Şiir Defteri

MÜSLÜMANLAR İSLAMİYET'İ ANLAMIYOR SAVIM

Yazan: Birturkbilgesi
17.02.2020 / 00:11
236 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Bu şiiri yazmamın hem İslam dünyasına, Müslümanlara Hem insanlığa hem de Türkiye'ye yardımcı olmak içindir Çünkü İslam dünyası geri kaldıkça Türkiye de Müslüman ülkesi olduğu için Türkiye de geri kalmaktadır Yani Türkiye'nin kurtulması İslam dünyasının kurtulmasına İslam dünyasının kurtulması da Türkiye'nin kurtulmasına İnsanlığın barış, huzur, güven, dostluk, birlik içinde olması da Türkiye'nin ve İslam dünyasının kurtulmasına bağlıdır Yani Türkiye'ye ve İslam dünyasına kötülük etmek isteyenler bilsinler ki Bu kötülük tüm dünyanın ve tüm insanlığın da Yani onların da kötülüğünedir Gerçek ki, açık ki birileri Müslümanları, İslam dünyasını Bilim, teknoloji, fen, medeniyet, medenilik üretmekten uzak tutmak istemektedir İslam ülkelerindeki eğitim ve üniversiteler de bilim, teknoloji, fen üretmekten Uzak tutulmaya, koparılmaya ve İslamiyet diye duaya, şüküre, ibadete Ve yoz yönetimlerine ve yoz düzenlerine köleliğe yönlendirilmeye çalışılmaktadır Bu nedenle ki 21. yüzyılda 200 üniversitesi olan Türkiye'nin bir tek üniversitesi bile Dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde, arasında yok Hem insanlık adına, hem bilim adına, hem İslamiyet adına, hem Türkiye adına Ayıptır, yazıktır Ne 'Önce ilim ve ahlak' diyen Muhammed'in dünyasına Ne de 'Önce ilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün ülkesine yakışır bu durum, Peki Türkiye, İslam dünyası, tüm insanlık, tüm dünya Üstelik de İslamiyet ile, Müslümanlık ile nasıl kurtulur İşte bu şiir bunu anlatmaktadır Peki neden şiir Çünkü sırf şiir yayınlayan internet siteleri şiirden başka yazıları yayınlamamaktalar, Savım ki hükümdarlar, siyasetçiler, örgütler yanlış öğrettikleri Ya da doğruyu öğretmedikleri için Müslümanlar, İslam dünyası İslamiyet'i doğru anlamıyor, doğru anlayamıyor Bu da Müslümanların, İslam dünyasının bilimde, teknolojide, fende, medeniyetde Hıristiyan(Hristiyan) dünyanın, Batı dünyasının gerisinde kalmasına Ve onun sömürgesi olmasına neden oluyor Yani Müslümanlar, İslam dünyası İslamiyet'i doğru anlasa idi Hıristiyan(Hristiyan) dünyasının, Batının, bilimin, teknolojinin, fennin gerisinde değil İlerisinde ve üstünde olurdu Yani İslam dünyası Batı dünyasından bilim ve teknoloji olarak önde, ileride değilse İslamiyet'i anlamıyor demektir, İslam dünyası Ülkelerini, toplumlarını, vatanlarını, devletlerini sömürmekte olan Ve kendilerine Müslüman, İslamcı diyen ya da denilen Hükümdarlar, siyasetçiler, zenginler, sömürgenler, örgütler Müslümanlara 'İslamiyet, Müslümanlık Allah'a inanmak, tapmaktır, ibadettir Allah sevmediği kişilere bu dünyada verir, sevdiklerine Öteki dünya'da verir Yoksulluğunuzdan, hastalıklarınızdan, özürlülüklerinizden şikayet etmeyin, sevinin Halinize boyuneğin(boyun eğin), halinize bol bol dua edin, şükür edin Allah'ın ve Muhammed'in 'İlim' dediği şey bilim değil İslam ilimidir' diye öğretilmekte, Savım ki dini tanımlayan, 'Din ilimdir(bilimdir)' diyen Din hadisileri olmadan, bilinmeden İslamiyet anlaşılamaz, öğrenilemez Ve 'Din ilimdir, ilim yoksa din de olmaz' diyen Din hadisileri'ndeki 'İlim' Bugün bilim ve teknolojidir yani Atatürk'ün 'Hayatta en doğru yol gösterici İlimdir, fendir' dediği ilim çünkü Atatürk zamanında da 'İlim' deniliyordu Muhammed zamanında da Ve Atatürk zamanında 'Bilim' sözcüğü yoktu Bilim sözcüğü 'İlim' sözcüğüne karşılık olarak sonradan türetildi, üretildi Yani Muhammed'in de 'İlim' dediği gerçekte 'Bilim, teknoloji, fen'dir Muhammed bu nedenle ki 'İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' dedi Ve Çin asla Müslüman olmadı Ve İslamiyet en doğru ve en iyi olarak Muhammed'in yanında değil de Müslüman olmayan Çin'de mi öğrenilecekti Yani demek ki 'İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' sözündeki(hadisindeki) 'İlim' Atatürk'ün 'İlim, fen' dediği de bugün 'Bilim' denilen, doğal bilimler ve teknolojidir Önce bunu anlamak gerekir, Neden 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur' denildi Çünkü din yalnızca ahlak olsa idi ahlak putlara tapan toplumlarda da Müslüman olmayan toplumlarda da vardı yani din için, dinli olmak için Yalnızca ahlak yetmez, Müslümanı öteki dini inançlılardan ayırmaya Yalnızca ahlak ayırmaz, yani Müslüman demek, İslamiyet demek yalnızca ahlak değil Bilim, teknoloji, fen de demektir, Tıpkı ayetler gibi hadisleri de tek başlarına, öteki hadislerden kopuk, uzak, ilişkisiz değil Kümesel, bileşkesel, ilişkisel, birlikte Anlam ve amaç birliği içindekilerle birlikte düşünmek gerekir Muhammed 'Din ilimdir' dedi yani 'İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' sözü ile Birlikte düşünülürse 'Bilim, felsefe, akıl, mantık, teknoloji ve fendir' dedi Ve Muhammed bir de 'Din ilimdir, ilim yoksa din de olmaz' dedi Bu iki sözün bileşkesel, ortak anlamı şudur: 'Allah'a inanmadan, tapmadan Allah'a tapmadan önce bilim öğrenin, bilimden gelin, bilimden geçin Yani bilime sırt dönüp, 'Bilimden bana ne' denilip Allah'a yani İslamiyet'e yani dine gidilmez' Bu ne demektir; Müslümanlar, İslamiyet dünyası önce bilime sarılmalı' demektir 'İslamiyet'in cehaletle, cahillikle, cahillerle işi olmaz' demektir Bu nedenle ki Muhammed 'Devenizi önce sağlam kazığa bağlayın Sonra Allah'a emanet edin' dedi O sağlam kazık da bilimdir, teknolojidir, fendir çünkü en sağlam kazığı Dünyevi en sağlam güvenceyi, dünyevi en üstün korunmayı bunlar üretir Bu nedenle ki Muhammed 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür Alimler peygamberlerin varisleridir İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışmamış kişinin yeri Cennet'tir Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında olan insanda hayr yoktur Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda (:Yani bilim yolunda) Bir saat durmak göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür' de dedi Yani Muhammed Müslümanları hep bilime, teknolojiye, fenne yöneltmeye çalıştı Oysa 21. yüzyılda bile görmekteyiz ki çöldeki küçücük İsrail bile Dünyaya bilim ve teknoloji satarken Koskoca İslam dünyası bilimde, teknolojide Fende geri durumda; ilaçları, aşıları, icatları hep özelde Hıristiyan dünyası Genelde ise Müslüman olmayan dünya yapmakta Çünkü İslamcı ülkeler, Müslümanlar İslamiyet'in amaçı(amacı) olan Bilimden uzaklaşmışlar, uzaklaştırılmışlar Ve İslamiyet, Müslüman olmak Öteki dünya ile avunmak durumuna eşitlenmiş, Muhammed de, Atatürk de neden 'Önce ilim(bilim)' dedi Çünkü bilim hem dünyayı, konuları, sorunları doğru anlamaktır Hem de bilimde ileri olmayanlar dünyada da geri olurlar, sömürge olurlar, Gerçek ki Müslümanları bilimden, teknolojiden, fenden uzak tutmak Hem İslamiyet'i anlamamaktır, hem de İslamiyet'e ihanettir Ve kendilerini Müslüman sanan ya da Müslüman gösteren birileri utanmadan 'Bize bilim ve teknoloji üretmek değil cahil bir nesil gerekli' diyorlar Bu nedenle ki İslam ülkelerinde ilaç düşmanlığı, antibiyotik düşmanlığı Aşı düşmanlığı, bilim düşmanlığı, felsefe düşmanlığı gibi düşmanlıklar yaratılmakta, İslam dünyasına, İslamiyet'e düşmanların işine gelen en güzel, en iyi şey Müslümanları, İslam dünyasını bilim, teknoloji, fen üretmekten uzak tutmaktır Müslümanları yalnızca ibadete, duaya ve şükür etmeye yöneltmektir Çünkü böylece İslam ülkeleri, Müslümanlar İslam düşmanlarının İslam toplumlarını, ülkelerini sömürmek isteyenlerin ekmeğine Tereyağı ve bal sürülmüş olmakta Toplumları hep var olan dini inança karşı çıkanlar Var olan dini inanç inançlılarında 'Dinsiz' denilenler kurtarmıştır Çünkü gerçek dost düşman gösterilenler, gerçek düşman da dost görünenler olabilirler Benim de İslam dünyasına ve tüm insanlığa hediyem Dini tanımladığını ileri sürdüğüm hadisleri 'Din hadisileri' adı altında toplamak Ve hem Müslümanlara hem tüm insanlığa öğretmek olsun İnternette on yılda felsefeden bilime, şiirden siyasete, dinden Türkçeye kadar Çok alanda 12 bine yazımı yayınlamış olmama karşın Bana denilmesin ki 'Bunca üniversite, bunca kitap okudun, bir işe yaramadın Ve savım ki hadislerin çatısı dini tanımlayan Din hadisileri'dir Bu nedenle ki Din hadisileri'ne aykırı hadisler ya uydurmadır ya da Dini ilgilendirmeyen, özel hayata ilişkin ya da günlük söyleşi özelliğinde sözlerdir 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' hadisine göre Yetişkinlerin çocuklarla evlilikleri de, çocuk evlilikleri de İslamiyet'e, dine aykırıdır çünkü çocukların Bilimle, alimlikle, alimelikle ilgileri yoktur Ve 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' hadisine göre Bilime sırtdönmüş, bilimle ilgisiz, bilimle ilgilenmeyen kişilerle evlenmek de Doğru, iyi, dine uygun değildir, Din boyuneğmek, kölelik sanatı değil Din doğru anlamak ve doğru yorumlamak Düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik zanatıdır(zanaatıdır), Evet, savım ki Müslümanlar İslamiyet'i anlamıyorlar Çünkü anlasalardı ne cehalet dünyasında, ne nefse kölelik dünyasında Ne sütyen-külotlu pılajlarda(plajlarda), ne akıldışı-ahlakdışı moda dünyasında Ne akıldışı-ahlakdışı ünlüler arasında, ahlakdışı kimseler arasında Ne akıldışı-ahlakdışı ünlülerin arkasında koşanlar arasında Ne yalan-hile-yolsuzluk-usülsüzlük-adaletsizlik-hukuksuzluk siyaset dünyasında Ne terör ve mafya örgütlerinde, ne zalimler dünyasında Ne astroloji, medyumluk, fal, büyü dünyasında Ne çocukla evli, ne pirsingli, ne dövmeli, ne makyajlı Tek bir Müslüman bile bulamazdınız Ve bilime, teknolojiye, fenne en büyük hizmet eden dünya İslam dünyası olurdu Ve dünyada 'İslamofobi' değil 'İslamolove' olurdu. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 16.2.2020/15.31
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • HanAKCADAG
  • emirbey
  • Tulpar
  • -Es-
  • İsmailEsiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir