Şiir Defteri

SALGIN HASTALIKLARIN YAYILMASININ SAVAŞLARIN VE KÖTÜLÜKLERİN TEMEL NEDENİ DİNİ İNANÇLILAR SAVIM

Yazan: Birturkbilgesi
02.04.2020 / 00:40
125 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Derim ki gelecekte insanlığın üç temel savaşı olacak: 1- Siyasete ve özel sektöre karşı savaş, 2- Akıldışı-ahlakdışı modaya ve akıldışı-ahlakdışı ünlülüğe karşı savaş, 3- Dini inança karşı savaş. Yani özetle bilimdışılığa, ahlakdışılığa ve nefs köleliğine karşı savaş çünkü bilimsellik, ahlak ve nefssizlik olmadan insanca dünya ve insanca insanlık yaratılamaz yani ülkeler, toplumlar, devletler, insanlık bu üç şeye karşı yürümüyorsa yanlış ve kötü yolda demektir. İnsanlık dikkatini bu üç şeye odaklamalıdır, yönlendirmelidir, yoğunlaştırmalıdır yoksa bostan beygiri gibi olduğu yerde dönerdurur(döner durur) hep. Siyasetçiler dini inançlı, hükümdarlar dini inançlı; onları destekleyenler de dini inançlı. Dünyada dini inançlılar egemen. Dini inançlılar dini inanç bilim, bilimsellik, bilimcilik olmadığı için bilimsel davranmıyorlar, bilimsel yaşamıyorlar, ve sorunları ilahlarının güç ve ceza gösterisi saydıkları için bilimsel önlem almıyorlar, ve bulaşıcı hastalıkların daha da yayılmasına neden oluyorlar. Bakın; coronaya karşı İran'da türbe demirlerini yalayanlar var; Hindistan'da kendilerini kutsal saydıkları ineğin bokuna bulayanlar var, Türkiye'de de birileri Corona duası diye bir saçmalık çıkarmışlar oysa din bilimdir, ve bilimde böyle şeyler, bilimdışı şeyler, bilime aykırı şeyler olmaz. Kuraklık varsa dini inanç ilaha duaya çıkar; bilim ve din ise yağmur yağdırmanın yollarını arar; yıldırıma karşı dini inanç ilaha dua eder, bilim ve din ise yıldırımsavarı(paratoneri) kullanır; bilim kirli suyu kaynatıp ya da ilaçlayıp, temizletip içirtir, dini inanç ise ilaha dua edip içirtir çünkü din bilimdir ancak dini inanç bilim değil inançtır, ve bir inanç bilimden ne kadar çok uzaklaşırsa yani bilimdışılığa ne kadar çok giderse o kadar yanlış, kötü ve zararlı duruma gelir. Dünyayı, ülkeleri, toplumları dini inançlı siyasetçiler yönetiyor; öyle ise dünyadaki kötülüklerin temel nedeni dini inançtır ve dini inançlılardır; dünyayı da, hiçbir ülkeyi de dinliler yönetmiyor çünkü din bilim demektir oysa siyaset de, dini inanç da bilim değil bilime aykırılıktır. Corona salgını yüzünden evde kalınması gerekirken sokağa keyfi olarak çıkanlara bakın, alayı dini inançlıdır; corona yüzünden sokağa çıkma yasağı ya da karantina olan yerlerde yasağı çiğneyenlere bakın, alayı dini inançlıdır çünkü din bilimdir, bilimselliktir, bilimciliktir ancak dini inanç bilim, bilimsellik, bilimcilik değil bilimdışılık, nefs ve keyfiliktir. Yani dini inançlılara ve dini inança bakıp dini kötülemek yanlıştır çünkü din hem dini inanç değildir hem de bilimdir, bilimselliktir, bilimciliktir. Corona salgınının başlamasına ve yayılmasına neden olanlar da dini inançlılar. Dünyada corona salgınının başlamasına neden olan Çinlilere gidin bakın, dini inançlıdırlar çünkü dini inanç ancak cehalet ve nefsle birlikte yürür oysa din bilim ve nefssizliktir, ve ancak bilim ve nefssizlikle yürür. Dini inanç cehalet ve nefs demektir. Dini inanç bilimdışılıktır, akıldışılıktır oysa din bilimdir yani dini inanç din değildir, din de dini inanç değildir; insanlık bunu öğrenmeli, anlamalı artık. Dünyadaki tüm savaşları çıkaranlar dini inançlıdır. Neron da, Sezar da, Hitler de dini inançlı idi. Mondros anlaşması'ndan sonra Anadolu'ya saldıran devletleri yönetenler, ordular, askerler de dini inançlı idiler. İşçi-emekçi-felsefe-bilim devleti Sovyetler birliği'ne saldıran devletler de dini inançlı idiler. Engizisyon vahşeti dini inançtı. Nazi toplama ve katliam kampıları dini inançtı. Galiye'yi, Madam Curie'yi, Mose'yi(Musa'yı), Jesus'u(İsa'yı), Muhammed'i, Atatürk'ü öldürmeye kalkanlar da dini inançlı idiler; Sokrates'i, Hypatia'yı, Hallaç Mansur'u, Arab Muhiddin'i(Muhiddini Arabi'yi) öldürenler de dini inançlı idiler. Öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını, öz çocuk torunlarını, öz evladlarını, eşlerini öldürten Osmanlı sultanları da dini inançlı idiler. Japonya'ya atom bombasıları atan Abd dini inançlı değil mi? Öyle ki savaşlar dini inanç adına yapıldı ve yapılmakta; 21. yüzyılda bile İslam ülkelerine Abd'nin saldırısına Abd'nin ?Bu bir Haçlı seferi' dediğini unutmayın. ?Coronadan ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' diyen İngiltere başbakanı Boris dini inançlı değil mi? ?Corona' denilmesini bile yasaklayan Türkmenistan devlet başkanı dini inançlı değil mi? Türkiye'de zinayı, eşcinsel evliliği, eşcinselliği, ahlaka aykırı modayı, pılajlarda(plajlarda) sütyen-külot yani ahlaka aykırı bulunmayı yasaklamayan Akp iktidarı dini inançlı değil mi? Zinayı, eşcinsel evliliği, eşcinselliği, fahişeliği, ensestliği, pornoyu, çıplaklılığı, esrarı serbest yapan Abd dini inançlı değil mi? Dünyada nereye, hangi ülkeye baksanız dini inanç egemen. Öyle iken hiç kendini eleştirmiyor, suçlamıyor, kötülemiyor; hep sütten çıkmış ak kaşık. Dünya bir otobüs gibidir; otobüs uçuruma yuvarlanmışsa sorumlusu sürücüsüdür; dünyaya dini inançlıların egemen hallerine bakılırsa dünya otobüsünün sürücüsü de din değil dini inançtır, öyle ise sorumlusu da dini inanç ve dini inançlılardır, din değil çünkü din bilimdir, bilimselliktir, bilimciliktir ve bilim koruyucudur; dünya ve insanlık bugün varsa bilim sayesinde vardır ancak din bilim demek iken dini inanç bilime aykırılık dünyasıdır, bilime aykırılık savunusudur. Bu nedenle ki dünyada dini inançsız mafya da yoktur. Dini inanç hep öldürmek ister oysa bilim de, din de yaşatmak ister; bu nedenle ki dinde ve bilimde Dünyanın sonu savunuculuğu yoktur oysa dini inançta vardır. Dini inançta ilah insanlara, toplumlara deprem, sel, kuraklık, yanardağ patlaması, salgın hastalık gibi şeylerle kötülük yapan bir güç olarak tanımlanır; böyle ilahlar nasıl doğru, iyi güç olabilirler; böyle bir güce tapanlar nasıl iyi, doğru, örnek, bilimsel, mantıklı, haklı insan ve toplum olabilirler? İnsanlar hem kötülük yapan bir ilahı savunup hem de nasıl iyi insan olabilirler, ve iyi bir dünya isteyebilirler, yaratabilirler? İnsanın değeri savunduğu, baştaçı ettiği şeylerle de ilgilidir; insanlara, toplumlara kötülük yapan ilahları savunanlar, baştaçı edenler bilimi, ahlakı, vicdanı, merhameti, medeniliği savunan bilim ve din önünde nasıl değerli olabilirler? Afrika'ya bakın; bazı kavimler dini inançları gereği ölülerini her yıl mezarlarından çıkarıp köylerinde gezdiriyorlar, şenlik düzenliyorlar; bazı kavimler dini inançları gereği küçük erkek çocuklarını eşcinsel yapmaları için yetişkin erkeklere veriyorlar. Dünyaya bakın, tarihe bakın; her diktatörlüğün, her işgalin, her sömürgeciliğin, ve her katliamın arkasında dini inanç vardır. Batıya bakın; boyunlarına haç kolye takıp bikini, mayo diye ortalıkta sütyen-külot dolaşanlar var oysa din ahlaktır, utanmaktır, medeniliktir, nefssizliktir yani gerçekte dinli değiller, olsa olsa dini inançlılar. Dini inançlı o ülkelere bakın; zina serbest, eşcinsel evlilik serbest, eşcinsellik serbest, porno serbest, ensestlik serbst, çıplaklık serbest, esrar serbest; böyle din olmaz, din böyle olmaz; kimyacı nasıl ki kurşundan altın olmayacağını bilirse din de dine aykırılıkların din olmadığını bilir; öyle ise bunlar din diye kimleri kandırıyorlar; açık ki onlar dini bilmeyenler, ve inandıkları şeyi din sananlardır oysa din bilimdir, ve bilim insanların inandıkları şeyler değil bilimin doğruladığı şeylerdir. Yani dini inanç yasaklanmadıkça, insanlık dini in terk etmedikçe dünyada savaş, kötülük ve salgın hastalık sona ermez. İnsanlar artık öğrenmeliler ki din inandıkları şey değil; bilimin, ahlakın, vicdanın, merhametin, medeniliğin, tarafsızlığın, dürüstlüğün, nefssizliğin ve inzivanın tanımladığı birşeydir yani dinde giden yol inanmaktan, ilahlardan, dini inançtan değil bilimden, ahlaktan, vicdandan, merhametten, medenilikten, tarafsızlıktan, dürüstlükten, inzivadan geçer. İnsanın ve insanlığın en büyük düşmanı nefstir çünkü nefs hem en büyük cehalettir hem de kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır). Dini inanç da bilim üzerine değil bilimdışılık üzerine yani cehalet üzerine kuruludur oysa din bilim yani mantık üzerine kuruludur; bilim birşeyi açıklar ve nedenlerini de söyler ancak dini inanç dediklerine asla itiraz istemez, yalnızca boyuneğilmesini(boyun eğilmesini) ister; bu nedenle bilim demokrasi, dini inanç ise hükümdarlık yani diktatörlük dünyası ister. İnsanlık bilimsellik, ahlak, vicdan, merhamet, dürüst, dostluk, kardeşlik, huzur, güven, barış içinde bir dünya istiyorsa bilime ve dine sarılmalı, dini inança karşı olmalıdır; din bilimin, ahlakın, vicdanın, merhametin, dürüstlüğün, medeniliğin, nefssizliğin, inzivanın sığına iken dini inanç cehaletin, nefsin, hükümdarlığın sığınağıdır. Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, tarafsızlık, dostluk, medenilik, öğretmenlik, nefssizlik, inzivadır ancak görülmekte ki dini inanç hükümdarlığın, siyasetin, barbarlığın, bilimdışılığın, ahlakdışılığın, vicdansızlığın, merhametsizliğin silahı haline gelmiştir. Dine evet; dini inança hayır. Bilime evet, dini inança hayır. Bilime ve dine evet; bunlara aykırı şeylere hayır. Birgün tüm dünya, herkes dinli olacaktır çünkü bilimsel olmak da, akıl-ruh sağlığı da, demokrasi de, özgürlük de, doğru eğitim de, doğru hukuk da, insanca var olmak da, insanca dünya da buna bağlıdır. ?Din halkın afyonudur' diyen Marx yanıldı çünkü din bilimdir, bilime aykırı olan şey din değil dini inançtır yani inançtır. Açık ki ?Din halkın afyonudur' diyen Marx'a inananlar da afyonlanmışlık içindeler çünkü dine sırtdönmek bilime, ahlaka, vicdana, merhamete, dürüstlüğe, tarafsızlığa, dostluğa, medenliğe, nefssizliğe, beyine, dünyayı aşmaya, dünyaya köleliği yenmeye de sırtdönmektir. Komünizımın(Komüzmin) yenilgisinin nedeni dini inançı din sanıp dine sırtdönmesidir, ve dini dışladığı sürece de hep yenilgiye, cehalete, başarısızlığa ve aptallığa tutsak olacaktır. Evet, dünyada, insanlıkta din henüz yeni başlayacak; var olan şey din yani bilim değil dini inanç yani bilimdışılık. Ben bu nedenle ki dinliyim ancak dini inançlı değilim; dini inançı değil dini savunuyorum. Çözüm dini inanç değil dindir. Dini inanç dua ile olur ancak din bilim ile olur. Dini inançta değil dinde birleş. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 1.4.20/14.15
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • maybar
  • LBurgazlı
  • ilay*
  • gulistan
  • serdalşahiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir