Şiir Defteri

DİL DERSLERİ: AZRA

Yazan: Birturkbilgesi
03.12.2022 / 00:59
53 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Siyasete aldanma Siyaset mantıksızlık üzerine kurulu yalan dünya Siyaseti önder edinme Siyaset akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce ahlaka ve bilime gel ey insan, ey insanlık, ey demokrasi, ey hukuk, ey ekonomi Ey sanat, ey medya, ey moda, ey eğitim, ve ey özgürlük', Bilim kendini bilmek değil evrensel, mantıklı, ahlaklı, bilimsel olmaktır Evrensel, mantıklı, ahlaklı, ve bilimsel olan insan kendini de bilir, evreni de Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce kendini bil' değil 'Önce ahlak ve bilim' dedi Önce ahlaklı ve bilimsel ol, sonra kendini bil ey insan, ve ey insanlık Yoksa 'Kendini bilmek' dediğin şey cehaletin ve kibirin diktatörlüğü olur Tıpkı siyaset, özel sektör, medya, ve moda gibi, Mantığın, felsefenin, ve bilimin birinci, ilk işi de Akıl-ruh sağlığını birinci, ilk koşulu da 'Sözcükleri çözümlemek'tir Bu nedenle ki bunlar 'Tanım'larla başlarlar Gerçek ki sözcükler insan olmanın, ve insanca yaşamın(hayatın) başlangıçlarıdır Bu nedenle sözcükler çok önemlidir Bu nedenle ki Türkçeleri yerine 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, kıyafet, fikir, tecrübe' Demek gibi durum da hem yanlıştır, kötülüktür Çünkü bu durumun sonuçları insanlar açısından 'Akıl-ruh sağlıksızlığı'na Devleti, ülkeyi, vatanı, toplumu da 'Vatansal ya da ruhsal sömürgelilik'e götürür Çünkü insanlar, toplumlar mantıklı düşünemezse ilerleyemezler Mantığın başı da sözcüklerdir Örnek ki 'Üniversite' sözcüğünün anlamının 'Evrensellik' olduğunu bilmemek Üniversiteleri, üniversite öğrencilerini, üniversite okumuşları 'Demokrasi' sözcüğünün anlamının 'Demo' yani 'Gösteri serbestliği' olduğunu bilmemek Demokrasiyi, siyaseti, ülkeleri, vatanları, ve toplumları İnsanlıkdışılığa, ahlakdışılığa, ve bilimdışılığa götürür, Dikkat mantıktan önce Mantık da felsefeden, bilimden, ahlaktan, dinden, demokrasiden, laiklikten, özgürlükten Adaletten, medenilikten, çağdaşlıktan, uygarlıktan, akıl-ruh sağlığından önce gelir Çünkü mantık hem 'Dürüst, gerçekçi, doğrucu, güvenilir, tutarlı olmak istiyorum' demektir Hem de akıl-ruh sağlığına, felsefeye, bilime, ahlaka, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe Adalete, ve dine giden yolun birinci koşuludur, başıdır Yani mantıksız dünya insanlıkdışı dünyadır Bu nedenle ki hayvan dünyasında mantık da, bilim de, ahlak da, akıl-ruh sağlığı da olmaz, 'Azra sözcüğü Arabçadır ancak Kuran'da geçmemektedir' denilmesi Çok tuhaf(garip, garib) bir durumdur Çünkü 'Bir sözcük hem Arabça hem de İslamiyet'le ilgili olur da Kuran'da nasıl geçmez?' diye sorulur Bu nedenle ben de böyle düşünüp 'Azra' sözcüğünü araştırdım, Durum ki 'Azra' sözcüğü 'Arapça kökenlidir Rahatlık, bolluk, bereket, zenginlik, refah içinde yaşayan kimse Bakire Eldeğmemiş(El değmemiş) toprak Delinmemiş, el değmemiş, saf inci Ve Muhammed'in Medine için dediği demektir' gibi açıklamalar Ya uydurmadır ya yalandır ya yanlıştır Ya da 'Anlam karmaşası'dır, Anlam karmaşası olabilir Çünkü 'Bolluk, zenginlik, refah içinde'lik hem en büyük cehalet Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı(amacı) olan Hem de önce mantığı, sonra ahlakı ve akıl-ruh sağlığını önleyen Bu nedenle de dine de aykırı olan ve 'Nefs' denilen şeye kölelik durumunu İçermekte olabilir ki bu durum da zaten hem din açısından Hem de akıl-ruh sağlığı açısından 'Ölü'lük durumu demektir 'Bakire' olmak da henüz çocuk doğurmamışlık yani bir bebeğe canvermemişlik 'Can vermemişlik' yani rahim açısından deyim olarak 'Ölü'lük durumunu içermekte olabilir 'Eldeğmemiş toprak' olmak da üretime başlamamış yani insanlık açısından 'Ölü' olmak Durumunu içermekte olabilir Muhammed'in Medine için 'Azra' demiş olması durumu da Medine'nin putçuluk Dönemini yani dişi bebeklerin ilahlar için diri diri toprağa gömülüp Öldürülmeleri nedeni ile olabilir yani Medine'yi onurlandırmak, gururlandırmak İçin değil, Düzmantık(Düz mantık) ile bile düşünülse zeka(anlak), akıl(us), mantık, bilim 'Azrail öldüren' demek ise 'Azra' da 'Ölüm' demektir der Ve felsefeden, bilimden, mantıktan biraz olsun anlayan insan da 'rail'in de Dolayısı ile 'Azrail' sözcüğünün de, 'Azra' sözcüğünün de İbranice olabileceğini düşünür, Bu açıdan yaklaşılırsa görülür ki 'Azra' sözcüğü gerçekten de İbranicedir Ve 'Ölüm' anlamına gelmektedir Durum ki nereden bakılırsa bakılsın 'Azra' sözcüğü 'Ölüm' Yani 'Yaşam/Hayat yok' anlamına gelmektedir, Gerçek ki çocuklara ad olarak 'Azra' koymak durumu 'Azrail'i ya da 'Ölüm'ü ad olarak koymak durumudur, Ancak şu da unutulmamalıdır ki 'Azra' sözcüğü de, 'Azrail' sözcüğü de gerçekte İbranice değildir Yani bu sözcüklere 'Arabça' diyenler de, 'İbranice' diyenler de savım ki yanılmaktadır Savım ki bu sözcükler 'Az' ön eki ile Türkçedir 'Güneş' anlamına gelen 'Ra' son eki ile de Mısırcadır ki Mısırlıların da Türk kökenli olmak Olasılığı vardır Gerçek ki dünyada Türkçesiz bir dil yoktur Türkçe en evrensel ve en mantıklı dildir Bu nedenle savım ki Türkçe, ve Atatürk düşmanlığı Hem cehalettir hem akıl-ruh sağlıksızlığı durumudur. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 2.12.22/08.39
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • mehmethezari
  • dalim
  • ceyfer
  • Hira
  • atnciy707
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir