Şiir Defteri

TÜRKİYE GEMİ İSE DOĞRU KAPTANI SİZ DEĞİLSİNİZ BENİM EY SİYASETÇİLER (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
10.06.2019 / 00:47
319 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
'Hepimiz aynı gemideyiz' diyorlar; Türkiye bir gemi ise doğru kaptanı siz değilsiniz, benim ey siyasetçiler. Çünkü benim pusulam felsefe, bilim ve Türkçe; haritam ise dini tanımlayan Din hadisileri'dir; sizin ise bunlar değil. Sanmayın Türkiye bir gemi diye; doğru, gerekli kaptanı sizsiniz. Ya sizin felsefeden, bilimden, Türkçeden ve Din hadisileri'nden ne haberiniz var; felsefe diye bildiğiniz şey felsefe bilimi değil de felsefe tarihi, felsefe mazisi, felsefe magazini, felsefegeyiği(felsefe geyiği) ve Batıya ulaklık yapmak değil mi; bilim diye bildiğiniz şey üniversiteyi bitirip işe girmek, para kazanmak, servet yapmak, keyifine(keyfine) bakmak ya da mevki, makam, caka sahibi/sahibesi olmak değil mi; Türkçe diye bildiğiniz şey içi yabancı sözcüklerle dolu ve dil felsefesinden, dil biliminden, dil mantığından, dil matematiğinden uzak birşey değil mi; din diye bildiğiniz şey Arabçılık, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı yani siyaset, ve gelenekler görenekler, töreler, alışkanlıklar, zaaflar, aldanışlar, sanılar değil mi? Halk, seçmenler, seçim sandıkıları(sandıkları) sizi seçti diye bu ülkeye, bu gemiye kaptan siz olamazsınız; bu gemi çok önemli bir gemidir; bu gemiye felsefe, bilim, Din hadisileri ve Türkçe bilen kaptanlar zorunlu; oy pusulası denilen kağıt parçasılarının(kağıt parçalarının), on yılda bir tane bile kitap okuyup okumadıkları bile belli olmayan bir kitlenin seçimi/tercihi değil. Devleti, devlet kurumularını(kurumlarını) bile 'Vizyon, misyon, etik, aktivite, performans, hijyen, plasman' gibi yabancı sözcüklerle dolduranlar bu gemiye doğru kaptan asla olamazlar; camilerde bile siyaset yapanlar bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; siyaset diye halkı, toplumu, milleti bölenler, birbirlerine düşürenler, birbirlerine düşman edenler bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; Atatürk'e hakaret edenler, 'Lozan zafer değil hezimet' diyenler, 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, Türkçeyi bırakalım' diyenler, din diye okullarda Din hadisileri'ni değil Arabçılık-Osmanlıcılık-Siyasi yandaşlık öğretenler. bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; muhalefete insanca, medenice, dürüstçe, mantıkla, zeka ile, bilgi ile, veri ile, doğruluk ile muhalefet etmek yerine hakaret, düşmanlık, iftira, küfür edenler bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; 'Devlet devlet gibi değil şirket gibi yönetilmelidir' diyenler bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; kendilerine düşünür(filozof), alim, alime, bilge değil de zengin denilenler, siyasetçi denilenler, patron denilenler, patroniçe, adaletsiz denilenler bu gemiye doğru kaptan olamazlar; genelevleri, zinayı, eşcinselliği, barları, pavyonları, sıtriptiz(striptiz) kulübülerini(kulüpleri), diskotekleri, kumarhaneleri, meyhaneleri, karma masaj salonularını(salonlarını), karma sıpor(spor) salonularını, medyada yandaşlığı, ahlaka aykırı medyayı, ahlaka aykırı modayı, dövmeyi, pirsingi, akıla aykırı modayı, işçilere düşük ücret verilmesini, işçilerin işçi haklarından yararlanmasının engellenmesini, ahlaka aykırı turizımı(turizmi), ahlaka aykırı özel sektörü, ahlaka aykırı sanatçılığı yasaklamayacak olanlar bu gemiye doğru kaptan olamazlar; çocuklara yabancı adlar koyulmasına izin verenler bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; sigaraya, içkiye karşı olmayanlar bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; devletin, milletin, vatanın, kamunun fabrikalarını, şirketlerini, servetlerini satanlar bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar; öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmüş Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğünü baştaçı(baştacı) edenler bu gemiye asla doğru kaptan olamazlar. Bu gemi şahıs gemisi değil, korsan gemisi değil, şirket gemisi değil, balıkçı gemisi değil, eğlence gemisi değil, turizım(turizm) gemisi değil, aşk gemisi değil, ticaret gemisi değil, cehalet gemisi değil, nefs gemisi değil, bu gemi vatan gemisi; Noah'ın(Nuh'un) gemisi bile bir vatan aradı. Yani Türkiye bir gemi ise bu gemiyi yönetecek kaptanın birçok soyut, nitel, doğru özelliğe sahip olması zorunludur; ve en başta da felsefe, bilim, Din hadisileri ve Türkçe savunucusu olması zorunludur. Bu ülke bir gemi ise kaptanı sizden olmayan, size karşı biri olmalıdır; yani felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden ve Türkçeden yana biri. Ve bunu en azından internette olsun kanıtlamış, göstermiş biri. Siyasi parti liderilerine(liderlerine) sorun; siyasetçilere sorun: İnternette olsun; felsefe, bilim, din, Türkçe ve insanca bir dünya adına kaç yazınız var? Üstelik onlar kitap yazıp yayınlatma olanağına da sahibler(sahipler), sahibeler(sahipeler) çünkü paraları ve mevkileri, makamları var. Bu ülkeye yönetici seçmek istiyorsanız önce felsefede, bilimde, dinde ve Türkçede çalışmalarına, etkinliklerine(faaliyetlerine) bakın. Artık alçakgönüllü olmayacağım çünkü bu vatan, bu gemi söz konusu. Tüm siyasi liderlere, tüm siyasetçilere meydanokuyorum(meydan okuyorum); hünerlerinizi felsefede, bilimde, dinde ve Türkçede gösterin de görelim? Siyaset diye cehaleti ve nefsi dinlemekten bıktım artık. Zaman gerçekleri ve doğruları haykırma zamanı artık. Bakın Türkiye Atatürk zamanında Batıya meydanokur(meydan okur) durumda iken bugün Batının gölgesi durumunda; bunu kim yapdı(yaptı), felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, Türkçeye sırtdönmüş(sırt dönmüş), seçim sandıkılarına(sandıklarına) sarılmış siyasetçiler yapdı. Düşünür, alim, alime, bilge değilseniz bu ülkeyi yönetmeye aday olmayın kardeşim. Eğer düşünür, alim, alime, bilge iseniz bunu en azından internette yazılarınızla gösterin, kanıtlayın. Oy istediğiniz, oy aldığınız, tercihlerine başvurduğunuz insanlara bakın; düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler mi; son on yılda bir tane bile kitap okumuşlar mı; internette bir tane bile olsun yazıları, bir tane bile olsun şiirleri var mı? Hükümdarların bir özellikleri de halktan oy istememeleridir, siyasetçilerin özelliği ise halktan oy istemeleridir; demek ki en doğrusu oyu felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden ve Türkçeden istemektir, toplum da oradan istesin. Düşünür, alim, alime, bilge insan cahillerden, kitabı yakacak olarak görenlerden, kitaba değer vermeyenlerden, kitap okumaya değer vermeyenlerden, kitap okumayı enayilik görenlerden, 'Kitap karın doyurmaz, kitap okuyup da ne olacak' diyenlerden oy istemez; düşünür, alim, alime, bilge değilseniz ülkeyi neden yönetmek istiyorsunuz, ülkeyi yönetmek hakkını kendinizde nereden ve nasıl buluyorsunuz? Hadis de zaten 'En acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir' diyor; korkmayın ben de sizde asla oy istemeyeceğim. Seçerseniz gelirim, ancak yine de sevine sevine, uça uça, takla ata ata gelmem; hüzünle, sakinlikle, medenilikle, nefssizlikle, sadelikle, yalınlıkla, gösterişsizce, bilgelikle gelirim; seçmezseniz halinize üzülmekten başka birşey gelmez elimden. Dünya denilen şey içi lav, kor, ateş; insan denilen şey de içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler zaten. Hadis de zaten 'Toplumlar layık oldukları, hak ettikleri biçimde yönetilirler' ve 'Sevdiklerinizi bile kurtarmak sizin elinizde değildir' diye doğru şeyler diyor zaten. Asgari ücret isterim, kulübede yaşarım, zırtpırt televizyona çıkmam, herkese adil davranırım, yandaşlığı sevmem, sarısendikaları(sarı sendikaları) yasaklarım, devleti ekonomiye sokarım, her işçiye sendikalı olmak zorunluluğu getiririm, okullarda din olarak yalnızca dini tanımlayan Din hadisileri'ni okuturum, camilerde hoparlörleri yasaklarım, yabancı kökenli ticari günleri-festivalleri-konserleri-gösterileri-eğlenceleri-bayramları yasaklarım, akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı özel günleri-festivalleri-konserleri-gösterileri-eğlenceleri-bayramları yasaklarım, jandarmayı yeniden orduya bağlarım, Güçler ayrılığı'nı yeniden sağlarım, Diyanet'in adını Din kurumu yaparım, Yök'ü kapatırım, Tdk'nin başına felsefecileri getiririm, eğitimin her aşamasında felsefeyi ve Din hadisileri'ni zorunlu yaparım, eğitimin amaçını 'Bilge olmak, bilge yetiştirmek, bilgelik yaparım-bilge olmak istemeyen üniversiteye gitmesin', özelleştirmeyi yasaklarım, demokratik/bilimsel/haklı/insani/hak arama gösterilerde izinsizliği suç olmaktan çıkarırım, gırevleri(grevleri) yasaklamayı yasaklarım, yargıçlara da duruşmalarda davalılara ve davacılara kanıtlarının sağlanması yönünde hukuk desteği vermek ve kanıtlarının sağlanması haklarının kullanımlarının önlenilmesini önlemek ve davalıların da davacıların da savlarının sonuna kadar her türlü olanak kullanılıp araştırılmasını sağlamak zorunluluğu getiririm, Din hadisileri'nin içeriğine aykırı yayın yapan medyayı kapatırım, Din hadisileri'nin içeriğine aykırı dernek-siyasi parti-vakıf-kurum-kuruluş-örgüt gibi şeylerin kurulmasını yasaklarım, üniversiteleri Ankara'da özel bir yerleşim biriminde toplarım ve eğitimi en başından en sonuna kadar parasız yaparım, öğrencisinden öğretmenine-görevlisine kadar-dişiler için ayrı-erkekler için ayrı eğitim düzeni yaparım, Atatürk'e hakaret edenleri, Atatürk düşmanlığı yapanları ve Osmanlıcılık yapanları akıl hastahanesine gönderirim, etnikçiliği yasaklarım-ülke Felsefe-Bilim-Din hadisileri egemenliğinde birleşmeli, 'Türk değilim' diyenler kendi dillerinde öğrenim-eğitim görebilirler-çocuklarına kendi dillerinde isimle verebilirler ancak bunun ulusallık sonuçlarına katlanırlar-evdeki keyif sokakta olmaz, ülkeden sultan, padişah adlarını kaldırırım, özel okulları ve özel üniversiteleri kapatırım, yabancı okullara yalnızca yabancılar gider, yabancı bursları yasaklarım, yabancı dil öğretimi ancak üniversitede ve seçmeli olarak başlar, okullarda ve üniversitelerde modayı ve ahlaka aykırı giyimi yasaklarım, Ramazan ayı'nda televizyonda nefsi tahrik edici biçimde reklam yapılmasını yasaklarım, reklamların beyinyıkama(beyin yıkama) işi yapmalarını yasaklarım-reklamlar yalnızca ürünleri tanıtmalı-reklamcılar hayat düşüncelerini kendilerine saklasınlar, ahlaka aykırı reklam yapmayı yasaklarım, zeka düzeyi düşük reklam yapılmasını yasaklarım, magazin medyasını yasaklarım, yemek yayını yapan medyayı yasaklarım, abuksubuk-vahşi-barbar-ilkel-insanlıkdışı-ahlaka aykırı yarışma yapan medyayı yasaklarım, ahlaka aykırı kişileri-durumları-hayat biçimilerini(biçimlerini) öven medyayı yasaklarım, astroloji-fal-burç-medyumluk veren medyayı yasaklarım, ülkede her konuda yazılan ve devlet güvencesinde en az 50 bılog(blog) sitesi isterim, Din hadisileri'ne aykırı herşeyi yasaklarım; başka şey de istemem zaten; yani yapacağım şeyler de, yapmayacağım şeyler de baştan bellidir; gerçek bir üniversite diplomam; internette felsefeden bilime, teknolojiden dine, şiirden öyküye kadar hemen hemen her konuda 11 bin civarı yazımı yayınlamışlığım ve internette yayınladığım kuramlarım(teorilerim) var; ve Blogcu'dan, Facebook'tan atılmışlığım, ve iki kez de Milliyet blog'tan atılmışlığım da var, ve nefssizlik ve inziva içinde yaşarım; tüm gün ve her gün yazı yazmakla uğraşırım; sigara, içki içmem, bana uzatılan sigaraları alır ve kırar ve çöpe atarım çünkü bana verilmiş, istediğimi yaparım, sağlığımı korumam kimseyi mutsuz etmemeli, öfkelendirmemeli, ve insan saygı duymadığı kimseye sigara vermemeli, saygı duyuyorsa verdiği sigarayı kırdığımda da öfkelenmemeli, mutlu olmalı; televizyon için ürettiğim ancak henüz isteklisinin çıkmadığı bir yarışmam da var ki satabilirsem içinden bir simit parası bile almadan parası ile, sokaklarda yaşayanlara, kimsesizlere, bakıma muhtaç kimselere, çaresizlere yönelik bir çiftlik, ve felsefe, bilim, Din hadisileri ve Türkçe için bir vakıf kuracağım, ancak ben siyasetçi değilim bilgeyim, cehalet, nefs, yozluk, beden egemenliği içindeki toplum dese de, demese de. Siz o yoz insanlara sanatçı diyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; siz o insanlara lider diyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; siz zinayı, eşcinselliği, akıldışı-ahlakdışı modayı, ahlaka aykırı pılajları, çıplaklığı, sigarayı, içkiyi savunuyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; siz bebek kardeşlerini, çocuk kardeşlerini, babalarını, annelerini öldürtmüş sultanları baştaçı ediyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; siz Avrupa birliği'ni istiyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; siz dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyorsanız, bilgelikten anlamıyorsunuz demektir zaten; yani ben ne yapayım. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 10.6.19/00.48
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • maybar
  • LBurgazlı
  • ilay*
  • gulistan
  • serdalşahiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir