Şiir Defteri

Rum Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Girmesi ve Uluslararası Hukukun Çiğnenmesi (1)

Yazan: osmankilickiran
28.06.2020 / 11:19
68 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Anasayfa Şiirler Yazılar Kitap Forumlar Nedir? Müzik Online Üyeler BiCümle Araçlar İletişim Üye Ol Giriş Yap Şifremi Unuttum Üye Ol Giriş Yap Osman Kılıçkıran 25 şiiri ve 14 yazısı kayıtlı Takip Et Rum yönetiminin avrupa birliği'ne girmesi ve uluslar arası hukukun çiğnenmesi ( 1 ) RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMESİ VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ÇİĞNENMESİ ( 1 ) Osman KILIÇKIRAN Rumlar Kıbrıs Meselesi çözülmeden Avrupa Birliği'ne müracaat ettiler ve girdiler. Her devletin bir birliğe müracaat etme hakkı vardır, bu gayet normal bir haldir diye düşünülebilir. Ama Kıbrıs'ta durum biraz farklıdır. Farkı şöyle özetleyebiliriz i. Kıbrıs Cumhuriyeti Yıkılmış İki Kesimli İki Bölgeli İki Devletli Kıbrıs Doğmuştur Kıbrıs'ı Yunanistan'ın bir parçası yapmak isteyen Enosis yanlısı asker ve liderler seçilmiş cumhurbaşkanı Makarıos'u devirip devleti ele geçirip, ?Elen Cumhuriyeti' kurduklarını ilan ettiler. Bu yeni yönetim amaçlarına engel gördükleri Türkleri temizlemeye, kitle katliamları yapmaya başladılar. Bu durum Türkiye İngiltere Yunanistan arasında yapılan Kıbrıs'la ilgili antlaşmalara aykırı düştü. Türkiye antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs'a müdahale etti. Sonra iki toplumun liderlerinin öncülüğünde Kıbrıs'taki Türler kuzeye Rumlar güneye taşındılar. Kıbrıs iki toplumun isteği ile iki bölgeli hale geldi. Ardından iki toplumda parlamentolarını kurdular, anayasalarını hazırladılar, devletlerini kurdular. Böylece Kıbrıs iki devletli hale geldi. Bu devletlerin birini dünya tanırken diğerini pek çok ülke tanımamaktadır. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası yürürlükte değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti adlı bir devlet yoktur. Rumlar aynı ismi kullansalarda bu hakikatleri değiştirmez, aynı şeyi ifade etmez. Aynı isimde başka bir devlet kurulmuş olurlar. Bunu test etmek için anayasalarına bakmak kafidir. Hal böyleyken, Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa birliğine girmek için müracaat ettiler. Halbuki devlet bütün Kıbrıs'ı temsil etmemektedir. Bu hakikati Rum devlet başkanı Klerides şöyle ifade etmiştir: ?Ben sizin hükümetiniz olmadığımı, Kıbrıs'taki Türkleri temsil etmediğimi biliyorum. Ama bütün dünya beni böyle görüyor. ( ) Dünya'ya dönüp de ?Ben Kıbrıs'ın meşru (hukuki ) hükümeti değilim diyebilir miyim? ? ? ( KILIÇKIRAN Osman, Kıbrıs Meselesinin Tarihçesi ve Çözümü İle İlgili Kısa Bir Deneme, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, DS54.9 .K552011, sh. 30 ) Yani, Rumlar Kıbrıs'ın tümü adına hareket etmektedir. Peki Avrupa Birliği (AB ) bunu nasıl algılıyor diye sorabilirsiniz. Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Gunter Verheugeh şunları söylüyor: ?Burada esas sorun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin mi AB'ye gireceği, yoksa a danın tümünün mü gireceği. Biz adayı TEK BİR ÜLKE OLARAK KABUL EDİYORUZ. Ben bu olaya gerçekçi bir açıdan bakmak istiyorum.? ( www.habervitrini.com/ gundem/verheugeh-kibrisin-tamamini-abnin-geleceğinde-düşünüyoruz/88800/ ) Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmadığını, şu an Kıbrıs'ta tek bir devletin mevcut olduğunu varsayalım. O zaman Kıbrıs anayasası da yürürlükte olacaktır. Şimdi 1960 Anayasası çerçevesinde bu girişimi tahlil edelim.( X ) O zaman yine Kıbrıs'ın AB'ye başvurması hukuki olmayacaktır. Prof. Maurıce Mendelson bu hususta şu iddialarda bulunmaktadır : ?Garanti Anlaşması'nın 1. Ve 2. Maddesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB üyeliğini hukuki açıdan engelliyor. ( ) Anlaşmanın 1. Maddesi ?Kıbrıs Cumhuriyeti herhangi bir devletle hiçbir şekilde kısmen veya bir bütün olarak siyasi ve ekonomik birliğe giremeyeceğini taahhüt eder ( üstlenir, sözlenir ). Kıbrıs Cumhuriyeti bununla bağlantılı olarak Ada'nın herhangi bir diğer devletle birleşmesini doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirmeyi teşvik etmesi muhtemel her türlü faaliyeti yasaklar şeklin?dedir. Prof. Mendelson buna bir de mecburiyet eklemektedir. Meldenson ? a göre 1960 Garanti Anlaşması'nın II. Maddesi uyarınca ?her üç garantör ülke de onay veren kadar Yunanistan ve İngiltere'nin Kıbrıs'ın AB'ye KATILIMINI ÖNLEMEK ÜZERE VETO HAKKINI KULLANMAKTA hukuk açısından YÜKÜMLÜ Ol?maktadırlar. 1960 Anayasası'nın 50. Maddesi de bu girişime engeldir. Zira bu madde iki toplumun liderine özel bir hak vermektedir. 50. Madde ?Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı (Rum) ve Yardımcısına (Türk), birlikte YA DA TEK BAŞLARINA, dış politika, savunma ve güvenlik konularında kullanabilecekleri VETO HAKKINI vermektedir.? ( DEMİREL Havva, Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Kıbrıs, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, sh. 153 ) Türk tarafı Rum kesiminin tek başına üye olmasına karşı çıkmıştır. Dolayısıyla uluslar arası hukuk bir kez daha zedelenmiştir. TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ? eğer 1960 anlaşması varsa ( ) Şu anda uluslar arası hukuk açısından Avrupa Birliği ( AB ) suç işliyor? ( www.abgs.gov.tr/ a.g.m. ) demiştir. ___________________________________________________________________________ ( X ) : Cumhurbaşkanı Klerides Kıbrıs'ın AB'ye girmesinin kendi hedefleri açısından işe yarayacağı inancındadır. İnsanların, malların, sermayenin serbest dolaşımı sayesinde kuzeye yerleşeceklerini söylüyor. Buna da Avrupalılar'ın 1960 anayasası ve garanti anlaşmasını tanımamalarının sağlıyacağı düşüncesindedir. Demeç şöyle : ?Avrupa Birliği'ne girildiğinde, 1960 GARANTİ ANLAŞMASI'NIN BİR AVRUPA ÜLKESİNE KARŞI PRATİKTE İŞLEMEYECEĞİNİ, iki kesimlilik ve global mal mülk değişimi dahil Kıbrıs Türkleri'nin olası bir Anlaşma ile elde edecekleri hak ve gerçeklerin AB normlarına göre geçersiz addedileceğini, tüm Rum göçmenlerin Kuzey'e geri döneceklerini ve bu sayede Yunanlılığın Kıbrıs'ta son hedefine ulaşması olacağı ? ( KARLUK Rıdvan, Kırım KKTC'ye Örnek Olabilir mi ? www. Bilgesam.org/incele/1619/-kirim-kktc'ye-örnek-olabilir-mi/#VPy&EHysVZk ) RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMESİ VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ÇİĞNENMESİ ( 2 )* Osman KILIÇKIRAN I ii. İki Toplumlu İki Bölgeli İki Devletli Kıbrıs'ın AB Üyeliği Bugün Kıbrıs'ta 1960 anayasal devlet düzeni yoktur; dili, dini, kültürü, tarihi, anayasaları vs. farklı iki ayrı devlet vardır. Biri henüz tanınma formalitesini tamamlayamamıştır. Peki Kıbrıs bu şartlar altında AB'ye üye olabilir mi ? İki devlet birlikte müracaat eder, toplumlar da bunu kabullenirse olabilir. Ama iki devlet varken, birisi diğeri yokmuş gibi davranarak( X ) müracaat ederse, hukuki engellerin çıkacağı gün gibi aşikardır. Havva'ya göre, ?Rumların 1990 yılında yapmış oldukları bu müracaat, iki toplumun eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti adına yalnız kendi adlarına yapıldığı için hiçbir hukuki ve ahlaki temele dayanmamaktadır. Uluslararası hukuk açısından böyle bir müracaatın yapılabilmesi için müşterek iki toplumun onayı gerekmektedir. ? ( DEMİREL Havva, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyeliği ve Kıbrıs Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2003, sh. 144 ) Devletler hukuki olarak tanınmayı Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi onayı ile garantilemektedirler. BM henüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC ) tanımamış olsa da haklarının olduğunu da inkar etmemektedir. BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi bir belge yayınlamıştır. Belgede şu ifadeler yer almaktadır : ? Kıbrıs'ta iki tarafı da temsil eden meşru ( hukuki ) bir OTORİTE YOKTUR. KKTC'nin ONAY VERMEDİĞİ ve tüm ada adına yapılan bir MÜRACAAT HUKUKEN GEÇERSİZDİR.? ( KARLUK Rıdvan, Kırım KKTC'ye Örnek Olabilir mi ?, www.bilgesam.org/incele/1619/-kirim-kktc'ye-örnek-olabilir-mi/#VPy8EHysVZk) Yine BM Güvenlik Konseyi 1988 yılında, Kıbrıs'a ? kısmen veya tamamen başka bir ülkeyle birleşme imkanı vermeyecektir? (1 Temmuz 1998 Türkiye) şeklinde kesin bir karar vermiştir. Kıbrıs Rumları ve Avrupalılar devamlı BM kararlarını Türkiye'nin karşısına çıkarıp duruyorlar. Acaba bu kararların ne anlama geldiğini idrak edebiliyorlar mı ? AB'nin önceki ismi Avrupa Topluluğu ( AT ) antlaşmasının ? 5. Maddesine bir hüküm ko?ymuşlardı. O karar da ; ?Ada'da iki toplum arasında hiçbir ayrım yapılmayacak?tır şeklindedir. Ama AB ?bu taahhüdü yerine getirmemiş ve TEK ___________________________________________________________________________ ( X ) : BM Genel Sekreteri Kofi Annan 2002 yılında sunduğu planda bugünkü Kıbrıs'ın haritasını çizmiş ve ? kurucu devletlerin sınırları anlaşmanın parçası olan haritadaki gibi olacaktır ? ( 13 Kasım 2002 Türkiye) demiştir. BM Teşkilatı Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi defalarca Kıbrıs'ın yaklaşık % 29 ?unu Türklere veren kararlar almıştır. II MUHATAP olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kabul etmiştir.? (DEMİREL Hav- va, a.g.e., sh. 149 ) AB Komisyon Başkanı Romano Prodi şu vaadde bulunmuştur : ?Avrupa Birliği müktesabatı ( içeriği ), Kıbrıs'ta çözüme engel olmayacaktır.? ( TUNÇ Fersi, Perde Arkası Kıbrıs, 18 Kasım 2001 Hürriyet ) Yine AB yetkilileri ?müktesabatımız BM anlaşmalarının önüne geçmeyecektir? ( a.g.m. ) sözünü ver - mişlerdir. Ama uygulamada hem BM Genel Kurulu hem de Güvenlik Konseyi kararları dikkate alınmamıştır. Avrupa Birliği dönem başkanı İngiltere Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ?Kıbrıs Rum yönetimi ile eşit siyasi rol ?tanınması önerisinde bulunmuştur? ( KILIÇKIRAN Osman, a.g.e., sh. 32 ), ama Türk tarafından onay alınmamıştır. AB bunun bilincinde değil midir? Bilincindedir. Zira, AB'nin yürütme organı (Bakanlar Kurulu) olan Avrupa Komisyonu, ?Avrupalı hukukçulardan bu konuda görüş istemiştir. Avrupalı uzman hukukçular hazırladıkları raporda; ?AB Rumları tam üye yapmakla uluslar arası hukuku çiğnemiştir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin üyelik başvurusu yapması bile uluslar arası hukuka aykırıdır ? (YAZICIOĞLU Yaşar, Bitmeyen Hesap, Kripto Yay., Ankara, 2010, sh. 192 ) demişlerdir. Gelecekte ortaya çıkacak problemleri tahmin ederek olsa gerek, Avrupa Birliği Dönem Başkanı adaylarından İrlanda başbakanı John Brutoli ? Kıbrıs sorunu çözülmeden ada' da sadece Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesinin zor olacağını? ( 27 Ocak 1996 Cumhuriyet ) söylemiştir.( X ) Avrupa Birliği bunca hukuki kaideyi çiğnemiştir. Bunun hesabı sorulmamış veya verilmemiştir. Türkiye bir kelime oyununa muhatabız imasıyla tepki göstermiş, buna karşılıkta AB aşağıdaki anlamda bir açıklama yapmıştır. ( XX ) 2006 yılında ?AB Konseyi'nin almış olduğu karar doğrultusunda ? Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ? bütün Kıbrıs'ın temsilcisi olarak görmediği?ni açıklamış ?ve bu nedenle ?Kıbrıs Cumhuriyeti' şeklinde 2004 yılında AB üyesi olan GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ) bu şekilde tanımladığı bahanesiyle , Türkiye'nin 2005 yılının Ekim ayında başlayan müzakere sürecini kısmen askıya almış ve altı başlıkta müzakereleri açmama kararı almıştır.? ( Küresel ve Bölgesel Yönden Yapılanma Sürecinde Güçlü Dış Politika, GÖZEN R. ? USLU Nasuh ? KASIM Kemer ? EMİROĞLU H. Ve diğerleri, MÜSİAD Yay., İstanbul, 2014, sh. 29 ) osmani34ik@gmail.com _________________________________________________________________________ ( X ) : Kıbrıs'taki çözümün öneminin altını çizen AB Dönem Başkanı Hans Van Mierla şunları söylemiştir : ?Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan hem NATO'nun, hem de Avrupa Birliği'nin genişlemesi( ) ipotek altına alınaca?k. ( 20 Ocak 1997 Son Çağrı ) ( XX ) : 1960 yılında kurulan " Kıbrıs Cumhuriyeti" Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar tarafından yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı toplumları kuzey ve güneye yerleştirmiş iki kesimli iki toplumlu bir oluşum yaşanmıştır. Kıbrıs Rumları kendini çabuk toparlamış devlet ve hükümetlerini ayakta tutmayı başarmışlardır. Türkler devletlerini kurmuşlar ama tanınmasını sağlayamamışlardır. Tanınmış bir devlet olmadıkları için BM Teşkilatı nezdinde çözülmemiş bir sorun gibi durmaktadır. BM Genel Sekreterleri çözüm önerilerinde bu gerçekleri bildikleri halde yıkılmış devletin ismini kullanmaya devam etmişlerdir. Önerdikleri devletin adını "Kıbrıs Cumhuriyeti" değil de; "Birleşik Türk - Rum Cumhuriyeti", "Rum - Türk Cumhuriyeti", "Kıbrıslıların Devleti", "Kıbrıs Türk - Rum Devleti" gibi bir ifade seçebilirler. Böylece bu husustaki kelime oyunları, kafa kargaşası sona erebilir. * Bu çalışma ?Türkiye Kıbrıs Haber' gazetesinde Mayıs ? Haziran 2015 tarihli sayı- larında yayınlanmıştır.( turkiye-kktc@) Beğen Osman Kılıçkıran Kayıt Tarihi:8 Temmuz 2015 Çarşamba 14:21:14 « Önceki Yazı Sonraki Yazı RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMESİ VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ÇİĞNENMESİ ( 1 ) YAZISI'NA YORUM YAP " RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMESİ VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ÇİĞNENMESİ ( 1 ) " başlıklı yazı ile ilgili düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın. Yorum yapın... Gönder YORUMLAR Henüz yorum yapılmamış. Bölümler Şiirler Yazılar Forum Arama Bölümler Kitaplar Ne Nedir? Edebiyat TV Kütüphane Bölümler Burçlar Bebek İsimleri Rüya Tabirleri İsimler Edebiyat Defteri Kurallar Yardım İletişim Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur. Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Kemal80
  • Mismail
  • bluesky14722
  • rodoza_006
  • Akis
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir