Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 41

Yazan: Birturkbilgesi
11.05.2018 / 11:00
316 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Sıporu(Sporu) yalnızca sağlığa, işe ve korunmaya yardımcı olması için Yani yalnızca elde olmayan zorunluluklar için yap, asla gösteriş, özgüven, huzur Gibi şeyler için yani bedeni beyinin, ruhun, felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin Yerine geçmesi için yapma Bir gün sıpor yaparsan bir gün yapma, iki gün sıpor yaparsan üç gün yapma Çünkü yoksa bedenin beyinin, ruhunun, kişiliğinin yerine geçer ve onları ayakları altına alır Unutma felsefeye de, bilime de, dini tanımlayan Din hadisleri'ne de Bedenle değil beyinle, ruhla gidilir yalnızca Zorunlu olarak sıpor yap ancak sıporcu olma; düşünür, alim, alime, bilge ol Beden insanı değil düşünce insanı ol Sıpor beyinde kuduz mikrobu ya da tetanoz mikrobu gibi etki yapar Bu yüzden diktatörlükler ve felsefedışı, bilimdışı ve dindışı devletler toplumlarına Sürekli sıpor ve beden işleri yaptırmak isterler Görmedin mi Hitler ve benzerleri de önce kitapları ve kütüphaneleri yaktı Kuşkusuz ki onlar alim değil dansöz isterler, öğrenmek değil eğlenmek isterler Beyin değil beden isterler, bilgi değil kas isterler Var olan herşey mutlaka beş duyuya yansır İlahlarının var olduğunu söyleyenler şunu bilin ki ilahınız beş duyudan biri ile Belli olmuyorsa yok demektir Onlar derler ki örneğin 'Sesi göremiyoruz ancak ses var' Anlamıyorlar ki sesi en azından bir duyu ile yani kulakla saptanabiliyor Ancak ses teknloji ile, cihazlar ile görünebilir haldedir de Kokuyu da göremiyoruz ancak koku da teknoloji ile, cihazlar ile saptanabilir haldedir Var olan birşey mutlaka bir duyuya ya da bilimsel ya da teknolojik bir araça yansır Çünkü bilimin işi bilmektir ve dini tanımlayan Din hadisileri de 'Din bilimdir' der Hiçbir duyuya yansımayan birşey bir insanın kendisine aşık olmayan birine Tutkulu aşkına benzer ve kendisi aşık diye ortada bir aşk var sanır Varsa hani nerede Sizin sarı gördüğünüz güneşin bile gerçekte sarı olmadığını size Bilim ve teknoloji göstermedi mi Size düz gelen dünyanın düz olmadığını size bilim ve teknoloj göstermedi mi Eğer ilahlarınız var olsaydılar bilimin ve teknolojinin size onları Göstermeyeceğini mi sanıyorsunuz Ortada ki bilim ve teknoloji size zekayı ve akılı da göstermedir Bilimden ve teknolojiden uzaklığı var olmak sanmayın Ve milyarlarca ve belki de tırilyonlarca(trilyonlarca) Ve belki de daha çok sayıda insanın yer alacağı koskoca, dev bir Öteki dünya'yı Eğer var olsaydı Bilimin ve teknolojinin göremeyeceğini, saptayamayacağını mı sanıyorsunuz Ve öyle dev bir dünyanın dev bulutları ve dev güneşi olurdu değil mi Ya da Öteki dünya da bu dünya ile aynı bulutları ve aynı güneşi mi kullanıyor Ancak öyle olsa bu durumda dünyaya yakın olması gerekirdi ve bilim, teknoloji Onu saptardı Yoksa Öteki dünya'da toprak, hava, ışık ve su yok mu Ancak bu durumda kendinizle de ve kutsal kitaplarınızla da çelişirsiniz Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir Bilim yoksa din de yoktur' diyor yani 'Bilime aykırı şeyler dine de aykırıdır' diyor Ve ilahlar ve Öteki dünya olmasa neyini kaybedersiniz Akılınızı, vicdanınızı, merhametinizi, ahlakınızı, insanlığınızı mı Ancak onları size dini tanımlayan Din hadisileri veriyor, öğretiyor zaten, Yahudilik diyor ki 'Şeytan'ın cinsiyeti yoktur' Öyleyse bu durumda Yahudiliğe göre tecavüz, zina gibi ahlaka aykırılıklar Şeytan'ın suçu değildir, insanların kend seçimleridir, kendi iradeleridir ancak onlar diyebilirler ki 'Şeytan her iki cinsi de kandırabilmek Her iki cinsin kılığına girebilmek için cinsiyetsizdir' Ancak Şeytan'ın erkek ya da dişi olması onun her iki cinsin de kılığına girmesine Engel olmaz ki eğer cinsiyetsiz iken her iki cinsin kılığına girebiliyorsa değil mi İşte size Din hadisileri ile denildi ki 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de yoktur' Yani 'Bilimsellik, mantık, tutarlılık olmayan yerde din de yoktur' Ve kuşkusuz ki Din hadisileri dışında olanlar din değil yalnızca dini inançtırlar, Görülüyor ki insanlar dini inançlarından önce Din hadisleri'ni çıkarmışlar, uzaklaştırmışlar Bazıları da geri kalanın içinden yalnızca yiyip içme, bayram, eğlence Nefs olan şeyleri almışlar Öyle ki bazıları dinin inançlarını örneğin yılda bir kez kurban kesmeye eşitlemiş Oysa kurban kesmek para ile yapılır ve din ise para ile yapılmaz Para ile yapılan şeylerden oluşmaz çünkü din akılı olan herkesin yapabileceği şeylerdir Ve hava gibi aynı anda herkesi kapsar, Yahudilik'ten anlaşılan şu ki 'İlah rahimi açmayınca hamilelik olmaz' Çünkü kutsal kitaplarında 'İlah kadının rahimini açtı ve kadın hamile kaldı' sözü sıkça var Onlara sormak gerekir: 'Acaba onlara göre ilk yetşkin insan dişisi olan Eva'nın(Havva) da rahimini ilahları açmamış mıydı da Eva hiç hamile olmadı Ve acaba Yasak ağaç'ın meyvası rahim açan bir özelliğe mi sahipti de İlahları onların o ağaçtan uzak durmalarını emretmişti Çünkü bakın o ağaçtan meyva yer yemez dünyaya atılmışlar Dünyaya atılır atılmaz da üremeye, çoğalmaya Yani gerçekte ilahları acaba çocuk istemiyor muydu Anlaşılan ki dini inançlarda ilahlarınca insana verilen ilk emir gerçekte 'Üremek yok Çoğalmak yok, seviş ancak üreme, seviş ancak çocuk yok' idi Belki de bu yüzden hadis 'Gürültü yapan bizden değildir' Ve 'Çocuklar sizin için fitnedir' dedi Öyleyse dünyada üremek, çoğalmak dini inançlarına yani ilahlarına aykırıdır Adam ile Eva zaten ölümsüz olduklarından Yasak ağaç'tan ölümsüzlük için yemiş olamazlar Bir ilahı ilah yapan ilk şey de ölümsüzlüğüdür zaten Yani bu durumda demek ki Adam ile Eva 2. dereceden bir ilah gibiydiler zaten Ve ilahların bir özelliği de ürememeleridir çünkü ilahlar zaten ölümsüz, sonsuzdurlar Yani varislere gereksinimleri yoktur Yani Adam ile Eva ilah olmak için Yasak ağaç'tan yemiş olamazlar, Sizi düşünür, alim, alime, bilge yapan ya da yapacak her bilgiye sahip olsanız da Oruçu(Orucu) yaşamazsanız, oruçlu hallerle de o bilgileri öğrenmez Düşünmez ve yaşamazsanız düşünürlüğünüz, alimliğiniz, alimeliğiniz, bilgeliğiniz eksik kalır Çünkü bilgiler beyininizi eğitirken oruç da o bilgilerle ruhunuzu ve sinir sisteminizi eğitir Yani oruçu hiç yaşamamak evden, masa başında, internetten askerlik öğrenmeye Askerlik yapmaya Ve sanal olarak sıpor yapmaya benzer Oruç bilgilerinizde direnç, kararlılık, dayanıklılık oluşturup size sizi verecektir Oruçsuz bilgi lafla dağa çıkmak gibidir Ancak oruçu dini inançlıların oruç zamanlarından başka zamanlarda yapın Ki sizin oruçunuz onların oruçlarıyla, siz de onlarla karıştırılmayın Sünnet ise çocuğun sağlığı zorunlu yapmışsa yapılabilir ancak dini inançlardaki Sünnetlerle karıştırılmamak için özel tören giysisiz, düğünsüz, törensiz, takısız Gösterişsiz, kimseye haber vermeden Yalnızca zorunlu bir ameliyat olarak yaptırın Çünkü din sünnet olmakla da oruçlu olmakla da ulaşılabilecek birşey değildir Çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'dir yani beyindir Ve dinin yeri bacak arası da beden de değil beyindir, ruhtur, başüstüdür, baştaçıdır, Sıpor(Spor), moda, makyaj, takı, dövme, gösteriş, yemek-içmek bağımlılığı, silah gibi size Sahte zenginlik, sahte özgüven, sahte güçlülük, sahte üstünlük veren şeylerden uzak durun Size tek gerekli üstünlük, özgüven yalnızca Din hadisileri'ndedir, Din hadisileri'dir, Evlenmek için düğün, eğlence, gösteriş, israf, nefs yapmak dine aykırıdır Gelinlik, damatlık gibi şeyler de dine aykırıdır Düğün yapmak gerdeği yani çiftleşmeyi tüm insanlara bildirmek gibi dine aykırı birşeydir Din sizden düğün, bayram yapmanızı istemez, bunları isteyen cehalet ve nefstir Ve evliliğinizi yalnızca yasaların dediği ile yapın Ve takı, para kabul etmeyin çünkü bunlar hem evililiği ve hayatı maddiyata esir eder Hem nefstir hem de takı, para takanlara boyun eğmek, bağımlılık yaratır Ve zamanla toplum içinde de düşmanlık, kin yaratabilir Kuşkusuz ki doğru herşey gibi evlilik de Din hadisileri içinde ise anlamlıdır ve üstündür Asıl evliliğiniz tıpkı hayatınız gibi Din hadisileri önünde olmalıdır Ve Din hadisileri'ne uymayan, Din hadisileri'ne aykırı kişilerle evlilik Zaten dine göre yanlış bir evliliktir ve boşanmalara daha yatkındır Çünkü Din hadisileri'ne aykırı birşey yanlış birşey demektir Yanlıştan mı hayr bekleyeceksiniz Onlar ki neredeyse ölülere bile takı, para takacaklar Afrika'da bir kavim belli sürelerde mezarlarından çıkarıp ölülerine Yeni giysiler giydirmiyor mu Ölen ölmüştür, unutmayın din bedende değil beyinde, ruhtadır Ölülerde, mezarlarda, mezarlıklarda din aramak dine aykırıdır Din yalnızca Din hadisileri'nde ve akılı başında dirilerdedir, Ve Yahudilere sor: 'Madem ki Adam ile Eva başlangıçta ölümsüzdüler Öteki dünya'dalar iken yemeleri içmeleri gerekmezdi değil mi' Öyleyse neden Öteki dünyada meyva ağaçları vardı Gölgeye de gereksinimleri olmazdı değil mi?' Ve Yahudiler'e sor 'Kutsal kitapları diyor ki 'İlahımız yalnızca İsrail'de vardır Başka yerde yoktur' Öyleyse ilahları Mısır'da Mose(Musa) ile nasıl buluşmuş ve konuşmuş Ve İbraniler'i Mısır'a esir olmaktan neden korumamış?' Ve Yahudiler'e sor: 'Eğer İbraniler evrendeki tek ilahın sevgili kulları olacak kadar insanların En akıllıları ise ve ilk iki insan Adam ve Eva da İbrani ise Neden Şeytan'a uymayıp Yasak ağaç'tan yememeyi başarmamışlar?' Ve Yahudiler'e sor: 'Eğer İbraniler evrendeki tek ilahın sevgili kulları olacak kadar Güvenilirler ise ilk iki İbrani neden ilahlarının emirlerini çiğnemiş Ve Yasak ağaç'tan yemişler Ve dünyada da ilahları İbraniler'in ilahlarıyla akitlerini sürekli bozmaları yüzünden İbraniler ile yeniden akitler yapmak durumunda kalmış?' Yahudiler'e sor: 'Sizi evrendeki tek ilah önünde öteki insanlardan Öteki milletlerden üstün, değerli, saygın yapan şey nedir acaba Üstelik de o ilahla ta Öteki dünya'dan başlayıp sürekli uyuşmazlığa düşmüşken?', Onlar derler ki 'İlah ışık olsun istedi ve ışık oldu' Peki ilahlarının gözleri yoksa ışığı ne yapacak Gözleri varsa kuşkusuz ki kulakları da vardır Ve 'Işık olsun' dediğine, konuşabildiğine göre ağızı da vardır Yani bu durumda ilahlarının başı vardır ve bu durumda ilahlarının bedeni vardır Bu durumda ilahın var olduğu bir yer de olmalıdır Bu yüzden Yahudilik'in kutsal kitabı ilahını 'Gökte yaşayan' Ve yalnızca İsrail'de olan bir doğaüstü bir insan gibi tanımlar, anlatır Ve Yahudiler'in kutsal kitapları 'İlahın/Yehova'nın ruhu suların Yani denizin yüzü üzerinde hareket ediyordu' diyor Yani ilahlarının ruhu gözle görülebilen birşey öyle mi Ve onların kutsal kitabı ilahlarının önce yerleri ve gökleri yarattığını söyler Peki ilahları daha önce neredeydi, yerler ve gökler yoksa Yalan mı, haydi yalan desinler Kuşkusuz ki dini inançlar insanların düşünmesini istemezler Yalnızca boyun eğmelerini isterler oysa din yani Din hadisileri insanların Düşünmelerini ister Din konusunda, Din hadisileri dışındaki şeyler din değil dinin inaçtır, dinsel inançtır Ancak din değillerdir, onlar tıpkı kimya karşısında simyanın durumu gibidirler Ve dini inançların en baştan karşılaştıkları şey hep gerçekler ve doğrular olmuştur Bu yüzden de sıksık barbarlaşmışlar, vahşileşmişlerdir Tarihteki dini inanç savaşları, tarihteki dinin inanç katliamları Tarihteki dini inanç vahşetleri bu yüzdendir Çünkü onlar gerçeklere ve doğrulara aykırıdırlar Ve simya kimya ile nasıl ki yolunun sonuna gelmiştir Dini inançlar da dini tanımlayan ve dini 'bilim' yapan Din hadisileri ile artık Yollarının sonlarına gelmişlerdir Görmüyor musun onlar da simya gibi nazar boncuğu takıyorlar Putlar gibi kendi elleriyle yaptıkları üstelik de Öyleyse hala putlara sırt döndüklerini nasıl söyleyebilirler Açık ki 'Taşınamayan temel put'tan 'Taşınabilen yardımcı put'a geçiş bu Açık ki onlar gerçeklerle ve doğrularla karşılaştıklarında onlara saygı göstermek Onlara değer vermek yerine onlara karşı hep barbarlaşmışlar, vahşileşmişlerdir Günümüzdeki dinin inanç savaşları, dini inanç vahşetleri, dinin inanç katliamları Dini inanç terörleri de bu nedenledir Çünkü dini inançlar sınırlıdır, sonludur, olanaksızdır ancak bilim sonsuzdur Sınırsızdır, sayısız olanaklıdır Ve sonsuz, sınırsız, sayısız olanaklı olan şey öfkelenmez Bilime bakın, bilim kendisine inanmayanlara karşı hiç barbarlaşıyor mu Vahşileşiyor mu Ve bilim gerçeklere ve doğrulara saygı gösteren, değer verendir Din hadisileri de der ki 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de olmaz', Yahudiler'e sor: Kutsal kitapları neden 'Sorunlarınızı kahinlere sorun Kahinler ne derse öyle yapın, diyor?' Yoksa kahinler peygamber mi ya da peygamberlere gerek duyurtmayan kimseler mi Yoksa ilahlarının peygamberlerinden önce kahinlerle mi akitleri var Yoksa Mose(Musa) bir kahin miydi de ilahı ona özel ilgi gösterdi Ve acaba yalnızca İbraniler mi kahin olabilir Ve acaba kahin demek alim demek mi Ve acaba alim yalnızca İbraniler'den mi olur Yani bilim evrensel değil de yalnızca İbraniler'e mi özgü ait Ve acaba yalnızca İbraniler mi bilebilir Ve acaba yalnızca İbraniler'de mi beyin, düşünmek özelliği var Ve işte Din hadisileri dedi ki 'Din bilimdir, alimler peygamberlerin varisleridir Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin, alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' Bu durumda yalnızca Müslümanların herkese zeka, akıl, bilim, alimlik veren Ve herkesi kurtarmak isteyen ilahı İbraniler'in yalnızca İbraniler'e zeka, akıl, bilim, alimlik veren Ve yalnızca İsrail'de bulunabilen, yalnızca İsrail'de yer alabilen Yalnızca İsrail'de varlık olabilen Ve yalnızca Yahudiler'i kurtarmak isteyen ilahından Daha üstün olmuyor mu, Müslümanlar Ramazan ayı'na neden '11 ayın sultanı' diyorlar 'Sultanlarla düşüp kalkanlar alimler hırsızdır' hadisini bilmiyorlar mı Ve Osmanlı hanedanlığı'nın kundaklarındaki bebekleri, çocukları Öz annelerini, öz babalarını bile öldürten sultanlarını Yanlış şeylerle övünmek dine aykırıdır, Dini inançlar ilahlarını ikna etmeye çalışırlar Kendilerini bağışlaması ve yine Öteki dünya'ya alması için Yani gerçekte ölüm Öteki dünya'ya gitmek değildir dini inançlarda Çünkü ölmek başka, Öteki dünya'ya gitmek başkadır Çünkü dini inançlara göre ölüm ilahın emiriyle, Öteki dünya'ya gitmek ise İlahın iziniyle olur yalnızca Ve peygamberlerin amaçları da bu izini alabilmektir gerçekte Çünkü dini inançlara göre ilahları insanları ölümlü yapıp Öteki dünya'dan bu dünyaya kovmuştur sonsuza kadar Yani dini inançların amaçı Öteki dünya ve ölümsüzlüktür Ve bunun için de ilahla anlaşmaktır Oysa din yani Din hadisileri ise dini tanımlar ve insanları İlaha uygun değil doğru ve iyi insan olmaya ikna etmeye çalışır Onların ilahları o kadar büyük, güçlü ve üstündür ki zaten bilim öğrenmeye Kitap okumaya gereksinimi yoktur oysa insanların vardır Demek ki dinin inançlar ilahlar için, din ise insanlar içindir Açık ki okumaya, öğrenmeye sırt çevirmiş insanlar da ilahlarına özenmiş kimseler gibiler Oysa din ilahlara değil alimlere özenmektir, Ordular mühendislikle, devletler mimarlıkla İnsanlar, halklar, toplumlar, milletler ise Din hadisileri ile yükselirler, Yahudiler'e sor: 'Neden sünnet oluyorsunuz, ilahınız sizleri sünnetsiz tanıyamıyor mu Peki öyleyse ya dişilerinizi nasıl tanıyacak da öteki kavimlerden ayıracak Yoksa dişilerinize önem, değer vermiyor musunuz Tıpkı İslamiyet'ten önceki Arablar gibi Bakın Kutsal kitabınızda diyor ki 'Ve bir kadın Abimelek'i öldürdü ve Erkek kölesine 'Beni öldür ki onu bir kadın öldürdü demesinler' Ve kölesi kadını öldürdü Bakın kutsal kitabınızda diyor ki 'Bir adam bir kadın alıp evlendiğinde Onda utanılacak birşey bulursa boş kağıdı yazıp onun eline verecek ve evinden gönderecek Ve kadın başkasıyla evlendikten sonra yine o ilk eski kocasına geri dönmek isterse Kadın artık murdar edildiği için, artık Rab'bin önünde mehkruh olduğu için Koca onu tekrar alamaz' Ancak belli ki erkekler br çok eş alabilirler ve kadndan kadına gezip de evlenebilirler Kuşkusuz ki Hıristiyanlık da ayrı bir dini inanç değil Yahudilik dini inançının bir uzantısıdır, açılımıdır Acaba bu yüzden mi Jesus'un(İsa'nın) yanında hiç bayan yoktu Yani Hıristiyanlık'ta da mı yetişkin insan dişisi küçümseniyor Ve Hıristiyanlık Yahudilik'in uzantısı, açılımı olduğu için Engizisyon insanları yaktı Ve büyücülükle önce ve en çok bayanları suçladı Zaten onlara göre Adam'ı da Cennet'ten/Heaven'dan attıran, kovduran da Eva Yani bir bayandı Yani ilk erkeğin bir bayan yüzünden Cennet'ten kovulmuş olması insan dişisini Aşağılamak, küçümsemek, suçlamak değil mi Jesus'un(İsa'nın) babasız yani erkeksiz doğması da Bir açıdan insan dişisini aşağılamak, küçümsemek, dışlamak olmuyor mu Çünkü Yahudiler aşağıladıkları, küçümsedikleri, hor gördükleri insanlara Onları öldürürken bile onlara ellerini değdirmiyorlardı Ve elleri değmesin diye onları taşlayıp ya da yakıp öldürüyorlardı Bu durumda Jesus'un doğmasında bir bayın elinin bir bayana değmesinden uzak tutulması Yahudilik'teki insan dişisinin insan hor görülmesinin Hıristiyanlığa Bir yansıması anlamı mı acaba Ve onlar derler ki 'İlah kendisine benzesin diye önce erkeği yarattı Sonra da erkeğin canı sıkılmasın diye kadını' Oysa din ne benzemektir ne can sakınıtısı Din öğrenmektir ve öğretmektir Din öğrenilen ve öğreten Din hadisileri'dir Sizleri din diye korkutuyorlar, sizlere din diye korku öğretiyorlar Oysa Din de korkutmaz, Din hadisileri'ni öğretir Ve onlar hangi akıla uyup, hangi hakla Kundaklarındaki bebekleri, çocukları Öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmüş Mutfaktan yatak odasına kadar dünyanın en büyük nefsine batmış sultanlara Padişahlara 'Halife' derler, üstelik de İslam peygamberinin halifesi Onlar hiç mi Din hadisileri'ni öğrenmediler Onlar dini hiç mi anlamadılar Peygamber sakalına, peygamber elbisesine sahip olmakla ne paygamber olunur Ne peygamber halifesi Din kılıçla alınmaz, Din hadisileri ile alınır ancak Din inandıklarınız değildir, inandıklarınız dini inançtır yalnızca Din inandıklarınız değil, dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca Din gelenek görenek değil, Din hadisileri'dir yalnızca Din size öğretilenler değil, Din hadisileri'nin öğrettikleridir yalnızca Kuşkusuz ki cehalet siyasetin yuvasıdır Nefs de cehaletin yuvası Bir elinizde cehalet, bir elinizde nefs varken nasıl dinli olduğunuzu söyleyebilirsiniz Sultanların, siyasetçilerin, tüccarların arkasından giderken Nasıl dinli olduğunuzu söyleyebilirsiniz Din de kurtuluş da çözüm de yalnızca Din hadisileri'ndedir Ve onlara şunu sor: Madem ki dinlisiniz öyleyse ülkelerinizde neden genelevler var Fuhuş, zina, eşcinsellik, çıplaklık, sigara, içki yasak olmak yerine serbest Onların bazıları diyorlar ki 'İlahımız gökte değildir' Peki de ki 'İlahınız gökte değil ise dünyayı yaratmadan önce nerede idi Ve gökte de olsa biryerde ise nasıl mekanı olmaz Ve hangi akılla, ilahlarınıza mekan olarak, kendi yarattığı göğü değil de Kendi ellerinizle yaptığınız mabedleri, yerleri, mekanları mekan olarak gösteriyorsunuz Şeytan var olsaydı mutluluğu da, kahkahası da ancak cehalet, nefs ve ahlaksızlık olurdu Korktuğu tek şey de dini tanımlayan Din hadisileri ve Din hadisileri'ne uyanlar Evrende ilah var olsaydı öğreteceği tek şey de tapınmak değil Din hadisileri olurdu Din hadisileri'nden uzak iseniz puta tapanlardan ne farkınız olur Dinlileri puta tapanlardan farklı ve üstün yapan şey tek şey Dini tanımlayan Din hadisileri'dir Secde mi, bakın Şeytan bile ilaha secde etmiş. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 11.5.18/10.57
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • XHafsaX
  • caglar279
  • rayman
  • ayurt
  • engelsizsair
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir