Şiir Defteri

UTAN AKP UTAN

Yazan: Birturkbilgesi
28.01.2023 / 03:13
152 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
'Demokrasi' seçmen istedi, halk istedi diye başa ne fahişeleri geçirmektir ne zalimleri 'Demokrasi' demek 'Ahlakçılık ve bilimsellikçilik' demektir 'Demokrasi' demek 'Seçmen, halk istemese de başa ahlakçılığı ve bilimsellikçiliği geçirmek'tir Çünkü 'Demokrasi' doğru birşey ise 'Doğru'nun zirveleri 'Ahlak ve bilim'dir Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Gerçek ki ne Batıda, ne Doğuda, dünyanın hiçbir ülkesinde henüz demokrasi de yok Dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği 'Gerçek din' de yok Yani herşey ezbere, lagaluga, sahte, 'Alan razı, satan razı' durumu, Kurbağa inek kadar olmak istedi Büyüdü, büyüdü, sonunda patladı gitti Kurbağanın yanlışı şu idi: 'Kurbağalar özgürdür ancak inekler köledir' Yani gerçekte kurbağa köleliğe özendiğinin farkında değildi Ve yok oldu gitti Bu nedenle ki küresel nitel dahi Atatürk 'Osmanlı gibi dünyaya yayılma Yurtda(Yurtta) sulh/barış, cihanda(dünyada) sulh' dedi Demek ki kara kargaları kovalayan Mustafa 'Kurbağa ile inek masalı'nı da iyi biliyordu, Ey Akp geldin Türkçeye laf ettin, Türkçeye kötülük ettin Kurtuluş savaşı'na laf ettin, Kurtuluş savaşı'na kötülük ettin Lozan anlaşması'na laf ettin, Lozan anlaşması'na kötülük ettin 'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın'ı öğreten Atatürk'e laf ettin, Atatürk'e kötülük ettin Devletin, milletin, kamunun fabrikalarını, madenlerini, şirketlerini, gelir kaynaklarını Özel sektöre sattın Devlete, millete, kamuya, ekonomiye kötülük ettin Demokrasinin temel nicel ilkesi olan 'Güçler ayrılığı'nı yok ettin, demokrasiye kötülük ettin Toplumu böldün, insanları birbirlerine düşman ettin, dini evrensel tanımlayan 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik Medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine kötülük ettin Tuhaf ki 'Devlet bekası' diye öz bebek kardeşini, öz çocuk kardeşini Öldürten Osmanlı sultanılarını(sultanlarını) baştaçı ediyorsun Durum ki sen gerçekte ya bilmeden ya bilerek kötülüğe iyilik ediyorsun, 'Devletinin bekasını bebekleri ve çocukları öldürtmekle' Dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne aykırılık ile sağlamaya çalışan Osmanlı hanedanlığı'nın sonu ne oldu gördün Zafer ile geldiler, hezimet ile gittiler Osmanlı imparatorluğu'nu gerçekte ne Mondros anlaşması, ne Mustafa Kemal yıktı Osmanlı imparatorluğu'nu dini evrensel tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı olması yıktı Bu nedenle ki Din hadisileri'ne aykırı dünyadaki her devlet sonunda mutlaka yıkılacak Demek ki sigara, içki içen Mustafa dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine Osmanlı hanedanlığı'ndan daha yakın durum içinde idi ki Osmanlı hanedanlığı yıkıldı 'Değil bebeklere, çocuklara Düşmanlarına bile insanca davranan Mustafa' kaldı Çünkü din 'Önce vicdan, merhamet'tir Oysa 'Devlet bekası' diye bebekleri, çocukları öldürtmek vicdansızlıktır, merhametsizliktir Kız bebeklerin putlara kurban edilmesine karşıçıkan(karşı çıkan) evrensel nitel dahi Muhammed bile yalnızca 'Emin'lik değil 'Vicdan' ile de anılır Gerçek ki Muhammed emin, dürüst, güvenilir, vicdanlı, ve merhametli insandı 'Devlet bekası' diye bebek, çocuk öldürtmedi hiç Bunu dünyada belki yalnızca Mısır firavunu, ve Osmanlı hanedanlığı yaptı Gerçek ki Osmanlı hanedanlığı dini de, Muhammed'i de iyi bilmiyordu, Ey Akp Belli ki sen dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni bilmiyorsun Belli ki sen amaçlarına ulaşabilmek için her kötülüğü, her çirkinliği, her yanlışı yapabilirsin Amaçlarına ulaşabilmek için birzamanlar Fethullah Gülen denilen vicdansız, kötü insan ile de Birlikte değil miydin zaten Belli ki sen ne dini iyi biliyorsun, ne Muhammed'i iyi tanıyorsun Belli ki sen 'Amaçlara ulaşmak için her yol mübahtır' diyen Emevi, Machiavelli, Sabetay kafasındasın Bu kafaya uyan Osmanlı hanedanlığı yıkıldı sonunda Çünkü 'Amaçlara giden her yol mübahtır' kafası dini evrensel tanımlayan 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne aykırıdır Bu nedenle sen de yıkılıp gideceksin Çünkü tarih en doğru insanı bulamazsa en az yanlış, en az kötü insanı başa getirir Ve sen dini tanımlayan Din hadisileri'ne 'Çok aykırı' durumda olduğun için 'Çok yanlış, çok kötü' sınıfındasın Çabuk geçer dünyada bin yıl Bin yıl iktidarda olsan da sonunda Osmanlı hanedanlığı gibi yıkılıp gideceksin Çünkü hem 'Dinlilik' taslamak hem de dini tanımlayan Din hadisileri'ne çok aykırılık içindesin, Dini tanımlayan Din hadisileri 'Komşuların ne derse osun' diyor Evrensel nitel dahi Muhammed düşmanlarınca bile 'Muhammedül emin' olarak bilinirdi Oysa seni muhalefet de, dünya da yolsuzluk, usülsüzlük, adaletsizlik, haksızlık, kabalık Hakaretçilik, iftiracılık, karapara aklama, çete, yalancılık, hilebazlık, güvenilmezlik, yandaşlık Rüşvet, barbarlık, insanlıkdışılık, hukuk tanımazlık, israfçılık, tutarsızlık' gibi şeylerle anıyor Seni eski komşuların Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bile 'Kötü dünya' olarak anıyor Muhalif belediyelere bile yapmadığın engel, kötülük kalmıyor Durum ki seni senden başka 'İyi' olarak anan yok Ey Akp sen 'Din' diye hangi aynaya bakıyorsun Gerçek ki 'Din'in aynası dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'dir Evrensel nitel dahi Muhammed'i hiçkimse kötü şeylerle anmadı Onu düşmanları bile doğru, iyi, güzel şeylerle andı 'Savaş hiledir' demesine karşın(rağmen) düşmanlarına asla kalleşlik, namertlik, vahşet Hainlik gibi şeyler yapmadı Zaferlerini hep dürüstlükle, vicdanla, merhametle, medenilikle Yani insanlığa örnek, doğru, iyi, güzel şeylerle sağladı Muhammed hayatını(yaşamını) hile üzerine değil dürüstlük üzerine kurdu Ey Akp belli ki sen dini de, Muhammed'i de iyi tanımıyorsun, Yirmi yıldır iktidardasın, zaferdesin(yengidesin) ancak kötü, yanlış, çirkin şeylerle anılıyorsun Oysa din düşmanlarınca bile doğru, iyi, güzel şeylerle anılmaktır Amaç ancak doğru, iyi, güzel şeylerle sağlanırsa dine uygundur Muhammed düşmanlarına bile asla kalleşlik, vahşilik, barbarlık yapmadı Zafer(Yengi), iktidar ancak doğru, iyi, güzel şeylerle sağlanırsa dine uygundur Çünkü iktidara gelindiğinde dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı şeylerle tanımlanmak Hem utandırır hem dine aykırıdır Ey Akp belli ki sen dini de, Muhammed'i de iyi bilmiyorsun, Zafer, iktidar için kötü, yanlış, çirkin şeylerle anılmak Machiavelliciliğe, Sabetaycılığa Uygun olabilir Ancak dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırıdır Ey Akp bin yıl iktidar olsan da dini evrensel tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı şeylerle Yanlış, kötü, çirkin şeylerle anılacaksın Belli ki sen dini de, Muhammed'i de iyi tanımıyorsun 'Din'lilik, 'Dindarlık' taslama 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de olmaz' diyor dini evrensel tanımlayan Din hadisileri Utan Akp utan Cinsel ahlaksızlıklara karşı çıkmayan Chp'ye oy vermek dine 1 kez aykırıdır Ancak durum ki sana oy vermek dine 2 kez aykırıdır Ve tarih en doğruyu bulamazsa daha az kötüyü seçer Çünkü insanlığın özelliği olan vicdan insanı hayvandan ayıran ilk şeydir, 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de olmaz' diyor dinin evrensel tanımı olan Din hadisileri Utanman yoksa din ile de işin olmaz 'Dinli' olmak istiyorsan önce 'Utan Akp utan' Gideceksin Akp Dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı olduğun için gideceksin Gidecesin Akp Çünkü dini evrensel tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din gelecek. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 28.1.23/03.12
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • emreoners
  • sudem
  • İsmailşiir77
  • barkan
  • barakan
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir