Şiir Defteri

DİN PEYGAMBERLER VE EVLİLİK (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
07.09.2018 / 00:33
227 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dinin soyut nicel başlangıçı(başlangıcı) ilk doğaüstü yaklaşım ile başlar; dinin somut nitel başlangıçı ise ilk bilime yönelim ile başlar; din somut ve nitelik olarak ise ilk kez ve 1400 yıl önce, İslamiyet dini inançı peygamberinin dini tanımlayan, ve Din hadisileri adı altında topladığım hadisleri yani sözleri yani tanımları yani açıklamaları ile başlar. Din başkadır, dini inanç başkadır; din dini tanımlayan Din hadisileri ile tanımlanmış, açıklanmış, temeli atılmış birşeydir; dini inanç ise dinin temeli olan bilimi dışlamış birşeydir yani geleneklere, göreneklere, törelere, sanılara, yanılsamalara, anlatılara dayalı birşeydir. Yani dinde kanıt vardır ancak dini inançta kanıt yoktur. Yani din bilim olduğu için dinde kanıt önemlidir ancak bir bilim olmayan dini inanç kanıt derdinde olmaz; din 'Bilim ne diyorsa öyledir' derken dini inanç 'Ben ne istiyorsam öyledir' der. Yani Din hadisileri'ne aykırılığın kendisinden din ve dinli olarak söz etmesi hiç doğru değildir. Dinin Din hadisileri olduğunu bilmeyenler dini ilah, kutsal kitap, peygamber, ve peygamber sözleri ile peygamber eylemileri(eylemleri) sanırlar. Bu nedenle de din diye kutsal kitaplarına; kutsal kitaplarında olmayan konular için de peygamberlerinin sözlerine ve yaptıklarına bakarlar. Oysa Din hadisileri olan din önce bilime bakar. Dinin Din hadisileri olduğunu bilmeyen dini inanç dünyası bir de peygamberlerinin her yaptığını hem din hem doğru ve iyi sanır. Örnek ki İslamiyet dini inançının peygamberinin ilk karısı Hatice peygamberden yaşlı idi yani Muhammed 25'inde, Hatice ise 40'ında idi; buna bakıp 'Erkeğin kendisinden yaşlı biri ile evlenmesi sünnettir' diyenler oluyor. Onlar şu konuda yanlıyorlar öncelikle: Muhammed Hatice ile evlendiğinde henüz peygamber değildi. Üstelik de din dini tanımlayan Din hadisileri'dir; ne ilahların, kutsal kitapların dedikleri ne de peygamberlerin dedikleri ile yaptıkları. Örnek ki kimya bilimi Lavosier'in özel hayatı; fizik bilimi de Einstein'ın özel hayatı, felsefe de felsefe tarihi yani felsefecilerin sözleri değildir. İnsanlık dini artık dini inanç olarak değil böyle, bilim olarak anlamalıdır, düşünmelidir, yaşamalıdır, öğretmelidir. Ona bakılırsa eskiden dışkılama sonrası makat temizliği taş, ot, ağaç yağrağı gibi şeylerle yapılıyordu; yani peygamberlerin her yaptıkları ve her söyledikleri de dini inançlarını ilgilendirmez. İkincisi de dinde evlilik şu iki temel özelliki(özelliği) taşır: 1- Din hadisileri'ne uygun kimsenin Din hadisileri'ne uygun kimse ile evlenmesi dine en uygunudur. 2- Ahlakdışı olmayan ve akılı yerinde olan insanın zordaki Din hadisileri'ne uygun insan ile evlenmesi de dine uygundur. 3- Din hadisileri'ne uygun insanın zordaki ahlakdışı olmayan ve akıl yoksunu olmayan doğru ve iyi insanla evlenmesi de dine uygundur. 4- Bu üç evliliğin dışındaki evlilik ya cehalettir ya nefstir yani dine en büyük iki düşman, ve dinin en büyük iki düşmanı. Yani dine bakmak için ilahlara, kutsal kitaplara, peygamberlere değil dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakmak gerekiyor. Dini tanımlayan Din hadiisleri ile din hayal, sanı, varsayım olmaktan çıkmış ve bilim haline gelmiştir tıpkı simyanın kimya bilimini yaratması gibi. Dini inançta herkes her istediği şeye inanabilir ancak dinde ancak, yalnızca Din hadisileri'ne inanmak vardır ki bu da önce bilime inanmak demektir. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 6.9.18/12.04
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Hakan43
  • gokhankaraduman
  • Gençyazar
  • yarıncokuzak
  • Yaş32
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir