Dinde nefs olmaz' demesine karşın Bu siyasi iktidar kundaklarındaki bebekleri, çocukları Öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmüş Karılarından başka bir de çocuk yaşta cariye adı altında sayısız kapatması olan Bilimsellikle, vicdanla, merhametle, adaletle, medenilikle, nefssizlikle alakaları olmayan Sultanları baştaçı etmekte, onurlandırmaktadır Tüm bunlardan anlaşılmaktadır ki imamhatiplerde din yani Din hadisileri yerine Bir dini inanç öğretilmektedir Ve siyasi iktidarda Din hadisileri yani din değil bir dini inanç iktidardadır, egemendir Ve siyasi iktidar Din hadisleri yani dini değil bir dini inançı Üstelik de o dini inançın temellerine, özüne ve amaçlarına aykırı Zıt olarak uygulamaktadır Yani açık ki imamhatiplerde de siyasi iktidarda da din yani Din hadisleri yoktur Önceden dürüstçe, masumca, medenice başlamış olsa da Sonradan 'Din' diye bir aldatmaca vardır, Yani düşünün ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin amacı özetle, kısaca alimliktir Bir alim de en kötülük olarak olsa olsa Müslümanların 'Şeytana uymak' dedikleri Ve örneğin bir tabak yemek yemek yerine iki tabak yemek yemek Gizli gizli atıştırmak, alımlı giyinmek gibi basit şeylerle suçlulanabilir, suçlanabilir Yani ihalecilik, yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, vicdansızlık, merhametsizlik Paracılık, para düşkünlüğü, milletin malını satmak gibi şeylerle değil, İmamhatiplere ve ilahiyatlara bakın, son 15 yıldır Din hadisileri'ne uygun Kaç kişi yetiştirmişlerdir Din hadisileri'ne uygun kaç düşünür, alim, alime, bilge, bilimci, mucit, yazar, şair, aydın Derviş gibi, evliya gibi insanlar Dünyaya örnek, insanlığa örnek kaç insan yetiştirmişlerdir Yani bakın bir ilahiyatçı yedi yaşındaki kız çocuğunun 25 yaşındaki bir erkekle Evlenebileceğini ve çocuk doğurabileceğini söyledi Çünkü Din hadisileri'ni bilmiyor, kendisine din diye Din hadisileri değil Din hadisileri'ne aykırı, zıt şeyler öğretilmiş, en başta Arabçılık Bu bir rastlantı değildir örneğin Diyanet başkanı bir ilahiyatçı da 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir' Ve 'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' gibi Din hadisileri'ne de Akıla mantığa da, vicdana merhamete de, medeniliğe insanlığa da aykırı fetvalar verdi Bunlar birer rastlantı ya da hata ya da acemilik ya da keyfilik değildir İmamhatipleri savunan ve imamhatipte de bir süre mürekkep yalamış Akp başı 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, Türkçeyi terk etmeliyiz' Ve 'Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmeliyiz' dedi yani bakın imamhatipleri Ve dini savunuyor ancak 'Türkiye'yi Din hadisileri ile yönetmeliyiz' değil 'Bir şirket gibi yönetmeliyiz' diyor Ve 'Demokrasi bir tıramvaydır, istediğim zaman terk ederim' diyor Ve bu kişi kundaklarındaki bebekleri, çocukları, annelerini, babalarını öldürtmekle Suçlanılan sultanları savunuyor, övüyor, baştaçı ediyor ve topluma onurlandırıyor Sözde İslamcı, sözde dinli ve adı da sözümona 'Yeni Türkiye' olan bir üniversitenin rektörü 'Cahil nesiller yetiştirmeliyiz' dedi oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir Bilim olmayan yerde din de olmaz, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' diyor Yani Müslüman olmuş, İslamcı olmuş, akademisyen olmuş, rektör olmuş Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nden haberi bile yok Gerçek ki birileri türlü kılıklar ve türlü görünümler altında genelde Müslümanları Özelde Arabları, daha özelde ise Türkiye'yi, Türkleri hep bilimden, bilim üretmekten Bilimsel olmaktan, teknoloji üretmekten uzak, yoksun Cehalet ve nefs içinde yani Din hadisileri'ne aykırılık içinde tutmak istiyor Bunlar birer rastlantı ya da hata ya da acemilik ya da keyfilik değildir Örneğin Suudi Arabistan'da bir imam 'Aç kalırsanız karınızı yiyebilirsiniz' diyor Suudi Arabistan'da bir müftü ise 'Dünya dönmüyor' diyor Biliyorsunuz Mısır'da da sözde İslamcı, sözde dinli bir örgüt Kocalara ölen karılarıyla 24 saat içinde bir kez olsun cinsel ilişkiye girmek hakkı Verilmesini istemişti Biliyorsunuz sözde İslamcı, sözde dinli bir örgüt de insanları yemişti Bunlar birer rastlantı ya da hata ya da acemilik ya da keyfilik değildir Bunlar Din hadisileri'ni bilmemenin zorunlu sonuçlarıdır Ve din diye Din hadisileri'ne sarılınmazsa hep olacak şeylerdir Şunu artık öğrenin: Din ne mabedlerde ne imamhatiplerde ne Kuran kursularında Ne ilahiyatlarda ne siyasi partilerde ne vakıflarda ne derneklerde Ne halklarda ne toplumlarda ne milletlerde ne insanlarda ne medyada Din yalnızca ve yalnızca Din hadisileri'ndedir Ve Din hadisileri olmayan yerde Din hadisileri'ne yani dine aykırılık olur hep Bilin ki nerede Din hadisileri'ne aykırılık vardır, kırk kat örtü de olsa orada din yoktur Olsa olsa yalnızca bir dinin inanç vardır Ve dinin inanç din değildir çünkü Din hadisileri'nin de dediği gibi din bilimdir Bilim de inanç değil bilimdir Açık ki Kuran kurları, imamhatipler ve ilahiyatlar din değil dini inanç öğretmektedirler Çünkü bilimsellikle alakaları yoktur Öyleyse haydi; din öğrenmek için Kuran kurslarına, imamhatiplere, ilahiyatlara değil Dini tanımlayan, dini öğreten, dini açıklayan, dini anlatan Din hadisileri'ne Din başka yerde değil, başka yerde din yok İşte bu yüzden ki hadisler 'Ezanı makamlı okumayın' Ve 'İnsanları etkilemek için güzel konuşanların yeri Cehennem'dir' demesine karşın Kuranı makamla okuyorlar ve üstelik de Kuran'ı ilahi gibi, gazel gibi, makamlı Sözümona 'Güzel okuma' adı altında okuma yarışmaları yapıyorlar Ancak farkında değiller ki Kuran'ın Türkçesini makamlı değil konuşur gibi okuyorlar Yani İslamiyet içindeler ancak İslamiyet'ten haberleri yok Din içindeler ancak dinden haberleri yok Hadis içindeler ancak din hadisileri'nden haberleri yok Kuran içindeler ancak Kuran'dan haberleri yok Olsaydı zaten dinin cehalete, nefse, siyasete ve ticarete karşı olduğunu bilirlerdi Ve en azından bu işleri yaparlarken Allah'ın adını da dini de Peygamberlerinin adını da ağızlarına almazlardı, Gördük işte 'İmamhatip' diye diye yaptıklarını ülkede hukuk, adalet bile mumla aranılıyor Gördük işte 'İmamhatip' diye diye yaptıklarını, ülkede bilimsellik, medenilik, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, dostluk, huzur, güven bile mumla aranılıyor Gördük işte 'İmamhatip' diye diye yaptıklarını Türkiye'nin doğu komşuları bile Bop, hop derken savaşa, harabeye döndü Özel sektör bir cehalet, içinde nefs bataklığı yatar Siyaset bir cehalet, içinde nefs bataklığı yatar Sarılmış özel sektörle siyaset birbirlerine Din diye Din hadisileri'ne aykırı şeyler anlatırlar, yaparlar Din istiyorsan ne özel sektöre ne siyasetçiye bak Din istiyorsan ne Kuran kurslarına ne imamhatiplere ne ilahiyatlara bak Din istiyorsan dinsizi bile dinli olmaya imrendiren Dinsizi bile dinli olmaya özendiren Din hadisileri'ne bak Din diye Kuran kursları, imamhatipler, ilahiyatlar değil Din hadisileri üzerine kurulu, Din hadisileri'ni öğreten din okulları aç Belli ki onlar din diye cennet değil cehennem öğretiyorlar Belli ki onlar din diye Din hadisileri'ni değil, dini inanç öğretiyorlar Belli ki onlar din diye Din hadisileri'ni değil cehalet, nefs, ticaret ve siyaset öğretiyorlar Belli ki ülke dinin değil bir dinin inançın egemenliği altında Belli ki bu ülke de Arab dünyası da insanlık da henüz Din hadisileri'ni öğrenmemiş Bunlar din okulları değil ticarileştirilmiş ve siyasileştirilmiş bir dinin inançın okulları. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 10.5.18/10.48
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • XHafsaX
  • caglar279
  • rayman
  • ayurt
  • engelsizsair

Bağlı Üyeler

  • sav114:35
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir