Şiir Defteri

CUMHURBAŞKANLI HÜKÜMET SİSTEMİ NE ANLAMA GELİYOR? (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
13.07.2018 / 09:57
196 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
İnsanlar icat yapmak özelliğine ve hakkına sahiptirler ancak kimi icatlar zorunlu, gerekli, doğru, bilimsel iken kimi icatlar da akıllara zarar, gülünç türden olabilirler örnek ki insanlar burun karıştırma makinesi de icat edebilirler ve tıkır tıkır da çalışır ancak gülünç olur yani var olmak gülünç olmamak demek değildir. Akp adlı siyasi parti de iktidarda olduğu için 'Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi' diye birşey icat etmiş. Ancak felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri yani mantık mantıkı(mantığı) açısından bir inceleyelim bu icatı(icadı). 1- Herşeyden önce bu icadın adında bir mantıksızlık vardır çünkü cumhurbaşkanı demek tüm millet demek iken hükümet ancak en fazla oyu almış siyasi parti demektir. İşte buyüzden(bu yüzden ki) Akp iktidarı ikidebir(ikide bir) 'Millet bizi seçti' diyor ancak tüm milletin değil yalnızca kendi yandaşılarının ve %52,5 oy aldığının ya farkında değil ya da farkında olmak istemiyor; yani Türkiye milleti yalnızca Akp'llerden, Akp yandaşılarından(yandaşlarından) oluşmuyor; yani daha ilk bakışta göze çarpan şey bu icadın da bu siyasi partinin de mantıklı, tutarlı, bilimsel olmadığı. 2- Bu icata göre cumhurbaşkanı bir siyasinin başkanı da. Yani bu icatın mantık açısından anlamı bu icatın gerçekte cumhurbaşkanlığını kaldırdığı çünkü bir siyasi parti hem tüm millet değildir hem siyasi parti başkanı olmak başka bir devletin, ülkenin, milletin, vatanın başkanı olmak başkadır yani örnek ki bir fizikçi tüm bilimin başkanı olamaz. Başbakanlık zaten kalktı. Yani ortada artık ne cumhurbaşkanı var ne başbakan. 3- Bu icatta bakanların milletvekili olmayan kişilerden de olması özelliği ve bu hal ile seçilen bakanlardan da anlaşılmaktadır ki bu icat gerçekte yalnızca cumhurbaşkanlığını değil devleti, ülkeyi, milleti, vatanı da şirketlerin yani patronların eline, egemenliğine vermektir oysa doğru devlet yönetimi felsefe, bilim, Din hadisileri üçlüsünden ve bu üçlüdeki düşünürlerden(filozoflardan), alimlerden, alimelerden, bilgelerden oluşur. Yani görülmekte ki bu icatı devletin devlet gibi yönetilmesi değil şirket gibi yönetilmesidir yani devletin, vatanın, milletin devlet, vatan, millet için değil şirketler yani patronlar yani kapitalistler için yönetilmesidir. 4- Bu icatın açılış konuşmasında, cumhurbaşkanının yanında Diyanet başkanı ve Genelkurmay başkanı da vardır ve Diyanet başkanı cumhurbaşkanı için Allah'a adeta yalvardı yani ey Diyanet Allah ne zamandır siyasetle ilgileniyor, ne zamandır siyasi partilerin yanında, ne zamandır siyasetçilerin yanında, ne zamandır siyasetin yanında; Diyanet, din, İslamiyet bir siyasetçi için dua eder mi hiç çünkü siyaset cehalet ve nefstir yani dinin en büyük iki düşmanı. Bu da göstermektedir ki Diyanet siyaset ile içiçe geçmiş, dini tanımlayan Din hadisileri ile değil; Genelkurmay başkanının da cumhurbaşkanının yanında olması yani onu onaylaması da Genelkurmay'ın siyasetle içiçe geçmişliğini gösterir. Şimdi basit bir matematik yani basit bir mantık uygulayalım: Diyanet=Devlet ve Genelkurmay=Devlet ise ve Cumhurbaşkanlı hükümet icatı=Ülkeyi şirket gibi yönetmek ise yani Devlet=Şirket ise Diyanet=Şirket(gibi yönetmek, şirketler için olmak yani kapitalistlere göre olmak) ve Genelkurmay=Şirket(gibi yönetmek, şirketler için olmak yani kapitalistlere göre olmak ) olur yani mantık bilimi böyle der. Oysa Devlet=Felsefe+Bilim+Din hadisileri olursa Diyanet=Felsefe+Bilim+Din hadisileri ve Genelkurmay=Felsefe+Bilim+Din hadisileri olur yani bu durumda 'Ülke ya da devlet şirket gibi yönetilmeli' diyen bir cumhurbaşkanının ve icadın yanında durmak şirketlerin yani patronların yani kapitalistlerin yanında durmak gibi olur. Peki gerçek, doğru devlet nedir; şirketlerin yanında durmak ya da şirket gibi olmak mı yoksa felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin yanında durmak mı? Siz hiç Atatürk'ün 'Devlet şirket gibi yönetilmeli, cumhuriyet şirkettir, demokrasi şirkettir, Türkiye şirkettir, hayatta en doğru yol gösterici şirkettir' diye bir sözü, 'Devlet şirket gibi yönetilmeli, din şirkettir, şirket olmazsa din de olmaz, Cennet'te şirket vardır' diye bir hadis var mı? Ya ey vatandaş; mantık bilmiyorsan Türkçe de mi bilmiyorsun, duyduğunu da mı anlamıyorsun yoksa kulakların iyi işitmiyor mu: Şirket sözcüğü şirk sözcüğünden gelir. Şirket ne; ortaklık yani işe eş, ortak olmak; peki şirk ne, ortak olmak, ortaklık koşmak yani dilbilimi açısından 'şirket' de, 'şirk' de aynı şey yani bir yandan şirke karşı çıkıyorsun biryandan da şirketi övüyorsun, 'Devlet, ülke şirket gibi yönetilmeli' diyorsun yani demek ki 'Çarşı Şeytan'ın mescididir' ve 'Sultanlarla düşüp kalkan alimler de hırsızdır' hadislerini de bilmiyorsun; çarşı da yani ekonomide kimler egemen, şirketler; sultan gibi yaşayanlar kimler, patronlar ve sen onları baştaçı ediyorsun ve bunu bir de devlet yapıyorsun öyle mi? Gülün kargalar gülün. Yani gerçekte cumhurbaşkanlı hükümet sistemi 'Ben devlet, ülke yönetmeyi bilmiyorum çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni bilmiyorum, buyüzden de hayatta en başarılı gördüğüm şirket sahiplerine devlet, ülkeyi, milleti, vatanı yönettiriyorum' demektir yani bu icat daha başından felsefeye bilime, Din hadisileri'ne aykırıdır ve daha baştan felsefe, bilim, Din hadisileri önünde yani insanca insanlık önünde hezimettir, yenilgidir. Yani bu icat daha baştan mantıksızlık; daha baştan felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne aykırılık; daha baştan 'Ben ülkeyi, devleti, vatanı, milleti, Diyanet'i, Genelkurmay'ı, var olmayı şirketlere bağlıyorum' demektir yani bunun nesi demokrasi, Türkiye, millet ve insanlık için zafer, kazanç? 5- Bu icatın gerçekte cumhurbaşkanlığı olmadığı zaten cumhurbaşkanının 'Bana cumhurbaşkanı değil başkan diyeceksiniz' demesinden de belli, açık, ortada; öyleyse adı neden 'Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi?'; demek ki ortada ya mantıksızlık var ya da mantıksızlığı aşan birşey örnek ki kandırmaca gibi birşey ya da hükümdarlık gibi birşey çünkü devlet başkanı da devlet başkanı demektir, bir siyasi parti başkanı da değil ki cumhurbaşkanının yasamanın, yürütmenin ve yargının başkanı da olması ve yeni icatın Mehter gibi Osmanlı kültürü ile kutlanması hükümdarlık olduğunu gösteriyor. 6- Yeni seçilen Akp'li bir milletvekilinin meclise 4-5 milyon Tl'lik İtalyan araba ile gelip 'Asfalt ağlatması' yani bir 'şöhret' havasında olması ve yine yen seçine bir Akp milletvekilinin 'Cumhurbaşkanıma kim hakaret etmeye kalkarsa karşısında beni bulacak' deyip bir badigard havasında olması Akp'nin de bu icatın da gerçekte felsefe, bilim ve Din hadisileri ile ilgisiz olduğunu yani bu icadın ciddi bir icat olmadığını göstermektedir. 6- Bu icatın(icadın) adında 'hükümet' var ancak başbakan olmadığı için ortada hükümet de yok; cumhurbaşkanı da siyasi parti başkanı olduğundan ortada cumhurbaşkanı da yok; yani her açıdan tuhaflık, mantıksızlık, tutarsızlık. Peki Milli savunma bakanı olmak nedir? Genelde iktidardaki siyasi partinin, özelde ise bir siyasi partinin elemanı da olmak demektir çünkü hiçbir bakan cumhurbaşkanına yani bir siyasi parti başkanına yani bir şirket başkanına aykırı şeyler yapamaz, söyleyemez. Yani Genelkurmay başkanının milli savunma bakanı olması demek gerçekte siyasi iktidar siyasi partisinin elemanı da olması demek olur bu durumda değil mi? Yani örnek ki haydi Sağlık bakanı desin ki 'Gıdalarda Gdo olmayacak' ve cumhurbaşkanı da desin ki 'Hayır, olacak'; acaba cumhurbaşkanı mı yerinde kalır yoksa Sağlık bakanı mı; eğer ülke felsefe, bilim ve Din hadisileri ile yönetilseydi Sağlık bakanı yerinde kalırdı. Haydi bakalım Milli savunma bakanı 'Ben ülkede demokrasi istiyorum' desin? Yani bakanları bağımsız, özgür olmayan bir devletin, ülkenin, milletin, vatanın kendisi de bağımsız değildir oysa ülke felsefe, bilim ve Din hadisileri tarafından yönetilse idi; felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne aykırı konuşanlar gider, uygun konuşanlar kalırdı kim olursa olsun. Yani kısaca bir bakışla bile anlaşılmaktadır ki Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi icadı 'Ben ülkeyi, devleti, milleti cumhurbaşkanı gibi yönetmeyi beceremiyorum, bilmiyorum, buyüzden cumhurbaşkanı gibi değil şirket sahibi gibi yöneteceğim; kendime felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni değil şirketleri, patronları örnek ve amaç alacağım' demektir. Çokluk zafer, azlık yenilgi değildir; Hitler de acı hezimetine %90 oy alıp gitmişti; Osmanlı imparatorluğu da sonuna Lale deviri(devri) ile gitmişti yani cehalet ve nefs önce güldürür, sonra süründürür yani felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden uzaklık önce güldürür, sonra süründürür yani tarih de idam mahkumlarının son isteklerini kabul eder, sanılmasın ki zaferler son arzular değildir. Türkiye için tek zafer felsefe, bilim ve Din hadisleri iktidarıdır. Türkiye için tek yükseliş felsefe, bilim ve Din hadisileri iledir. Ülkeyi 'Şirket gibi yönetmek' ne demek? Bilmiyor musunuz şirketler de batar! Cehalet ve nefs işte; akılı felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde değil dünya hevesilerinde, nicel başarılarda olur ancak. Bilmiyorlar ki savaşların da arkasında felsefe, bilim, Din hadisileri değil şirketler vardır yani şirket istemek savaş da istemektir. Yani felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne göre Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi Türkiye'nin devlet olmaktan çıkması ve şirket haline indirilmesidir yani Türkiye'yi şirketlerin, patronların ele geçirmesidir ki zaten bakanlara 'patron' ve cumhurbaşkanına da 'büyük patron' deniliyor medyada; bu durum da millet de ne olıyor; patronların, şirketlerin elemanı oluyor; üniversiteler de zaten üniversite olmaktan çıktı yüksek meslek lisesi haline geldi. Yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre Cumhurbaşkanlı hükümet sistemi denilen icat Türkiye'nin yükselişi değil çöküşüdür; felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden anlamayan bir dünyanın, bir zihniyetin ürünüdür. Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne sarılın. Dinin kurtarma gemisi de Türkiye'nin kurtarma gemisi de felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden yapılıdır. Yani bu icat felsefe, bilim ve Din hadisileri açısından hiç olumlu, doğru, iyi, güzel bir anlama gelmiyor. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 13.7.18/09.46
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Türkay
  • Muhsinyanbeyi
  • suyayazanadam24
  • EEE
  • lavigne1001
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir