Şiir Defteri

Galeyan-ı Aşk

Âşıkım!. Sendeki füsûn-ı hüsnün Hem gözüm, hem gönlüm müptelâsıdır; Dalgın akşamları andıran hüznün Mahabbet çağının bir edâsıdır. Füsunkâr yüzünü gören mest olur, Senden ayrı düşen dil-şikest olur; Huzûrunda cihân putperest olur İbâdet hüsnünün temâşâsıdır. İnsanlar peşinde gezer serseri, İn misin? Cin misin? Nesin ey perî? Sanırım ki rûhum ezelden beri Elâ gözlerinin âşinâsıdır. Her sabah elâdır, her akşam esmer, Rü'yâda gördüğüm çiçeğe benzer! Hâsılı hayrânım!. O reng-i dilber Kudretin en güzel muammâsıdır. Sihrine tutuldum ben, ey perî-zâd! Ölmedikçe olmam gamından âzâd; Affet kusurumu, bu aşk-ı nâşâd Dîvâne gönlümün son hatâsıdır. Fıtraten meftûnum, ben bir hayâle Sende o hakîkat ermiş kemâle, Bu bir iptilâdır, beni bu hâle Düşüren tab'ımın iktizâsıdır. Sebeb-i cevrini söyle, bileyim! Dilden hayâlini nasıl sileyim? İlhâm-ı aşkından asıl dileğim Seninle rûhumun i'tilâsıdır. Ma'nâsı yok sensiz şu kâinâtın, Güzellik hep senin muhassenâtın!.. Reddetme, ölürüm! Öksüz hayâtın Bu hasret çekilmez bir belâsıdır. Mâteminle şâdım güzelim, inan! Şimdengeri benim her sözüm figan, Yâdınla döktüğüm dümû'-ı hicrân Ezâ-yı ömrümün mâcerâsıdır. Rızâ sevdiğinden hep elem gördü, Kendini değersiz bildi, kem gördü; Yaman tâliinden çok sitem gördü, Lâkin bu, hepsinin en fenâsıdır!.. RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir