Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 339

Yazan: Birturkbilgesi
19.01.2023 / 03:46
149 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Ey kendilerine 'Dinli' diyenler, bilmiyor musunuz ki dini insanlığa hep Kavimlerince kendilerine 'Dinsiz' denilenler öğretmiştir Bu nedenle ki her peygambere(nebiye) 'Dinsiz' denilip düşman olundu Ey kendilerine 'Dinli' diyenler, acaba siz de doğru yolda mısınız Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uyan insanlar mısınız Öyle ise 'Siyaset' denilen, ve toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden Ahlakdışı-bilimdışı, dine aykırı dünyada ne işiniz var, Ey imam-hatipler durum ki siz din değil imamlık ve hatiplik öğreten yerlersiniz Çünkü din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırı durumdasınız Çünkü dinin en büyük düşmanları olan nefsin ve siyasetin içindesiniz 'Hatip'lik 'İnsanları etkilemek için güzel konuşma' sanatıdır Ve açık ki 'Hatip'lik öğretmekle, 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı Öğrenirse Allah Kıyamet'te onun hiçbirşeyini kabul etmez' diyen Din hadisi'ni bilmiyorsunuz Gerçek ki din hatiplik yeri değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını öğretme ve öğrenme yeridir, Ey mehdi bekleyenler size mehdi geldi de haberiniz yok O mehdi, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımıdır, dinin doğru tanımıdır Ey 'Dünyaya başka din gelmeyecek' diyenler Bilin ki dünyaya, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din gelecek Çünkü bu din tanımına aykırı durumdasınız, Ey aşı düşmanlığı yapanlar bilin ki en büyük düşmanınız 'Önce ahlak ve bilim Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın' diyen Ve bu vatanı ve halkını işgalci, sömürgeci, vahşi, faşist Avrupa işgalinden kurtaran Atatürk'e düşmanlıktır Soyunuzu aşı değil ancak bu düşmanlık kurutur, 'Türkçe'yi ya da dili bildiğinizi mi sanıyorsunuz Peki 'Har'ın anlamı 'Çok sıcak' ya da 'Eşek' demek olmasına karşın(rağmen) 'Bahar' sözcüğü neden güzel birşeyi anlatmakta Görmüyor musunuz, herşey sizi aldatmakta, yanıltmakta Çünkü ülkeler ahlak ve bilim ile değil Ahlakdışı-bilimdışı dünya olan siyaset ile yönetilmekte Gerçek ki mantıkla değil ezbere ve laylaylom yaşamakta insanlık Ve Arabça, Farsça, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fıransızca(Fransızca), Rusça, Japonca Çince, Latince değil önce kendi diliniz olan 'Türkçe'yi doğru öğrenin Çünkü kendi dilini doğru bilmeyenler doğruları da doğru bilemezler Oysa Türkiye, Türkçe, ve Atatürk düşmanı birileri Türkiye'yi 'Hijyen, etik, misyon, vizyon Performans, fikir, kıyafet, mühim, bahsetmek, mücadele' gibi Yabancı sözcükler ile doldurmakta Sonra da kendilerine tuhaf ki 'Yerli ve milli' demekte Elektirikli(Elektırikli, Elektrikli) araba denilen şey bir akü ile çalışan dört tekerliktir Üstün, ileri, başarı olan şey benzin ile çalışan motordur ki bunu Türkiye en az 50 yıl önce Yapmıştı Durum ki siyaset yalanı doğru, geriliği ilerilik göstermek becerisidir de Gerçek ki Atatürk düşmanlığı da, Türkçe düşmanlığı da herşeyden önce akıl-ruh sağlıksızlığı Durumudur Bu nedenle ki tıp(tıb) da, Sağlık bakanlığı da Atatürk düşmanlığı'nı ve Türkçe düşmanlığı'nı Sağaltımı(Tedavisi) zorunlu akıl-ruh hastalığı sınıfına almalıdır Çünkü sigara, içki, uyuşturucu gibi toplumu zehirler(ağular), kemirir, yok eder, 'Sosyalleşme' diye ahlakdışı-bilimdışı bir kitlenin içine girmek öğretiliyor çocuklara 'Sosyalleşme' değil 'Ahlaklılaşma ve bilimsellikleşme' öğretin çocuklara Çünkü beyinin, akıl-ruh sağlığının, medeniliğin, insanlığın, evrimin, ve evrenin zirveleri Ahlak ve bilimdir Ve ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en önemli farklardır Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi, Dünyayı yaşanmaya değer bulmuyorum çünkü ahlaklı ve bilimsel değil İnsanlığa sevgi de, saygı da duymuyorum çünkü ahlakçı ve bilimsellikçi değil Toplum içinde yaşamayı doğru bulmuyorum çünkü ahlakçı ve bilimsellikçi değil Ahlak ve bilim gerçeklerin ve doğruların kesişimidir Ahlak ve bilim yoksa insan da, toplumlar da, insanlık da, dünya da insanca değildir Bu nedenle ki 'Önce ahlak ve bilim' dedi Muhammed de, Atatürk de, Ağızı(Ağzı) kulaklarından büyük insan ile konuşma Çünkü o lafolsun(laf olsun) diye konuşur, lafolsun diye dinler Ve alimden bile çok konuşur Dinler gibi yapsa da dinlemez, dinlese de anlamaz Yalnızca konuşmak, çok konuşmak, daha çok konuşmak ister Çünkü bilgiyi, öğrenmeyi, anlamayı, birilerini dinlemeyi değil Kendi sesini dinlemeyi çok sever İncirçekirdeğibeyinli(İncir çekirdeği beyinli) Ve incirçekirdeğidünyalıdır(incir çekirdeği dünyalıdır), Ruhunun dörtte biri doğru, dörtte üçü iyilik ile dolu olacağında Dörtte dördü doğruluk ile dolu olsun Çünkü doğruluk en büyük iyiliktir de Ve iyiinsan(iyi insan) olmaktan daha zordur doğruinsan(doğru insan) olmak, Parayla ya da silahla ya da kasla ya da bir kitleyle ya da kalabalıkla değil Sözcüklerle insanlığı ve dünyaya değiştirmeye çalışıyorum Keklim değilim dağda yetişeyim Üzüm değilim bağda yetişeyim Balık değilim denizde yetişeyim Yıldız değilim gökte yetişeyim Çiçek değilim saksıda yetişeyim Yazaç(Harf) değilim kitapta yetişeyim İnsanım ben Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen dinde yetişen, Bir devlet ya da ülke Ahlaka ve bilime sahip çıkmazsa eğitim düzeni ahlaka ve bilime aykırı Kişiler yetiştirir Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Ancak durum ki devletler de, eğitim de ahlakdışı-bilimdışı dünya olan Siyasetin yönetiminde, elinde, İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde Üzeri güzel bir deri, ve saç denilen kıllarla kaplı diye İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık(mide bulandırıcılık), insanlıkdışılık Bir bedenle mutlu olmak insanlıkdışılıktır, saçmalıktır Yaşam(Hayat) mutlu olmak üzerine değil mantık üzerine kurulu olmalıdır, Hukukçuda mantık olur ancak hukukta mantık olmaz Çünkü hukuku akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan Siyaset hukukçulara yaptırır Siyaset de oy için hertürlü akıldışılığa, bilimdışılığa, ahlakdışılığa, insanlıkdışılığa izin verir Bu nedenle ki 'Hıristiyan(Hristiyan) yani dinli söyleyen Batıda Zina, fuhuş, porno, eşcinsel evlilik, pedofili, ensestlik, çıplaklık, uyuşturucu gibi Dine aykırı herşey(her şey)serbesttir, Ben insanların yaşlarına değil beyinlerine bakarım Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı yaşlı insanlara bile Sırf yaşlılar diye dalkavukluk, şımarıklık, yalakalık yapmak Onların dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine Yani insanı insan yapan özelliklere aykırılıklarını görmezden gelmek dürüstlüğe aykırıdır İnsanlar insanlardan yalnızca hak ettiklerini, ve vicdana uygun olanı almalılar, istemeliler, Korkaklar da, cehalet içindekiler de bir ilaha kölelik edip hem kendilerini güvenceye aldıklarını Hem akıllı, cesur, ve kahraman olduklarını sanırlar Bu nedenle ki dinsizler 'Din halkın afyonudur' derler Oysa din 'İnanılan' değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediğidir Siyaset ile yönetilen ülke cehaletle yönetiliyor demektir, Beyin ve ruh midesiz ve kassız yapamasa da mide düşkünlüğü ile de Kas düşkünlüğü ile de beyin ve ruh arasında karşıt(zıt) ilişki vardır Mantık yani beyin yani ruh mide düşkünlüğünü de, kas düşkünlüğünü de Mide köleliğini de, kas köleliğini de dışlar, Herkes yabancısı olur birbirinin ölünce Mezar taşıları(taşları), mermer mezarlar son yalanlarıdır insanların Yaşama(Hayata), dünyaya bağlayan Ölü bedenler toz, zerre, molekül olup doğaya ve havaya karışırlarken Hayat yalan da, ölüm daha da yalan Her çocuk doğduğunda iki yalan doğar Biri hayat, biri ölüm olan Ne yalan hayattan sahiplik ne yalan ölümden sonsuzluk beklememeli insan İçi lav, kor, ateş dünyada içi bağırsak, bok, iğrenç, ve ölümlü bir bedenle mutlu olmak Enayiliktir İnsan bu tuhaf dünyada, mutlu olmaktan başka şeyler aramalı kendine Örnek ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din tanımı ile dinli olmak gibi, Ölenler öldükleri an kendilerini de, herşeyi de, herkesi de sonsuza kadar unuturlar Ölüleri unutamayanlar dirilerdir Bu açıdan ki sonsuza kadar unutmaktır, sonsuza kadar unutmak da ölümdür Bu nedenle ki bunamak yalnızca insan olmaktan, insanlardan, toplumdan, dünyadan Ölüm olmaktan değil ölümden kaçıştır Sonsuza kadar unutmaktır, hem diri hem ölü olmak durumunu seçmek Ölümü öznel ve geçici olarak yenmek, aşmak durumudur da Yaşamak unutmaya direnmektir, ölüm sonsuza kadar unutmaktır Ölüm tüm bilgileri, tüm sesleri, ve tüm renkleri sonsuza kadar yitirmektir, Dünyanın temel gerçeklerini, ve insanlığın doğrularını bilmeden yaşamak saflıktır, Ne aşkı bu, neyin aşkı bu İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde İçi bağırsak, bok, iğrençlik bedenle Ve içi bağırsak, bok, iğrençlik dolu bedenle içi bağırsak, bok, iğrençlik dolu bedene Dalkavukluk, yalakalık ile Gerçek ki insana aşk değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile dinli olmak gerek Sevgi, aşk değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini istiyor us(akıl) Size akıldışılıktan, bilimdışılıktan, ahlakdışılıktan, insanlıkdışılıktan, ahlaksızlıktan, vahşilikten Yalandan başka şey vermeyecek siyaset Çünkü siyasetin kendisi akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, yalan. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 18.1.23/08.40
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • emreoners
  • sudem
  • İsmailşiir77
  • barkan
  • barakan
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir