Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 333

Yazan: Birturkbilgesi
27.11.2022 / 02:00
81 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Doğacılık, organiklikçilik yapıp Ellerinde ceptelefonu(cep telefonu), bilgisayarlar ile geziyorlar Çünkü ceptelefonundaki, bilgisayardaki renkleri Doğadaki renklerden daha çok güzel buluyorlar, daha çok seviyorlar, Moda, dişicilik, ve eşcinsellik akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya kurmak istiyor Farklılık ahlaka ve bilime aykırı ise yanlıştır, kötüdür, zararlıdır, insanlıkdışılıktır Akıl-ruh sağlıksızlığıdır, demokrasiye aykırılıktır, özgürlüğe düşmanlıktır Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir Bilim de nicel zirvesi Ölçüt 'Farklılık' değil ahlak ve bilim olmalıdır, Bir ülkede ahlaksızlık ahlaksızlar var olduğu için var olmaz Devlet ya da devleti yönetenler ahlakçı ve bilimci olmadığı için var olur 'Doğru'lar 'Sana göre, bana göre, ona göre' ise hiç okula gitmeyin Nasılsa 'Doğru' sizsiniz demek Oysa 'Doğru' beyinin ve evrenin nitel zirvesi olan 'Ahlak'a Nicel zirvesi olan 'Bilim' göre doğru olmak durumudur Ne acı birşey ki binlerce üniversite olan dünyada insanlık henüz 'Doğru'nun ne olduğunu bile bilmiyor ki bunu başaran da Ülkelerin 'Ahlak ve bilim' ile değil Bilimdışı-ahlakdışı dünya olan siyaset ile yönetilmesidir, Siyaset beygire değil beygir gücüne binen hükümdarlık türüdür de Hükümdarla beygirlere binerlerdi, siyasetçiler beygir gücüne biniyorlar Bu bakımdan siyaset hükümdarlığa göre daha anlaklılıktır(zekiliktir) Ki bununa bilime ve teknolojiye borçludur Yoksa siyaset akıldışı-bilimdışı dünyadır da, Kendine Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun kurallar koy Kuralların Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine aykırı ise Kurallarına uyma, Siyaset denilen şey Ya ahlaksızlığın güvencesidir ya bilimdışılığın ya vahşiliğin Çünkü siyaset toplumu bölmek, insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünyadır Bu nedenle ki ya ahlakı koşul yapmaz, amaç yapar Ya bilimi koşul yapmaz, bilimdışılığı amaç yapar Ya da ikisini birden amaç yapar Yani siyaset gerçekte demokrasinin değil deliliğin güvencesidir Çünkü demokrasi ahlakçılık ve bilimsellik demektir, Görünen dünya içinde Görünmez dünyalarının içlerinde yaşıyor insanlar En görünen durumları ölümde bile görünmüyor içlerindeki dünyanın içleri Mezarlar ölülerle değil anılarla ve gizemlerle(sırlarla) dolu gerçekte Ya toprak çürütemiyor kemiği ya kemik insanın direği ya da yengisi(zaferi) Çalışmakla insan olunsa karıncalar insan olurdu Örtünmekle dinli olunsa kirpiler alim olurdu Çıplaklıkla demokrasi ve özgürlük olsa dünyayı hayvanlar yönetirdi 'Haydi kızlar okula' mı, 'Haydi kızlar ekonomiye köle, siyasete oyuncak Modaya pazar olmaya' mı 'Haydi kızlar okula' sözünün de, 'Eğitim şart' sözünün de içinde 'Alim, alime, bilge, ahlakçı olmak, bilimsel olmak, mantıklı olmak' var mı acaba Ey insan hiçbirşey sana çıkmayacak birgün Çünkü sen sonlu ölümün sonsuzluğundan dışarı çıkmayacaksın, Başkalarının yanına ya da toplum içine mini etekle, bikini ile, mini şortla, tayt pantolonla Çıkmak medenilik, çağdaşlık, özgüven, cesaret değil ilkellik, barbarlık, vahşilik, sosyopatlık Akıl-ruh sağlıksızlığıdır Akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-ahlakdışı moda ve pilaj türünün amaçı ya da işlevi Beyin sunumlu değil Cinsellik kölesi erkeğe 'Korkma, gel, ben cinsel ilişkiye açığım Beni cinsel olarak kullanabilirsin.' diyen Cinsel ilişki sunumlu dişi türü' yaratmak ve yaymaktır, Birşey söylediğinde 'Senden mi öğreneceğim, sana mı soracağım?' diyen insan Seni küçümsüyor demektir Bu tür insanlar düşünür, alim, alime, bilge, bilimci insanlar değillerse onlardan uzaklaş Herkes aynı ürünlerle yemek, pasta, kurabiye yapabilir ancak bazıları daha iyi Bazıları çok iyi, bazıları da en iyi yapar Tarihte insanın ve önderlerin etkilerini anlamak gerekir Balık deniz içindedir de denizi bilmez Batı bilim ve teknoloji içinde de insanca olmayı bilmiyor çünkü beyinin, ruhun Akıl-ruh sağlığının, medeniliğin, insanlığın, evrimin, ve evrenin bilimden bile üstün olan 'Ahlak' zirvesini dışlamış Gerçek ki dünya, insanlık, ve gelecek 'Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine Uygun önderler, ülkeler, devletler, toplumlar, vatanlar beklemekte 'Önce ahlak ve bilim' demeyen her ülke, devlet gelecekte yıkılacaktır, yok olacaktır Ve dünya 'Önce ahlak ve bilim' koruması altında insanca olacaktır Demokrasi siyasetçilerin bağırışmaları(bağrışmaları) değildir Engizisyon'dan günümüze, ahlakın ve bilimin çığlığıdır, Saldıran insan zayıflık içindedir çünkü saldırmaya kölelik içindedir İnsanların hem özgürlük istemeleri hem de kendilerine 'Takı, süs' diye Zincirler dolamaları tuhaf Demek ki 'Özgürlük' sözcüğünün anlamını bilmiyorlar 'Özgürlük' 'Özün yani ruhun ahlaklı ve bilimsel olması, ve bunu sağlayan olanaklar'dır Çünkü beyinin de, insanlığın da, evrenin de zirveleri ahlak ve bilimdir Ahlakdışı dünya 'Yaşama saygı' istiyor Ancak gerçek saygı ahlaklı ve bilimsel olmaktır Gerçek saygı, insana saygı, insanlığa saygı önce ahlaka ve bilime saygı göstermektir Ahlaka ve bilime saygısızlık insanlıkdışılıktır İnsanlığın en büyük emeği ahlak ve bilimdir İnsanlığın doğaya, dünyaya, ve evrene en büyük katkısı ahlak ve bilimdir Ahlakı ve bilimi dışlamış insanlar, toplumlar, ve ülkeler kendilerine saygı bekleyemezler Yoksa örnek ki Hitler'e de saygı göstermek gerekir Saygı, saygınlık, ve onur ahlaka ve bilime verilmek içindir Ahlakdışılığa ve bilimdışılığa değil Yoksa Engizisyon'a da saygı göstermek gerekir, Yemek dolmalı tencere, tava Dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediği din ile dolmalı kafa, İnsan dişisine eğitim, iş, seçme-seçme hakkı verilmesi Durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan siyasetin, özel sektörün Modanın, bilimdışılığın, ahlakdışılığın, sosyopatlığın, ve mantıksızlığın İşine yaramaktan başka işe yaramıyor Çünkü insan dişisinde görülmekte olan durum düşünürlüğe, bilimselliğe Alimeliğe, bilgeliğe aykırı bir durum durumunda Kaç üniversite mezunu dişi var hem ahlaklı hem bilimsel Kaç çalışan dişi var, hem ahlaklı hem bilimsel Durum ki kiminde ahlak yok, kiminde bilimsellikçilik Çünkü gerçekler ve doğrular cinsiyette değil beyinde depolanır Din öğretme ve öğrenme merkezi Arabistan ya da Arablar ya da Arabça ya da bir ülke Ya da bir toplum ya da herhangi bir ülkenin dili değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediği din tanımıdır, İçineeetti(İçine etti) insanlık 21. yüzyılda da çağın Ağlar gezerim ruhumda, dumanduman(duman duman), darmadağın Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı dünyanın haline Ey dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı dünya Senin 'Huzur' dediğiniz şey Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinin 'Muzur' dediği bir dünya, Ey beyin Beden hayvandır, bedene uyma, bedenin kölesi olma, bedenin sömürgesi olma Beyin bedeni yönetmeli, beden beyini değil Beyini de dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din yönetmeli Bedenini ve nefsi şımartma Beden ve nefs şımardıkça beyini hayvana dönüştürür Bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi Ve 'Ağırol(Ağır ol) molla sansınlar' sözü de boşuna öğüt değil İyilik asla iyiliksiz, karşılıksız kalmaz çünkü en azından, iyiliği yapana iyilik kazandırır, Düşmanı yanlışlarla değil doğrularla yen Satranç yanlış hamlelerle kazanılmaz Başarı yanlışların ya da kötülüklerin Ya da ahlakdışılıkların ya da bilimdışılıkların Ya da insanlıkdışılıkların değil doğruların toplamı ise gerçek başarıdır, İnsanlık gerçekçi, doğrucu, ve mantıklı olmalı yoksa akıl-ruh sağlığı oluşmaz Doğada da, evrende de 'Zaman' diye birşey yoktur, süreçler vardır 'Şimdi' diye birzaman(bir zaman) yoktur Çünkü var olan her durum, her an geçmişliktir Yaşayabilmek için bazı insanlar bedenlerine, bazı insanlar beyinlerine Bazı insanlar ruhlarına yük isterler Ki acılı-hüzünlü anılar, özlemler(hasretler), kırgınlıklar da ruha ait yüklerdendir, Herkes hiçkimsenin hiçkimsesidir Bu nedenle ki unutur ölüler herkesi ve herşeyi hemen Ve tutulmaz en sevilenin leş kokulu ölüsü bile evde Güller bile ölürlerken güzel kokarlar Öyle ise insanı yaratan, leş kokusu değil gül kokusu isteyen tanrılar nerede, Eskiden erkek faşistliğinden can ve güç bulan siyaset ve kapitalizım(kapitalizm) Şimdi 'Moda' ve 'Turizım/Turizim/Turizm' adları altında Dişi ahlaksızlığından, dişi utanmazlığından can ve güç bulmakta, 'Doktoragit/Doktora git' demeyin, 'Tıppa/Tıbba git' deyin Çünkü insanlar ve toplumlar bilime gitmeyi öğrenmeli Yoksa doktora giden ancak tıbba/tıppa, bilime düşman/karşı insan türü, toplum türü Ülke türü, hukuk türü, ve devlet türü oluşabilir İnsanlar, toplumlar, ülkeler, ve devletler bilime gitmeyi öğrenmeli, 'Mutlu olmak' için çalışma, 'Mutlu olmak' için yaşama Örnek ki köpekler, kediler, fareler, kargalar da mutludur Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun insan olmaya çalış Hayvanlar herşeyi başarsalar da İşte bunu başaramaz, Eski Mısırlılar dev piramit yapılar yapacak kadar mantıklı idiler Ancak durum ki Nil ırmağına(nehirine, nehrine) kanallar yapıp Tarlalarını sulamayı düşünecek kadar mantıklı değildiler Ülkelerin teknoloji düzeyilerine(düzeylerine) değil Mantık düzeyilerine bakın ki mantık da ahlakın ve bilimselliğin karışımıdır Ancak durum ki ülkelerde ya ahlakçılık yok ya bilimsellik Öyle ise hiçbir ülkede demokrasi, laiklik, adalet, medenilik, özgürlük, ve din Yok demektir Çünkü demokrasi, laiklik, adalet, medenilik, özgürlük, ve din 'Önce ahlakçılık ve bilimsellik' demektir Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi, Çözüm olmayan herşeye karşı ol 'Çözüm' demek 'Ahlaka ve bilime uygun olan' demektir Ahlaka ve bilime aykırı şeyler 'Çözüm' değildir Deterjan tanıtımcalarında(reklamlarında) bile deterjan şisesi tabanca gibi gösterilirken Toplumlarda, ülkelerde, dünyada şiddet nasıl biter, Bağırdığınız ya da öfkelendiğiniz insan Size daha çok bağırıyor ya da size daha çok öfkeleniyor ise sizi gerçekten sevmiyor Size gerçekten saygı duymuyor demektir, Medeni bir ülkenin sokaklarında Ahlakdışı insanlar, bilimdışı insanlar, sosyopatlar, barbarlar, vahşiler Ahlaksızlık, bilimdışılık, barbarlık, sosyopatlık, barbarlık, vahşilik, hayvanlar Ve silahlar değil Felsefe, mantık, bilim, ahlak, vicdan, merhamet Alimler, alimeler, bilgeler Alimlik, alimelik, bilgelik, kitaplar Medenilik dolaşır, Binlerce yıllık dini inançlara göre 'Dünya düzdür, ve dönmez' Çünkü zaten dünyanın düz olmadığı, ve döndüğü binlerce yıl önce bilinmiyordu Oysa dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din' tanımına göre 'Din bilimdir' de Yani bilime aykırı hiçbirşey din kapsamı içine girmez Öyle ise bilimsel olmayanlar da, ahlaklı olmayanlar da kendilerine Ne 'Dinli' desinler, ne dini inançlarını 'Din' diye tanımlasınlar, İnsanlar akıl-ruh sağlıksız doğarlar İnsanları önce çevresindeki ahlak, sonra da bilimsel eğitim akıl-ruh sağlıklı yapar Öyle ise önce çevrene, ve eğitime bak Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyasetle yönetilen ülkelerde Ahlakçılık ve bilimsellikçilik öğretilmeyeceği açık, 'Beslenmek' ayrı şeydir, 'Yemek, içmek' ayrı şeydir Önemli olan beslenmektir İnsan az yiyip doğru beslenebilir Çok yiyip yetersiz ya da kötü beslenebilir Gerçek ki bilime ve ahlaka uygun olan şey doğru şeydir, Gözyaşıları(Gözyaşları) olmayan insanları da Gözyaşıları yalnızca kendisi, kendi ailesi, kendi çıkarları için dökülen insanları da sevmem İnsanın gözyaşıları toplum ve insanlık için de dökülmeyi bilmeli, Bedenleri insan sanıp insanların bedenlerine saldırmak mantıksızlıktır, deliliktir Çünkü beden denilen şey içi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık İnsanlıkdışılık dolu bir kütledir 'İnsan' ise beyinde ve ruhtadır Beden görünür ancak 'İnsan' görülemez Görülmeyen birşeye saldırmak da mantıksızlıktır 'İnsan' diye bedene saldırmak durumu Televizyondaki insanları gerçek sanıp televizyona saldırmak gibi birşeydir Ruh ise ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile dolu ise insancadır Sakin ol, ve herşeyi dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile Sakince, medenice, insanca çözmeye çalış, Ey Engizisyon hiç düşünemedin mi Hem insanları öldüren ilahlara tapıp, saygı-sevgi gösterip Hem de insanları vicdansızlıkla suçlamak mantıksızlıktır Din dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediğidir, İki şeyin arasında üçüncü birşey İki şeyin dışında üçüncü birşey Bir şeyin dışında ikinci birşey Birşeyin içinde ikinci birşey Mutlaka vardır, 'Sorunun parçası olanlar sorunu çözemez' deniliyor 'Sorunun parçası olanlar sorunu çözemez' diyenler ahlaklı ve bilimsellikçi değillerse Bilsinler ki kendileri de sorunun parçasıdır Sorunların temel nedeni de Ülkeleri yöneten, insanlara gerçekleri ve doğruları öğrettirmeyen Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan siyasettir Öyle ise demek ki siyaset ile sorunlar çözülemez İnsanca bir ülke de, insanca bir dünya da kurulamaz Öyle ise neden bu seçim sandıkıları(sandıkları) Kediye kendi kuyruğunu yakalatmak için mi Toplumları, ülkeleri, devletleri bostan beygiri gibi 'Demokrasi, özgürlük, ilerleme, gelişme' deyip hep aynı Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-geri yerde döndürmek için mi, İnsan şu üç şeyi asla, hiç unutmamalı: 1- Dünyanın içinin lav, kor, ateş, insanlıkdışılık olduğunu 2- Bedenin içinin bağırsak, bok, iğrençlik, pislik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık Olduğunu 3- 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini, İnsan ki unutulandan gelir, unutulana gider Bilinmeyenden gelir, bilinmeyene gider Hiçlikten gelir, hiçlike(hiçliğe) gider Kimsesizlikten gelir, kimsesizliğe gider Yabancılıktan gelir, yabancılığa gider Zerreden gelir, zerreye gider Karanlıktan gelir, karanlığa gider. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 26.11.22/12.18
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • mehmethezari
  • dalim
  • ceyfer
  • Hira
  • atnciy707
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir