Şiir Defteri

İnsanca olmayan ülkelerde ekonomi eğitim sanat özgürlük demokrasi (Deneme)

Yazan: Birturkbilgesi
13.07.2018 / 06:33
256 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
'Hayat matematiktir' derken denilmek istenilen şey 'Hayat=Matematik' değil de 'Doğrulama=Matematik' ise doğrudur çünkü gerçek, doğru, üstün hayat matematik üzerine değil Felsefe-Bilim-Din hadisileri üzerine kuruludur. Herşey insanca olmak ya da insanca olmamak üzerine kurulabilir ya da kurulu olabilir. İşte burada 'Doğrulama=Matematik' kuralını uygulamak yani önce nicel bir eşitlik kurmak zorunludur yani 'İnsanca olmak' nedir? İnsanlar, toplumlar, ülkeler, devletler 'İnsanca olmak'ı eğer felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyorlarsa yanlış ve kendilerine yani kendi çıkarlarına göre tanımlarlar oysa en gerçek, en doğru, en nitel 'İnsanca olmak' ancak Felsefe-Bilim-Din hadisileri ile tanımlanır, uygulanır, gerçekleşir. Örnek ki yemek içmek, uyumak, konuşmak, sıçmak, işemek gibi şeyler insancadır ancak örnek ki güzel, sağlıklı bire hela(Si) yerine pis, iğrenç, sağlıka(sağlığa) aykırı bie helada da sıçılabilir, işenebilir ve kıç özel bir kağıt yerine taşla, ağaç yaprakı(yağrağı), ot ile silinebilir ancak bu durumda bu durum insanca olmaz günümüze göre, sıçmak ve işemek insanca ancak bunların yapıldığı ortam ve bunlara karşı yapılan eylemler insanca olmaz ancak bundan örnek ki bin yıl önce ya da onbin(on bin) yıl önce, insanca olmamak diye birşey olmayabilir yani örnek ki kölelerin söyledikleri söz 'İnsanca yaşamak istiyoruz' değil 'Köle sahipleri gibi yaşamak istiyoruz' ya da 'Köle olmak istemiyoruz' gibi şeylerdi. Yine örnek ki yemek yemek de insanca birşeydir ancak pis kaplarda, pis kaşıklarla, pis ortamlarda yemek yemek insanca değildir. Ekonomi yani üretim de yani yaşamak için savaşım herzaman vardı ve herzaman var olacak yani bundan binlerce yıl sonra da var olacak çünkü beslenmek bedenin kendikendine üretebildiği birşey değil. Demek ki insancalık doğal şeylerde var ancak insancalık bu şeylerin karşılanmasında amaç ve sorun olarak ortaya çıkıyor örnek ki insanlar sıçamadıklarında yani kabız olduklarında yani doğal insancalıklarında bir sorun olduğunda doktora giderler, ilaç alırlar ve doğal insancalıklarındaki sorun yok olur ancak insanlar ya da örnek ki işçiler işyerilerinde insanca olmayan helalara esirseler bunu doktorlar değil işyeri sahibi ya da devlet yok edebilir yani bilimin varlığı insanların doğal insancalıklarını korumak, devletlerin varlığı da insanların doğal insancalıklarını insanca ortamlarda, insanca koşullarda yapmalarını sağlamaktır eğer devletleri yönetenler bunu anlayabilirlerse. Ekonomi gerçekte doğal insancalıkı(insancalığı) karşılamak içindir yani örnek ki helaya benzer. Hela da insanca olabilir ya da insanca olmayabilir yani helanın varlığı sorunun çözümlenmiş olması demek değildir çünkü hela insanca olmayabilir yani bir ülkede ekonominin yani üretimin var olması yani insanların doğal insancalıklarının karışılanıyor olması ne o ülkenin ne de o ekonominin insanca yani doğru olduğunu gistermez yani ağızın varlığı insancadır ancak o ağızdan güzel sözler de çıkabilir, küfürler de yani ekonominin varlığı yetmez, ekonominin varlığı da insanca olmalıdır yani ekonominin varlığı da felsefe, bilim ve Din hadisileri üzerine kurulu olmalıdır yoksa örnek ki hırsızlık da hırsızlar için bir ekonomidir. Yani bir ekonomi kölelik üzerine de, işçileri sömürmek, işçileri kandırmak, işçileri yolmak üzerine de yani işçilerin yalnızca doğal insancalıklarını karşılamak üzerine kurulabilir; felsefe, bilim ve Din hadisileri üzerine de yani işçilere 'Yiyip içip sıçıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz?' da denilebilir oysa felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre işçi demek insan simgesi demektir, insanı simgeleyen demektir, insanın ortalaması demektir yani bir ülkede demokrasi, insan hakları, işçi hakları, üretime göre adil ücret yokluğunda da ekonomi olur, demokrasi-insan hakları-işçi hakları-üretime göre adil ücret ile de yani örnek ki bir ülkeden demokrasiyi çekip de ekonomi olabilir, ekonomide başarılar olabilir, demokrasi arttırılıp da ancak açık ki kapitalistler ve gerici devletler demokrasisiz ekonomi isterler yani işçilerin yalnızca doğal insancalıklarının karşılanmasını yani yalnızca bedenlerinin olmasını ki bu durum yani ne kadar çok üretirse üretsin demokrasisiz ekonomi, ne kadar az üretirse üretsin demokrasili ekonomiye göre nitel bir geriliktir yani felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne göre yani insanca insanlığa göre geriliktir yani işçi olsanız ücretinizin yere atılıp size verilmesini mi istersiniz yoksa insanca verilmesini mi yani sonuçta yer atılsa da insanca verilse de para paradır ve aynı miktar yani aynı nicelik paradır. Yani demek ki felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun olmayan ekonomiler ne kadar başarılı, ne kadar üretken olurlarsa olsunlar nicel ekonomilerdir, insani olmayan ekonomilerdir. Yani matematiksel anlatımla İnsanca ekonomi=Felsefe+Bilim+Din hadisileri. Eğitim için de aynı durum var yani bir ülkede okulların, üniversitelerin var olması o ülkede eğitimin insanca yani doğru olduğunu göstermez; okullarda, üniversitelerde biryandan bilim, biryandan da bilimdışılık, bilimdışı şeyler, boşinançlar öğretiliyor olabilir yani örnek ki pastahane vardır ancak zehirli şeyler satılmaktadır. Yan eğitim yani öğrenmek isteği insanca olmasına karşın bu isteğin karşılanma biçimi insanca olmayabilir. Yani matematiksel anlatımla İnsanca eğitim=Felsefe+Bilim+Din hadisileri. Sanat için de aynı durum var yani bir ülkede sanatın olması o ülkenin doğru olmasını da, o ülkede sanatın doğruluğunu da göstermez örnek ki bir ülkede sanat diye insanlara işkence ediliyor, insanlar öldürülüyor ya da çıplaklık var olabilir yani sanat bir gereksinim olmasına karşın bu gereksinimin karşılanma biçimi ya da bu gereksinimi karşılayanlar insanca olmayabilirler yani durum felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı olabilir yani sanat bir sunumdur yani üretimdir peki siz çocuğunuzu pis bir bakkala ya da kötü kişilikli bir bakkala göndermek ister misiniz, doğal insanca gereksinimleriniz karşılanacak olsa da? Yani insanca insan için yalnızca doğal gereksinimlerin karşılanması yetmez; o gereksinimlerin karşılanmasınının felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygunluğu da gerekir yani örnek ki hertürlü doğal gereksinimizin karşılanmakta olduğu bir ülkede hiç hukukun, hukuksal haklarınızın olmamasını ister misiniz? Yani sanatçılar toplumlara ahlakdışı, akıldışı şeyler de sunabilirler; doğru şeyleri çırılçıplak da, uyuşturucu alıp da sunabilirler ancak insanca sanat felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun olan sanattır yani matematiksel anlatımla İnsanca sanat=Felsefe+Bilim+Din hadisileri. Özgürlük için de aynı durum geçerli. Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile ilgisiz insanlar için özgürlük demek yalnızca nicelik demektir yani yürümek, koşmak, gezmek, eğlenmek gibi oysa bunlar doğal insanca gereksinimlerdir ancak bir de bunların karşılanmasının yani yapılmasının da insanca olması gerekir yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun olması gerekir yoksa özgürlük hayvanların yaptıklarını yapmaktan başka birşey olmaz. Yani matematiksel anlatımla İnsanca özgürlük=Felsefe+Bilim+Din hadisileri. Yani birşeyin var olması yetmez, o şeyin felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne eşit olması da, aykırı olmaması gerekir yoksa hayvanlar gibi de yaşanır, hükümdarlar gibi de. Yani 'İnsanım, insanca' diyebilmek için felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne eşit, uygun olmak gerekir yoksa altın bokta da altındır, kuyumcunun rafında da. Yani herşeyi felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun istemeli insanlar, devletler, milletler ve insanlık; herşeyin felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne uygun olmasını istemeli insanlar, devletler, milletler ve insanlık. Yani 'Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygunum; öyleyse varım', 'Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun; öyleyse doğru'. Yani var olmak yetmez; felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun olmak gerekir yoksa seçimden seçime oy kullanmak hakkı da demokrasidir, izinsiz gösteri yapmak hakkı da yani izinsiz gösteri yapmak hakkı hukuka aykırı değildir, suç değildir, gösteride yasaya aykırı şeyler oluyorsa, söyleniyorsa onlar hukuka aykırıdır, suçtur, gerçek demokraside, doğru demokraside çünkü demokrasi 'Doğru, iyi başkalarına yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun kimselere katlanabilmek hakkı'dır da yani insanlar 'Koşun bedava baklava, börek, giysi, para, eşya dağıtıyorlar'a koştukları gibi 'Koşun, bedava akıl dağıtıyorlar, bedava gerçek dağıtıyorlar, bedava doğru dağıtıyorlar'a da koştuklarında gerçek demokrasi vardır ancak yani ilkellerde de demokrasi olabilir, medenilerde de ve tek medeni demokrasi felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun demokrasidir. Yani insanca olmayan ülkelerdeki insanlar da insandır; insanca olan ülkelerdeki insanlar da insandır ancak yine de bir farklılık vardır; insanca olmayan ülkelerde insanlar yalnızca doğal insanlıkı(insanlığı) karşılamak için yani bedensel yani yalnızca nicel özgürlükleri peşinde koşarlar; insanca olan ülkelerde ise insanlar felsefe, bilim ve Din hadisileri peşinde yani nitel özgürlükler peşinde koşarlar. Bu yüzden ki insanca olan ülkelerdeki devlet başkanları ile; insanca olmayan ülkelerdeki devlet başkanları da aynı devlet başkanları değildir, farklıdır yani örnek ki Amasya elması ile yabani elma arasında bile; ödüllü gıdalar ile merdivenaltı gıdalar arasında fark vardır yoksa ikisi de gıdadır. Farkları yaratmak yetmez, farkları kullanmak da gerekir; farklar mozayik olmak, birlik olmak, sürü olmak, köle olmak, edilgen olmak, esir olmak için değil de gerçekleri, doğruları anlamak ve felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne gitmek içinse yararlıdırlar ancak. Normal benzin ile süper benzin farklıdırlar ve süper benzin normal benzinden üstündür ancak süper benzin mafyanın arabasına doluyorsa farklıdır, bir alimin arabasına doluyorsa farklıdır; bir patronun arabasına doluyorsa farklıdır, bir kamu ulaşım araçına doluyorsa farklıdır. Farkları fark edemeyen beyin de, farksızlıkları fark edemeyen, anlayamayan, kavrayamayan beyin de tam, iyi, doğru çalışmıyor demektir. Evet 'Hayat matematiktir' ancak sağlama yapmak, doğrulamak açısından yani nicel açıdan. Yani felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni istemiyorsanız 'İnsanca' ve 'İnsancalık' istemiyorsunuz demektir, yalnızca kendinizi yani yalnızca cehaletinizi ve nefsinizi istiyorsunuz demektir; felsefe, bilim ve Din hadisileri istemiyorsanız doğru şeyler istemiyorsunuz ya da şeyleri doğru istemiyorsunuz demektir. Bir ülke felsefe, bilim ve din hadisileri ile yönetiliyorsa insancadır; yönetilmiyorsa insanca değildir. Yani doğru ülke=Felsefe+Bilim+Din hadisileri. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 13.7.18/06.23
Düzenleme: 13.07.2018 / 06:35
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Türkay
  • Muhsinyanbeyi
  • suyayazanadam24
  • EEE
  • lavigne1001
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir