Şiir Defteri

DİNDE AŞURE OLMAZ SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
11.09.2019 / 08:55
594 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Şeyleri ya da konuları anlamak için de, anlatmak için de önce sözcüklerin, kavramların, terimlerin anlamlarını bilmek, yanlışları varsa da düzeltmek gerekir. Yani sözcükler(kelimeler) yalnızca dilin değil; dinin de temelidir. Kuşkusuz ki sözcükün(sözcüğün) en üst aşaması tanımdır yani sözcükleri bilmek tanımları bilmekten, tanımları bilmek sözcükleri bilmekten geçer. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada görülmekte ki dini inanç din sanılmakta yani din demek dini inanç demek diye anlaşılmakta oysa dini inanç inançtır, din ise inanç değil tanımdır ve bilimsellik içeren bir tanımdır oysa dini inanç keyfilik içerir yani dini inanç farklı ülkelerde farklı olabilir ancak bilim de, bilimin evrimi olan din de dünyanın heryerinde aynıdır, bir tanedir yani 4+4 nasıl ki dünyanın heryerinde 8 ise; din de dünyanın heryerinde aynıdır yani dinde mezheb, tarikat, cemaat gibi şeyler yoktur tıpkı bilimde de olmadığı gibi. Yani dini anlamak için önce dini tanımlamak gerekir ki bu tanım hem örtülü, gizli, saklı olarak dinin dini inanç tarihinde vardır hem de bundan 1400 yıl kadar önce, Arabların ve insanlığın en büyük dahisi olan Muhammed tarafından, döneminin yokluk, kıtlık, olanaksızlık, çaresizlik zamanında doğru biçimde tanımlanmıştır yani hem dini inanç tarihindeki saklı anlamına göre hem de insanlığa ve bilime en uygun biçimde. Muhammed'in dini tanımlayan sözleri(hadisleri) var ki onları dünyada ilk kez 'Din hadisileri' olarak tanımladım, ve o sözleri toplamam ve anlamam en az 15 yıl sürdü çünkü o sözlere tek tek bakıldığında olağanüstü ya da olağandışı bir anlam göstermiyor, ve internette yayınladım; ve o zamanlar dinsiz olan ben o sözler sayesinde dini anladım ve dinli oldum ancak ne Müslümanım ne başka bir dini inançtan ki doğrusu ve zorunlusu da budur. Evet, önce dini tanımlamak gerekir, ve bunu da dahi Muhammed zaten yapmış durumda; ve bu tanım üstelik de bilime ve insanlığa uygun bir tanım durumunda. Dini tanımlayan Din hadisileri ne diyor? 'Din bilimdir/ilimdir, ahlaktır, merhamettir, vicdandır, dürüstlüktür, medeniliktir, nefssizliktir, inzivadır' diyor özetle. Yani bu sözlere baktığımızda 'Din sünnet olmaktır, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, kurban kesmektir, hacca gitmektir, Kandil kutlamaktır, helva dağıtmaktır, lokma dağıtmaktır, aşure dağıtmaktır' gibi yaklaşımlar, savlar görmüyoruz. Ancak gerek ülkemizde, gerekse öteki ülkelerde görmekteyiz ki öncelikle siyasi iktidarların, siyasi partilerin, siyasetçilerin, siyasetin, ve başta medya olmak üzere Din hadisileri'nden anlamayan sözde dinli çevrelerin baskısı ya da isteği ile insanlar, toplumlar dini tanımlayan Din hadisileri'nden uzak tutulmakta, ve din diye tapınmaya(ibadete), yemeyeiçmeye(yemeye içmeye), eğlenmeye yani nefse yani hem en büyük cehalet olan hem de kötülüklerin hem nedeni hem amaçı(amacı) olan nefse yönlendirilmektedir. Şimdi; dini tanımlayan Din hadisileri ile dini anladık yani dinin ne olduğunu, ne olmadığını, neyin dine uygun olduğunu, neyin dine uygun olmadığını kolayca anlayabiliriz artık. Yani örnek ki bikini, mayo yani sütyen-külot ortalıkta dolaşmanın; akıldışı-ahlakdışı modanın, akıldışı-ahlakdışı sanatçıların, akıldışı-ahlakdışı ünlülerin, akıldışı-ahlakdışı medyanın, akıldışı-ahlakdışı özel sektörün, akıldışı-ahlakdışı siyasetin, pirsingin, dövmenin, makyajın, takının, akıldışı-ahlakdışı turizımın(turizmin), bay-bayan karışık masaj salonularının ve sıpor(spor) salonularının dine aykırı olduğunu. Bu açıdan; din diye lokma, helva, aşure yapmanın ya da dağıtmanın da dine aykırı olduğunu anlarız çünkü bunlar mide ile ilgili şeylerdir ve nefstir, ve din mide ile değil beyin, ruh ile ilgili birşeydir; yani dinin iki büyük düşmanı vardır, biri cehalet, biri de nefs ki bu durumda öyle şeylerle dinin en büyük düşmanlarından birine yardım edilmiş olunmaktadır. Yani dinde bilime aykırılık da, bilime ilgisizlik de, nefs de olmaz; bilime aykırı olan, nefs olan şeyler dine de aykırıdır. Bir de şu mantıksızlık var: Kerbela ayı'nda aşure/aşura yapanlar var. Kerbela nedir; Müslümanların öldürüldüğü bir yerdir ve zamandır. Yani Müslümanlara bir katliam yapılmış; aşure yani tatlı yapılıyor, dağıtılıyor, yeniliyor. Bu nasl bir mantıktır? Oysa din bilimdir ve mantık da bilimin temelidir. Sonra bir de 'Güzel olmamış' deyip ya da aşure getiren için 'Ben o insanı sevmiyorum' deyip her yıl tonlarca aşure çöpe atılıyor. Yani hem nefs hem israf çünkü nefs önce akılı yok eder, sonra ahlakı; ve bakıyorsunuz, pılajlarda, otel havuzularında sütyen-külot gezenler ya da onların eşleri kurban kestiriyor ya da aşure yapmış ya da yaptırmış aşure dağıtıyor. Açık ki din dini tanımlayan Din hadisileri iken; birileri dini Din hadisileri'nden hem uzak hem de Din hadisileri'ne aykırı biryere doğru götürmeye çalışmakta ki ülkemizde de Kedicik, Aslancık denilen, dine aykırı kişileri de din, iman taslarken gördük çünkü nefs önce akılı yok eder, sonra da ahlakı ki ahlak demek zaten insanca insan olmak demek. Evet; dinde aşure yoktur, olmaz da, olamaz da çnkü bu tür şeyler nefstir yani dinin en büyük düşmanı çünkü nefs aynı zamanda en büyük cehalettir de. Ben gerçekten dini öğrenmek, anlamak, savunmak isteyenleri Kerbela ayı'nda aşure yapmamaya, aşure yememeye, dağıtılan aşureleri almamaya davet ediyorum yani en büyük cehalet olan nefse karşı savaş açılmalı çünkü nefs olan yerde din olmaz ancak dine aykırılık olur. Din; ibadet et, ye, iç, gez, eğlen yeri değildir; din bilim/ilim yeridir yani din dini inanç geçmişinden arınmalıdır, kurtarılmalıdır artık. Din; yiyecek, içecek dağıtmak değildir, bilim/ilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, tarafsızlık, güvenilirlik, medenilik, nefssizlik, inziva, dünyayı aşmışlık, ve bunlara uygun kitap dağıtmaktır. Diyanet'i Din hadisileri'ni öğrenmeye; ve topluma ve insanlığa Din hadisileri'ni öğretmeye, anlatmaya; tüm insanlığı da Din hadisileri'ni savunmayan siyasi partilere, siyasetçilere oy vermemeye davet ediyorum. Din hadisileri'ni bilmeyen, ve Din hadisileri'ne uymayan hiçkimse dinli olduğunu sanmasın. İslam dünyasını da, tüm insanlığı da ancak ve yalnızca Din hadisileri kurtarabilir. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 11.9.19/08.54
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • gülbahçem
  • Çavdar
  • ozanpamir
  • elifahi
  • AmatörŞiirci123
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir