Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 362

Yazan: Birturkbilgesi
25.05.2023 / 05:16
134 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Sana derim ki: Olağan(Normal) insan hiçbirşeyi fark etmez, olağan insan için herşey olağandır Anlaklı(Zeki) insan yalnızca benzerlikleri ya da farkları fark eder Daha anlaklı insan ise hem benzerlikleri hem farkları fark eder Mantıklı insan ise hem benzerlikleri hem farkları fark eder Ve bunlardan insanlık için sonuçlar çıkarır Abraham(İbrahim) olağan insan değildi, bunun için putlara yani ilahlara Yani düzene(sisteme) sınav(imtihan) yaptı, onları sınadı Putları devirdi, ve 'Haydi, gücünüz varsa kendinizi kaldırın' dedi Ve putlar kendilerini bile kaldıramadılar, ve Abraham putlara dedi ki 'Sizin hükümünüz(hükmünüz) yoktur' Ve putların yerini önce hükümdarlar, sonra da siyasetçiler aldı Çünkü gelmeyenin, olmayanın, ortalıkta görünmeyenin güzel yerini kaparlar Ey 'Dünya sınav yeridir' diyenler, durum ki dünya insanlardan önce ilahları sınama yeridir Yoksa Zeus da, Ra da, putlar da duruyor olurlardı Mose(Musa) olağan insan değildi, bunun için Sina(Tur) dağı'na çıktı Jesus(İsa) olağan insan değildi, bunun için Zeytin dağı'na çıktı Muhammed olağan insan değildi, bunun için Nur dağı'na çıktı Ey insan, var olanı sınamazsan da, yalınızlığı(yalnızlığı) seçmezsen de Benzerlikleri ve farkları anlayamıyorsan da olağan insansın Yalınızlık düşünen insanın, anlakın(zekanın), usun(akılın), mantığın, beyinin dağıdır Kalabalıktan dansözler, yalınızlıktan bilgeler çıkar, Ey insan, ey insanlık Dünyanın hiçbiryeri, ve hiçbirşeyi sana Ahlaktan ve bilimden Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak(utanı), bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen evrensel din tanımından daha doğru ve daha güzel gelmesin Yoksa yanılırsın, aldanırsın 'En güzel, çok güzel' dediğin heryerin(her yerin) altı lav, kor, ateş, insanlıkdışılıktır 'Çok güzel' dediğin insanın da, hayvanın da içi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılıktır Bilinçli ol, mantıklı ol, bilgili ol Türkiye'li(Türkiyeli) Siyaset demokrasi, laiklik, özgürlük değil, toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden Ahlakdışı-bilimdışı düzen getiren Ve ahlaka(utanıya), bilime, dine, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, adalete, insanlığa aykırı İnsanlıkdışı bir dünyanın egemenliğidir Din ne Arab'tır, ne Osmanlı'dır, ne 'İslamın şartları'dır, ne 'İmanın şartları'dır Din dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen evrensel din tanımıdır Demokrasi Batı değil ahlakçılık(utanıcılık) ve bilimsellikçiliktir Özgürlük serbestlik değil ahlakçılık ve bilimsellikçiliktir Adalet yasalar değil ahlakçılık ve bilimsellikçiliktir Akıl-ruh sağlığı mutluluk değil ahlakçılık ve bilimsellikçiliktir Çünkü ahlak ve bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin zirveleridir Ve insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerdir, 'İslamın şartları' yani 'Müslüman olmanın şartları' adı altında 'Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek.' Öğretiliyor Ancak Allah bunları yapmıyor Öyle ise 'İslamın şartları'na göre Allah Müslüman olmuyor Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyor Demek ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne göre 'Dinin şartları(koşulları)' 'Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek.' değil 'Mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik Medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' 'İslamın şartları' denilen 'Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat Vermek, hacca gitmek.'in hiçbiri Allah'ta yok Ancak dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin saydığı herşey Allah'ta var Demek ki din 'Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca Gitmek.' değil 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin evrensel din tanımına uymaktır ki 'Esmaül hüsna'da da Din hadisileri'nin saydığı özellikler var Demek ki İslamiyet, din yanlış öğretiliyor Bu nedenle ki dünyada 'İslamohobi/İslam sevgisi' yerine 'İslamohobi/İslam korkusu' var Bu da en çok İslam düşmanılarının(düşmanlarının), din düşmanılarının Ve İslamiyet'i çıkarları için kullanmak isteyen siyasetçilerin Ve cehalet içindeki tarikat, cemaat örgütülerinin(örgütlerinin) Ve İslamiyet'i terör, savaş, silah için kullanmak isteyenlerin işine yarıyor Ey Türkiye'li, aldanma, herşeyin doğru tanımına sarıl Gerçek ki sana doğruyu gösterecek pusula 'Ahlak' ve 'Bilim'dir Sana doğru yolu gösterecek harita da dini tanımlayan Din hadisileri'nin evrensel din Tanımıdır, Eğitim anaokulundan, üniversite sona kadar Ahlaklı, bilimsel, mantıklı, tutarlı, düşünür(filozof), alim, alime, bilge insan yetiştirmek için Ve sınav üzerine kurulu olmalıdır Sınav yalnızca bilgiyi, eğitilmişliğin düzeyini ölçmek için değil 'Doğrucu insan' yetiştirmek için de zorunludur Sınavlarda 'Doğru yanıtlar(cevaplar)' vermek gerekir, bu da özelde öğrencinin Genelde insanın, daha genelde ise toplumun 'Doğru' ve 'Doğrucu' olmasını sağlar Çünkü beyin sorulara doğru yanıtlar vermek için kıvranırken, didinirken, çalışırken Hem kendiliğinden 'Doğru' biçimde düzenlenir, hem 'Doğru'nun önemini anlar Hem de 'Doğru' olmak için çalışır Eğitimden sınavı kaldırmak ya da eğitimde sınavı azaltmak hem eğitimin doğru sonuçlarını Hem de öğrencinin 'Doğru insan' ve 'Doğrucu insan' olmasını önleyebilir Çünkü sınava önem, değer vermemek, sınavı umursamamak 'Doğru'ları da önemsememek 'Doğru'lara da değer vermemek, 'Doğru'ları da umursamamaktır Ahlak düşmanlığı, bilimsellik düşmanlığı, mantık düşmanlığı, ve sınav düşmanlığı Eğitimin doğru amaçlarını dışlamaktır Eğitimin doğru amaçlarını dışlayan bir eğitim ahlaka ve bilime aykırı herşeyin de Serbestleştirilmesini gerektirir, ve insanlıkdışı, akıl-ruh sağlıksız bir toplum yaratır, 21. yüzyılda çocukların en büyük düşmanı Çocuklarını mide nefsi ya da moda nefsi olarak nefs kölesi yapan anne türüdür Toplumların da en büyük düşmanı akıldışı-ahlakdışı moda içindeki dişi türüdür Bu nedenle ki dişilere egemen olmak toplumlara ve dünyaya da egemen olmaktır Bu nedenle ki 21. yüzyıl akıldışı-ahlakdışı moda türünün insanlığı köleleştirmek için Saldırı yüzyılıdır Bu durumun nesnel nedeni Mia(Maoa) geni ve adrenalin hormonu Öznel nedeni de ahlakdışılıklara(utanışılıklara) ve bilimdışılıklara izin veren Ahlakdışı-bilimdışı siyaset dünyasıdır, Başınıza Hitler istiyorsanız, siyaseti seçin Başınıza Neron istiyorsanız, hükümdarlığı seçin Dünya savaşı, dünyayı yakıpyıkmak(yakıp yıkmak) istiyorsanız, siyaset ile yönetilmeyi seçin Dünyayı işgal etmek istiyorsanız, hükümdarlığı seçin Ancak durumunuz asla demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, ahlak, bilim, din, insanlık olmaz İnsanca dünya istiyorsanız, dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik İsrafsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen evrensel din tanımının Tanımladığı dinin içeriğini seçin 'İnsanca özgür olmak, insanca mutlu olmak' istiyorsanız 'Ahlakı ve bilimi' ya da Dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik İsrafsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen evrensel din tanımını seçin 'Hayvanlar gibi özgür olmak, hayvanca mutlu olmak' istiyorsanız ahlaka ve bilime aykırılığı Ya da dini tanımlayan Din hadisileri'nin evrensel din tanımına aykırılığı seçin, Mose altından buzağı yapıp önlerine koyan insanlarına kızdı Bu nedenle ki Muhammed 'Ziynetin terki imandandır' dedi Ve dişiler altından bilezikler yapıp kollarına taktılar Ve dediler 'Önümüzde değil kolumuzda' Ve dediler 'Biz onları terk ettik ancak onlar bizi terk etmedi' Gerçek ki hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin nedeni olan nefs Aldatıcı, kandırıcı, ikiyüzlü, güvenilmez ve yanıltıcıdır, Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı düzen olan siyaset yüzünden Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü ülkelere ve dünyaya yayılmakta Siyaset akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünyadır Siyaset ancak akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir toplum yaratır, Mini etekli, tayt pantolonlu, mini şortlu, bikinili, mayolu, sigaralı, içkili Astrolojiye inanan, fala inanan, büyüye inanan, bilimdışı şeylere inanan Ahlakdışı ya da bilimdışı öğretmenler ve okullar Ve onları yöneten güç olan akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset mi öğrencileri Medenileştirecek(Sosyalleştirecek), buna kargalar bile güler, belki 'Gak, gak' 'Kah kah' demek Güngelecek(Gün gelecek) okul üzerine kurulu öğretim-eğitim önemsizleşecek ya da kalkacak Yerine internetten öğretim-eğitim alacaktır Bu durum yalınızca(Yalnızca) ulaşım için zaman yitimi, mevsimsel zorluklar, ulaşım zorlukları Salgın hastalıklar gibi nedenlerden dolayı olmayacaktır Her halk kendi dilinde öğrenmek ve yaşamak hakkına sahiptir Bir ülkedeki her halka kendi dilinde okul, üniversite açılması olanaksız olabilir Düşünün ki bir ülkede 100 yerleşim yeri varsa Ve her yerleşim yerinde dili farklı on halk varsa Her yerleşim yerinde dili farklı on halktan onar kişi varsa On ilkokul, on ortaokul, on lise, on üniversite açılması Ekonomi(İktisat, Üretim) açısından ya da yer açısından olanaksız olabilir. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 23.5.23/08.21
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • amidi
  • isyan
  • Nurah
  • Mardini
  • Polet
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir