Şiir Defteri

GÜLER SABANCI'NIN EĞİTİM ANLAYIŞINDAKİ YANLIŞ SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
09.03.2019 / 01:09
200 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Kimi 'Dünya kadınlar günü' diyor, kimi 'Dünya emekçi kadınlar günü'; ancak bence doğrusu 'Dünya işçi bayanlar günü'dür. İşin içine 'kadın'lık katanların konuya cinsellik ve cinsiyet sokma olasılıkları oluşur ki günümüzde 8 mart'ın adeta seks günü haline getirilmesi de bunu göstermektedir; işe hem kadınlık hem de emekçilik katmak ise sol kültür ürünü olmalı ancak konu bence yalnızca 'İşçi' olmak üzerine vurgulanmalıdır. 8 mart'ın Dünya kadınlar günü olması kapitalistlerin ve yandaşları siyasetçilerin bile bu konuda nutuk atabilmelerine neden olmaktadır. Bu güne 'Dünya işçi bayanlar günü' denilirse hem konu yalnızca işçilere odaklanır hem de konu cinsellikten, cinsiyetten, cinsel yaklaşımlarından kurtarılmış, korunmuş olur. Unutulmamalı ki 8 mart tarihinde Abd'de bir kapitalist fabrikasında yakılıp öldürülen 120 bayan işçinin arasında henüz kız olan, henüz bakire olan yetişkin insan dişisileri ve işçi kız çocukları da vardır. Bu gün Türkiye'de ilk kez 1921 yılında 'Emekçi kadınlar günü' olarak kutlanmaya başlamış zaten ancak görülen ki herşeyi yozlaştıran kesim bu günü de yozlaştırmış ve günümüzde de adeta 'Kırmızı külot günü' haline getirmiştir. Herşeyden önce açık ki böyle bir günü kutlamak değil anmak gerekir çünkü yakılmış, öldürülmüş 120 insanın kutlanılmaz, anılır bence. Yani sorun yalnızca akılda mantıkta değil, belli ki Türkçede de var. Bu günün İngilizcedeki adı 'International women's day' olması da Amerikan yozluğunun saçmalığı zaten; o işçilerin tümünün 'kadın' olduğunu nereden biliyorlar? Yani belli ki yoz Batıya göre yetişkin insan dişisi ille de 'kadın' olmak zorunda. Sabancı holding yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı 2019 yılı Dünya emekçi kadınlar günü nedeniyle 'Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz. Güçlü Türkiye için cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Kadınlar eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında var olmalıdır. Yaşadığımız dönemde, dünya teknoloji ve bilime odaklanarak dijitalleşme, büyük veri ve yapay zekayla geleceği şekillendirmeye çalışırken çağdaş Türkiye'ye kızların okumasını tartışmak yakışmaz. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimi maalesef hala erkeklerin gerisinde kalıyor. Ne yazık ki hala kız çocuklarının okuyup okumayacağını tartışıyoruz. Oysa bizim bunları geride bırakarak; eğitimin kadın ve erkek tüm bireylerin hakkı olduğunu çoktan kabul etmiş olmamız gerekiyor. Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması için öncelikli koşulun eğitimde eşitliktir. Toplumsal gelişme kadınların her alanda hayata katılımıyla mümkündür; bilimde, sanayide, üretimde ilerlemek için kadın gücü olmazsa olmazdır ve bu güçten ancak eğitimle yararlanılabilinir' dedi. Güler Sabancı bir kapitalist yani patroniçe; yani işçi, emekçi değil ancak işe bakın ki kalkıp işçiler gününde konuşabiliyor; peki bu ülkede ya da dünyada işçiler kapitalistlerin toplantılarında, günlerinde konuşabiliyorlar mı? Gerçek ki kapitalistlerin bu hali kibir ve küstahlıktır. Güler Sabancı diyor ki 'Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz'. Peki eğitim nedir? Açık ki onun 'eğitim' dediği şey devletin yani siyasi iktidarın yani düzenin verdiği eğitimdir ancak gerçek eğitim felsefe, bilimsel kişilik, dini tanımlayan Din hadisileri, düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik veren, ve kapitalizıma(kapitalizme) yani sömürüye, bikiniye, mayoya, mini eteğe, mini şorta, açıksaçık giyime, daracık giyime, cinsel sunumlu giyime, cinsel tahrikli giyime, zinaya, eşcinselliğe karşı olan eğitimdir; bu açıdan belli ki Güler Sabancı bu açıdan eğitimi savunabilecek midir acaba yoksa onun anladığı eğitim 'İlkokuldan başla, üniversiteden diplomanı al ve bir kapitalistin, ve sömürü düzeninin yanında çalışmaya başla' mıdır acaba? Ve Güler Sabancı'ya sormak gerekir: 'Eğitim insan hakkıdır da ahlak, edep insan hakkı değil midir acaba?' çünkü bikini, mayo, mini etek, mini şort, cinsel sunumlu giyim, zina, eşcinsellik gibi şeyler ahlaka edepe aykırıdır yani Güler Sabancı'nın bu konularda da çalışması, etkinliği var mıdır acaba? Güler Sabancı demiş ki 'Güçlü Türkiye için cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız'. Hayır ey kadın, ey kapitalist, ey patroniçe; güçlü Türkiye cinsellikle, cinsiyetle, kapitalistlere hizmetle, kapitalizıma hizmetle, düzene hizmetle, kapitalistlere eleman olmakla değil; felsefe, bilim, Din hadisileri, düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler ile olur ancak. Güler Sabancı diyor ki 'Bu çağda, kızların okumasını tartışmak yakışmaz'. Peki ey kadın, ey kapitalist, ey patroniçe; bu çağda 2.020 Tl asgari ücret yakışır mı; Müslüman ya da dinli olduğunu söyleyen bir ülkeye çıplak pılajlar, akıldışı-ahlakdışı moda yakışır mı; ülkeyi felsefe, bilim, ve Din hadisileri yerine siyasetle ve özel sektörle yönetmek yakışır mı? Ve eğitimi tartışmak kızların okumasını da tartışmaktır çünkü felsefe, bilim, Din hadisileri, düşünür, alim, alime, bilge yetiştirmek üzerine kurulu olmayan bu eğitim yanlıştır ve kötüdür yani çocukları, gençleri yanlışa, kötüye götürmek neden tartışılmasın; felsefe, bilim, ve Din hadisileri açısılarından doğru yere mi gidiyorlar da tartışılmasın? Ey Güler Sabancı; senin bu ülkedeki üniversite mezunu fahişe, dansöz ve işsiz sayısından haberin var mı? Gerçek ki kızların okumasını değil; eğitimi, ülke yönetimini ve asgari ücreti tartışmamak yakışmaz. Güler Sabancı diyor ki 'Ülkemizde kız çocuklarının eğitimi maalesef hala erkeklerin gerisinde kalıyor'. Ey kadın, ey kapitalist, ey patroniçe; farkında değil misin ki ülkemizde zaten demokrasi ve eğitim zaten felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin gerisindedir yani merak etme, erkeklerin eğitimi de felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin, demokrasinin, laikliğin, Atatürk'ün, insanlığın gerisinde. Eğitim gerçek ki herkesin hakkıdır ancak doğru eğitim herkesin hakkıdır ki o da felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kuruludur, ve bu ülkede bir de Türkçe üzerine kuruludur; peki ey sen kadın, kapitalist, patroniçe, bu ülkede, Türkçede Türkçeleri varken misyon, vizyon, etik, aktivite, performans, aksiyon denilmesine hiç tepki gösterdin mi; eğitimden 'evrim'in kaldırılmasına hiç tepki gösterdin mi; din diye Din hadisileri yerine Arabçılık, Osmanlıcılık ve Akp yandaşlığı öğretilmesine hiç tepki gösterdin mi; siyasete dini inanç karıştırılmasına hiç tepki gösterdin mi? Güler Sabancı diyor ki 'Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması için öncelikli koşulun eğitimde eşitliktir'. Hayır ey kadın, ey kapitalist, ey patroniçe; hayatın her alanında eşitlikten önce doğruluk önemlidir, doğruluk yoksa eşitlik te anlamsızdır, ve doğruluk ta ancak felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile olur yani eğitimde eşitlikten önce felsefe, bilim, ve Din hadisleri gelir; yanlış şeylerde ya da yanlışlara eşitlik yanlış eşitliktir, yanlışta eşitliktir yani eşitlik değil doğruluk önemlidir, üstündür, niteliktir, ileriliktir. Ve Güler Sabancı 'Toplumsal gelişme kadınların her alanda hayata katılımıyla mümkündür; bilimde, sanayide, üretimde ilerlemek için kadın gücü olmazsa olmazdır ve bu güçten ancak eğitimle yararlanılabilinir' deyip dilininaltındakibaklayı(dilinin altındaki baklayı) çıkarmış oluyor çünkü o söz demek oluyor ki 'Bilim, teknoloji, vatan, millet, işçiler, emekçiler, demokrasi, eğitim ve kadın özel sektöre, kapitalistlere hizmet için var olmalıdır çünkü sanayi de, üretim de özel sektörün, kapitalistlerin elindedir. Peki eğitimden söz eden Güler Sabancı hiç düşündü mü acaba 'Bir halkın, toplumun, milletin vatanına, vatan olanaklarına, halkının emeğine; özel sektör adı altında, ticaret adı altında ve ücret adı altında bir halkın, toplumun, milletin yaşama olanaklarına yani yaşama hakkına egemen olması, sahip olması doğru eğitime uygun mudur? Eğitim şart ta; eğitime de felsefe, bilimsellik, Din hadisileri, düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik şart. Ya ey vatandaşım; 8 martta 120 bayan işçiyi yakıp öldürenler kapitalistler; kapitalistlere ve kapitalizıma(öze sektöre) bir laf söylesene? 'Ayaklar baş olursa kıyamet kopar' diyenler var; hayır kardeşim, 'Düşünür, alim, alime, bilge olmayanlar baş olursa kıyamet kopar' ki zaten de hadis 'Alimler peygamberlerin varisleridir' diyor; siyasetçiler ya da kapitalistler değil. Yani kıyamet gerçekte siyasetin ve özel sektörün kendisidir ki Abd'de 120 bayan işçi yakılmış; ve ülkemizde de asgari ücret 2.020 Tl gibi komik bir ücret. Açık ki kapitalizımın 'Kızlar okumalı' demeleri bayanlar da kapitalistlere köle olmalı' anlamına gelmektedir. Eğitimi gerçekten istiyorsanız; eğitim 'Yaşasın felsefe, bilim ve Din hadisileri; kahrolsun kapitalizım, ahlakdışılık ve siyaset!' diye bağırmalıdır. Çözüm cinsiyette değil felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 8.3.19/21.44
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Halim
  • abdullah9087
  • oranleo
  • Turkaydini
  • EmirhanErtaş
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir