Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 221

Yazan: Birturkbilgesi
20.03.2019 / 00:19
159 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Ne acı ve ne yazık dinde akıl değil huzur, keyif, nefs arayanlara Din insana huzur değil akıl verir Dini tanımlayan Din hadisileri huzur ya da keyif için değil akıl içindir Zaten içi lav, kor, ateş içindeki dünyanın üzerinde İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç şeyler dolu bedenin içinde Huzur ve keyif yoktur akılı(aklı) olana Ve akılın, beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin İnsan olmanın en yüksek aşamasıdır ahlak ta, Satrançta 'Piyon çok, şah bir tanedir' diyorlar Unuttukları birşey var: Satrançta piyonlar da şah olabilir Salına salına, gösterişle, onurla, gururlar gezdirdiğiniz bedenlerinizin içileri Bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler değil mi Gözünüzdönmüşçesine(Gözünüz dönmüşçesine) sahiplendiğiniz Mülklerinizin altları lav, kor, ateş değil mi Ne aslan gibi ne ceylan gibi haliniz aslandaki, ceylandaki bit, pire, kene gibi değil mi, Anne ile çocuk ilişkisinin temeli; annenin çocuğunu bırakıp gidememesidir Demek ki sevgi 'Bırakıp gidememektir', aşk ta öyle olmalıdır, evlilik te, aile de Arkadaşlık ta dostluk ta, Doğmakla nasıl insan olunmazsa Sevişmekle de kadın olunmaz Sevişmek ile kadın olmak arasındaki alanda farklı şeyler de vardır, Herkes kayıp gider ellerinden birgün Birgün sen de kayıp gidersin ellerinden Herkes kayıp gider birgün gözlerinden Birgün sen de kayıp gidersin gözlerinden Sonunda yok olacak bir dünya için çalışmakta dörtelle(dört elle) herkes Siye(Helaya) sıçmadan önce kendine sıçar herkes, Kimi sırt üstü yatıp kadın olur, iki cinsel organla, bedenle Kimi insanlıkla, ahlakla, edeple, beyinle, ruhla, kişilikle kadın olur Bu nedenle dünyada bir bacak arası kadınları vardır bir de beyin arası Bu nedenle dünyada iki tür kadın vardır Biri seks kadını, biri ruh kadını Bu nedenle dünyada iki tür kadın vardır Biri erkeğin cinsel organına, cinsel ilişkiye, sevişmeye, niceliğe, somutluğa bağlı Biri felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, niteliğe, soyutluğa bağlı Bu nedenle dünyada iki tür kadın vardır Biri vücutlarıyla gezen kadınlar, biri ruhlarıyla gezen kadınlar Bu nedenle dünyada iki tür kadın vardır Biri seks nesnesi kadınlar, biri insanlık öznesi kadınlar Bu nedenle dünyada iki tür kadın vardır Biri gözleri, akılları, kulakları cinsel organlarında, ve erkeğe nesne olmak olan kadınlar Biri gözleri, akılları, kulakları felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde Ve insanca bir insanlığa ve insanca bir dünyaya insan olmak isteyen kadınlar Birzamanlar(Bir zamanlar) kadın ve at ve silah arasında ilişki kurulurdu Şimdilerde ise kadın ile araba(otomobil) arasında ilişki kuruluyor Araba tanıtımılarında(reklamlarında) Araba fuarılarında(fuarlarında) mutlaka kadın mankenler kullanılıyor Bu ilişkilere dahil olmak Bu ilişkilerdeki şeylerin 'kullanılan nesne' olduğunu anlamamaktır Kapitalizım yetişkin insan dişisini insan olarak değil, nesne olarak kullanır Ne acı kapitalizımın baştaçı ettiği bayanlara ve baylara Bir çocuk ne olmak isterse istesin, gerçekte şu iki şeyden biri olmak ister: Ya patron/patroniçe olmak ya alim/alime olmak Ne acı patron/patroniçe olmak isteyenlere, ve alim/alime olmak istemeyenlere Bilin ki alim/alime olmak istemeyen işçiler de patron/patroniçe olmak isteyenlerdir Bu nedenle işçiler içinde bile işçi düşmanı sendikalar, örgütler kolayca yayılır Ancak tuhaf ki patron/patroniçe sendikaları, örgütleri arasında işçileri savunanlar olmaz Demek ki önce işçileri felsefe, bilim, Din hadisileri, beyin, ruh ile bir dünyaya koymak gerekir Yoksa işçi sendikaları ve örgütleri patron/patroniçe olamamış kişilerin Alim/Alime değil de patron/patroniçe olmak hayallerinin avutulduğu dünya olur Gerçekleri ve doğruları görmek için ne bana ne başkalarına değil Yalnızca felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne bakın, Felsefe, bilim, ve Din hadisileri önünde Kötü gününde af eden, iyi gününde af edenden üstündür, Bir açıdan da ölüm insanı tanıyan hiçkimsenin İnsanın da tanıdığı hiçkimsenin kalmamasıdır Ölüm için 'Kefeni yırttık' demeyin, ölüm asla yırtılmaz, yırtılan hep hayattır Hayat örümcek gibidir, öldürmeden önce ağlarını örer Kendi dünyasına uygun kitaplar, yazılar okuyan insanlar gerçekte kitap Yazı okumuyorlar, kendi belleklerini, kendi bildiklerini tazeliyorlar, yineliyorlar demektir 21. yüzyılda, internette yazısı olmamak ya cehalettir ya aptallıktır ya yozluktur, Lanet olsun bikinili, mayolu, sütyen-külotlu, çıplak turizıma Ve lanet olsun böyle bir turizımdan gelen paraya da, dövize de, ekmekparasına da, gelire de Turizım deyip geçme Geleceksen ahlakla, edeple gel Ekonomi deyip geçme Olacaksan ahlakla, edeple ol Siyaset deyip geçme Yöneteceksen ahlakla, edeple yönet Ekmek parası deyip geçme Kazanacaksan ahlakla, edeple kazan Özgürlük deyip geçme Özgür olacaksan ahlakla, edeple özgür ol, Düşmanlar ya da kötüler gerçekleri, doğruları; doğru şeyleri, iyi şeyleri sömürme Yani çıkarları ya da topluma egemen olmak ya da Ülkeye iktidar olmak yoluna giderlerse gerçekleri ve doğruları sonuna kadar götürün Gerçekleri ve doğruları sömürenler sonbahardaki ağaçların yaprakları gibi dökülürler Çünkü onlar gerçeklerin, doğruların, doğrunun, iyinin tümüne sahip olmak istemezler Onların istedikleri şey onların yalnızca bir bölümü, işlerine uygun olan kadarıdır Çıkarlarına uygun olan kadarıdır Umudun aşk olduğu yerde, kazık her zaman yenir Mezarda çürüyüpgidecek(çürüyüp gidecek) şeylerinizle çıkmayın Felsefe, bilim, Din hadisileri ile çıkın insanların karşısılarına(karşılarına), Aşk hiçbirzaman(hiçbir zaman) kazanmaz Çünkü aşk cehalet, nefs, sanı, yanılsamadır Hayat hiçbirzaman kazanmaz Çünkü içi bağırsak, bok ve lav, ateş, kor doludur Aşkın zirvesi seks, cinsellik, sevişmek, cinsel organ değil sadakattir, Heristediğiniyapmak(Her istediğini yapmak) özgürlük değil serbestliktir Çünkü özgürlük heristediğiniyapmak değil Yalnızca doğru, iyi ve insanca olanları seçmektir, yapmaktır Ki bunun ölçüsü de felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir Yani bu üç şeye aykırı halde özgürlük yoktur Olsa olsa serbestlik vardır, gerçekleri ve doğruları Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni yani dini ve insanlığı hiçesayan(hiçe sayan), Bayan da, kadın da denilen etişkin insan dişisinin bay da, erkek de, adam da denilen Yetişkin insan erkeği ile değil İnsanla yani felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile Yani düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik ile eşitliğe sarılması gerekir Yoksa özgür değil ya serbest ya erkekliğe köle olur İnsan değil erkek olur, erkek özentisi, erkekliği baştaçı etmek olur Birakıldışılık(Bir akıldışılık) ve ahlakdışılık hali olan moda, çıplak turizım Ve gövdegösterisi(gövde gösterisi) sıporu anlayışı yetişkin insan dişisini İnsan olmaya; felsefe, bilim, din, beyin, ruh olmaya değil Erkeklere özenmeye, erkekleşmeye, erkekler için olmaya Erkekliği baştaçı etmeye yönlendirmekte Ve yetişkin insan dişisini özgürlük diye ekonomi ile birleştirmeye çalışan özel sektör de Yetişkin insan dişisini tıpkı yetişkin insan erkekine yaptığı gibi İnsan değil üretim nesnesi, üretim niceliği olmaya yönlendiriyor, Moda diyor ki 'Beni herkes kabul ederse, beni herkes isterse Bana herkes uyarsa, beni herkes baştaçı ederse doğru olurum' Oysa bir yanlış ya da kötü herkes sevse de yanlıştır ve kötüdür, Bazıan(Bazan, Bazen) hayata en geriden başlamanın ödülü zaferdir Hayata en önden başlamanın ödülü ise yenilgidir Önemli olan şey hayata önden ya da geriden değil Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile başlamaktır Felsefe, bilim, ve Din hadisileri içermektir; bunlar hayata geriden bile başlatsalar Öyleyse çocuklara ve yetişkinlere yani toplumlara Önce felsefe, bilim, ve Din hadisileri öğretilmelidir Yoksa hayatta olmak bile zafer olmaz, üniversite mezunu olmak bile zafer olmaz, Gerçek hayat denilen maddi hayat Yaşamak için para verilen rüyadır Oysa rüya parasız hayattır Nüfus çoğaldıkça da, teknoloji ilerledikçe de daha hızlı geçecek Göreli, beyinsel, ruhsal, insani zaman İnsanın gerçekte hayat yaşı, dünya yaşı yani dünyayı, hayatı algılama biçimi dönemi ondur On yılda bir insan bir üst aşamaya geçer Her on yılda bir; aşamanın eskisi biter, yenisi başlar 'Hayat yaşta değil baştadır' sözü yaşı dışladığı için yanlış bir genellemedir yani Dünyayı bir bebek gibi algılamak dünyayı bir yaşlı gibi algılamaktan üstün değil aşağıdır Yani yaşlanmaya direnmek gerçekte ki akıllanmaya da direnmektir İşte bu nedenle ki moda ve sıpor akıldışılığın en sevdiği nicel alanlardandır Yani yaşlanmak cesaret ister Ancak en doğru, en iyi, en güzel, en üstün yaşlanmak felsefe, bilim Ve Din hadisileri ile; felsefe, bilim, ve Din hadisileri içinde yaşlanmaktır 'Hayatın insandan bir can alacağı var' denilir Oysa hayatın insandan en son alacağı şey bir avuç boktur İnsanlar, toplumlar, insanlık, ülkeler, dünya döndürülmüş çayıra Siyaset ve özel sektör cehalet ve nefs içinde Yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne Yani doğru insanlık haline aykırılık içinde, keyifle ve semire semire yayıla, Aşka asla inanmayın çünkü aşk ya yalandır ya sanı Aşka değil insana inanmak gerekir Evlilik için; aşkı değil Felsefe, bilim, ve Din hadisileri içindeki insanları bulmak gerekir Ruh yanlış ise ürünleri de yanlış olur Ruh kötü ise ürünleri de kötü olur Sonra da 'Aşkıngözükördür/Aşkın gözü kördür' denilir Aşkın gözü kör değil gerçekte, akılı kördür Ve aşkıngözü(aşkın gözü) kör olsa da akılıngözü(aklın gözü) körse aşkıngözü daha da kör olur Özel sektör ile moda ortak bir dünyaya sahiptir Çünkü ikisi de soymaya çalışır Siyaset ile büyücülük ortak bir dünyaya sahiptir Çünkü ikisi de aldatmaya çalışır Öyle ise yalnızca felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sarılmak gerekir İmkansız aşk olmaz Olsaydı aşk var olamazdı zaten Aşkın imkansızından değil Akıldışısından ve ahlakdışısından uzak durmak gerekir Bakın en büyük aşk olan bilimin ve teknolojinin yaptıklarına Bundan binlerce yıl önce kim derdi ki 'Radyo, televizyon, ceptelefonu, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası Araba(Otomobil), uçak olacak' diye Aşk zaten imkansız olmalı Ancak asla akıldışı ve ahlakdışı olmamalı Akıldışı aşk akıllı insanlar için değildir Ahlakdışı aşk ta ahlaklı insanlar için değildir Ve ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun Felsefenin, bilimin, dini en yüksek evrimidir, aşamasıdır ve bölümüdür Ne acı 'Aşk' diye, 'Özgürlük' diye insanları, toplumları soyan modaya, turizıma, medyaya Siyaset insanlığa ya silah sunar ya çıplaklık Özel sektör insanlığa ya kölelik sunar robotluk Moda insanlığa ya akıldışılık sunar ya ahlakdışılık Ve oluşur insanlığa; insanlığı yok edici Siyaset-Özel sektör-Moda üçgeni Akıllanmak zordur ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile olanaksız değildir Ancak alim, alime bile olunsa dini tanımlayan Din hadisileri gerekir Yoksa hükümdarlarla mutlu olan, hükümdarlarla yaşayan Hükümdarlarla oynaşan, kişneşen alimlik, alimelik bile çirkefliktir, rezilliktir, kepazeliktir İğrençliktir Hele o hükümdarlar bir de kendi öz bebek kardeşlerini, kendi öz çocuk kardeşlerini Kendi öz annelerini, kendi öz babalarını bile öldürtmüşlerse Ve karılarından başka bir de çocuk yaştaki kızlarla harem hayatı Ve zulüm, adaletsizlik, bencillik, israf, keyif, nefs içinde yaşamışlarsa Felsefe, bilim, ve Din hadisileri bedende kirikaldırır(kiri kaldırır) da Ruhta kirikaldırmaz(kiri kaldırmaz) Felsefe, bilim, Din hadisileri üçgeni siyaset, özel sektör, moda değil ki Hergelen(Her gelen) içine girsin 'Ne olursan ol gel' de 'Ne olursan ol öyle kal' değil 'Ne olursan ol gel' de 'Gel, ne istersen yap; gel, istediğin gibi keyifine bak' değil Çünkü kurtulmak herkesin hakkı ancak istediğini yapmak hiçkimsenin hakkı değil. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 19.3.19/14.48
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Mr_nobody
  • Hakanbulbul
  • Halim
  • abdullah9087
  • oranleo
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir