Şiir Defteri

ÖZGÜRLÜK TANIMIM SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
23.05.2020 / 01:33
115 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Özgürlük, demokrasi, laiklik, felsefe ve ahlak tanımım üzerine pekçok(pek çok) yazı yayınladım internette ancak yeni örneklerle yeniden yayınlayayım çünkü bu beş konu insan ruhunun ve insanlığın ruhunun en önemli beş konusu yani doğru ve iyice öğrenilmeleri zorunludur. Özgürlük sözcüğünün doğru tanımı herşeyden önce Atatürk'e borçludur çünkü Atatürk Arabçaya son verip, özü Türkçe olan Latin harfi biçimine geçmese idi özgürlük sözcüğü var olmayacaktı. Özgürlük sözcüğünün doğru tanımını ise dünyada ilk kez ben yaptım ki o da yine Dil devrimi(devrimi) yani Atatürk sayesinde oldu. İngilizcedeki 'Freedom', Arabçadaki 'Hür, hürriyet, serbestlik', Orta Asya Türkçesindeki 'Azad' gibi sözcükler özgürlük sözcüğü değil. Dünyada, doğru bilinmeyen temel, küresel şeylerden biri din, biri felsefe, biri demokrasi, biri laiklik, biri de felsefedir; öyle ki din dini inanç sanılmakta, felsefe felsefe tarihi sanılmakta, demokrasi yalnızca seçim sanılmakta, laiklik yalnızca devlet ile dini inançın ayırımı(ayrımı) sanılmakta oysa bu beş konu doğru tanımlanmazsa insan da, toplumlar da, insanlık da, bu beş konu da yanlış yere gider yani doğru dünyanın temeli bu beş konunun doğru tanımlanmasına bağlı yani doğru insan da, doğru dünya da, akılruh sağlığı da bu beş konunun doğru tanımı ile başlıyor; bu nedenle yazılarımın ortak temeli bu beş konudur. Dinin doğru tanımını; dini tanımlayan ve Din hadisileri diye tanımladığım hadislerle dünyada ilk kez Muhammed yaptı. Demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün ve felsefenin doğru tanımını da dünyada ilk kez ben yaptım ki demokrasi, laiklik ve özgürlük tanımımı aşağıda okuyacaksınız; felsefe tanımım ise şu: 'Konular konusunda tüm olasılıkları dürüstçe ve tarafsızca ortaya çıkarmak bilimi'. Özgürlük sözcüğünün sözcük anlamı 'Öz' ve 'gür'dür yani 'Özün gür gelişimidir'; özün gür gelişimi ise öze uygun şeylerle olur. İnsanın iki özü var: Bedenin özü ki doğru beslenmek, doğru giyinmek, bedensel sağlık gibi konuları içerir; beyinin yani ruhun özü ise ruh olarak doğru şeyleri gerektirir ki bunlar felsefe, mantık, bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, medenilik, nefssizlik gibi konulardır. Serbestlik ise serseriliğin kardeşidir, dostudur. Özgürlük 'doğru' olmak koşulu taşır ancak serbestlik doğru olmak koşulu taşımaz. Özgürlüğü şu örneklerle daha iyi anlamak daha kolay olur: Bir kanarya kuşunu kafesinden doğaya bırakmak onun için hem serbestlik hem özgürlüktür ancak onu götürüp çöle bırakmak serbest bırakmaktır ancak özgür bırakmamaktır çünkü çölde ölür. Balığı akvaryumdan alıp toprağa bırakmak serbest bırakmaktır ancak özgürlük değildir çünkü onu öldürür yani bedeninin özünün gür gelişimini yok eder. İnsanı hapisten çıkarmak serbest çıkarmaktır ancak onu götürüp güney kutubuna(kutbuna) bırakmak özgürlük değildir çünkü orada ölür. İnsanlara felsefe, bilim, mantık, ahlak, vicdan gibi şeyler öğretmek özgürlüktür çünkü bunları hem doğru insan olmak için hem de ruh sağlığı için zorunlu şeylerdir ancak insanlara bunlara aykırı şeyler öğretmek özgürlük değildir çünkü bunlara aykırı şeyler yanlış şeylerdir yani doğru ruha aykırı şeylerdir. Sanat serbestliktir ancak bilime ve ahlaka uygun olursa özgürlük olur yoksa yalnızca serbestlik olarak kalır. Sigara ve içki içmek serbestliktir ancak özgürlük değildir çünkü bunlar sağlığa zararlıdırlar, aykırıdırlar. Nefs serbestliktir ancak özgürlük değildir çünkü savım ki nefs hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır) hem de önce akılı, sonra da ahlakı yani doğru insan olmayı yok eder. Su içmek özgürlüktür çünkü yaşamak için zorunludur ancak aşırı su içmek özgürlük değildir çünkü sağlığa zarar verir, ölüme de neden olabilir. İlaç özgürlüktür çünkü sağlık verir ancak aşırı kullanmak özgürlük değildir çünkü sağlığa zarar verir, öyle ki öldürebilir de. Görülmekte ki serbestlik kendine eşit iken özgürlük hem kendi içinde hem de kendi dışında değişkenlik içerir, bu nedenle özgürlük zeka, akıl, mantık ister oysa beyini olmayan solucan zekaya, akıla, mantığa gerek duymadan serbestlik içinde sağlıklı olarak yaşar. Yani demokrasi, laiklik, eğitim, insan, insanlık, hukuk serbestlik değil özgürlük istemelidirler; bu nedenle ki örnek ki Abd'de serbestlik vardır ancak özgürlük yoktur çünkü Abd'de hertürlü(her türlü) ahlaksızlık serbesttir oysa serbestlik arttıkça özgürlük azalır, özgürlük arttıkça da serbestlik azalır çünkü özgürlük kural yani mantık demektir ancak serbestlik kuralsızlık yani mantığı dışlamak demektir, özgürlükte insanlar evlerinde sevişirler, serbestlikte ise sokaklarda bile sevişirler; yani özgürlük insanı, toplumları, insanlığı, dünyayı doğru yöne götürür ancak serbestlik yanlış ve kötü yöne götürür ki corona salgınının temel soyut nedeni de özgürlük değil serbestliktir, ülkelerin özgürlük yani bilim ve ahlak üzerine değil serbestlik yani bilime ve ahlaka aykırılık üzerine kurulu olmalarıdır yani hastalıkların salgınlaşmasını önlemenin tek yolu insanların, toplumların, ülkelerin ve insanlığın bilimsel ve ahlakçı olmalarıdır yoksa bugün corona gider, yarın başka birşey gelir. Yani demokrasi ve laiklik bilim ve ahlak ile kendini bulmak zorundadır. Doğru insanın, doğru insanlığın tek yolu önce bilimden ve ahlaktan geçer ki bu nedenle de Muhammed de, Atatürk de ?Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi yani ülkeleri ve dünyayı Abd, siyaset, özel sektör, ünlüler, seçim sandıkıları(sandıkları), millet iradesi gibi şeyler değil bilim ve ahlak yönetmeli. Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din özgürlüktür, bu tanımın yaptığı dine aykırılık özgürlük değildir çünkü Din hadisileri 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, medeniliktir' gibi doğru şeyler, doğru insan ruhuna gerekli olan doğru şeyleri öğretir. Demokrasi ve laiklik de özgürlüktür çünkü bunlar farkında olunmasa da 'Bilim ve ahlak' üzerine kuruludurlar. Düşünün ki laiklik devlet işileri(işleri) ile dini inançın birbirinden ayırılması(ayrılmasıdır) yani bilimdışılığa karşıtlıktır, ve laikliği ilk isteyen insanlar da, demokrasiyi isteyen insanlar da ahlaklı, edebli insanlardı. Bilim özgürlüktür çünkü doğru şeyler öğretir ancak astroloji serbestliktir ancak özgürlük değildir çünkü bilimdışılık öğretir. Ahlak özgürlüktür çünkü savım ki ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin(beynin), ruhun, felsefenin, bilimin, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, medeniyetin, insan olmanın en üst nitel aşamasıdır. Evrimcilik de özgürlüktür çünkü bilime uygunluktur ancak evrim karşıtlığı özgürlük değildir çünkü bilimdışı şeyler öğretir; bu nedenle ki evrim karşıtlığı bilimdışılık olan dini inanç ile birlikte bulunur. Siyaset özgürlük değildir çünkü herşeyden önce bilime aykırılıktır, bilimsel olmayan bir dünyadır. Ahlaklı sanat özgürlüğe uygundur çünkü ahlak yani doğru birşey üzerine kuruludur ancak ahlaksız sanatçılık özgürlük değildir çünkü yanlıştır. Dini inanç serbestliği olur, dini inanç özgürlüğü olmaz çünkü dini inanç bilime aykırı bir dünyadır. Kitap okumak özgürlüktür çünkü doğru, iyi şeyler öğretir ancak örnek ki porno kitap okumak özgürlük değildir. Bikini, mayo, mini şort, mini etek, tayt pantolon gibi cinsel sunumlu, cinsel tahrikli, cinsel egemen, ahlaka aykırı şeylerle toplum içine çıkmak özgürlük değil serbestliktir çünkü hem ilkelliktirler hem de ahlaka aykırıdırlar. Güneş almak doğrudur yani özgürlüktür ancak bunu başkalarının yanında, hele ki karşı cinsin yanında yapmak ahlaksızca, utanmazca, ilkelce yapmak özgürlük değildir. Yalnızca ahlak da, yalnızca bilim de özgürlük değildir; bilim ve ahlak birlikte olmalıdır çünkü yoksa ahlak ile bilimdışı şeyler, bilim ile de ahlakdışı şeyler öğretilebilir, yapılabilir yani un ve su birlikte olmazlarsa hamur ya da ekmek olmazlar. Yani, insan, toplum ve insanlık açısından şu ki bilime ve ahlaka aykırı herşey özgürlüğe de aykırıdır. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 18.5.20/07.14
Düzenleme: 23.05.2020 / 02:33
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • maybar
  • LBurgazlı
  • ilay*
  • gulistan
  • serdalşahiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir