Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 228

Yazan: Birturkbilgesi
05.10.2019 / 08:29
379 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Beden hayvanlarda da olan ilkel, geri enerjiyi verir Sıpor(Spor) bu enerji ile oynamaktır, sıpor bu enerjiyi kullanmaktır Sıporu sevmek bu enerjiyi sevmektir Sıporla davranmak bu enerji ile davranmaktır Sıporla yaşamak bu enerji ile yaşamaktır Sıporu baştaçı etmek bu enerjiyi baştaçı etmektir Sıpora bağımlılık bu enerjiye bağımlılıktır Yani bu enerji insanlığa aykırı, hayvanlara uygun bir enerjidir Sıporun sağlık için ya da doğru birşey için Ya da iyilik için kullanılması sıporun bu durumunu yok etmez Sıpor insanın yanında vahşi ya da evcil bir hayvan ile gezmesi Ve bununla övünmesi, gururlanması, kendini özdeşleştirmesi O hayvanı kendine önder, lider etmesi, hayat anlamı yapması gibidir Sıporla ya da sokaklarda atılan ya da dışavurulan, dışa yanısıtılan enerji Zaten hem insanda olmaması gereken yanlış bir enerjidir Hem de insanın yani beyinin ya da ruhun yanlış yolda olduğunu gösterir İnsanın beyin, ruh insanı değil beden insanı, dünya insanı Cehalet insanı, nefs insanı olduğunu gösterir Sıporla, sokaklarla enerji atmak da yanlıştır çünkü insan enerjisini bedeni ile değil Beyini, ruhu ile söndürmelidir, susturmalıdır, etkisizleştirmelidir Bunun için de beyin, ruh felsefe, bilim, Din hadisileri içinde olmalıdır Aslan, kaplan, kartal olmak için değil sağlığını korumak için sıpor yap Zarar vermek, kötülük yapmak, zalim olmak, vahşi olmak için değil iyilik için sıpor yap Vatanın ve insanlık senden sıporcu olmanı değil düşünür, alim, alime, bilge olmanı istiyor Sıpor(Spor) konusu da, moda konusu da, sanat konusu da Turizım(Turizm) konusu da, festival konusu da çok önemli Çünkü küresel, derin ve kötü bir gücün toplumlara ve insanlığa Sigara, içki gibi şeylerle saldırısı şimdi Sıpor, moda, sanat, turizım, festival gibi masum ve eğlenceli görünen Ancak doğrudan, 7'den 70'e kitleselliği içeren, ve ahlaksızlığı içeren yollardan artık, Sıpor içki gibidir İçki mutluluk verir ancak karaciğere zarar verip Karaciğere ve böylece tüm bedensel sağlığa kötülük eder Sıpor da mutluluk verir ancak beyini ruhtan koparıp beden kütlesinin egemenliğine verir İçkili insanın düz çizgi üzerinde yürüyememesi gibi sıporlu insan da Soyut gerçeklerin ve soyut doğruların çizgisi üzerinde yürüyemez Mantıklı ve tutarlı olamaz Sıpor felsefel, mantıklı, bilimsel, toplumsal, evrensel, nitel, soyut Derin düşünmeyi engeller, bu nedenle ki sömürücü düzenlerin, akıldışı düzenlerin Ahlakdışı düzenlerin, barbar düzenlerin, savaşçı düzenlerin Ve diktatör düzenlerin çok sevdiği birşeydir Ve sıpor barışa hizmet etmez; ya cehalete ya ahlaksızlığa ya Ya sömürüye ya savaşa ve teröre hizmet eder Sıporcu insan kendini örnek ki Conan, Zeyna, Terminatör, Rambo, savaşçı Aslan, kaplan, leopar, çita gibi duyumsar, görür Düşünür, alim, alime, bilge gibi göremez Örnek ki Yunus Emre, Mevlana, Aristo, Sokrat, Pılaton(Platon), Galile Yazar, şair gibi göremez yani sıpor ülkesine ve insanlığa beden yetiştirir Beyin, ruh yetiştirmez Sıpor bedenin teşhir edilmesini ister, öne hep bedenin çıkmasını çıkarılmasını ister, Her vatan insanlığın işgal edilmiş toprağıdır Dünya tüm insanlığa aittir Birgün insanlık dünyayı vatan denilen işgallerden kurtaracaktır Ve felsefe, bilim, Din hadisileri egemenliğini kuracaktır, İnsan evinden dışarı çıkmadığında dünya denilen yalanın, cehaletin, nefsin, aldanışın Yarısından kurtulur Hayatı bazıları beğenir, bazıları beğenmez ancak ölüm kendini herkese beğendirmeyi bilir, İnsanlar sokağa çıkacak durumda değiller Çünkü üstleri deri kaplı, içleri bağırsak-bok, pis, iğrenç, tiksinç Mide bulandırıcı şeyler dolu iskeletler Dünya da sevilesi değil çünkü içi lav, kor, ateş Hayat, yaşamak da güzel değil çünkü bu saçmasapan şeyler üzerine kurulu Ne dini inançların ne siyasetçilerin Ne demokrasinin ne hukukun ne özel sektörün Ne bilimin ne teknolojinin ne edebiyatın Ne sanatın yaldızları değiştiremez bu utanç verici, insanlıkdışı durumu Ne dünyayı sevdim ne baharı ne kışı Çünkü içi lav, kor, ateş dolu birşeyi sevmek Sevmeyi sevmemekti Ne seni sevdim ne kendimi ne hiçkimseyi Anladım ancak sevmedim Çünkü içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı kütleyi, niceliği sevmek Sevmeyi sevmemekti Ben yalnızca felsefeyi, dini ve Din hadisileri'nin tanımladığı dini sevdim Dışları da, içleri de güzellik olan Doğrunun azı bile yanlışın çoğundan doğrudur ve üstündür Ey siyasetçi sen oyunu doğrudan yani felsefeye, bilime Ve Din hadisileri'ne uygun olandan mı aldın yoksa aykırı olandan mı, Hayallerin büyüklüğü ya da başarının büyüklüğü değil Başarının felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne uygunluğu büyük yapar Sevgi de, aşk da nefstir, bu nedenle dışarı patlamak ve birşeylere sahip olmak isterler Yanlış ya da kötü olan şey sevgisizlik ya da aşksızlık değil mantıksızlıktır Sonuçta dünya içi lav, kor, ateş birşey İnsanlar da içleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç Mide bulandırıcı şeylerle dolu, kemikten iskeletler İnsanı yıkan şey sevgi ya da sevgisizlik değil mantıksızlıktır Ve mantık da felsefe, bilim, Din hadisileri'ni içermelidir Yani insanı yıkan şey gerçekte felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden yoksunluktur, Asla unutma Dostun da, düşmanın da Sevgin de, nefretin de İçleri bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı insanlaradır Asla unutma Hayat(Yaşam) mutluluğun, sevinçin; hayata bağlılığın İçi lav, kor, ateş dolu dünyayadır Oysa felsefe, bilim, ve Din hadisileri İçleri de, dışları da insanca dostlardır Aydınlık içinde bilimdışılık ve nefs değil Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile karanlık içinde olmayı yeğlerim, Ne kadar süslenirse süslensin Ölüm, helada boku terkedip gitmek gibi Terk edip gitmektir içi bağırsak, bok, pis, iğrenç Tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu bedeni dünya denilen helada Kurumuş güller bile koyulur da iki yaprağın arasına Kimse koymaz ölüsünü iki yorganın arasına Tarihin genel hali ki başına bir deli alan kitle tarihe girmeye Dünyayı elegeçirmeye(ele geçirmeye), tarihin efendisi olmaya kalkıyor Oysa tarihin de, dünyanın da, insanlığın da tek doğru efendisi Felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir İnsanlar ve insanlık anlamalı ki içi lav, kor, ateş bir dünya ve İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı insanlar için Ahlakı çiğnemeye, hiçe saymaya değmez, Size yaşama(hayat) sevinçi(sevinci), mutluluk, sevgi, aşk verdiği için Ya da sizi kendinize insan gibi hissettirdiği için Ya da size değer verdiği için birine aşıksanız Sorun o kişide değil sizde demektir Aşık olacağınız ya da olduğunuz kişide size adla var olamayacak birşey olmalı Sizde olması gereken şeyleri başkasında bulduğunuz için aşıksanız Beyin ya da ruh olarak eksiksiniz demektir ki böyle bir aşk sağlam değil çürüktür Cehalet ve nefs ile hayata değil, felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile İnzivaya kök sal ancak maydanoz kökü ya da soğan kökü değil, ağaç kökü gibi Mutluluk insanı aptallaştırır, mutlu olduğun an öldüğün andır Çünkü bu içi ateş dolu dünya üzerinde, içi bağırsak, bok dolu olarak Ve dünya mutsuz insanlar ile dolu iken mutlu olmak insan olmaktan uzaklık demektir Mutlu olmam beni öldürür Mutlu olmaktansa kutlu olmayı isterim Doğa ile mutlu olmak bedenle de olsa, ormanla da olsa Denizle de olsa, bahçe ile de olsa, toprak ile de olsa ilkelliktir Ve bu ilkellik barbarlığa, öyle ki vahşiliğe kadar götürebilir Ve faşizım(faşizm) da, öteki diktatörlükler de böyle alanlardan kolay yandaş toplar, Düşünecek kadar tembel olmayanlar aldatıldıklarını anlayacak kadar da Özgür olamazlar Düşünecek kadar tembel olmayanlar Köleleştirilmekte olduklarını anlayacak kadar da akıllı olamazlar Düşünecek kadar tembel olmayanlar Yanlış yolda gitmekte olduklarını anlayacak kadar da önder olamazlar Beden çalışkanlık üzerine beden tembellik üzerine kuruludur Bedenin gücü kaslardan Beyinin gücü ise felsefeden, bilimlerden ve Din hadisileri'nden gelir Bedenin mi önde olsun, beyinin mi, işte tüm konu bu Bedenin önde olsun istiyorsan sıpor yap Beyinin önde olsun istiyorsan felsefe, bilim, ve Din hadisileri'ni öğren Yaprağın doğruluğu dalda kalması kadardır İnsanın doğruluğu ise felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile inzivada kalması kadardır, İnsanın dünyada, hayatta en büyük hatası insanlardır İnsanın insanları afları birgün o kadar çok çoğalır ki Gün gelir insanın artık kendisini af etmesi gerekir, onca saçmasapan Kıytırık arkadaşlıklara, dostluklara girdiği için İnsanın insanlara hoşgörüleri gün olur o kadar çoğalır ki İnsanın artık kendisinden hoşgörü istemesi gerekir Bunca saçmapan, kıytırık insanlarla arkadaşlıklara, dostluklara girdiği için Issız adayı ıssız ada yapan insandır Gerçekte hiçbir ıssız ada ıssız değildir İnsanların ya da toplumların ya da tarihin gittiği yer değil Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin gittiği yer önemli, değerli, üstün, amaç. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 5.10.19/08.29
Düzenleme: 05.10.2019 / 08:30
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • KoyceNazim
  • PlathonicEnes19
  • Yavuzdinç
  • Ebruli
  • İhabYousef
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir