Şiir Defteri

DÜŞÜK ZEKALI OLUN (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
27.05.2018 / 01:00
264 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Bu konuya 2014 yılında internette yayınladığım 'Hastalıklı zeka kuramım' adlı yazımda ve başka birçok yazımda değindim. Zeka(Anlak) iki türdür: 1- Nicel zeka, 2- Nitel zeka. Şuan(Şu an) dünyada yalnızca nicel zeka ölçülmektedir, önemsenmektedir çünkü genelde sömürü düzenine özelde ise kapitaliızıma(kapitalizme, özel sektöre) gerekli olan zeka yalnızca zekadır; ve şuan dünyanın her ülkesinde tıptan hukuka, mühendislikten öğretmenliğe kadar eğitimde nicel zeka egemendir; ve ilkokuldan üniversite sınavlarına kadar her alanda nicel zeka ölçülmektedir. Kapitalizım üretim, üretim de para demektir; para için de önemli olan zeka nitel zeka değil nicel zekadır. Nicel zeka hayatta kalmak, çıkarlarını anlamak, çıkarlarını korumak üzerine kurulu; hayvan zekasının en üst, en evrimli aşamasıdır ki arı peteğine, örümcek ağına, ipek böceği kozasına dikkat edin; ve yuvası güzel olan öteki hayvanlara dikkat edin. Nicel zeka beyinin sağ yanı ile beyinin sol yanının alt bölümlerinin ürünüdür. Nicel zeka 'Omurilikle düşünmek'in de, duyularla düşünmekin(düşünmenin) de üst aşamasıdır. Nicel zeka genelde duyularla, özelde ise sayılarla düşünmektir. Yani ilkel, geri bir zeka yani düşünme türüdür çünkü niceldir; buyüzden(bu yüzden) de bencil, sorumsuz, nefs esiri insan türünü yatatır. Yani şuan zekanızı ölçtürmek için biryere gitseniz yalnızca nicel zekanız ölçülecektir ve sonuç da sizin bile şaşıracağınız yükselikte olabilir çünkü nicel zeka doğal, genetik, kalıtımsal, nesnel, kendiliğinden bir zekadır yani çiçeklerine bakıp bahar mevsimine 'Çok zekisiniz' demek gibidir. Bir de nitel zeka var; nicel zekadan üstün bir zeka. Doğadan, genetikten, kalıtımdan falan da gelmez; kişinin kendi çabası ile, felsefe ile, bilim ile ve ahlak ile oluşur hayat içinde; yani nicel zeka doğaya yönelmek; nitel zeka ise doğru insan olmaya yönelmektir; yani nicel zeka örneğin zengin olmak, ünlü olmak gibi amaçlar içerirken nitel zeka da düşünür, alim, alime, bilge olmak; insanlığa hizmet etmek gibi amaçlar içerir; buyüzden de nitel zeka sömürü düzenlerinin ve sömürgenlerin hiç ilgisini çekmez de hiç işine gelmez de. Nicel zekaya bedene ilgi, nitel zekaya da beyine ilgi de diyebiliriz; nicel zekaya maddiyata ilgi, nitel zekaya maneviyata ilgi de diyebiliriz. Yani bu açıdan nicel zeka yani var olan zeka ölçümleri(testleri) maddiyata ilgiyi ölçmektedir. Nicel zeka hayvan canlısından en zalim, en vahşi diktatörlere kadar uzanan bir dünyaya, alana sahiptir. Yani nicel zeka kapitalistlerin, şirketlerin ve yandaşlarının işlerine gelen zekayı; ve onların işlerine yarama esirlik zekasını ölçmektedir. Buyüzden dünyada 'IQ'su çok yüksek, çok zeki denilen kişilere baktığımızda içlerinde felsefe, bilim, ahlak ve insanlık açılarından 'Akılı(Aklı)başındaolmayan/Aklı başında olmayan insan' denilen kişilerle dolu olduğunu görürüz çünkü var olan zeka testleri nitel zekayı değil nicel zekayı ölçmektedir. Örneğin 'Yüksek IQ'lu, yüksek zekalı' denilen insanlar arasında ahlakı edebi hiçe sayan, ahlakdışı, utanmayı sıfırlamış, mantıksız, akıl yoksunu, nefsin esiri, pısikopat(psikopat), sosyopat, insani hiçbir değeri umursamayan kişiler de görürüz. Bu açıdan büyük olasılıkla Hitler de en az 200 zeka katsayısına sahip olmalı. Yani nicel zeka yalnızca zeka taşır ve nicel zeka taşır; yalnızca somutluk içerir. Nitel zeka ise nicel zekadan üst ve karmaşıktır ve birleşik bir yapıya sahiptir yani nitel zeka akıl, mantık, tutarlılık, bilimsel düşünmek, vicdan, merhamet, toplumsallık, evrensellik ve ahlak da yani soyutluk da içerir. Yani özetle nicel zeka kendi çıkarlarını ve nicel düzeni koruma zekasıdır; nitel zeka ise insanca insanlık, insanca dünya yaratma zekasıdır. Bubakımdan(Bu bakımdan) tıp, mühendislik nicel zeka üzerine kuruludur ki buna üniversite sınavında 'Sayısal zeka' denir oysa ölçülen şey eğitimin genelinde de tıppa giriş sınavında da, mühendisliğe giriş sınavında da ölçülen zeka yalnızca nicel zekadır. Felsefe, bilimsel düşünmek, mantıklı olmak, ahlak, din gibi konular ise nitel zeka ister ancak zaten tüm dünyada eğitim sistemi nitel zeka üzerine değil nicel zeka üzerine kuruludur öyle ki felsefe bile felsefe tarihi, felsefe mazisi, felsefe geyiği olarak öğretilir, gerçek felsefe olarak değil de. Sovyetler birliği'ni yıkan şey de gerçekte nicel zeka üzerine kurulu olmasıdır. Yani nicel zekada ahlak aranılmazken nitel zeka ahlak üzerine de kuruludur çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, felsefenin, bilimin ve dinin de en yüksek aşamasıdır zaten yani ortalıkta çırılçıplak dolaşan ya da uyuşturucu kullanan birinin ya da bir seri katilin zekası 200 olsa ne olur 200 bin olsa ne olur. Yani var olan zeka testleri nicel zekayı ölçtüğü için bu testler ile ölçülen nicel zeka katsayısı 500 olsa bile nitel zeka testine göre ise 5 olabilir. Yani nicel zekanın yüksek olması nitel zekanın yani gerçek, üstün, ileri, gerçek yüksek zekanın yüksek olması demek değildir. Yani ahlakın olmadığı yerde felsefe de, bilim de, din de, nitel zeka da yoktur. Nicel zeka 100'lerle belirtilirken nicel zekanın ise en çok 10 olacağı açıktır çünkü nitel zeka karmaşık, birleşik ve yoğun bir zekadır yani nicel zeka pamuk gibi iken nitel zeka altın gibidir yani pamuğun 10 gıramı(gramı) birşey ifade etmezken altının 10 gıramı birşey ifade eder. Amerika'nın 'Ünlü' denilen kişilerine bakın; kuşkusuz ki nicel zeka olarak üstün kişilerdir ancak bakın bakalım kaçı uyuşturucu kullanmamıştır; kaçı ortalıkta sütyen-külot gezmemektedir; kaçı ahlaka ve akıl-ruh sağlığına uygun kimselerdir? Yani nitel zeka yalnızca nicel zeka değil akıl, mantık, tutarlılık, ahlak gibi değerler de gerektirir ve bu tür değerleri nicel zekadan daha çok gerektirir yani örneklersem 100 birim nicel zeka nitel zekada 1 birimdir; nitel zekada 1 birim ise nicel zekada 100 birime eşittir. Şimdi konuyu daha iyi anlatmak için örnekler vereyim, var olan nicel zeka ölçüm düzeninin ne demek istediği konusunda: 1- Bush: IQ: 125 (Bop ile dünyaya ne yaptığını gördük). 2- Jodie Foster: IQ: 132 3- Arnold Schwarzenegger: IQ: 135 (Yalnızca bir kas kütlesi durumunda). 4- Madonna: IQ: 140 (Yalnızca cinsiyet ve cinsellik durumunda) 5- Shakira: IQ: 140 6- Sharon Stone: IQ: 154 7- Asia Carrera(Pornocu)(Üniversiteyi bile yarım bırakmış): IQ: 156 8- Netanyahu: IQ: 180. Yani bunca yüksek nicel zekalarına karşın bunların kaçı felsefeye, bilime, ahlaka, insanlığa yararlı, katkıda olmuştur? Işık ateş böceği ile değil güneş ile ölçülür; 1000 watlık bir ampül kendi dibini istediği kadar yoğun aydınlatsın, güneş gibi tüm dünyayı aydınlatamaz ki işte nicel zeka yalnızca kendi dibini aydınlatan bir ışık, nitel zeka da tüm insanlığı aydınlatan bir ışık gibidir. Abd'de babası bir matematik öğretmeni olan 12-16 yaş aralığındaki bir kız çocuğu matematik Pırof'u yapılmıştı; bu kişi 25 yaşlarında ise Pırof'luk değil zengin müşterilere özel fahişelik yapıyordu artık. Buyüzden bırakın zeka testlerinde zeka katsayınız düşük çıksın; eğer düşük çıkarsa nitel zekanızın yüksek olma olasılığı da yüksektir çünkü var olan testler yalnızca nicel zekayı ölçer. Einstein'ın okuldan atılmasının da nedeni ya nicel zekasının yüksek, nitel zekasının düşük olmasındandır ya da eğitim düzeninin nicel zeka üzerine kurulu olmasındandır ancak Einstein'ın özel hayatına baktığımızda nitel zekasının oldukça düşük olduğunu görürüz; bu durumda büyük olasılıkla onu okuldan atan öğretmenin nitel zekası yüksek olabilir; yani düşünün sevgilisinin Sovyet ajanı olduğunu asla anlayamıyor; ve sevgilisi ile evlenebilmek için Nobel ödülünü boşanması için karısına veriyor, insanlığa ve bilime harcamak yerine ki bu da onun nitel zekasının oldukça düşük olduğu kuşkusunu yaratıyor. Yani nicel zekanın ölçütü var olan zeka testileri(testleri) iken nitel zekanın ölçüsü ise akıl, mantık, ahlak, vicdan, merhamet gibi soyut ve insani özelliklerdir. Buyüzden bırakın zekanız nicel zeka ölçen bu düzende düşük çıksın. Yani düşük nicel zekalı olmak geri zekalı olmak demek değildir ancak nitel zekaya göre düşük nitel zekalı olmak ise oldukça kötü bir durumdur. Ve önerim ki bu koşul altında çocuklarınızın yüksek zeka katsayısıları ile asla övünmeyin. Hep derim: Hele ki çocuklarda zeka aramak hepten geri zekalılıktır. Bırakın çocuklar çocuk kalsın, çocukluklarını yaşasın; çocuklardan önce zeka değil ahlak bekleyin. Açık ki insanları bikini, mayo diye çıplak olarak ortalıkta dolaştıran; fuhuşu, zinayı, eşcinselliği, çıplaklığı yasaklamayan düzenler, ülkeler, devletler, hukuklar, eğitimler nitel zeka peşinde koşacak ve koşturacak değiller. Kesin ki ahlakı edebi, utanması olmayanda en yüksek nicel zeka olsa da nitel zeka olmaz. Yani Batıya bakın: Ortalıkta sütyen-külot dolaşıyorlar ancak boyunlarında haç var; yani çıplaklık ile genelde dini inançın, özelde ise Hıristiyanlık dini inançının zıt şeyler olduğunu bile anlayacak bir nitel zekaya sahip değil Batı ancak ölçseniz nicel zeka ortalaması belki 200 çıkar. Yani nicel zeka ilkel zekadır, nitel zeka ise insani zeka. Bu açıdan 'Sanat için herşeyi yaparım' diyen bir sanatçıda da 'Sana ne, bana ne, kime ne, kimse bana karışamaz' diyen kişide de nicel zeka katsayısı 500 bile olabilir ancak nitel zekasının sıfır olduğu daha baştan açıktır. Yani nicel zeka gerçekte yüksek zeka görünümlü düşük zekadır ya da düşük zeka içindeki yüksek zekadır ya da düşük zekanın yüksek zeka görünümü ile örtülmesidir. Nicel zeka gerçekte duyu bellekli(hafızalı) olmaktır ve genetik ya da kalıtımsaldır yani örneğin gözle yani görmekle ilgili ise 'Fofografik hafıza' diyorlar yani fotoğraf makinası kafalı olmak, kulakla yani dinlemekle ilgili ise de teypkafalılıktır yani fotografik belleğe fotoğraf makinasının insan hali, sessel belleğe de teybin insan hali denilebilir; ikisi birlikte ise de ikisini de yapan kamera ve bu kameranın insan hali ancak insanlığın kamera kafalı insanlara değil düşünür, alim, alime, bilge kafalı insanlaar gereksinimi vardır. Buyüzden üniversite sınavlarının yalnızca sözel yapılması zorunludur yani tıppa, mühendisliklere, matematik bölümüne bile sözel puanla öğrenci alınmalıdır. Bu zeka testlerinde düşük zekalı çıkın önemli değil çünkü zaten nitel zekayı yani gerçek zekayı ölçemeyeceklerdir; ve nicel zeka önemlidir ancak nitel zeka daha da önemlidir; nicel zekanın azı bile yeterlidir ancak nitel zekanın en çoğu gerekir. Yani sınav sonuçlarına ve zeka testlerine bakın aldanmayın; sonuçlardan önce özel hayata, kişiliğe, beyine, ruha bakın. Nicel zekanın dahi hali se bir madde olan 'Yapay zeka'dır yani yapay zekadan daha zeki olamazsınız nicel zekada yani bir robotla, makinayla mı yarışacaksınız, nitel zekayı yani insani insan yani nitelikli insan olmayı bırakıp da? Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 26.5.18/14.53
Düzenleme: 27.05.2018 / 01:01
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • XHafsaX
  • caglar279
  • rayman
  • ayurt
  • engelsizsair
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir