Şiir Defteri

İSLAMCILARIN DİNE DEĞİL USA'YA YARARLILIKLARI DURUMU

Yazan: Birturkbilgesi
17.06.2022 / 08:26
223 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan Usa(Abd) Dünyada kendisinden başka yerde ünlü, önder, lider olmasını istemiyor Bu nedenle örnek ki Türkiye'de Atatürk'ü, ve Mevlana'yı Hindistan'da Gandhi'yi, Rusya'da Lenin'i, Çin'de Mao'yu yok etmek istiyor Yerlerine kendi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sözde ünlülerini geçirmek istiyor Bu nedenle örnek ki Türkiye'de Atatürk düşmanlığı, Türkçe düşmanlığı, etnikçilik, kökencilik Demokrasi düşmanlığı, laiklik düşmanlığı, ahlak düşmanlığı, din düşmanlığı, moda, eşcinsellik Osmanlıcılık, tarikatçılık, cemaatçilik, ve siyasi yandaşlık gibi şeyler yayıyor, Usa geliyor Moda, ünlü, sinema, müzik, sıpor(spor), yarışma, bilgisayar oyunu, medya Pılaj(Plaj), cinsel serbestlik gibi adlar altında İnsanlığa akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık-barbarlık-vahşilik Kusa kusa, Son elli yılda İslamcı dünyada savaş, cihad, gaza, terör gibi adlar altında İnsanlıkdışı Batının tuzakları ile kaç milyon genç öldü Oysa o gençler okuyabilirler, ve dünyaya düşünür, alim, alime, bilge, bilimci, mucit olarak Yayılabilirlerdi, ve İslam dünyasını dünyanın ve insanlığın örnek, doğru merkezi yapabilirlerdi Ancak durum ki dünyada bunca ülke varken hep 'Usa'lı bilimci, Usa'lı mucit Usa'lı ünlü' haberleri var Neden, 'Aynası laftır kişinin, lafa bakılmaz' sözünü yalnızca 'İş' ile sınırlı anlamak kapitalistliktir Sözün doğrusu şudur: 'Aynası davranışlarıdır kişinin, lafına bakılmaz' İş bedenin yaptığı birşeydir, davranış ise ruhun yaptıklarıdır Yani insanların bedenlerine değil ruhlarına bakılmalıdır Ruhun aynası da dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımıdır, İslamiyetçiler dine değil dine aykırı Usa'ya yararlılık içindeler Çünkü din demek dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediğidir Ancak İslamiyetçilerde hem aynı konuda farklı pekçok mezhep, tarikat, cemaat var Hem de dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımına aykırı pekçok durum var Örnek ki din vicdan, merhamet, medenilik olmasına karşın Öz bebek kardeşlerini yani bebek öldürtmüş sultanları Ve öz çocuk kardeşlerini yani çocuk öldürtmüş sultanları bile baştaçı(baştacı) edenler var Üstelik sultanlıkla yönetilen sözde İslamcı ülkeler var Üstelik bu konuda bir de ayrıca 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' Diyen Din hadisileri hadisi var Yine örnek ki siyaset toplumu bilimdışı-ahlakdışı siyasi partiler halinde bölmek İnsanları birbirlerine düşman etmek, ve yandaşlık durumu Yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırılık olmasına karşın siyasetçilik yapılan Sözde İslamcı ülkeler, ve siyasetçilik yapan sözde İslamcılar var, İslamcılar durum ki 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır'a aykırı bir durum içindeler, İslamcıların dine değil de dine aykırılığa yararlılıkları böyle iken Dine aykırı bir dünya olan Usa'ya(Abd'ye) yararlılıkları nasıl olmakta Şöyle olmakta: Sözde İslamcılar ülkelerinde dini tanımlayan Din hadisileri'nin Gerçekleşmesini önlediklerinden Ülkelerinde 'Önce ahlak ve bilim' demek olan demokrasi yerine Demokrasiye aykırılık yani diktatörlük durumu gerçekleşmekte Örnek ki Suudi Arabistan'da olduğu gibi suçlular idam diye, din diye Kılıçla, bıçakla kesilmekteler İran'da olduğu gibi taşlanmaktalar Ve bilime ve ahlaka yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygun da olsa en küçük Muhalif düşünce bile idam denilen vahşetle cezalandırılmakta Bu durumda hem İslamcı ülkelerde bilimin, teknolojinin, ekonominin gelişmesini Hem düşünürler(filozoflar), alimler, alimeler, bilimciler, bilgeler, mucitler Yazarlar, şairler oluşmasını Hem de dünyaca ünlü bilimcilerin, mucitlerin, dahilerin İslamcı ülkelere Yerleşmesini önlemekte İslamcı ülkelerde korku geliştikçe, yükseldikçe, egemenleştikçe bilimciler, mucitler İslamcı ülkelerden uzakdurmakta(uzak durmakta) Bu da dine, insanlığa aykırı olan Usa'nın işine yaramakta Çünkü onlar Usa'ya gitmekte Biryandan da Usa İslamci ülkelerin gençliğini savaş, terör gibi şeylerle bilimden Eğitimden, okumaktan, öğrenmekten, yazmaktan, düşünce üretmekten Bilimcilikten, mucitlikten, yazarlıktan, şairlikten uzaktutmakta(uzak tutmakta) Bu durumda dünyanın merkezi İslamcı ülkeler değil Usa olmakta Usa da kesesini doldurmakta, ve varlığını daha da güçlendirmekte, Kendini dinli sanan Suudi Arabistan'a ve İran'a bakın Son 100 yılda, dünya çapında, insanlığa önder, bilime önder kaç bilimci, kaç mucit Yetiştirmişler Gerçek ki 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne uygun ülkelerden dünyaya, insanlığa bilimci, mucit, alim, alime Bilge fışkırmalı Gerçek ki bir ülkeden insanlığa, dünyaya, bilime, mucitliğe düşünür, alim, alime, bilge Bilimci, mucit fışkırmıyorsa o ülke kendine istediği kadar 'Dinli, dinci' desin Dinli değildir Çünkü Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin Din bilimdir de, bilim yoksa din de olmaz' diyor Öyle ise dinli ülkelerden dünyaya, insanlığa bilim, bilimci, alim, alime, bilge, mucit Fışkırmalıdır, Durum ki bilim, mucitlik, bilimcilik, düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik huzur, güven Sakinlik ister ancak bunlar varsa var olabilirler, bunlar yoksa var olamazlar Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi Bu nedenle ki Diyojen 'Gölge etme başka ihsan istemem' dedi Demek ki önce demokrasi yani huzur, güven, sakinlik gerekli Yani demokrasi olmayan her ülke gerçekte Usa'nın yararına olmakta Yani 'Ne kadar çok İslamcı, o kadar çok Usa' durumu olmakta Bu nedenle ki İslamcı ülkeler de, tüm dünya da önce 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına sarılmalı. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 17.6.22/08.26
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • mehmethezari
  • dalim
  • ceyfer
  • Hira
  • atnciy707
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir