Şiir Defteri

İSLAMCI DÜNYAYA ŞER YAĞIYOR

Yazan: Birturkbilgesi
29.10.2023 / 09:33
180 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr(kibir) sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü İslamcı dünya 'Din bilimdir Bilim olmazsa din de olmaz Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin Bilim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır Bilim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında(dışında) olan insanda hayr yoktur.' Diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş(sırt dönmüş) Bilim yerine bilimdışılıkta, tarikatlarda, cemaatlerde çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine sultanlıkta, padişahlıkta, hükümdarlıkta, diktatörlükte, vahşette çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine ecdede, duada, hacda, kurbanda, sünnette, sadakada, fitrede, zekatta, ibadette Çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene Küfür etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu Doğrularsa kafir olur' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine astrolojide, falda, büyüde, medyumda, kahinde çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu Kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür.' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine silahta, savaşta, terörde çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü ''Çarşı Şeytan'ın mescididir Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek Dünyadan yeterinden çoğunu almış olan helakinden almış olur Tacirler günahkardırlar Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da ahirette de Bakmaz Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de'' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Devletçi ekonomi yerine kapitalist(sömürgen, soyguncu, özel sektörcü) ekonomi türünde çözüm Arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını onun yüzüne Kapatır' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine sultanlık, padişahlık, hükümdarlık, diktatörlük, vahşet heveslisi siyasette Çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Dünyanın azını alın, dünyadan yeterinden çoğunu alan helakinden almış olur Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya sevgisidir' Diyen evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim yerine varsıllıkta(zenginlikte) çözüm arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Ramazan ayına bile 'Sultan' diyor Çocuklarına 'Sultan' adı koyuyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Ezanı makamsız okuyun' diyen yani 'Ezanı şarkı, gazel, ilahi, müzik gibi okumayın' Diyen evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Ezanı da, Kuran'ı da makamlı yani müzik yapıtı(eseri) gibi okuyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun Hiçbirşeyini kabul etmez' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim, teknoloji, mucitlik yerine hatiplik öğreten 'İmam hatip'ler açıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Gürültü yapan bizden değildir' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Ezanı gürültü araçı(aracı) olan hoparlörle okuyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Süratli yürümek müminin heybetini giderir' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Bilim, teknoloji, beyin yerine bedende, kasta, siporda(sporda, sıporda, sporda.) övünç arıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Peygamberlerin varisleri alimlerdir Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Osmanlı sultanılarına 'Halife' diyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere Kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e sırtdönmüş Ne demek istediğini anlamıyor, Allah'a inanıyorlar, Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Cennet'likler diye İslamcı dünyayı din değil kibr sarıyor Depremler, seller, hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar, terör, savaşlar İslamcı dünyaya nur değil şer yağıyor Çünkü 'Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz' diyen Evrensel nitel dahi kahraman önder Muhammed'e Ve 'Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin.' diyen Ayete sırtdönmüş Kendisi gibi düşünmeyenlere, kendisine yandaşlık yapmayanlara, kendisini savunmayanlara Kendisini eleştirenlere 'Hayatta(Yaşamda) en doğru yol gösterici bilimdir, bilimdışı şeylere inanmayın' diyenlere 'Kafir' diyor Düşman oluyor. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 29.10.23/09.32
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • emreoners
  • sudem
  • İsmailşiir77
  • barkan
  • barakan
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir