Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 314

Yazan: Birturkbilgesi
13.08.2022 / 13:46
91 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Özgürlük, demokrasi, laiklik, adalet, akıl-ruh sağlığı, insani mutluluk Beyini olmayan doğanın, ahlakı olmayan hayvanların yaptıklarını yapmak değil Beyinin, insanlığın, ve evrenin insani nitel zirveleri, insani nitel simgeleri olan Ahlakın ve bilimin dediklerini yapmaktır Çocuklarınızı önce pılaja(plaja), sonra da hayvanat bahçesine götürün Ve onlara insan ile hayvan arasındaki en büyük iki farkı gösterin, öğretin: 'Ahlak'ı, ve 'Bilimsellik'i, Çocuklarınızı ve kendinizi sevgi ile değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile büyütün, yetiştirin İnsanı, toplumları, insanlığı, dünyayı sevgi değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı, açıkladığı, öğrettiği Din kurtarır Gerçek ki Hitler'i de annesi, babası çok seviyordu, sevgi ile büyüttü Ancak ona, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dini öğretmediler Kuşkusuz ki kötülük de sevgi ile doludur ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din İle dolu değildir, Çokgezenti(Çok gezenti) değil çokoturantı ol Çünkü düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik, bilimcilik, okumak, düşünmek, akıl(us) Oturmak gerektirir, Doğayı, çevreyi, denizleri kirletmek yanlış ve kötü de ahlakı, toplumları, insanlığı kirletmek Yanlış ve kötü değil mi Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, Türban bez parçası da, kıçındaki bikini, mini şort, tayt pantolon, mini etek Bez parçası değil mi Kim akıllı, kim aptal Kim akıl-ruh sağlıklı, kim akıl-ruh sağlıksız Kim doğruyolda(doğru yolda), kim yanlışyolda(yanlış yolda) Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dini bilmeden bilemezsiniz, 'Enerji içeceği' diye içecekler satılıyor İnsanlar-toplumlar adrenaline, doğaya, çıplaklığa, sıpora(spora) yani hayvana Ve enerjiye yani kasa, atoma, nesneye, maddeye, kütleye benzemeye yönlendiriliyor Siyasetin oy sandıkıları(sandıkları), kapitalistlerin cepleri doldukça insanlığın anlakı(zekası) Kişiliği, onuru, saygınlığı, insaniliği, akıl-ruh sağlığı düşüyor İnsanlık bilmeli ki enerji değil ahlak ve bilim önemli çünkü beyinin, insanlığın Ve evrenin zirveleri ahlak ve bilimdir, Yazlık, pılaj(plaj), otel, turizım(turizm), moda insanları, toplumları, ve insanlığı Sosyopatlaştırmakta çünkü yaz mevsimi geldiğinde, havalar ısındığında Hemen 'Havanın sıcaklığından şikayet' saplantısı, takıntısı aşılamaktalar Kılima(Klima), vantilatör gibi şeyler var olmasına karşın Çünkü insanlar, toplumlar havanın sıcaklığından ne kadar çok şikayetçi olurlarsa Kendilerini o kadar çok akıl-ruh sağlıklı, medeni, insani sanmaktalar Ve oteller, plajlar da, yazlık ekonomisi, ve güneş ekonomisi de o kadar çok para kazanmakta, Erkeklik organı olmasaydı da cinsel suçlar olurdu Mia geni'ne, adrenalin hormonuna, ve Mutluluk hormonu'na kölelik varsa Cinsel suçların nedeni erkeklik organı ya da penis değil Mia geni, adrenalin hormonu, Mutluluk hormonu Ve ülkelerin ahlak ve bilim ile değil Ahlaksızlıklara ve bilimdışılıklara serbestlik veren Ahlaka ve bilime aykırı dünya olan İnsanların, toplumların, insanlığın cehaletinden Mia geni'nden, adrenalin hormonundan, Mutluluk hormonu'ndan beslenen siyaset ile Yönetilmesi Ve insanlara dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinin öğretilmemesidir İnsanlar bebek yani melek olarak doğarlar ancak siyaset kelek yapar, İlginç birşey ki 'Birine kırk kez deli dersen deli olur' sözü var da 'Birine kırk kez akıllı dersen akıllı olur' sözü yok Oysa üzüm bile üzüme bakabaka(baka baka) kararırmış İnsan dişisinin çıplağına 'Cesurluk' diyorlar, insan erkeğinin çıplağına 'Sapıklık' Belli ki birileri insan dişisini hem emek, hem para, hem çıplaklık olarak sömürmek istiyor Hep armut gibi dibine düşme, biraz da hıyar gibi ötelere uza Doğrular belki yanında, dibinde değil de çok uzaklarda, Durum ki 'Osmanlıcılık', 'Atatürk düşmanlığı', 'Lozan anlaşması düşmanlığı' 'Kurtuluş savaşı düşmanlığı', 'Türkçe düşmanlığı' gibi adlar altında Gerçekte 'Türk düşmanlığı' yapılıyor Türkler Arablaştırılmak yani yok edilmek isteniyor Bu nedenle durum ki bu düşmanlıkların yanında, altında toplananlar büyük olasılık ki Türk olmayanlar, Türk kökenli olmayanlar, Türkiye'ye dışarıdan gelenler Türkiye düşmanı ajanlar, ve akıl-ruh sağlıksız kişiler Öyle ise Türkler Atatürk'ün de istediği gibi 'Ahlak, bilim, ve Türkçe' altında Yeniden toplanmalı Mantıklı bir düzenliliği mantıksız bir düzene yeğlerim, 'Hep benimlesin rüyalarımda ancak beni görmüyorsun' gibidir Hayatın(Yaşamın) altındaki ölüm ve iskelet Ölüm ve iskeletin içindeki hayat Olmayan birşeyi almaz ölüm canlıdan, İnsanı üniversiteli yapan şey üniversite binası değil ahlak ve bilimdir Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve insanlığın insani nitel zirvesidir Bilim de insani nicel zirvesi Hukukçular ahlakdışı, bilimdışı yasalara boyuneğmemeli, tepki göstermeli Hukuk boyuneğmek de, yanlışa boyun eğmek de değildir çünkü Doğanın dengesi savı evrim karşıtılarının(karşıtlarının) savıdır Çünkü var oluştaki mantıksızlığa ve insanlıkdışılığa bir açıklama yapmaları gerekmektedir Örnek ki aslanlar olmasa, ceylanları yemeseler, otlar büyür, otlar büyüyünce yılanlar çoğalır Yılanlar çoğalınca tarlalara, ürünlere, ürünlere zarar veren fareler azalır Ancak gerçek ki bu hayvanların hiçbiri olmasa insanlık birşey yitirmez, Hukuk ahlaka ve bilime uygun olmadıkça adalet olmaz çünkü ahlak beyinin İnsanlığın, ve evrenin insani nitel zirvesidir, bilim de insani nicel zirvesi oysa hukuku Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset yapmakta, Gülmek de, duygu da, sıpor da sınırlandırılmazsa aptallığa neden olabilir Çünkü gülmek düşünmeyi önler Bu nedenle ki güldürü(komedi), fıkra gibi şey ya aptallara ya aptallıklara gülmek Üzerine kuruludur Müzik de aptallık yaratır çünkü müzik de duyguya yöneliktir Bu nedenle ki müzik dünyası da, sıpor dünyası da, moda dünyası da Barbarlığa, vahşiliğe, insanlıkdışılığa Barbarlığı, vahşiliği, akıldışılığı, bilimdışılığı, ahlakdışılığı, insanlıkdışılığı mut etmeye Doğru gitmekte Bu nedenle ki diktatörlükler sıporsuz ve müziksiz yapamazlar Duygu, mutluluk hayvanlarda da olan hormonlarla olur Sıpor da aptallığa neden olan adrenalin bağımlılığı oluşturur Duygu da, kas da aptallığa neden olur, bu nedenle beyinde kas yoktur Duygunun kökeni de hayvansal organ olan duyargalardır Hormonlar Mia(Maoa) geni ile birleştiklerinde daha da barbarlığa, vahşiliğe neden olabilirler Bu nedenle duygu, sevgi, mutluluk, haz, nefs, sıpor, müzik üzerine asla doğru İnsanca bir ülke, toplum, insanlık, dünya kurulamaz Beyinde dini tanımlayan Din hadisileri yoksa, insanın yaşaması İnsan yaşaması değil, içi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde İçi bağırsak-bok-iğrençlik-tiksinçlik-insanlıkdışılık-hayvanlık dolu bir kütlenin yaşaması olur, İşsizlikte, yoksullukta ahlakdışı yollara sapan insanlar gereksiz nüfusu, gereksiz kitleyi Oluştururlar, hele ki bolluk, varlık içinde olmalarına karşın ahlakdışılık içinde olan insan türü Hepten gereksiz insan türüdür Gerekli insanlar hertürlü koşulda ahlaktan ayrılmayan insan türüdür Yaşamak insancalığı temel almışsa insanca yaşamaktır Bu nedenle ki hertürlü ahlakdışılığın serbest olduğu Batıda ne demokrasi, ne laiklik Ne özgürlük, ne adalet, ne akıl-ruh sağlığı, ne din, ne insanca bir dünya vardır Çünkü tüm bunlar 'Önce ahlak' demektir çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının İnsanlığın, ve evrenin insani nitel zirvesidir, öyle ki bilimden önce bile 'Önce ahlak' gelir Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' Atatürk de 'Ben sıporcunun da ahlaklısını' severim' dedi Ahlakın olmadığı yerde Batı olsa da demokrasi, laiklik, özgürlük, doğru hukuk Doğru mutluluk, doğru sıpor, doğru sanat, doğru medya Akıl-ruh sağlığı, doğru eğitim, doğru üniversite, doğru bilim, ve din yoktur, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabında 'O beni sevmezse susuz kalmış çiçeklere dönüyorum Kuruyorum yaşam gücüm kalmıyor' deniliyor Bu durum duyguda bağımlılık, ve hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin Nedeni ve amaçı olan Hem de akılı, mantığı, ahlakı, akıl-ruh sağlığını önleyen bir nefsin yarattığı sonuçtur Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırılık insanı incirçekirdeği bir dünyada Kafasını kuma gömmüş devekuşu gibi yapar İnsan varlık amaçını(amacını) bedeninden ya da başka bedenlerden ya da dünyadan değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dinden almalıdır Gülseren Budayıcıoğlu'nun yine bir kitabında 'Duygularımız bizim kontrolümüzde değildir İrademizle onları durduramayız' denilmiş Oysa hem duygu hayvanda da olan ilkelliktir, duygu insanı ilkelleştirir, öyle ki hayvanlaştırır Hem duygu mantıksız insanlarda egemendir Hem de duygular da kaslar gibi durdurulabilir, önlenebilir Ya ahlak ve bilim ile Ya da dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile Duygu 'Duyarga' demektir ki insanda duyarganın yerini duyu organıları(organları) almıştır Duygu duyu organılarına köleliktir Bu nedenle ki duygu beyine karşıttır, beyinin duyu organılarına gereksinimi vardır ancak Duyu organılarının yani duygunun kölesi olması beyini insan beyini olmaktan uzaklaştırır Hayvan beyini çevirir Bu nedenle ki Hitler'de de güzel yağlıboya resimler yapacak kadar çok duygu vardı Ancak insanlık yoktu Gerçek ki duyguyu ve duygunun zirvesi olan sanatı diktatörler ve diktatörlükler de severler Ancak onlar insanlığı Yani dini tanımlayan Din hadisileri'ni sevmezler Çocuklara duyguyu değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dini öğretin ki Zaten bu din duygunun da, insanlığın da tek doğru durumudur, Türkiye'de 'Türk' doğulmaz, 'Önce ahlak', Türkçe, ve Atatürk'e saygı ile Türk olunur Hiçbiryerde(Hiçbir yerde) dinli doğulmaz Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile dinli olunur İnsan doğulmaz, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile insan olunur Aşk ne ararsın insanda, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din yoksa insanda. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 13.8.22/13.45
Düzenleme: 13.08.2022 / 13:52
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Şükrü
  • kalbi_güzelim
  • firdevss17
  • Issızacun
  • arkassinistram

Bağlı Üyeler

  • GÖKKUŞAĞI16:01
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir