Şiir Defteri

İSRAİL'E TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEK CEHALETİ YA DA ŞAŞKINLIĞI

Yazan: Birturkbilgesi
01.11.2023 / 20:46
195 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
İslamiyet'in önderi Muhammed'i dışlayan Emeviler'in uzantısı olan Osmanlı sultanlığı devleti yüzünden Türkiye'deki İslamcılar mantıksızlık ve tutarsızlık göstermekte Örnek ki dini tanımlayan bir hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' diyor Ancak Türkiye'deki İslamcılık üstelik de devlet bekası diye bebekler ve çocuklar öldürmüş Osmanlı sultanlığı'nı baştaçı(baştacı) ediyor Öyle ki Ramazan ayına bile 'Sultan' diyor Öyle ki 'Sultan' adı çocuklara ad olarak bile koyuluyor Öyle ki bir de Osmanlı sultanılarına(sultanlarına) 'Halife' diyorlar Yine örnek ki dini tanımlayan bir hadis 'Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik Ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu Doğrularsa kafir olur.' demesine karşın Türkiye'deki İslamcılar da astroloji, fal, büyü, medyumluk(kahinlik) gibi şeyler oldukça yaygın, Durum ki Müslümanlar Yahudilikle, ve Yahudiliğin uzantısı olan Emeviler'ler yol ayırımında Çünkü Gazze'de bebek, çocuk, yaşlı, gebe(hamile), yaşlı, sayrılı(hasta) demeden Her Müslümanı öldürmeye çalışan Hastahaneleri bile bombalayan İsrail'e 'Terör örgütü' diyorlar Oysa Yahudiler kutsal kitaplarının(kitablarının) yani ilahlarının dediğini yapmakta Çünkü ilahları 'Yahudi olmayan herkesi gebe, bebek, çocuk ayırımı yapmadan öldürün' diyor Yani bu durumda İsrail'e 'Terör örgütü' demek Yahudilerin ilahlarına 'Terör ilahı' Yahudilerin kutsal kitaplarına 'Terör kitabı' Yahudilerin peygamberlerine de 'Terör peygamberi' demeleri gerekiyor Ve hem erkek çocuklarına Yahudi geleneği olan sünneti yaptırmamaları Hem çocuklarına 'İbrahim/Abraham, Musa/Mose, Süleyman/Solomon, Yusuf/Josef Bünyamin/Benjamin, Meryem/Miriam, Adem/Adam, Havva/Eva gibi Yahudi adları koymamaları Gerekiyor, İslamcılar diyecekler ki 'Yahudilerin kutsal kitabı değiştirilmiş' Oysa Yahudiler yazılı kayıt tutma geleneği çok güçlü bir halktır Kutsal kitaplarında ilk peygamberlerinden, son peygamberlerine kadar Her peygamberin sülalelerine kadar tektek/tek tek kayıtları vardır, Durum ki Yahudiler kitaplarının yani ilahlarının yani dinsel inançlarının gereğini yapmaktadır Ki Müslümanlarda da 'İmanın şartları' arasında 'Yahudilerin kutsal kitaplarına iman' şartı da vardır Bu durumda açık ki İsrail'e 'Terör örgütü' demek ya cehalettendir, ya şaşkınlıktandır Bu durumda açık ki İslamcıların ya İsrail 'Terör örgütü' ise İslamcıların Yahudilikle ilgilerini kesmeleri Ya da İsrail'e 'Terör örgütü' dememeleri gerekir Oysa gerçek din dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediği ki böyle bir din henüz İslamcı dünyada da, Yahudi dünyasında da Hıristiyan/Hristiyan dünyasında da, tarihte de yok Çünkü hükümdarlar da, siyasetçiler de, kapitalistler(özel sektör) de böyle bir dini İstemiyor Onların 'Din' diye istediği tek şey 'İlaha ibadet et, ilaha dua et, ve düzene itaat et.'tir Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 1.11.23/20.45
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • emreoners
  • sudem
  • İsmailşiir77
  • barkan
  • barakan
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir