Şiir Defteri

EZAN VE BÜLENT ERSOY VE DİN HADİSİLERİ

Yazan: Birturkbilgesi
18.09.2022 / 04:05
67 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dini tanımlayan Din hadisileri bilinmeden, öğrenilmeden din öğrenilmez Her dini inançın(inancın) kutsal kitabı kendine aittir Ancak dini tanımlayan Din hadisileri dinin evrensel tanımıdır Yani dini inança(inanca) uymakla dinli olunmaz Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uymak ile dinli olunur Yoksa puta tapıcılık bile din olurdu Ve hiçbir dini inanç öteki dini inançları suçlayamazdı, kötüleyemezdi, dışlayamazdı Durum ki dünyada henüz dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uygun ülke Devlet, toplum, insan yok Yani kendi dini inançına uyan herkes kendini dinli saymakta Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı umursanmamakta ki ülkeleri Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din durumu değil Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan yani dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı dünyalar olan hükümdarlık, ve siyaset gibi Şeyler yönetmekte Hükümdarlık, ve siyaset de toplumlarının dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımını Öğrenmelerini engellemekte, önlemekte Çünkü örnek ki bir hükümdar toplumuna 'Sultanlarla(Hükümdarlarla) düşüpkalkan Alim de hırsızdır' Din hadisi'ni nasıl öğretecek ki 'Sultan' yerine günümüzde 'Siyaset' Sözcüğü gelir çünkü hükümdarlık da, siyaset de özde aynı şeydir Yani devlet, ülke, toplum yönetmektir, Durum ki İslamiyet dini inançı genelde son halife sonrası Özelde de Osmanlı hanedanlığı ile Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı yöne götürülmeye çalışılmıştır Örnek ki Osmanlı hanedanlığı yani Osmanlı sultanıları(sultanları) 'Sultanlarla düşüpkalkan Alim de hırsızdır' Din hadisi'ni öğretemezlerdi çünkü kendileri de sultan idi Yine örnek ki Din hadis'i 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın adlarından biridir' demesine karşın Hem 'Ramazan' denilmekte, hem de çocuklara 'Ramazan' adı koyulmakta ki bu durum Büyük olasılıkla Osmanlı hanedanlığı dönemi'nde başlamıştır Yine örnek ki İslamiyet dini inançı fetihe karşı iken Osmanlı hanedanlığı varlığını Öteki ülkelere fetih üzerine dayandırmıştır Muhammed'in Mekke konusundaki 'Fetih' durumu ile Osmanlı hanedanlığı'nın 'Fetih' Durumu arasında büyük bir fark ve büyük bir zıtlık vardır çünkü Mekke zaten Muhammed'in Kendi vatanı, kendi ülkesi idi Başkasının vatanı, ülkesi değil Bu nedenle ki Osmanlı hanedanlığı 'fetih' yaptığı ülkeleri haraça(haraca) bağlamıştır Ancak Muhammed Mekke'yi haraça bağlamamıştır Bu nedenle ki bir Din hadisi de 'İstanbul'un fetihi Kıyamet alametidir' demektedir ki İstanbul'un fetihinden sonra sultanlar kendi öz bebek kardeşlerini Ve kendi öz çocuk kardeşlerini bile 'Taht kavgası' yüzünden öldürtmekten çekinmemişlerdir Oysa İslamiyet'te de, Türklükte de bebek, çocuk öldürmek, öldürtmek yoktur Durum ki Osmanlı hanedanlığı'nın durumu dine de, Türklüğe de aykırı durumdadır Açık ki hükümdarlık da, siyaset de dini yanlış ya da eksik öğretmek durumu içindedir Bu nedenle ki Osmanlıcılık da, siyasetçilik de, moda da, pılajlar(plajlar) da dine aykırıdır, Türkiye'deki Müslümanlıkta bir sorun da ezan konusundadır Açık ki 'Ezan' konusundaki Din hadisi de topluma öğretilmemiş durumdadır Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'nden biri de 'Ezanı makamsız okuyun' demektedir Yani 'Müzik gibi, notalı, besteli okumayın; düz okuyun' anlamında Oysa Türkiye'de ezan da, Kuran da gazel gibi yani makamlı yani müzik gibi okunmakta Söylenilmekte, öyle ki Trt bile 'Kuran'ı güzel okuma yarışması' gibi yarışmalar yapmakta Ödüller vermekte, Faiz konusunda da Müslümanlara yanlış şey öğretilmektedir Kuran'da 'Riba haram' yazıyor, 'Faiz haram' değil Riba demek faizin aşırısı, haksızı demektir Örnek ki yemek yemek dine aykırı değildir ancak aşırı yemek dine aykırıdır Örnek ki gülmek dine aykırı değildir ancak kahkahalarla, başkalarını rahatsız edecek Biçimde gülmek dine aykırıdır Örnek ki giyinmek dine aykırı değildir ancak fahişeler gibi giyinmek dine aykırıdır Örnek ki para kazanmak dine aykırı değildir ancak kendini para kazanmaya adamak Dine aykırıdır Örnek ki öksürmek dine aykırı değildir ancak insanların yüzlerine öksürmek dine aykırıdır, Ezan konusundaki bu duruma şu Din hadisi de destek vermekte, eşlik etmektedir: 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun Hiçbirşeyini kabul etmez' Açık ki ezan da, Kuran da 'İnsanların kalbini kazanmak' için makamlı okunulmaktadır Makamlı okunulamayacağı için de ezanın ve Kuran'ın Türkçesine olumsuz bakılmaktadır Yani dinin en büyük düşmanı olan nefs öne geçirilmekte, baştaçı(baştacı) edilmekte Din nefse karşıdır, dinin en büyük düşmanı nefstir çünkü nefs hem 'Alimleri bile alimlikten Çıkaracak' kadar en büyük cehalettir Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır), Hem de mantığı önler, Ezanın bir de hem 'gavur icadı' olan, hem de gürültü araçı(aracı) olan hoparlörle okunması da 'Gürültü yapan, bizden değildir.' Din hadisi'ne aykırılık durumu göstermektedir, Durum ki yalnızca kutsal kitapları okumakla, öğrenmekle dinli olunamıyor Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına da uymak gerekiyor Bu durum 'Yalnızca Anayasaya uymak yetmez, Ceza kanunu(yasasına) da uymak gerekir' Durumu gibidir Ya da 'Yalnızca okula gitmek yetmez, dersleri de öğrenmek gerekir' durumu gibi, Gerçek ki ezan İslamiyet'e yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne öyle büyük bir aykırılık içinde Okunulmakta, söylenilmekte ki Din hadisileri'ne yani dine aykırı bir durumu ve dünyası olan sözde sanatçı, sözde ünlü Bülent Ersoy bile utanmak yerine 'Ben de ezan okumak istiyorum' demek cesaretini utanmadan gösterebilmiştir, Bu nedenle Dini tanımlayan, ve Din hadisileri adını verdiğim, ve internette yıllar önce yayınladığım Din hadisileri'nin birazını buraya da yazıyorum, DİN HADİSİLERİ: 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır Alimler peygamberlerin varisleridir İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir Din utanmaktır Edeb giderse din de gider Gürültü yapan bizden değildir Sultanlarla düşüpkalkan alim hırsızdır Vahiyleri(Kuran'ı) dinlerken ağlamıyorsanız İslam'ı(Kuran'ı) dinlemiş sayılmazsınız Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin, zayi edersen azabın olur Kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz, kötü insanda bulunan kötü Şeyi teşhir ediniz ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında(dışında) olan insanda hayr yoktur Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da Ahirette de bakmaz İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya sevgisidir Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu kadar İsyansız altmış senelik ibadetten üstündür Kin tutmayın ki kirlenmeyin Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun Hiçbirşeyini kabul etmez Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını Onun yüzüne kapatır Bina sahipliği sahibinin başına beladır İyilik insanlar arasında inkar edilebilir ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle kaybolmaz Kadının en iyi örtüsü kabirdir Kıskançlık kıyamet alametidir Komşuların ne derse osun Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir Kuran'ı ezbere okumayın Lakap takmayın Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin Secdede gözler yumulmaz Elle, başla, işaretle selam vermeyin Selamı ilk veren kibirden beridir Süratli yürümek müminin heybetini giderir Sükut ahlakın efendisidir Söz taşımak kabir azabına yol açar Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak Şeytan'dandır Allah yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere Kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz Borçlu ölen müminin borcu benimdir Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de Cennet güç amelleri istemekle elde edilir Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma Dinde kıyas yapmayın Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz Ev namus yurdudur Km bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür Etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu Doğrularsa kafir olur İstanbul'un fethi kıyamet alametidir Kim gülerek günah işlerse ağlayarak Cehennem'e gider Toprağınızı kiraya vermeyin Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz, güvenilmez Emanete ihanet eder Şüpheli olan herşey haramdır Pazara erken girin, pazardan erken çıkın Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter Çarşı Şeytan'ın(Şeytan'ın) mescididir Fakirlik müminin süsüdür Dünyayı ehline bırakın Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakinden almış olur İnsan erkekten de kadından da yaratılır Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz Dünyadan bana ne Allah zalimlerin bile beddualarını dinler Dünyanın azını alın Ziynetin terki imandandır Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun', Atatürk'ü din önünde koruyan şey ise dini tanımlayan Din hadisileri gibi 'Önce ahlak ve bilim Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretmiş olmasıdır Bu sözleri hiçbir hükümdar, hiçbir siyasetçi henüz söylemedi Atatürk'ün asıl, temel büyüklüğü, evrenselliği, dine uygunluğu bu sözlerinden dolayıdır Bu nedenle ki Atatürk'ü kötülemeye çalışanlar önce kendilerine Ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakmalı, Kuran harita, Din hadisileri pusula gibidir Din hadisileri'ni öğren, kendinegel(kendine gel), şaşırma, şaşırtılma Siyasete değil Din hadisileri'ne uy Bil ki zaten siyaset dine aykırıdır. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 17.9.22/10.43
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Şükrü
  • kalbi_güzelim
  • firdevss17
  • Issızacun
  • arkassinistram
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir