Şiir Defteri

CORONADA MASKE ZORUNLULUĞUNU PEÇENİN HİKMETİ DİYE SUNAN ÇIKAR MI? (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
23.03.2020 / 02:53
142 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dini inanç bilimsel olmayan birşey olduğu için mantıklı olmak, mantık diye bir koşulu, amaçı(amacı), ölçütü de yoktur oysa 'Din ilimdir(bilimdir), ilim(bilim) yoksa din de olmaz' diyen Din hadisileri'ne göre din bilimdir, bilimsel birşeydir. Dini inanç herşeyi bilimdışı, akıldışı, mantıkdışı, gerçeklikle ilgisiz olarak ileri sürmeye çalışır, ve savına aykırı durumlarda da yanlış ya da kötü duruma düşmüş halini de mecazlarla, benzetmelerle, sözcük oyunuları ile, mantık oyunuları ile kurtarmaya çalışır; örnek ki 'kahin' diye bilimdışı bir biçimde tanımlanılmaya çalışılan, gözleri görmeyen, Baba Vanga denilen Bulgar yaşlı bayanın 'Corona hepimizin üzerinde olacak' sözündeki 'corona'nın günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona hastalığını anlattığı ileri sürülmekte oysa 'corona' sözcüğü Bulgarcada 'koruma' anlamına geliyor ve kadının sözünü ettiği korunma bir devletin bir devleti siyasi koruması, oysa corona hastalığı korunma değil saldırı yani korunmanın karşıtı birşey; görülmekte ki dini inanç mantık, tutarlılık, bilimsellik, gerçekçilik değil haz arar yani birşey dini inança haz veriyorsa dini inanç o şeyi 'doğru', vermiyorsa 'yanlış' olarak tanımlar oysa bilim ve din hazza göre değil gerçekliğe, gerçeğe göre tanım yapar; bu nedenle ki bilim de, din de dini inanç ile çatışma, karşıtlık, savaş içindedir ki insanlık bunu anlamazsa asla kurtulamaz yani bilimsel ve ahlaklı yani 'doğru' olamaz. Bilim savları ve açıklamaları mantıksal bir çizgi, yol üzerinde ve içinde tutar yani bilimde hiçkimse kendi kafasına göre açıklama yapamaz, amaç belirleyemez; herşey bilimin sınaması ve ölçütü altındadır oysa dini inançta toplumlar ve kişiler kendi kafalarına göre savlar ileri sürebilirler. Yani insanlığı, dünyayı, toplumları geri bırakan şey din değil dini inançtır. Bu nedenle ki örnek ki depremler bir ilahın insanları, toplumları, ülkeleri cezalandırması olarak; hastalıklar da, örnek ki corona hastalığı da yine ilahların cezası olarak ileri sürülmekte, yorumlanmakta, anlatılmakta. Bu nedenle ki örnek ki corona hastalığına karşı çözüm olarak akıldışı, bilimdışı, mantıkdışı şeylere yönelenler var, örnek ki İran'da görüldüğü gibi türbe demirlerini yalamak, Hindistan'da görüldüğü gibi inek boklarına bulanmak, inek sidiği içmek gibi oysa Din hadisileri'ne göre din bilimdir; bilim de akıl, mantık ve kanıttır. Dini inanç bilim, bilimsellik olmadığı için herşeyi kendi açısından, kendi kafasına ve kendi çıkarlarına göre yorumlar; kendinde hikmetler, mucizeler olduğunu ileri sürer. Örnek ki corona hastalığına karşı maske ve eldiven zorunluluğu vardır; bu durumda açık ki yetişkin insan dişisine peçe ve eldiven taktıran bir dini inanç, maskenin ve eldivenin bu yararını, kendi savunduğu peçenin ve eldivenin hikmeti, mucizesi, gerekliliği, zorunluluğu, yararı, ve kendisinin haklılığının kanıtı olarak ileri sürerse unuttuğu birşey vardır: Peçe coronadan korumaz; ve hiçbir dini inançta yetişkin insan erkekleri peçe ve eldiven takmaz. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 23.3.20/02.52
Düzenleme: 23.03.2020 / 02:58
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • HanAKCADAG
  • emirbey
  • Tulpar
  • -Es-
  • İsmailEsiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir