Şiir Defteri

SAPKIN AMERİKAN YÜKSEK ZEKASI (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
13.09.2018 / 05:40
296 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Amerika'nın bilimde, teknolojide dünya önderliğinde, dünya öncülüğünden ne korkun ne buna hayranlık besleyin ne bunu ulaşılamazlık sanın ne de bunu Amerikanlığa özgünlük sanın. Herşey yönetemle başlar. Yöntem ya doğru ya olağanüstü ya da olağandışı olmalıdır biçim olarar. Ancak ne olursa olsun dünyanın, insanın ve insanlığın tek doğru yöntemi felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir ki dahi kahraman Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye, Türkiye toplumuna, Türkiye insanılarına bunu anlatmaya, bunu öğretmeye çalıştı öncelikle; 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Bir Türk dünyaya bedeldir', 'Ben insanın ahlaklısını severim', 'En doğru şey bilimdir', 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil bilimi dinleyin' sözleri ile; yani Atatürk'ün bu ruhu, bu amaçı anlaşılmazsa Türkiye asla nitelik ve mutlak olarak ilerleyemez, ve Batının bilimde ve teknolojidi üstünlüğünü ya Batıya özgülük ya kader gibi birşey sanır. Türkiye'de yapılan en basit hata örnek ki özelde annelerin, babaların; genelde ise toplumun karınca gibi, arı gibi, ipek böceği gibi, demir gibi, çelik gibi çalışmamayı yani bedensel tembelliği tembellik sanmasıdır, ve bu hale düşman olmasıdır; bu yanlış yöntemle bedensel olarak çalışkan ancak beyinsel olarak çalışkan olmayan bir insan ve toplum türü yetişir; ve tarlalar domates, biber, patlıcan; fabrikalar mal, ülke bina dolarken ülkenin felsefede, bilimde ve teknolojide yeri boş kalır. Yani öyle anneler, babalar yani öyle büyük bir toplum kesimi var ki öğrenci çocuklarının ders kitabı dışında kitap okumalarını bile tembellik, kaytarma, aptallık sayar. Yani böyle bir yöntem içinde olan bir toplum böyle bir yöntem içinde olmayan Batı karşısında kuşkusuz ki geri kalır çünkü felsefe, bilim, teknoloji ne gökten yağar ne ağaçta yetişir ki toplanabilsin; yani çocuklar daha aile içinde dumura uğramaktadırlar, düşünce hadımına uğramaktadırlar, beyin hadımına uğramaktadırlar; yani bırakın çocuklarınız tembel olsun ancak felsefe, bilim, teknoloji üretimi, kitaplar, düşünmek içinde tembel olsun. Amerikan toplumunda evlerin garajlarında bile öğrenciler teknoloji üretmek için çalışmaktadırlar; oysa ülkemizde böyle bir durum olsa 'Ulan derslerine çalışsana' durumu oluşur hemen; ne tuhaf ki ve ne acı ki çocuklarının bilgisayar oyunuları başında zaman geçirmelerine teki gösteren aileler çocukların felsefeden, bilimden, teknoloji çalışmaktan, kitap okumaktan uzak dünyalarına tepki göstermemektedirler, bu konuda yaptıkları tek şey çocuklarının bilgisayar başında geçirecekleri süreleri ayarlamak biçiminde olmaktadır. Amerikan zekası kuşkusuz ki yüksektir ancak nicel olarak; yani gerçekte Amerikan yüksek zekasının gerçekte beyin yanı değil beden yanı çalışmaktadır tıpkı karıncalar, arılar, ipek böceğileri gibi; çünkü Amerikan yüksek zekası doğru felsefeden, doğru bilim anlayışından ve dini tanımlayan Din hadisileri'nden yani insancıl düşünmekten yoksundur, uzaktır ki zaten bu nedenle bunca bilimsel ve teknolojik önderliğine, öncülüğüne, özelliğine karşın dünyanın başına iyilik değil kötülük kesilmektedir; yani Amerikan yüksek zekası gerçekte bir pısikopatlık(psikopatlık), sosyopatlık yüksek zekası özelliği taşımaktadır ki 21. yüzyılda Amerikan filımlarına(filmlerine) bakılırsa filımlarının pısikopatlık, sosyopatlık dolu olduğu görülür; tuhaf ki barbarlığın egemen olduğu İran'da bile İran sineması insanlık olarak Amerikan sinemasından da, Hindistan sinemasından da ileridir, öyle ki İran sineması insanilik olarak dünya sinemasının önündedir ki belki de bu nedenle Abd İran filımlarının televizyonlarda bile gösterilmesini önlemektedir ki ülkemiz televizyonlarına bile bakıldığında yabancı filım olarak hemen hemen hiç İran filımları göstermedikleri, yabancı sinema olarak Amerikan pısikopat-sosyopat filımları içine boğuldukları görülür çünkü Amerikan ülkesinin çok büyük bir eksikliği, utançı vardır: İnsani olamamak ki Amerikan kitlesinin Beyazlarının temelini İngiltere'den gönderilen suçluların oluşturdukları düşünülürse bu hal hem şaşırtıcı olmaz hem de gensel bir içeriğe sahip olduğu düşünülebilir ki Amerikan toplumu bu eksikliğini son zamanlarda insani tür çizgi filımlarla tatmin etmeye çalışmaktadır çünkü insanlarından medeti kalmamıştır artık yani insani bir filımda ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot gezen, uyuşturucu kullanan, utanmayı dışlamış, akılı mantığı dışlamış kimi oynatacaksın? Amerikan yüksek zekası yüksektir ancak yalnızca nicel olarak yüksektir yani Amerikan yüksek zekası doğru felsefel, doğru bilimsel anlamlı ve Din hadisileri'ne uygun düşünemez ki en büyük zaafı da budur, ve tarihsel yenilgisini alacağı en zayıf noktası da budur bence; yani siz doğru felsefeye, bilimin doğru anlamına ve Din hadisileri'ne sarılın ve arı gibi, karınca gibi olmamayı, düşünmeyi, kitap okumayı, gevezeliği, konuşmayı, boşboş oturmayı tembellik sanmayın yeter. Amerikan yüksek zekası yüksektir ancak nitel değil nicel olduğu için hem en büyük bir zaafa, yanlışa sahiptir hem de sapkınlığa yönelmek eğilimi içindedir ki örnek ki uyuşturucu kullanmış Abd başkanıları, utanma tanımayan Abd başkanıları, uyutşrucu kullanan sözde sanatçıları, televizyonda gösere göstere uyuşturucu kullanan Tesla'nın genç sahibi, 12 yaşında matematik Pırof'u(Prof'u) yapılan ancak yetişkin olduğunda elit fahişeliğine başlayan çocuk buna örnektir. Amerikan yüksek zekası sapkınlığa, zinaya, utanmazlığa, insanlıkdışılığa, akıldışılığa, incir çekirdeği bir dünyaya, bencil-sorumsuz-vicdansız-ahlakdışı-insanlıkdışı-akıldışı bir dünya olmaya adaydır hep; ve bu zeka Türkiye'ye, Türkiye toplumuna da bu zekayı yerleştirmeye çalışmaktadır moda ile, sözde sanatçıları ile, Amerikan filımları ile, bikini ile, mayo ile, mini etek ile, mini şort ile pirsing ile, dövme ile, cinsel sunumlu giyimlerle, akıldışı sanatçılarla, ahlakdışı sanatçılarla, yani böyle olmakla Amerikan yüksek zekası olunabilir yani Amerikan toplumuna benzenebilir ancak Amerikan yüksek zekası asla geçilemez; Türkiye yüksek zekası doğru felsefeye, doğru bilime, Din hadisileri'ne, doğru Türkçeye, insancalığa, insanlığa, insaniliğe, medeniliğe sarılı olmalıdır ki Amerikan yüksek zekasını yalnızca nicelik olarak değil nitelik ve mutlak olarak da geçebilsin yoksa Amerikan yüksek zekası hep dünyanın en yüksek zekası olarak kalır. Amerikan zekasından korkmayın; o içi boş bir dev gibidir; ve zayıf noktası da doğru felsefeden, doğru bilimden ve Din hadisileri'nden yani dünyanın en doğru şeylerinden yoksunluktur. Düşünmek yöntemle başlar örnek ki bir elektıronik(elektronik) tümleşik devre yani entegre, çip gibi şeyler zor, karmaşık görünebilirler ancak onları önce oda, salon gibi büyük birşey içinde yapıp sonra da karınca kadar küçültmeye çalışmalısınız. Düşünmek için dört şeye gereksiniminiz var: Yönteme, Felsefe-Bilim-Din hadisileri üçlüsüne ve bol bol olağandışı, olağan üstü, keyfi hayaller kurmaya, ve bir de doğru Türkçeye yani Türkçe düşünmeye çünkü Türkçe sanıldığı gibi basit ya da önemsiz ya da geri bir dil değil özellikle Batı dilinin temelidir, özüdür; dünya dilinin de ruhudur. Yani Amerikan Doları'na, Abd'ye sırt dönmek yetmez; felsefel, bilimsel tembelliğe, ve Din hadisileri'ne, Türkçeye ve insaniliğe, medeniliğe de sarılmak gerekir yoksa Amerika ne kadar yüksek olursa olsun Osmanlıcı zekadan da, Arabçı zekadan da, Atatürk düşmanı zekadan da, moda esiri zekadan da, utanmazlığa sarılmış zekadan da, nefse sarılmış zekadan da korkmaz çünkü bu zekalar da ne kadar yüksek, ileri olurlarsa olsunlar nicel zekadır, nitel zeka değil. Bırakın çocuklarınız tarlaların tembelleri; felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin, Türkçenin, insanlığın, kitapların, düşüncenin çalışkanıları olsunlar yoksa yapabileceğiniz tek şey Doları yırtmak, Abd'ye sırtdönmek(sırt dönmek) olur ki dağ dağa küser dağ umursamaz. Ortalıkta bikini, mayo, sütyen-külot gezen; sigara, içki kullanan; pirsingli, dövmeli, moda esiri öğrencileriniz değil felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde, insanlıkta, insaniliktei medenilikte dünyaya, insanlığa önder; düşünür, alim, alime bilge, evliya gibi öğrencileriniz, üniversite mezunularınız olsun, nefsin paçavrasıları içinde gezinen değil. Gerçek ki bir eğitim düşünür, alim, alime, bilge, insanlığa örnek, insanlığa önder, evliya gibi insanlar yetiştirmiyorsa yalnızca nicel demektir; o okullar, o üniversiteler, o dersler boşuna demektir, yalnızca eleman yetiştirmek için, yalnızca para için yaşayan insanlar yetiştirmek demektir. Bu nedenle yapılacak ilk işten biri de ülkede Amerikan burslarını yasaklamak; ülkede Amerikan bursları karşıtlığı yaratmak; özelde ise Amerikan hayranlığını, genelde ise Atatürk'ün de dikkatini çekmiş olan, Türklerin ta OrtaAsya'dan başlarının belası olan yabancı hayranlığını yok etmektir. Yunus'suz bir Edison yalnızca icat yapar, Yunus'lu bir mucit ise insanca bir insanlık da yaratır ki bu nedenle tıptaki icatlar öteki icatlara, tıptaki mucitler öteki mucitlere göre daha insanilik taşır. Özenmeyin Amerikan toplumuna; o, bataklıkta açan bir çiçektir. Unutmayın: Bikiniyi, mayoyu, mini eteki, mini şortu, cinsellik modasını, pirsingi, dövmeyi yani genelde ahlakdışı ve akıldışı modayı yani utanmazlığı aşmadıkça olabileceğiniz tek şey Amerika'dan daha Amerika olmak olur yalnızca; unutmayın Amerikan dünyası yolu üzerinde ne Yunus vardır ne Atatürk ne Muhammed; ancak ahlak tanımayanlar, insanlık tanımayanlar, utanmak tanımayanlar; incir çekirdeği içinde azmış bir barbarlık vardır. Amerikan yüksek zekası gerçekte sapkınlığın zeka biçimidir, ve sapkınlıktan başka şey asla yetiştirmeyecektir yani Amerikan yüksek zekasının insanlık önünde işi bitmiştir artık. Yapılması gereken genel ülke hali tüm dünyada Türkiye'nin güvenini sağlamaktır ki nasıl ki güvenilir gıda bilimle sürekli denetim altında olan gıdadır, güvenilir ülkede bilimle sürekli denetim altında olan ülkedir ki Tek adamlık düzeni buna aykırı bir durumdur ki üstelik de bilime, bilimselliğe, bilimciliğe sırtdönülmüşse. Yalnızca bilginizle değil ahlakınızla da yenin. Yalnızca zekanızla değil ahlakınızla de yenin. Çocuklarınıza çocuk odası, genç odası, zartzurt odası değil; felsefe, bilim, teknoloji odası yapın. Okullarda, üniversitelerde modayı yasaklayın. Akıldışı, ahlakdışı, utanmayı dışlamış, akılı dışlamış, moda kölesi, nefs kölesi sanatçılardan, ünlülerden uzak durun. MODAYA HAYIR, ZEKAYA EVET. ABD'YE HAYIR, ZEKAYA EVET. YOZLUĞA HAYIR, ZEKAYA EVET. AHLAKDIŞILIĞA HAYIR, ZEKAYA EVET. UTANMAZLIĞA HAYIR, ZEKAYA EVET. BARBAR ZEKAYA HAYIR, İNSANİ ZEKAYA EVET. Türkiye'nin dışında değil felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde, Türkçede birleşin. 21. yüzyılın en üstün zekası doğru felsefe, doğru bilim ve Din hadisileri ile Amerikan yüksek zekasına karşı zafer olacaktır. İnsanlık için hayal kurmak zamanöldürmek(zaman öldürmek) değildir, zamanı mutlak anlamda en doğru kullanmaktır.. Hayal kurmaktan değil yanlış, kötü, insanlık için zararlı insan olmaktan korkan çocuklar yetiştirin. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 13.9.18/05.21
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Hakan43
  • gokhankaraduman
  • Gençyazar
  • yarıncokuzak
  • Yaş32
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir