Şiir Defteri

SPOR İLKELLİKTİR VE İLKELLEŞTİRİR

Yazan: Birturkbilgesi
06.06.2024 / 05:46
79 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Atatürk'ün yanılış(yanlış) sözülerinden(sözlerinden) biridir 'Sağlam kafa sağlam vücutda(vücutta, bedende.) bulunur' sözü Ya da Atatürk 'Sağlam beden' ile siporu(sıporu/sporu) tanımlamamış olabilir Çünkü 'Ben siporcunun da ahlaklısını severim' sözü Siporun doğru insan yetiştirmediğini savını(iddiasını) da içerir ki Atatürk de zaten 'Önce ahlak ve bilim gelir, beni bile değil ahlakı ve bilimi dinleyin Benim yaptıklarımı değil, ahlakın ve bilimin dediklerini yapın.'ı öğretmiş insandır Çünkü doğru beyin bedende değil felsefede, mantıkta, bilimde, ahlakta bulunur Çünkü insan ile hayvan arasındaki en üstün fark beyin, bilim, ve ahlaktır Yani doğru başa(kafaya) siporla değil ahlak ve bilim ile gidilir, Bir ülkenin sokaklarında sipor yapılıyorsa Ya da bir ülkede sipor yarışmasıları(yarışmaları) yapılıyorsa Ya da bir ülkede sipor kulübüler(kulüpleri) varsa Ya da bir ülkede siporcular baştaçı(baştacı) ediliyorsa Ya da bir ülkede dansözlük varsa, dansözler baştaçı ediliyorsa O ülke düşünsel yani beyinsel olarak ilkel yani geri ülkedir Çünkü sipor beyini(beyni) ilkelleştirir yani geriletir, Evrende herşey rastlantıdır Yani evrende hiçbirşey insan için özel olarak var olmamıştır Yani tanrı yoktur Evrende nedenler rastlantıdır ancak sonuçlar zorunludur Yani evrende insanın ve dünyanın var olması rastlantıdır Ancak var olduktan sonra sonuçlar zorunludur Yani midenin var olması rastlantıdır ancak var olduktan sonra da doyurulması Zorunludur İnsan rastlantı ile var olduktan sonra Var oluşunu sürdürebilmek için zorunlu şeyleri yapması zorunludur Örnek ki hava almak, su bulmak, yemek, içmek, barınmak, beslenmek zorundadır, İnsan var olduktan sonra pekçok(pek çok) şeyi zorunludur istemese de artık Örnek: İnsan var olduktan sonra beyini ile bedeni arasında Hem uyum, birliktelik başlar hem karşıtlık(zıtlık düşmanlık, savaş başlar İnsan öğrenmemişse bu durumu bilmez, sanır ki bedeni ile beyini hep uyumludur Uyum içindedir, dosttur Ancak öyle değil çünkü insan farkında olmasa da beyin bedene, beden de beyine Egemen, yönetici olmaya çalışır Yani sipor ilkelliktir, ve ilkelleştirir Ancak ileri, üstün, doğru, nitel olan şey beyinin bedene bedene egemen olmasıdır Ancak örnek ki sokağa çıkmak, dans etmek, sipor yapmak Yemek, içmek, moda, bedensel işlerde çalışmak gibi kassal yani bedensel etkinlikler Bedenin yani kas kütlesinin beyine egemen olmasına neden olur Kitap okumak, felsefe öğrenmek, mantık öğrenmek, bilim öğrenmek gibi şeyler de Beyinin bedene egemen olmasını sağlar ki doğrusu da budur Bu nedenle ki beyinsel eğitim, kitap, felsefe, mantık, bilim çok önemlidir Ve insan en çok neyi yaparsa o şey yalınızca(yalnızca) bedene değil Beyine de egemen olmaya yani beyinde daha çok yer kaplamaya başlar Örnek ki konuşmayı çok seven insanın dili beyininde en çok yeri kaplamaya başlar Ve dili beyininde daha çok yer kapladıkça konuşmayı daha çok sevmeye başlar Ve kısır bir döngü oluşur beyininde, bu da pekçok sorunlara neden olur Örnek ki düşünmeyi ve kitap okumayı sevmez olur Ve 'Çenesidüşük(Çenesi düşük)' olarak tanımlanıp çevresince dışlanabilir, Sipor yaptıkça bedendeki kas kütlesi genişler, büyür, irileşir, çoğalır Bu da kas kütlesinin beyindeki yerinin büyümesine ve öteki şeylerin bölümlerinin Azalmasına neden olur çünkü beyinde alan sınırlıdır Ve en çok kullanılan organ beyinde daha çok ve en üstde(üstte) yer kaplar Yani insan ne yaparsa o olur, ne ekerse onu biçer, beyin tarlasında, Sipor kas kütlesinin yani ilkelliğin beyinde daha çok yer kaplamasına Ve beyinde en üste neden çıkmasına neden olduğu için beyinin ilkelleşmesine Yani gerilemesine neden olur çünkü kaslar beyindeki en ilkel, en geri bölümdür Çünkü kasla hem düşünmez hem de beyinin kasa gereksinimi yoktur Kas var olmak için zorunlu bir zorunluluktur Yani kas bedene yararlıdır ancak beyine zararlıdır Öyle ki sipor deliliğe, vahşiliğe, cinayete(öldürüme), intihara(kendini öldürüme) bile Neden olabilir çünkü yapıla yapıla beyini doldurur, zorunlu öteki bölümler ise Küçüldükçe küçülür, ve insan mantıklı, doğru, insani düşünemez olur Bu nedenle ki sipor zorunlu bir kötülüktür, zorunlu bir zararlıdır Tıpkı ilaç gibidir, azı yararlıdır, çoku(çoğu) zararlıdır Bu nedenle ki okullarda, üniversitelerde, ve gençlere sipor da Sipor kulübüleri(kulüpleri) de, sipor salonuları da, sipor gösterileri de zararlıdır, Sipor yani kas kütlesi beyini yani insanı ilkelleştirdiği yani gerileştirdiği için İlkel bir haz, zevk, mutluluk verir tıpkı uyuşturucu gibi ki zaten sipor sırasında beden Bir uyuşturucu salgılar kaslardan gelen ağrıları, acıları yenebilmek için Siporun beyini ilkelleştirmesi diktatörlüklerin ve diktatörlerin hoşuna gider Çünkü çıkarlarına yarar çünkü mantıklı düşünemeyen bir toplumu yönetmek Bilimsel bir toplumu yönetmeye göre daha kolaydır Ve kölelerin beyinleri değil kasları gereklidir Köleler de beyine değil kası, ve kas ile mutlu olmayı severler Bu nedenle ilkel toplumlarda yani ilkel beyinlerde sipor, dans, bedensel yarışma Gibi şeyler baştaçı olur, Ancak sipor bedene yararlı olduğundan yapılmalıdır da Ancak nasıl yapılmalı Bu sorunun yanıtı(cevabı) 'Neden yapılmalı?'dır Yani sipor yapmak için mantıklı yani bilimin onaylayacağı bir neden varsa Siporu yapmak için doğru ve haklı bir neden var demektir Yani 'Sağlık için sipor yapmak' zorunludur ancak bunun için de insanda Bir sayrılığın(hastalığın) olması ya da olma olasılığı ya da olma olanağı olması gereklidir Sipor yalınızca sağlık için değil örnek ki polislik, askerlik, güvenlikçilik Ya da saldırganlara karşı koymak için de yapılabilir Ancak ne için yapılırsa yapılsın, sipor konusunda gerçekler unutulmamalıdır İkinci soru ise 'Nasıl yapmalı?'dır Bu sorunun yanıtı da 'Yeterli yapmak, narsist olmayacak biçimde yapmak Megaloman olmayacak biçimde yapmak, teşhirci olmayacak biçimde yapmak Ve tıpkı dışkılamak gibi gizli saklı, başkalarına göstermeden, örnek ki evde yapmaktır Ve kasları göstermeyecek biçimde giyinmektir, ve yaşamı(hayatı), var oluşu Sipor üzerine kurmamaktır, Siporu bilimsel yap, gereksizyere(gereksiz yere) yapma, mantıksız yapma, aşırı yapma Sipor bağımlısı olma, kas teşhircisi olma, gövdegösterme(gövde gösterme) Sipor gösterisi yapma, sipor yarışması yapma Sağlık için yap, gerektiğinde yap, yeterince yap Sipor şekeri yakar ancak beyini yıkar, yok eder Yani sipor yap ancak siporcu olma, sipor yap ancak sıpor olma Alim ol, alime ol, bilge ol, beden insanı değil beyin insani ol. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman:6.6.24/05.45
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • amidi
  • isyan
  • Nurah
  • Mardini
  • Polet
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir