Şiir Defteri

CİNSİYETİ RED CİNSİYET DEĞİLDİR SAVIM (DENEME)

Yazan: Birturkbilgesi
22.07.2021 / 08:14
98 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset ayaktakalabilmek(ayakta kalabilmek), varlığını sürdürebilmek, ve toplumlarına egemen olabilmek için, sözcüklerin doğru anlamlarını öğretmemekte; sözcüklerin içlerini yanlış tanımlamalarla doldurmaktadır. Bu nedenle önce sözcüklerin doğru anlamlarını bilmek zorunluluğu bulunmakta. Mantık demek de sözcükler, ve sözcüklerin doğru anlamları demek zaten. Normallik doğruları kendine göre, anormallik de doğruları kendine göre açıklamaya, yorumlamaya, tanımlamaya, istemeye çalışır. Bu nedenle sözcüklerin doğru anlamlarını bilmek gerekir. Doğruları anlamak için de, kararları doğru vermek için de önce sözcüklerin doğru tanımlarını bilmek gerekir. Bu nedenle nefs, ahlak, din, demokrasi, laiklik, özgürlük, hukuk, akıl-ruh sağlığı, doğru, ve siyaset sözcüklerinin doğru tanımlarını yani doğru durumlarını anlatacağım. Tanımlamalar sözcüklerin doğru anlamlarına göre yapılmalıdır; bu nedenle ki doğrular akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyasete göre de, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan nefse göre de, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan özel sektöre de, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan modaya göre de, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlülere göre de, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Batıya göre de yapılamaz. 1- Nefs: Hem en büyük cehalettir, hem tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır, hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, insanca var olmayı, ve özgürlüğü ya engeller ya yok eder. 2- Ahlak: Zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel soyut zirvesidir. 3- Din: Dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi 'Mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, sakinlik, medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır. 4- Demokrasi: Bilime ve ahlaka uygunluktur yani 'Önce bilim ve ahlak'tır yani demokrasi siyaset serbestliği, siyasi parti iktidarı demek değildir. 5- Laiklik: Bilime ve ahlaka uygunluktur yani 'Önce bilim ve ahlak'tır. 6- Özgürlük: Özün doğru, iyi, ve gür gelişimidir; insanda bunu bilim ve ahlak sağlar ancak serbestlik, hürriyet, freedom özgürlük değildir çünkü özgürlük bilime ve ahlaka göre doğru olan şeylerdir, bunlar hem ruhsal değil bedensel şeylerdir, hem de serbestlik keyife göreliktir. 7- Hukuk: Hukuk demek adalet demek değildir; hukuku akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset yapar; adalet ise bilime, ahlaka, ve vicdana uygunluktur. 8- Akıl-ruh sağlığı: Ancak mantık ile, mantıklılık ile olur ki mantığın kalıbı da bilim ve ahlaktır. 9- Doğru: Bilimde, ahlakta, dinde olmak üzere toplumsal ya da insani konularda doğru; kişilere ya da zevke, keyife göre değişen birşey değildir; bilimsel ya da ahlaksal olarak doğru olan şeydir yani herkese göre de, keyife göre de değişmeyen şeydir; örnek ki matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi; yani doğru hukuk gibi değildir çünkü hem hukuku bilimdışı-ahlakdışı bir dünya olan siyaset yani nefs yapar ya da hukuk ülkelere göre değişir. 10- Siyaset: Demokrasi değildir; akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan hükümdarlığın yani diktatörlüğün uzantısıdır; toplumları bölmek, ve insanları birbirlerine, ve öteki ülkelere düşman etmek, ve özel sektörün çıkarlarını hukuk adı altında egemenleştirmek üzerine kuruludur. Pusulası bilim, ahlak, ve vicdan değil nefs, ve çıkarlarıdır. 11- Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan nefsin, ve yine akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyasetin dünyası olan eşcinselliği başka akıldışılıklar, ahlakdışılıklar, ahlakdışılıklar, akıl-ruh sağlıksızlıkları izler; örnek ki Usa'da(Abd'de) olduğu gibi zina, fuhuş, porno, çıplaklık, eşcinsel evlilik, ensestlik, uyuşturucu serbestliği gibi. Görülmekte ki akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı şeylere serbestlik veren siyaset de, Batı da 'doğru' konusunda ölçüt değildir. Şimdi; cinsiyeti reddi bu durumda düşünelim. 1- Cinsiyeti red cinsiyet değildir yani eşcinsellik de, ameliyatla cinsiyet değiştirmek de cinsiyet değildir yoksa örnek ki aslan yelesi takan, aslan olur; eşek kuyruğu takan, eşek olur; ağaç yaprakları takan, ağaç olur. Yani cinsiyet nesnel, hayat(yaşam), dünya, gerçeklik olarak var olandır. 2- Sapkınlık da cinsiyet değildir yoksa örnek ki satanistlik de dini inanç ya da din olur; ensestlik de medenilik, cinsel teşhircilik de akıl-ruh sağlıklılığı olur. 3- İnsan olmak insan olmaktır; fizikçi, matematikçi, kimyacı, hukukçu olmak gibi şeyler değil, yani dişi ya da erkek olmak insan olmak demek değildir. 4- Anormallik cinsiyet değildir yoksa örnek ki şizofreni de akıl-ruh sağlıklılığı olur. 5- Doğanın egemenliği erkek cinsiyeti yani erkek olmak üzerine kuruludur yani insan için normal olan şey erkek cinsiyetinde olmaktır yani erkek olmak olağan olmaktır, dişi olmak farklı olmaktır yani olağan olmamaktır; yani erkek olunur, dişiliğe ise alışılır; bu nedenle ki insan dişisinde daha küçük yaşlarda ayna ilişkisi gelişir. 6- Eşcinselliği yayan şeylerden biri nefse kölelik yani mantıksızlık yani akıl-ruh sağlıksızlığı durumudur, biri ülkeleri ki özellikle ahlak üzerine kurulu İslamcı dünyayı yıkmaktır, 7- Sağ-sol çatışması yani siyaset ile yapılan şeyden, akıldışı-ahlakdışı modadan, akıldışı-ahlakdışı turizımdan(turizmden), akıldışı-ahlakdışı medyadan sonra şimdi de eşcinsellik ile amaç gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 8- Eşcinsellik siyasidir çünkü hem eşcinselliğe siyaset serbestlik vermektedir, hem de eşcinselliğin asıl amaçı ahlak üzerine kurulu ülkeleri yıkmaktır, elegeçirmektir. 9- Yapılabilen birşey normallik demek değildir yoksa buruna pipet sokup çorba, kola, gazoz içmek de, sümüğünü yemek de, başkalarının yanında zortzort(zort zort) osurmak da normallik olurdu. Yani demokrasi, laiklik, özgürlük, akıl-ruh sağlığı, yapılabilen şeyleri yapmak değil bilime, ve ahlaka göre doğru şeyleri yapmaktır. 10- Diktatörlüğü red demokrasi değildir, demokrasi bilime ve ahlaka uygun olmaktır yoksa diktatörlük olmayan ancak akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir düzen de demokrasi olur. yani cinsiyeti red cinsiyet de, normallik de, demokrasi de, özgürlük de, akıl-ruh sağlıklılığı da, medenilik de, mantıklılık da, insanilik de değildir. 11- Birşeyi toplumun ya da tüm insanların yapması demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, normallik de değildir yoksa puta tapmak da, insan kurban etmek de, yamyamlık da, pedofili de demokrasi, laiklik, özgürlük, normallik olur. 12- Cinsiyeti benimsemek demek normallik, akıl-ruh sağlıklı olmak demek değildir; cinsiyeti red de normallik, akıl-ruh sağlıklı olmak demek değildir çünkü normalliğin, akıl-ruh sağlığının tek doğru ölçütü bilime ve ahlaka uygunluktur çünkü bilim beyinin ve evrenin nicel zirvesidir, ahlak da nitel zirvesi. 13- Cinsiyeti red mantıksızlık üzerine kuruludur çünkü nefs üzerine kuruludur, bu nedenle ki hem ortalıkta sütyen-külot dolaşan, hem de kendini dinli sananlar var; hem güneş sağlıktır deyip denize koşanlar, hem de fosurfosur(fosur) sigara içenler var. Karşı olmak yetmez; bilime ve ahlaka da yandaş olmak, bilim ve ahlak ile çözüm olmak da gerekir. Siyasete, özel sektöre, modaya, doğaya, medyaya, mantıksızlığa, vicdansızlığa, barbarlığa, utanmazlığa, nefse uyma; bilime ve ahlaka uy. Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 22.7.21/08.12
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Gyuzizi
  • TUĞTEKİN
  • Musa63
  • Sevdalıyürek
  • Sernilo
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir