Şiir Defteri

WOMAN VAGINA MAN VE PENIS NE DEMEK SAVIM

Yazan: Birturkbilgesi
21.11.2022 / 00:07
163 kez görüntülendi
4 yorum yapıldı
'Türkçe dil değildir, Türkçe ile şu olmaz-bu olmaz' gibi saçmasapan, abuksubuk savlar Ya cehaletin ya Atatürk-Türkiye-Türkçe-Demokrasi-Laiklik düşmanlığının ürünüdür Türkçe sanıldığı gibi kolay değil, çok zor ve çok karmaşık bir dildir Ve tüm dillere katkısı ve etkisi olan bir dildir Savım ki Türkçeyi küçümsemek, önemsiz görmek akıl-ruh sağlıksızlığının ürünüdür de Akıl-ruh sağlıksızlığına neden olur da Çünkü akıl-ruh sağlığının temeli mantıktır Mantığın temeli ise doğru sözcüklerin doğru anlamlarıdır Her toplum ise sözcüklerin doğru anlamlarına ancak kendi dilinde ulaşabilir Bu nedenle ki Atatürk'e, ve Türkçeye sahip çıkmak yalnızca Atatürk'e ve Türkçeye Sahip çıkmak değil 'Akıl-ruh sağlığı'na da sahip çıkmaktır Bu nedenle ki Atatürk düşmanlığına, ve Türkçe düşmanlığına karşı savaşım 'Akıl-ruh sağlığı' düşmanlığına karşı da savaşımdır Yani insanlık için, insanca dünya için de savaşımdır, Savım ki Batı, ve Batıcı kadıncılık(dişicilik, feministlik) Gerçekte insanı da, insan dişisini de, insan erkeğini de İnsanlığı da aşağılamaktadır, küçükdüşürmektedir(küçük düşürmektedir) Batı insan adına da, insan dişisi adına da, insanlık adına da utanç verici bir dünyadır Bu nedenle ki dünyayı sarsan tüm vahşiliklerin Batıdan çıkmış olması da Rastlantı değildir Yani bu demek ki gelecekte Batıdan yine aynı küresel vahşilikler çıkacaktır Çünkü Batı insan beyininin(beyninin) ve vicdanının en üstün ürünü olan 'Ahlak'ı dışlamış durumda, Savım ki 'Bayan, karı' gibi sözcükleri aşağılama sanan mantık gerçekte insan dişisini Çok büyük bir aşağılanma durumu içine sokmaktadır Savım ki Batı gerçekte hiç de saygın, onurlu, medeni, çağdaş, aydın, bilimsel, mantıklı Ahlaklı, insanlık önderi, dünya önderi, insanca dünya, insanlığın merkezi Dünyanın merkezi değildir, Savım ki Batıda bilim ve teknoloji vardır ancak insanlık yoktur Çünkü Batı beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, medeniliğin, insanlığın, evrimin, ve evrenin En yüksek ve en değerli zirvesi ve özelliği olan Ve insanı hayvandan ayıran ve üstünleştiren en önemli fark olan 'Ahlak'ı dışlamış durumda Bu nedenle ki Batı insan dişisini ya da kadını 'Woman' olarak tanımlar Savım ki 'Woman' sözcüğündeki 'W' yazaçı(yazgaçı, yazıçı, yazmaçı, harfi) insan dişisinin Cinsel organının karşıdan görünüş biçimidir Savım ki 'Vagina'nın 'V'si de insan dişisinin cinsel organının karşıdan bir başka Görünüş biçimidir Yani Batı insan dişisini 'Beyin'i ile değil 'Bacak arası' ile tanımlamak ilkelliği içindedir Yani 'Çağdaş, medeni, uygar' sanılan Batı gerçekte insan dişisini Bacak arası yani gerçekte 'Erkek egemenliği'ne göre Ve 'Erkek egemenliği' için tanımlamıştır Bu durumu 'Bana bayan deme, kadın de' diyenlere sunarım Durum ki baştaçı(baştacı) ettikleri Batı bile insan dişisini insan dişisinin 'Beyin'i ile değil İnsan dişisinin 'Bacak arası' yani insan dişisinin 'Cinsel organ'ı Yani yoz insan erkeğinin insan dişisinde aradığı en önemli şey ile tanımlamakta Gerçek ki bu durum insan dişisini onurlandırmak değil aşağılamak durumudur Yani durum ki Batıda 'İnsan dişisi' gerçekte 'İnsan' değil değil 'Wagina'dır Ki 'Woman' sözcüğündeki 'man' da zaten 'Erkek' demektir Bu durumda 'Woman' sözcüğünün anlamı da 'Erkek için vagina' anlamına gelir Yani durum ki Batıda insan dişisinin anlamı budur 'Erkek' anlamına gelen 'Man' sözcüğü de insan erkeğinin bacak arasına göre tanımlanmasıdır Çünkü savım ki 'Man' sözcüğündeki 'M' yazaçı da insan erkeğinin bacak arasını Yani cinsel organını simgelemektedir 'Penis' sözcüğünün 'P'sinin de erkek cinsel organını simgelediği açıktır Yani Batı gerçekte beyin, akıl, mantık, insanlık, medenilik, bilim üzerine değil Bacak arası üzerine kuruludur Bu nedenle ki Batıda zina, fuhuş, porno, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili Toplumsal alanlarda sevişmek, evliler arası eş değiştirmek, çok eşlilik Uyuşturucu gibi insanlıkdışı ne varsa serbest durumdadır Çünkü Batı akıl-ruh sağlıksız bir dünyadır Ve dünyaya egemenliğini biravuç(bir avuç) bilimcisi ve mucidi sayesinde sürdürmekte Gerçek ki gerçekte Batıda ne insan dişisine saygı vardır, ne insana Çünkü insana saygı 'Ahlak'tan başlar Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak' dedi, Oysa 'Türk'lerde 'Kadın' demek 'Bacak arası' yani 'Önce beden' demek değil 'Önce ahlak' demektir yani 'Önce beyin' demektir Bu durumda insan dişisinin gerçek değerinin Batıda değil Türklerde olduğu görülür, 'Kadınlara özgürlük' diye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı erkek egemenliği türü Ve uşağı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü çalıyor Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dişi türü oynuyor göbekataata(göbek ata ata) Oysa özgürlüğe giden yol bacak arasından değil beyinden gider Ey 'Namus bacak arasında olmaz' diyen akıl-ruh sağlıksızlığı, insanlıkdışılık Nasıl oluyor da 'Özgürlük bacak arasında' diyebiliyorsun, Bu nedenle ki 'W' yazaçı da, 'P' yazaçı da Türkçede asla yer almamalıdır Türkçedeki 'M' yazaçı ise 'İnsan'ı simgeler çünkü Türklerde 'Ben' demek olan 'Men'i Dişi, erkek, herkes kullanır, ve herkes için kullanılır Ancak yine de bu harfin 'İnsan'ı 'Bacak arası' ile tanımlamak durumudur Yani Türkçede 'M' harfi de olmamalıdır ya da biçimi değiştirilmelidir Argodaki, insan dişisi organı için kullanılan, iki harfli '.m' sözcüğündeki İkinci yazaç olan 'm' yazaçı da gerçekte insan dişisi cinsel organını simgelemektedir Gerçekler ve doğrular 'Türkler için geçersiz' değildir Gerçek ki bazı yazaçların yeniden çizilmeye gereksinimleri vardır, Demokrasi, laiklik, özgürlük bedenden değil beyinden Bacak arasından değil ahlak ve bilimden Cinsellikten değil düşünmekten Hazdan değil mantıktan başlar Çünkü evrenin en ileri aşamaları ahlak ve bilimdir Bu nedenle ki ahlakçılık ve bilimsellik hayvanlarda bulunmaz, Bikini diye sütyen-külot, mini şort diye külot, tayt pantolon diye uzun külot Mini etek diye apışarasız külot giydiriyor sosyopat-akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Moda türü Pilaj(Pılaj, Plaj) denilen akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık Bikini, mayo diye atların ağızlarına bağlanmış bez parçaları gibi vaginal külotlar giydiriyor Küçücük ve daracık, insan dişisine Bacak aralarındaki yaraya yapılmış pansuman bezleri gibi görünüyor Küçücük ve daracık külotlar Bacak araları sünnet edilmiş gibi durmakta 'Külot' denilen Küçücük ve daracık bez parçaları ile İnsan dişisi adına da, insanlık adına da, demokrasi adına da, özgürlük adına da Akıl-ruh sağlığı adına da utanç verici bir durum, Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü 'Ben cinsel ilişki sunumlu kadınım Benden korkma, bana yanaş, bana yaklaş, gel yanıma' diyen tür Dişi yetiştirmeye çalışıyor ahlakdışı erkek egemenliği türüne, 'Türk' toplumu'nda da, 'İslam toplumu'nda da 'Kadın' demek 'Önce ahlak' demektir Çünkü ahlak beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün, medeniliğin, demokrasinin Laikliğin, adaletin, insanlığın, evrimin, evrenin bilimden bile yüksek en yüksek erdemidir 'Kadın' olmak durumu değil ahlakdışı sözde giyeceklerle ortalığa çıkmak Vagina olmak 'Ben beyin değil vaginayım' demek ilkelliği, barbarlığı, vahşiliği durumu, Batıya yüzünü değil sırtını dön Yüzünü 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine dön Tek insanca insanlık, tek insanca dünya budur. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 20.11.22/09.35

Kuveys


21.11.2022 / 02:44
Abi , kendini doğru ifade edemiyor olabilir misin? Çünkü okuduklarımdan anladığım şeyler pek iç açıcı şeyler değil

Birturkbilgesi


21.11.2022 / 06:11
Sayın Kuveys; ben fakülte mezunuyum, ve kendimi felsefeye, bilime, dine, dile, Türkçeye, gerçeklere, ve doğrulara adadım. Ben insanların içlerini açmak, insanları mutlu etmek, insanları ferahlatmak, insanlara dalkavukluk için değil insanlara gerçekleri ve doğruları öğretmek için yazıyorum. Eğitimi ve hukuku bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyaset dünyası yönetiyor ve bu dünya insanlara gerçekleri, doğruları öğretmiyor. Ortalıkta sütyen-külotla gezilen, ve falcılığa inanılan bir ülkede kuşkusuz ki insanlar yazdıklarımı anlamakta zorlanırlar çünkü alışkanlıklarına aykırı şeyler yazıyorum. Bunca şiirim arasında, ve insanlığın insanlıkdışı durumuna ilgi göstermek yerine bu şiirime ilgi göstermen çok ilginç. İnsanlığın henüz bilmediği o kadar çok şey varki. Ne yazarsam kanıtları ile yazarım çünkü pusulam nefs değil gerçekler ve doğrular. Bence insanlık kendini doğru ifade edemiyor, bu nedenle ki ahlakdışı pilajlar bile kendilerine 'Dinli' diyen insanlarla dolmakta.

Birturkbilgesi


21.11.2022 / 06:13
Ve sayın Kuveys sormak isterim; bugüne kadar felsefeye, bilime, dile, Türkçeye, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediği dine ne kadar zaman ayırdınız, ne kadar ilgi duydunuz. Ben 20 yıldır bu konular üzerinde çalışmaktayım.

Kuveys


21.11.2022 / 18:27
Neredeyse hiç.
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • kötününiyisi
  • azad
  • Babacan
  • enginli
  • bütünüyle
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir