Şiir Defteri

RAMAZAN DAVULCUSULUĞU VE GENÇLİK

Yazan: Birturkbilgesi
09.06.2018 / 00:00
242 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Zeki olmak aptallığı engellemez çünkü nicel zeka ne kadar yüksek olursa olsun Nitel zekaya göre geriliktir Hitler de çok zeki idi ancak nicel zekada çok zeki idi Nitel zekada zekası ise sıfır idi, Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri Atatürk'ün Türkiye'yi gençliğe ya da gençlere emanet etmesini doğru bulmaz Yani bilimsel bulmaz çünkü atasözü de zaten 'Akıl yaşta değil başta' der Akıl genç olmaktan, gençlikten değil felsefeden, bilimden Din hadisileri'nden gelir Toplumumuz ve insanlık hala zeka ile akılı Nicel zeka ile nitel akılı karıştırmakta Örneğin Einstein da nicel zekada yüksek biri idi ancak nitel zekada düşük idi Karl Marx da öyle Ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' sözüne katılır Çünkü zeka başka akıl başkadır, zeka büyümekle oluşur ancak akıl ancak Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile oluşur, Gençlik neden hep baştaçı edilir Çünkü vatanları korumak yani savaşmak için Ve tarlalarda, inşaatlarda, medenlerde, beden işlerinde gençlere gerek vardır Yani gerçekte gençliğin, gençlerin kutsanması bedenleri yüzündendir, Siyasetçiler 'Genç siyasetçiler' istiyor açık ki siyaset zeka istese de fazla bir akıl istemez Yani nitel zeka istemez Yani bakın felsefe ve bilim liseleri yerine imamhatip liseleri açılıyor Yani topluma denilmekte ki yarınız ölüleri yıkasın Yarınız da güzel konuşma sanatı ile toplumu kandırsın Çünkü hatiplik güzel konuşma sanatıdır, doğru konuşma sanatı değil Bu yüzden ki dini tanımlayan Din hadisileri 'İnsanları yanıltmak için Güzel konuşmayı kötüler', Atatürk'ün Türkiye'yi gençliğe emanet etmesi o günler için yanlış olmayabilir Ancak günümüzde moda denilen akıldışılığa ve ahlakdışılığa emanet edilmiş bir gençlik Ya da gençler için aynı durum söz konusu asla söz konusu bile olamaz Yani bakın Atatürk dönemine; kaç gençin orasında burasında dövme, pirsing Saçmasapan takılar, saçlara tuhaf tuhaf modalar, ahlakdışı giyimler Daracık bay, bayan pantalonları; açıksaçık bay, bayan giyimleri vardı Yani bakın İslam dinderinin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' dediği dönemin annelerine Bir de şimdi ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot gezen annelere Gerçek ki sözler çağlarına da, ortamlarına da, koşullarına da tabi olabilirler, Gençlik, gençlik, ille de gençlik, gençlik diyorlar Gençliğin, gençlerin ellerinde son model ceptelefonları, son model bilgisayarlar Saçlar, giyimler son moda Bedenlerinde dövmeler, tuhaf tuhaf takılar Sonra da bakıyorsunuz Ramazan ayı diye, sahur diye sokaklarda davul çalıyorlar İnsanları sahura uyandırmak için Yani tuhaf ki ellerinde en azından son model ceptelefionu olan bu insanlar Çalar saatin icat edildiğini, her evde çalar saat olduğunu Herkeste ceptelefonu olduğunu, her ceptelefonunda da saat ve alarm olduğunu Nedense ısrarla bilmek, anlamak, dikkate almak istemiyorlar Çünkü gençliğin istediği felsefe, bilim, Din hadisleri değil nefs Yani en büyük cehalet Yani diyorlar ki 'Ben cebimde son model ceptelefonu İnsanları, oruçlu olacak olsunlar olmayacak olsunlar Bebek, çocuk, yaşlı, hasta falan demeden gümbür gümbür davul çalıp uyandırırım Çünkü benim için felsefe, bilim, Din hadisileri değil alacağım paralar önemli' Yani en büyük cehalet nefs, Bir de giyim olarak, özel hayat olarak hem İslamiyet dini inançına aykırı hem de dine aykırı Sözde sanatçıların arabesklerini, türkülerini, şarkılarını 'Sahur' diye basbas bağırıp Sahur diye söyleyenler var içlerinde, Atatürk ne demiş 'Ben insanın ahlaklısını severim' demiş Peki ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot Dine ve İslamiyet dini inançına göre de çıplak dolaşmak ahlak mıdır Ne demiş hadis 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' demiş Peki ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot Dine ve İslamiyet dini inançına göre de çıplak dolaşmak utanmak mıdır Ne demiş hadis 'Gürültü yapan bizden değildir' yani 'Müslüman değildir, dinli değildir' demiş Peki davul çalıp gürültü yapmak nedir öyleyse İslamiyet'in dinderi zamanında Müslümanlar sahura davulla mı kaldırılıyorlardı İslamiyet'e yani Din hadisileri'ne Dine yani Din hadisileri'ne uyan, uygun bir insan mısın da Müslümanları sahura kaldırıyorsun Örneğin sigaran, içkin var mı; denize gidiyor musun, utanmanın sıfırlandığı Sen sabah işine giderken seni davulla mı uyandırıyorlar, saatin yerine Peki seni sabahları davulla uyandırsalar ne yaparsın, teşekkür eder Üstüne bir de para mı verirsin Sen bilmiyor musun dinde oruç zorunluluğu yoktur, nefssizlik zorunluluğu vardır Aç, susuz oruç kolay, peki nefsini yok ettin mi yani dünyadaki en zoru Bangır bangır davul çalmak kolay, peki sen hiç Din hadisileri'ni okudun mu Sokakta üstelik de gece yarısı davul çalana para vereceksek Ben de tüm yıl geleyim, her gece yarısı evinin önünde saz çalayım sen de bana para ver Yani insanlar sana davul çalıyorsun diye neden para versin O zaman geleyim ben de saz çalayım bana da para versinler, Müslümansan, dinli isen önce dini tanımlayan, dini öğreten Dini anlatan, dini açıklayan Din hadisileri'ni öğreneceksin Ramazan ayı da ne sahur ne iftar ne oruç ne davuldur Ramazan ayı nefsi yok etmek eğitimidir Çünkü din der ki 'Nefsin olduğu yerde din olmaz Çünkü nefs en büyük cehalettir' Davul siyasetin, siyasetçilerin hoşuna gidiyor, işine geliyor olabilir Zaten onların da yaptıkları bir açıdan bu Ey Ramazan davulcusu sana davul çalman için kimler izin veriyorsa Onların kapılarında çal davulunu Emin ol kovarlar seni kapılarından, Binmişler cehalete ve nefse Gidiyorlar İslamiyet diye, gidiyorlar din diye, Açık ki Ramazan davulculuğu bile gençlerin, gençliğin toplumlar için de İnsanlık için de doğru örnek olmadığını ve çözüm olmadığını gösteriyor Çünkü toplumlar ve insanlık için tek doğru örnek, tek doğru çözüm Felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir, Gençsin acak 21. yüzyılda insanların artık çalar saatilerinin Ceptelefonularının olduğunu ya bilmiyorsun ya umursamıyorsun İkisi de yanlış, ikisi de kötü Gençler, gençlik insanlığın öğrencisileridir, öğretmenileri değil, Şu gençliğin haline bakın Bedenlerinde tuhaf tuhaf takılar, dövmeler, tuhaf tuhaf giyimler, tuhaf tuhaf saçlar Tuhaf tuhaf modalar Akılı ve ahlakı dışlayış Yani cehalet ve nefs Moda denilen cehalet ve nefs canavarı çalıyor, gençlik oynuyor Bu gençlik modanın, özel sektörünün, sömürünün, cehaletin, nefsin, paranın baştaçı olabilir Ancak asla felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin değil Evet akıl yaşta yani gençlikte değil başta yani felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde Gençlik övünç, onur, gurur değil Bir an önce terk edilmesi gereken bir hastalık halidir bence Neyinle övüneceksin Kulaklarındaki küpelerle, bedenindeki dövmelerle, pirsinglerle Tuhaf tuhaf saçlarınla, tuhaf tuhaf giyimlerinle mi Genç olmak insanı yalnızca genç yapar, alim, alime olmak değil Türkiye'nin ve insanlığın ise alimlere, alimelere gereksinimi var Sokaklara bakın Salınan kitaplardan çok salınan bacaklar, salınan memeler, salınan popolar, salınan kaslar Salınan cinsiyetler, salınan cinsellikler, salınan cehaletler, salınan nefsler göreceksiniz Hadis diyor ki 'Din bilim ve ahlaktır', Atatürk diyor ki 'İnsan bilim ve ahlaktır' Modaya, cehalete, nefse sarılmakla bunlar değil ancak bunların zıtları olur Yani bak genç Ramazan davulcusularına, gör gençliğin halini Moda ile kendisini sanki ilah ya da dünyanın hakimi sanıyor Hem 'Susmak altındır' diyorlar hem de üstelik de gece yarısıları sokaklarda Gümbür gümbür davul çalıyorlar Yazıktır, ayıptır Gençlik artık kendisini aşmalı, gençlik artık gençliğini aşmalı Gençlik artık biyolojisini, kütlesini, niceliğini aşmalı Bu da ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni öğrenmekle olur Zaten geçn, gençlik demek beden, kütle, nicelik demek Birileri bunu daha da beden, kütle, nicelik yapmak istiyor Birileri gençliği, gençleri felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, kitaplara yöneltmek yerine Israrla bunlara zıtlığa ve bedene, cinsiyete, cinselliğe, sekse yöneltmek istiyor Birileri buna moda, birileri demokrasi, birileri özgürlük diyor Oysa bu tek kelime ile nefs yani en büyük cehalet İnsanlara, toplumlara ve insanlığa gençlikten medet umacak kadar Gençliğe inanacak kadar Cehalet içinde olmamayı öneririm Tek medet felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde Gençliğe değil felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne sarılın Siz gençler, siz gençlik bile Dünyaya bin kez gelsem de felsefe, bilim ve Din hadisileri içinde Ve en az 50 yaşında gelmeyi yeğlerim Çünkü doğru yol için yalnızca bilmek yetmez, dünyadan uzaklaştıran yaşlılık da gerekir Bilirim ki nerede gençlik varsa orada cehalet ve nefs vardır Yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne zıt şeyler Güçlü savaşçılar ya da güçlü köleler istiyorsanız gençler gereklidir Düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler istiyorsanız yaşlılar gereklidir Betonlar istiyorsanız gençler gereklidir Felsefe, bilim, Din hadisileri istiyorsanız yaşlılar gereklidir Size bir önerim daha: Sokak düğünleri ve Ramazan davulculuğu yasaklanmadıkça Ülkede demokrasi var da, din var da demeyin Çünkü demokrasi de din de önce mantık yani nitel zeka demektir Açık ki moda da Ramazan davulcusuluğu da gençliğin yoz, hazin halini göstermektedir Vur patlasın, çal oynasın bir gençlik yaratılıyor Bilim de diyor zaten 'Beyin ancak 25 yaşında nicel olarak olgunlaşır' Bir de bunun felsefe, bilim ve din hadisileri ile nitel olgunlaştırılması var. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 8.6.18/10.16
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • XHafsaX
  • caglar279
  • rayman
  • ayurt
  • engelsizsair
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir