Şiir Defteri

KADINA ŞİDDET VE ZİNA (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
09.08.2018 / 07:19
232 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Gerçek ki Türkiye'de felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu mantıklı, tutarlı, gerçekçi, evrensel bir hukuk değil siyasi iktidarların siyasetçisilerince hazırlanmış, dermeçatma(derme çatma), yamalı bohça gibi, mantıksız, tutarsız bir hukuk var. Bu yüzden de Türkiye'de hukuk sorunlara çözüm olmayacağı gibi sürekli olarak yeni sorunlar da yaratmakta; ve hukuk ile devlet ya da Türkiye ya da millet ya da bilim ya da ahlak ya da akılmantık(akıl mantık) arasındaki uçurum ya da makas gittikçe daha da açılmakta. Şimdi bunu size mantık bilimi ile kanıtlayacağım: 1- Önce deniliyor ki 'Aile toplumum temelidir'; ve Aile bakanlığı diye bir bakanlık bile var. 2- Ancak öteyandan(öte yandan) da kadına kocası tarafından şiddet suçunda kadının şikayetten vazgeçme hakkı yok edilmiş ve kadın şikayetinden vazgeçse bile devlet koca hakkında hapis cezası da içeren kamu davası açıyor. Yani demek ki devletin ya da siyasi iktidarın aileyi korumak diye bir amaçı(amacı) yok. 3- Öteyandan ise zina suç sayılmıyor yani kocası karısını aldattığında bu kamu davası yapılmıyor, zinanın suç sayılması kadının isteğine bırakılıyor ve bu da ancak boşanma nedeni sayılıyor yani demek ki devlet ya da siyasi iktidar aileyi korumaktan değil kadını korumaktan söz ediyor yani demek ki hukuk kadını koruyor ancak aileyi korumuyor ve tuhaf ki bir de Aile bakanlığı açılmış, öyleyse kapatın onu Kadın bakanlığı açın? Yani asıl suç olması gereken zina suç sayılmıyor ancak eşin eşe şiddeti suç sayılıyor. 4- Biryandan da eşcinsellik yasaklanmadığı gibi eşcinsel evlilik yani eşcinsel aile kurmak da serbest. Hani 'Aile toplumun temelidir' deniliyordu, hani Aile bakanlığı ile ve 'Aile toplumun temelidir' ile aile ve toplum korunuluyordu? 5- Biryandan da 'Pozitif ayrımcılık' denilip kadın korunuluyor, hukuk kadına göre düzenleniliyor. Oysa 'Aile toplumun temelidir' denilen ve Aile bakanlığı olan bir ülkede aile hukuku kadına göre değil aileye göre düzenlenmelidir yani aileden yana çıkmak yerine kadından ya da eşlerden birinden yana çıkmak aileyi yıkmaya çalışmaktır yani tüm korunmak isteniliyorsa tüm korunmalıdır yani örnek ki bir bina korunmak isteniliyorsa tümü korunmalıdır örnek ki yalnızca tuğlaları ya da kapıları değil. Zinayı suç saymayıp genelde eşe, özelde ise kadına şiddeti suç saymak mantık bilimi açısından aileyi değil ailenin çözülmesini ve öyle ki ailenin yıkılmasını sağlamaya çalışmak demektir ki eşcinsel evliliğin ve bikini, mayo gibi iççamaşırı ile toplum içinde bulunma hakkının var olması zaten kendi başlarına bile aile kurumuna saldırıdır, aile kurumunun yıkılmasına yardım etmek demektir. Yani işsizlik azalsın diye eşcinselliğe izin veriliyor, turizımcılar(turizmciler), modacılar, tekstilciler, mağazacılar kazansın diye bikini, mayo giymek zina sayılmıyor; sonra da 'Aile toplumun temelidir, aile kutsaldır' falanfilan deniliyor yani bu durumda bu ülkedeki eğitimin, okulların, üniversitelerin amaçlarının mantık öğretmek olmadığı da ortayaçıkmış(ortaya çıkmış) olur ki eğitimde mantık öğretilmiyorsa zaten doğru eğitim yok demektir ki taht için kundaklarındaki bebek kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmüş Osmanlı sultanlarını baştaçı eden, işçilerin ve vatanın patronlarca sömürülmesini hak veren bir düzenin topluma, okullarda, üniversitelerde, eğitimde mantık öğretmek gibi bir amaçı da olamaz zaten. Belli ki hukuk aileyi korumaktan alınmış bireyi korumaya yöneltilmiş tıpkı Avrupa'da, Abd'de olduğu gibi. Eğer Türkiye'de 'Aile toplumun temeli' ise, 'Aile kutsal' ise; zina kamu davasılık suç sayılmalı yani durumun geneli özelinden daha üstün tutulmalı, eşcinsellik yasaklanmalı, ahlaka aykırı giyim yasaklanmalıdır; eş şikayetinden vazgeçttiğinde şiddet uygulamış eş konusunda kamu davası açılmamalıdır, kamu aileyi korumalıdır yoksa durum 'Tavşan kaç, tilki tut' düzeni olur. Açık ki zinayı kamu suçu saymayıp şiddeti kamu suçu saymak aileyi bölmekten, aileyi yıkmaya çalışmaktan, aileyi korumamaktan başka şey değildir. Ceza hukuku'nda ve Aile hukuku'nda 'Aileyi korumak bireyi korumaktan daha üst ve daha nitel sayılmalı'dır ki vatan için savaşlarda insanların seve seve ölüme gitmeleri ya da ölüme gönderilmeleri hali de zaten vatanı bireylerden yani geneli özelde daha üst, daha nitel saymaktır ki bu hal neden ailede, aile hukukunda uygulanmasın? Eğer kadın aile içi şiddetten boşanmak isteyecek kadar şikayetçi ise karakol, sığınma evileri, kendi ailesi, arkadaşları gibi sığınabileceği çok olanak var ve davasını açar; bu nedenle devletin ya da siyasi iktidarların yapması gereken şey aile içi şiddetten şikayetçi olan eşlerin gidebileceği yerler yapmaktır ancak eşinin şiddetinden şikayetçi olmayan eşlerin ya da eşini şikayetinden vazgeçen eşlerin de vazgeçme hakları, aile içinde birlikte yaşamak hakları da korunmalıdır, devlet ya da siyasi iktidar yangına benzinle değil felsefe, bilim, dini tanımlayan Din hadisileri, aile içinde var olan sorunların çözümlenmesine yardım ile gitmelidir yoksa Türkiye ruhunu yitirmiş o Avrupa'ya döner zamanla yani hukuk beden kadar ruhu da korumalıdır ülkede. Ve hukukta ya da ülkede 'Kadına pozitif kayırma' değil felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne üstünlük verilmelidir; cehalet ve nefs içindeki, genelde insanın, özelde kadının nesi pozitif ki felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre; gerçek ki en büyük pozitiflik felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yanında yeralmaktır(yer almaktır); hem felsefenin bilimin, Din hadisileri'nin yanında yer almamak hem de felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin yanında yeralmayan kadının yeralmak pozitiflik değil üstelik de hem toplum hem insanlık hem bilim adına negatifliktir. Neymiş; eşin eşince cebinden gizlice para alması, eşin eşin ceptelefonuna gizlice bakması suçmuş; geçin bunları geçin; evlenebilmek için her saçmalığı yapanlar evlendikten sonra neden bunları suç sayarlar acaba; bu kafa ile bakılırsa evlilikte cinsel ilişki bile tecavüz sayılabilir çünkü düşünce genelden koptukça özelin içinde mantıksızlaşmaya başlar; hem bir yastıkta kocamak isteyecek kadar birine güveneceksin hem de cebinden para aldı diye, ceptelefonuna baktı diye boşayacaksın, olmaz böyle birşey; evlilik hapishane koğuşu değil ailedir; altına yatmış bir kadına kuşkusuz ki olağanüstü, olağandışı haklar da vereceksin; ve altına yattığın adama da kuşkusuz ki olağanüstü, olağandışı haklar da vereceksin yoksa cinsel organlarının, bedenleriniz gerçekte önemsiz, değersiz şeyler mi sizin için; öyleyse eş bir tokat attı diye neden hemen karakola, mahkemeye koşuyorsunuz; yani bugün eşinin cebinden para almasını, ceptelefonuna bakmasını suç sayanlar acaba yarın eşlerini ölüm pahasına nasıl korurlar, ve bu durumda aile diye birşey nasıl ortada kalır? Bu kafa ile aile aile olmaktan çıkar, işyerine döner. 'Geç gelen adalet adalet' değildir demek yerine 'Siyasetçilerin yaptığı hukuk hukuk değildir; hukuk felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yaptığı hukuktur' demek konuya en genelinden bakmaktır; dünyaya incir çekirdeği içinden bakmak yerine güneşten bakmaktır. Sivrisinekleri öldürmekle bataklık yok olmaz. Özelde hukuk, genelde devlet ya da siyasi iktidarlar felsefe, bilim ve Din hadisileri ile kendilerine gelmeliler ki toplum da felsefe, bilim ve Din hadisileri ile kendine gelsin ancak biryanda camilere, evliliğe ve çocuk sahibi, sahibesi olmaya izin veren, biryanda genelevlere, eşcinselliğe ve pılajlara izin veren devlet ya da siyasi iktidarlar bunu nasıl yapacak? Yani önce mantık, sonra iş; önce mantık, sonra hukuk ki düünyanın en doğru mantığı felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir, bunlar varsa mantık vardır, bunlar yoksa mantık yoktur. Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun bir ülke olursanız kimsenin kimseyi kayırmasına da gerek kalmaz. Yani bakın milletvekillerine pozitif kayırmacılık var ancak onları seçen millete kayırmacılık; milletvekillerine kayırmacılık var, onları seçtiren demokrasiye kayırmacılık yok; bunlar hep mantıksız şeyler. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 9.8.18/07.13
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • MuslumAslan
  • KYASERKAYA
  • İremgzd47
  • androkiz77
  • androkiz47
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir