Şiir Defteri

NE ARABİSTAN'A BENZE NE GENELEVE YA DA ARABİSTAN'A BENZEMEDEN AHLAK BATIYA BENZEMEDEN DEMOKRASİ OL

Yazan: Birturkbilgesi
04.05.2021 / 07:23
104 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Fıransa'da(Fransa'da), Saint Marie la mer sahillerindeki bir pılajda(plajda) üstsüz yani memeleri yani üst cinsel organları açıkta güneşlenen bir kadını pılajdakiler jandarmaya şikayet etmişler, jandarma da gelip o kadını uyarmış yani yalnızca uyarmış, kırbaçlamamış, taşlamamış, hapise atmamış, idam etmemiş ancak bazı Fıransızlar(Fransızlar) ya da bazı Fıransalılar(Fransalılar) 'Bu faşizm, bizi Suudi Arabistan'a mı çevirmeye çalışıyorsunuz!' diye tepki göstermişler, öfkelenmişler, ateşpüskürmüşler(ateş püskürmüşler). Yani, yerin adı da 'Saint Marie' yani 'Azize Marie' yani Hıristiyanlık(Hristiyanlık) dini inançı(inancı) açısından onurlu, gururlu, değerli, kutsal, anlamlı, saygın biryer ki öyle biryerde bikinili, mayolu yani sütyen-külot çıplak, bay-bayan karışık pilaja izin verilmesi de zaten bu duruma daha en baştan aykırı yani devlet Hıristiyanlığa saygı göstermemiş ki vatandaşı neden göstersin. Yani sütyen-külot ortalıkta dolaşmak yetmemiş, bir de onu da çıkarmak, çırılçıplak olmak istiyorlar toplum içinde, sonra da 'Kadına saygı'dan söz ediyorlar, saygıyı hak etmek gerekir, ahlaka aykırı olmakla, utanmaz olmakla, mantıksızlıkla, hayvanları ya da doğayı örnek almakla ya da bedeni beyinin, ruhun diktatörü yapmakla yani nitel olmak yerine nicel olmakla yani bir kütle olmayı seçmekle saygı hak edilmez. Aynı kafa, Türkiye'deki bazı kişilerde de var; türbanlı gördüler mi 'Arabistan'a gidin' diyen. Peki onlar da bikinililere, mayolulara, mini şortlulara, tayt pantolonlulara, mini eteklilere, göğüs dekoltelilere yani toplumsal alanlarda ahlakdışı giyimlilere 'Siz de geneleve gidin' derlerse ne olacak; gerçek ki ne doğru demek devletlerin ya da siyasi iktidarların ya da kanunların yani siyasetin izin verdiği şeyler demektir, ne de bunların izin verdikleri şeyler doğru demektir ki örnek ki Batıda porno, ensestlik ve eroin de serbest yani doğrular için siyasete ya da hukuka ya da devletlere ya da siyasi iktidarlara değil felsefeye, bilime, ahlaka ve dine bakmak gerekir. Açık ki akıl gibi akıldışılık da küreseldir ve evrenseldir. Ancak ilginç ki zinanın, fuhuşun, pornonun, çıplaklığın, ahlaksızlığın, utanmazlığın karşısında 'Geneleve mi dönüyoruz?' demiyorlar. Yani, geneleve benzemeye razı olmak ancak ahlaka karşı olmak. Bu durumun temel sorumlusu siyasetçilerdir gerçekte; özellikle de felsefeyi, bilimi, dini, ve Evrim kuramı'nı yanlış anlayıp nicel ve vahşi ırkçılıkçı olup Evrim kuramı'nı da, insanlığı da zor duruma düşüren Hitler örneğinde olduğu gibi kuramları(teorileri) ya hiç anlamayan ya da yanlış anlayan siyasetçiler çünkü ülkeleri onlar yönetiyorlar yani bir ülke akıldışı ya da ahlakdışı ise bundan önce o ülkeyi yöneten siyasetçiler sorumludur çünkü akıldışı, ahlakdışı yasaları çıkaranlar onlardır; bu nedenle ki bilimsel bir ülke ve dünya isteyenler akıldışı, ahlakdışı siyasetçileri seçmemeliler. Utanmamak yalnızca beyin için geçerli ise doğrudur ki buna bilimsel cesaret, medeni cesaret, bilimsel düşünmek, mantıklı düşünmek gibi adlar verilir yani utanmamak yalnızca beyinde kalmalıdır, utanmamaya beden dahil değildir çünkü utanmamaya bedenin dahil olması hayvanlara ya da doğaya özgü bir durumdur. Açık ki ahlaka aykırılık mantıksızlık demektir; örnek ki hem Hıristiyan ya da dini inançlı olup ya da dinli olduğu ilerisürüp(ileri sürüp) hem de ahlaklı olmayı 'Arabistan'a benzemeye' eşitlemek mantıksızlıktır çünkü Hıristiyanlık da ahlak üzerine kuruludur yani Hıristiyanlıkta da toplumsal alanlarda yani evin dışında sütyen-külot ya da çıplak dolaşmak ya da ahlaka aykırı giysi ile bulunmak hakkı ve özelliği yoktur, dini inançta da, dinde de. Hitler'in Evrim kuramı'nı anlamayıp ya da yanlış anlayıp nicel, faşist, gerici, insanlıkdışı, bilimdışı, ahlakdışı ırkçılığı yaratması gibi açık ki birileri de ahlakı Arabistan'a benzemek gibi yanlış anlamaktadır ya da anlatmaktadır. Arabistan ahlaklı mıdır? Bunu anlamak için önce 'ahlak'ın tanımını bilmek ya da 'ahlak'ın tanımına bakmak gerekir. Felsefede 'ahlak'; 'Doğru olanı yapmak'tır. Türk dil kurumu sözlüğü ise ahlakı 'Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre' diye yazmış ki 'sağtöre' savı eskiden yoktu bu sözlükte yani bu sözcüğü, bu tanımı yeni eklemiş, belli ki Tdk Cumhur ittifakı yani siyaset etkisinde kalıp 'sağtöre'yi eklemiş yani toplumu 'sağa yöneltmek, sağcı yapmak' istemekte olabilir ki Türk dil kurumu'nun da 'ahlak'ın tanımını, anlamını bilmediği açık çünkü 'ahlak' toplumların seçimlerine, zevklerine, beğenilerine, alışkanlıklarına, inançlarına bağlı birşey değildir felsefe açısından, bilim açısından yani felsefe ve bilim açısından 'ahlak' etnik, toplumsal bir tanım değildir yani felsefe ve bilim açısından 'ahlak' 'doğru olanı yapmak yani doğruya giden yöntem, doğruyu araştıran yöntem, doğruyu isteyen yöntem anlamındadır yani felsefe ve bilim 'ahlak' derken inançtan söz etmez, yöntemden söz eder yani Tdk'nin dediği gibi 'ahlak'ın sağla, solla, sağcılıkla, solculukla; beyazlıkla, siyahlıkla yani renkle ilgisi yoktur yani Tdk'nin ahlak tanımı felsefeye, bilime uzak bir tanımdır. Bu nedenle ki 'ahlak'ın yeniden ya da daha iyi tanımlanması gerekir ki bir bilge olarak bunu ben yapmış bulunmaktayım ki ahlak tanımım şudur: 'Zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün, felsefenin, bilimin, demokrasinin, laikliğin, akıl-ruh sağlığının, insan olmanın, insanlığın, medeniliğin, medeniyetin, hukukun, adaletin, vicdanın, merhametin, evrimin, evrenin en üst nitel soyut aşaması'. Bu açıdan bakarsak Arabistan'ın gerçekte ahlaka çok uzak olduğu anlaşılır çünkü Arabistan hem bilimsel değildir, hem de vahşi idamları nedeni ile vicdanlı, merhametli, medeni değildir; bilimsel olmadığı için özgür de, demokrasi de değildir, laiklik de değildir. Ahlakı bu tanımımı anlamak için yalnızca felsefenin 'Ahlak doğru olandır' tanımına bakmak yetmez; bir de dini tanımlayan Din hadisileri'ne de bakmak gerekir. Din hadisileri dini şöyle tanımlıyor: 'Din bilim(ilim), ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, medenilik, dostluk, nefssizlik, ve inzivadır'; Din hadisileri açısından bakıldığında da Arabistan'ın dinden uzak olduğu görülür ki zaten dini inanç demek din demek değildir, din demek dini inanç demek değildir; din başkadır, dini inanç başkadır, örnek ki puttapıcılık, Zeus, Ra, Budha dini inançtır ancak din değildir yani Din hadisileri'ne aykırılık din değildir. Yani, Hitler'in Evrim kuramı'nı yanlış anlayıp yanlış uygulaması Evrim kuramı'nı nasıl bağlamazsa, Arabistan'ın ya da İslamcı ülkelerin 'ahlak'ı yanlış anlamaları ya da yanlış uygulamaları ahlakı, 'din'i yanlış anlamaları ya da yanlış uygulamaları da dini bağlamaz örnek ki Müslüman denilen Türkiye'de zina yasak değildir, genelevler var, toplumsal alanlarda ahlakdışı moda serbest, ahlakdışı pılajlar(plajlar) serbest, ahlakdışı ünlüler serbest, ahlakdışı medya serbest, eşcinsellik serbest, eşcinsel evlilik serbest yani bunda Müslümanlığın, İslamın, dini inançın ne suçu var? Yani; Ahlak=Din=Arabistan=İslam dünyası' demek değil, tıpkı 'Abd=Bilim=Özgürlük=Demokrasi=Laiklik=İnsanlık' demek olmaması gibi çünkü bilim de önce ahlak der; özgürlük de, demokrasi de, laiklik de, insanca insanlık da. Yani önce sözcüklerin anlamlarını doğru ve iyi bilmek gerekir yani Türkiye=Osmanlı da olmaz çünkü Osmanlı hanedanlığı'nda sultanlar kendi öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını, öz evladlarını öldürtebiliyorlardı, öteki ülkelerin vatanlarını işgal edip sömürebiliyorlardı; şimdiki Türkiye=Atatürk de değil çünkü Atatürk 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi oysa şimdiki Türkiye hem bilim ve ahlakla yönetilmiyor hem de tarikat, cemaat, astroloji, medyumluk gibi bilime aykırı; zina, genelev, toplumsal alanlarda ahlaka aykırı giyimlilik, sıtriptiz(striptiz) kulübü, pavyon, sex shop, bay-bayan karışık masaj salono, eşcinsellik, eşcinsel evlilik gibi ahlaka aykırı pekçok şey serbest. Arabistan da, İslam dünyası da Muhammed'in zamanındaki gibi değil. Yani Arabistan'a ya da başka bir ülkeye benzemeden de ahlaklı ve dinli olunabilir yani ahlakı ya da dini Arabistan'a ya da başka bir ülkeye eşitlemek mantıksızlıktır ki mantıksızlık olan yerde özgürlük de, bilimsellik de, demokrasi de, laiklik de, ahlak da, din de zaten olmaz. Yani, Arabistan'a benzemeden ahlaklı ve dinli; geneleve benzemeden de demokrasi, laik, özgürlük, varoluş olabilir. Ne Batı felsefenin, bilimin, demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, akılın, zekanın, akıl-ruh sağlığının, insanlığın egemeni; ne de Arabistan ahlakın ya da dinin egemeni; ahlakın egemeni ahlakın tanımıdır, dinin egemeni de dinin tanımıdır. Yani ne Arabistan'a benze, ne geneleve; yalnızca dine ya da ahlaka benze. Arabistan'a benzemek rahatsız ediyor da, geneleve benzemek neden rahatsız etmiyor? Dinin tanımına ahlakın, ahlakın tanımına da 'akıl-ruh sağlığı'nın dahil olmasından olsa gerek. Muhammed ne dedi, 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi; Atatürk ne dedi, 'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi; felsefe ne diyor, 'Önce bilim ve ahlak' diyor; bilim ne diyor, 'Önce felsefe ve ahlak' diyor; bunun Arabistan'a benzemekle ne ilgisi var; bunun ilgisi açık ki insanca insana, akıl-ruh sağlıklı, mantıklı, bilimsel insana benzemekle. Ne ahlak ve din Arabistan'a benzemekte, ne de demokrasi, laiklik, özgürlük, medenilik, medeniyet geneleve benzemekte; bunlar ancak dine ve ahlaka uymakta; dinin ve ahlakın tanımını yanlış biliyorsunuz ya da bunları size siyasetçiler ya da sistem yanlış öğretiyor diye din ve ahlak yanlış, kötü, zararlı, bilimdışı, akıldışı, mantıksız şeyler değil. Akıllı, mantıklı, bilimsel olun, ve gerçekleri, doğruları öğrenin, ezbere düşünmeyin, ezbere yaşamayın; eğitimde ezberciliği karşı olup düşünmekte ve özel hayatta ezbercilik kölesi olmayın. Ahlak doğrunun cesaretidir, ahlaksızlık ise yanlışın cesareti; ahlak demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe ve medeniliğe dahildir, ahlaksızlık ise bunlara karşıtlıktır. ('NE ARABİSTAN'A BENZE NE GENELEVE YA DA ARABİSTAN'A BENZEMEDEN AHLAKLI OLMAK' başlığı ile 28.8.2020 tarihinde yayınlandı.) Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 28.8.20/07.16
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Hilal2733
  • Fatihbtgl
  • Akancae
  • SEVAKA
  • İkra
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir