Şiir Defteri

MABEL MATİZ VE BENZERLERİ VE MEDENİLİK

Yazan: Birturkbilgesi
18.09.2022 / 04:08
57 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Bu toprakları silahları, orduları ile işgal edemeyenler Ahlaksızlık ile işgal etmeye çalışmaktadır Bu halkı köle silahları, orduları ile köle edemeyenler Başta moda, ve pılajlar(plajlar) olmak üzere ahlaksızlık ile köle etmeye çalışmaktadır Çünkü bir toplumun ahlakını yok etmek demek o toplumu köle yapmak demektir Bu nedenle ki 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün Türkiyesine Ahlakdışılık ve bilimdışılık egemen yapmaya çalışmak Türkiye'ye karşı ajanlık etkinliği durumunu oluşturur , Durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı küresel ve derin bir merkez Dünyaya egemen olmak için Ülkelere akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sıpor(spor) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sinema türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı müzik türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü yanında Bir de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü pompalamaya çalışmaktadır Yani 21. yüzyılda insanlığa en büyük saldırı ahlakdışılık saldırısıdır Bu nedenle Türkiye'nin ilk yapması gereken şey bu saldırıyı durdurmak Ve ahlakdışılığı her alanda yasaklamak, önlemek olmalıdır Çünkü demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, adalet de, akıl-ruh sağlığı da, medenilik de Atatürk de, din de 'Önce ahlak' demektir Ancak Afrika'ya ilk giden misyonerler çırılçıplak yerlilere 'Giyinin, giyinmek medeniliktir' Derlerken, günümüzdeki Batı 'Soyunun, soyunmak medeniliktir' gibi tuhaf Birşey söylemektedir Belli ki Batının kafası matiz olmuş durumdadır, Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne 'Ben sıporcunun/sporcunun ahlaklısını severim' sözündeki gibi ahlak da dahildir Yani 'Ahlaklı sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopar' Öteki hayat damarı da bilimdir, Akp'nin bu ülkeye yapabileceği en iyi şey Ekonomideki başarısızlıktan görülmekte ki hiçdeğilse ahlakı egemen yapmaktır Yine görülmekte ki Chp'nin bu ülkeye ahlak açısından hiçbir katkısı olmayacaktır Çünkü pekçok cinsel ahlakdışılığı desteklemektedir, sonra da dinden, imandan söz etmekte Belli ki 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur' hadisinin 'Ahlak' bölümünü umursamaz görünmekte Atatürk'ün 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' öğretisinin de 'Ahlak' bölümünü Dışlamakta görünmekte Bu nedenle de bilimdışılık Akp'nin yanında Ahlakdışılık da Chp'nin yanında toplanmakta Ve ülke bir de bu açıdan bölünmekte, ve gerilime sokulmakta Oysa ahlak ve bilim bir tümdür(bütündür), biri olmadan öteki yanlışa gider Bu nedenle ki Atatürk de, Muhammed de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Yani hem ahlak, hem bilim dedi, Evrende zorunluluk değil rastlantı ve tutarlılık vardır Zorunluluk denilen şey rastlantının ve tutarlılığın birleşimidir Yani zorunluluk da göreliliktir Evrende, dünyada, doğada 'Tutarlı' olmayan hiçbirşey ya var olamaz ya yok olur Evrende, dünyada, doğada, var oluşta, doğruda egemen, önemli olan şey tutarlılıktır, Herşeyin bir de 'Tutarlılık yönü' vardır yani tutarlılık yöndür de ancak tutarlılığın yönünde Bir yön Yani evrende, tutarlılığı, ve tutarlılığa uygun yönü olmayan hiçbirşey var olamaz Yani tutarlılık isteğe, keyife, kafaya göre olmaz Tutarlılık tutarlılık ile, ve tutarlılığın yönü ile destekli olmalıdır, Akp'yi kazandırtacak şey ahlakın yanında yer alması olur Yitirtecek(Kaybettirecek) şey de bilimin yanında yer almaması olacaktır Chp'yi kazandırtacak şey de bilimin yanında yer alması ancak ahlakın yanında Yer almamasıdır Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Yani hem ahlak, hem bilim Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin hem nitel En zirvesidir, hem de insanı hayvandan ayıran nitel en üstün fark Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin hem nicel en zirvesidir Hem de insanı hayvandan ayıran nicel en üstün fark, Eşcinsellik hem ahlaka aykırıdır, hem bilime aykırıdır, hem ilkelliktir Hem tutarsızlıktır yani yalnızca ahlakdışı-bilimdışı-tutarsız-keyfi bir seçimdir Tıpkı yollarda ayaklar yerine eller üstünde yürümek Başkalarının yanında burun karıştırmak, yellenmek Çorbayı ağızla değil burunla içmek Gürültü yapmak, yere çöp atmak gibi Yani yapılabilen, yapılabilir olan herşey doğru demek değildir Yoksa Hitler'in yaptıkları da doğru olurdu, Cinsiyet, cinsellik bedensel şeylerdir Beyin ile beden arasında da uyum yanında bir da karşıtlık(zıtlık), çatışma, savaş vardır Yani beyin bedene, beden de beyine egemen olmak ister Ancak en doğrusu beyinin bedene egemen olmasıdır çünkü anlak(zeka), us(akıl) Bilinç, mantık, bilim, bilgi, gerçekler, doğrular beyindedir Bu nedenle sıpor(spor), cinsellik gibi şeyler beyinin değil bedenin yanında yeralmaktır Yani beyine göre ilkelliktir, geriliktir Olağan, doğal cinsellik bile beyine göre ilkellik, gerilik iken eşcinsellik Beyine göre daha da ilkelliktir, daha da geriliktir Yani suyu burun ile içmek gibidir Yani eşcinsellik ileriye gitmek değil geriye gitmektir Medeniliğe gitmek değil ilkelliğe gitmektir Yani yapılabilir ancak ilkelliktir, geriliktir, mantıksızlıktır, tutarsızlıktır, akıl-ruh sağlıksızlığıdır Tarihin de, var oluşun da doğru yönü 'Tutarlılık'tır yoksa Hitler de doğru yolda Ve haklı olurdu Bu nedenle ki eşcinsellik sağaltımı(tedavisi) zorunlu akıl-ruh sağlıksızlığı sayılmalıdır Gerçek ki eşcinselliğe de, öteki ahlakdışı-akıldışı durumlara karşı olmak da Atatürkçünün de Dincinin de, demokrasinin de, laikliğin de, adaletin de, özgürlüğün de Akıl-ruh sağlığının da, bilimin de, insanlığın da, medeniliğin de görevidir, Lgbti karşıtı yürüyüş konusunda Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-yoz sanatçı türünden Mabel Matiz isimli Zaten soyadında hayr, iyilik, doğruluk, insanilik, akıl, mantık, medenilik olmayan bu kişi Ve benzerileri 'Medeni toplumlarda böyle şeylere yer yoktur' demiş Ve Lgbti'lilerle dayanışmaya çağırmış Yani ona göre yani onun 'Medeni toplum'una göre eşcinsellik gibi şeyler medenilikmiş Ya da eşcinsellik gibi şeylere tepki göstermemek, Belli ki demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de, adaletin de Akıl-ruh sağlığının da, dinin de, Atatürk'ün de, Muhammed'in de 'Önce ahlak ve bilim' demek olduğunu da 'Medenilik'in de ahlaka ve bilime uygunluk demek olduğunu Ya çalıştığı barlarda, pavyonlarda öğrenememiş ya da unutmuş görünmekte, Europe(Avrupa), Usa(Abd) de ne demokrasidir, laikliktir, özgürlüktür, akıl-ruh sağlığıdır Adalettir Ne de medeniliktir çünkü ikisi de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin Ve evrenin nitel ve nicel zirvelerine aykırı dünyalardır Evrende tutarlılık, ve yön egemen olduğu için hiçbirşey tanımsız değildir Herşeyin doğru tanımı da, yanlış tanımı da yapılabilir Örnek ki özgürlük demek serbestlik demek değil özün doğru ve gür gelişimi demektir ki İnsan için bu 'Doğru' Muhammed'in de, Atatürk'ün dediği gibi ahlak ve bilimdir, İsviçre'de bir dişi(bayan/kadın) bakan, Rusya'nın doğalgaza sınırlama getirmesi yüzünden Toplumuna 'Ailecek duş yapın' önerisi yaptı, Avrupa Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin soyudur Orada ahlak, edeb, utanmak olmaması olağandır Avrupa'da zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili Evliler arası eş değiştirmek, çıplaklık, uyuşturucu, müşterilerinin kadın olduğu genelev Kadın sütünden peynir ticareti, astroloji gibi Ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı herşey serbest Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi, Bu nedenle Akp'nin ahlakçılık yönünde, ve ahlakdışılığa karşı çalışmalarını Chp'nin de bilimsellik yönündeki çalışmalarını desteklemek gerekir Ancak en doğrusu ahlakçılığın da, bilimselliğin de tek bir partide toplanmasıdır Yani Akp bilimsellikçi ya da Chp ahlakçı olursa sorun biter Yoksa Türkiye ya akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya köleliğe Ya da uçuruma gider Ancak daha da en doğrusu ise Türkiye'nin siyaset ile değil Ahlak ve bilim ile yönetilmesidir, Yaşasın ahlak ve bilim Kahrolsun ahlakdışılık ve bilimdışılık Ve ahlakdışı-bilimdışı ünlülük, Burası Türkiye Burası ahlakdışı Batı da Sodom, Gomora, Pompei de değil Durum ki Türkiye'nin 2. Kurtuluş savaşı ahlaka ve bilime aykırılığa karşı olacaktır Yoksa Türkiye diye bir ülke kalmaz Yalnızca adı 'Türkiye' olan ancak Türkiye'ye aykırı bir ülke olur, Ey Mabel Matiz, ve benzeri yozlar Medenilik akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıda değil Ahlakta ve bilimde. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 17.9.22/20.55
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Şükrü
  • kalbi_güzelim
  • firdevss17
  • Issızacun
  • arkassinistram
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir