Şiir Defteri

KURBANDA YANLIŞ YOLDAKİ MÜSLÜMANLAR SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
26.07.2020 / 08:11
121 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Trump'ı eleştirmek için, Abd'li olmak gerekmiyor; Müslümanları eleştirmek için de Müslüman olmak gerekmez; bu nedenle ki putçuları eleştiren Muhammed de putçu değildi. Yani dinin de, bilimin de, felsefenin de, akıl-ruh sağlığının da, ahlakın da, mantığın da, demokrasinin de başlangıç temeli eleştirmek, ve eleştiriye açık olmaktır. Savım ki İslamiyet'i anlamaya Kuran'dan değil; dini tanımlayan, 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' diyen Din hadisileri'nden başlamak gereklidir. Beni dinin insanlık için zorunlu olduğuna ikna eden de Kuran değil Din hadisileri'dir yani Din hadisileri dediğim, dini tanımlayan hadisler olmasa idi dine karşı olmayı sürdürecektim. Savım ki dini ya da İslamiyet'i anlamaya giden yol Muhammed'in ruhunu, amaçlarını anlamaktan geçer ki bu da Din hadisileri dediğim, dini tanımlayan hadislerdedir. Yani, şöyle düşünelim: Din ya da İslamiyet ya da Kuran bir makina gibi ise, Din hadisileri onu kullanmayı anlatan, gösteren, öğreten kullanım kitapçığı gibidir; unutmayalım ki İslamcılık, dincilik savı içindeki terör örgütülerinin ellerinde Kuran var ancak Din hadisileri yok, bu nedenle de yanlış yoldalar yani bilim olmazsa dünyayı aydınlatan güneş de gerçekleri ve doğruları gösteremez. Açık ki dünyadaki herkes, Kuran'a bakıp İslam'ı seçmez çünkü Kuran'da 'Cehennem' denilen, işkencelik biryer var, 'Müslüman olmayanları öldürün' gibi emirler var, açık ki dünyadaki her toplum, herkes bu tür şeyleri kabul etmez ancak dini tanımlayan, 'Din bilimdir, vicdandır, ahlaktır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' diyen Din hadisileri'ni dünyadaki herkes de, bilim de kabul eder. Din hadisileri'nden öğrenilmesi gereken en temel bilgi mantıktır ki zaten bilim de, ahlak da mantıktır çünkü ahlak da zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, özgürlüğün en üst nitel aşamasıdır yani ortalıkta ahlaka aykırı giysilerle, bikini ile, mayo ile, mini şort ile gezinip ne mantıklı olunur, ne ahlaklı, ne dinli. Savım ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyen Müslümanlar dinde de, İslamiyet dini inançında da, Kurban'da da yanlış yoldalar; bu nedenle görüldü ki Diyanet bile 'Babanın kendi öz kızına şehvetle bakması haram/günah değildir', 'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' gibi dine aykırı fetvalar verdi, ve dine aykırı olmasına karşın, üstelik de öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini yani bebekleri ve çocukları bile öldürtmekten çekinmeyen Osmanlı hanedanlığı'nı ve sultanlarını baştaçı, önder, lider edinen bir siyasi oluşumun yanında yeraldı(yer aldı), ve onlarla cami bile açtı. Kuran harita gibi ise, Din hadisileri de pusula gibidir; pusula yoksa harita doğru kullanılamaz; bu nedenle ki nefsi yok etmek amaçlı olan Ramazan ayı bile yemek tarifileri, çorba tarifileri, hamurişi(hamur işi) tarifileri, tatlı tarifileri ve ziyafet, nefse kölelik ayı, kültürü durumuna getirilmektedir yani Ramazan ayı bile amaçından uzaklaştırılmıştır. Bu açıdan dolayı savım ki Kurban'da en azından Türkiye'deki, kurban ortaklığı yapan Müslümanlar İslamiyet açısından yanlış yoldalar. En başta şu ki İslamiyet'te 'Kurban bayramı, Ramazan bayramı' diye diye birşey yoktur çünkü Arabçada 'bayram' sözcüğü yoktur çünkü 'bayram' Türkçe bir sözcüktür yani demek ki İslamiyet, Kuran, Allah, Muhammed asla 'Kurban bayramı' demedi ki zaten dinde bayram olmaz çünkü bayram nefstir, nefs de hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin nedeni ve amaçıdır, hem de önce akılı yok eder, sonra da ahlakı ve mantığı; bu nedenle ki ülkemizde biryanda camiler var, biryanda genelevler, sütyen-külot pılajlar(plajlar) var ki bu da ülkemizin din açısından yanlış yolda olduğunu gösteren şeylerden biridir. Kurban konusundaki birinci yanlış savım ki şu: Allah'a, para ile alınmış birşey verilemez çünkü din yalnızca parası olan kimselere ait, açık birşey değildir, herkese açıktır yani dinde para geçmez yani para ile ibadet, paralı ibadet olmaz. Bu nedenle yine savım ki Kuran'da 'Para ile satın alıp kurban kesin' yazmaz çünkü o zamanlar hemen hemen herkes kendi hayvanlarına sahipti, öyle ki her aile kendi ekmeğini bile evde yapardı yani Kuran'da 'Kurban kesin' yazıyorsa, 'Para ile satın alıp kesin' anlamında değildir, örnek ki Kuran'da 'Herkes ekmek yesin' yazsa idi, bu 'Para ile ekmek alıp yiyin' anlamında olmazdı çünkü o zamanlar her aile kendi ekmeğini evde kendisi yapıyordu ki bundan 60-70 yıl öncesine kadar Türkiye'de de durum hemen hemen böyle idi. Yani savım ki yanlış olarak 'Kurban bayramı' denilen kurban döneminde kurbanlıklar asla para ile satın alınan hayvanlar olmamalıdır. Kurban konusunda üçüncü yanlış savım ki ''Kurban ortaklığı, kurbana ortak girmek' yani kurban ortaklığı yani bir hayvanı birden çok kişinin satın alıp kurban etmesidir. Her hayvanın bir tane başı, bir tane de canı vardır yani örnek ki on tane başı, on tane canı yoktur; bu nedenle ki kurbanlık hayvanın ortak satın alınması Kuran'a aykırıdır yani kurban kesmek isteyen her Müslüman, Allah bir kurbanlık başı ve kurbanlık canı sunmalıdır yani bir kurbanlık hayvanı birden çok kişi Allah'a sunamaz, savım ki. Denilecek ki 'Kurbanlıklar çok pahalı'; pahalı ise, yoksulsun(fakirsin)' demektir ki bu durumda zaten kurban kesmemelisin. Yine denilebilir ki 'Koca danayı ya da ineği ya da deveyi tek başıma satın alamam'; öyle ise neden paranın yettiğince bir koyun satın alıp kesmiyorsun ki satın alıp kesmek de Kuran'a aykırıdır savım ki; bundan 1400 yıl önce de, 100 yıl önce de, Arabistan'da da, Türkiye'de de Geniş aile' denilen aile türü vardı, yani 'Çekirdek aile' türü yoktu, öyle ki Arabistan gibi ülkelerde 'Aşiret aile' türü vardı yani bir aile içinde, belki on aile, belki yirmi aile bile vardı yani onlara açık ki bir tek koyun yetmezdi ki onlar da deve gibi iri hayvanları kurban ederlerdi yani hem geniş aile olma, çekirdek aile ol, hem dana, inek kesmeye kalk, bu ancak nefstir ki nefs de dinin en büyük düşmanıdır yani çekirdek ailelerde dana, inek, deve gibi iri hayvanlar kurban etmek ancak nefstendir. Namaza, oruça, hacca ortak giriyor musunuz da; bir kişi örnek ki on kişi adına namaz kılabiliyor, elli kişi adına oruç tutabiliyor mu da kurbana ortak giriyorsunuz; yani ibadet şahsidir. Kurban konusunda dördüncü yanlış savım: Kurbanda pazarlık olmamalıdır çünkü Allah'a yani bir ilaha kurban, armağan edilecek birşeyde pazarlık yapmak hem o ilaha saygıya yakışmaz, hem de ya kurnazlık ya yoksulluk ya da kurbanlık satıcısının dürüst ya da gerçek Müslüman olmamasının belirtisidir çünkü kurbanlık satıcısı dürüst ya da gerçek Müslüman ise hakkından fazlasını istememelidir yani kurbanlık satın almak isteyen kişi, kurbanlık satıcısılarına gözlerikpalı(gözleri kapaalı) güvenebilmelidirler yani kurban ticaret yani nefs yani aldanış ya da aldatma işi olmamalıdır. Yani, Kuran'ı anlamaya çalışırken 1400 yıl önceki koşulları da, dinin amaçlarını yani Din hadisileri'ni de anlamaya çalışın yoksa ne siyasetin, ne özel sektörün, ne akıldışı-ahlakdışı modanın, ne akıldışı-ahlakdışı turizımın(turizmin), ne akıldışı-ahlakdışı ünlülerin, ne cehaletin, ne bilime aykırılığın, ne nefsin dine aykırı olduğunu anlarsınız. Açık ki yoz siyaset, ve yoz hükümdarlar tarafından, Müslüman dünya, yalnızca iftardan, sahurdan,mevlidten, namazdan, kurbandan, hacdan, duadan, fitreden, zekattan, Kuran'ı Arabça dinlemekten, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nden uzaklıktan oluşan bir duruma doğru götürülmeye çalışılmaktadır ki savım ki dünyaya önder, lider, egemen olması gereken İslam dünyasının, Batının gerisinde kalmasının temel nedeni de budur; yani önce Din hadisileri ve mantık. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 6.7.2020/08.08
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Yavuzdinç
  • Ebruli
  • İhabYousef
  • Kemal80
  • Mismail
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir