Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 313

Yazan: Birturkbilgesi
11.08.2022 / 04:47
225 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Siyaset, özel sektör, moda, müzik, sinema, pılaj(plaj), sıpor(spor), dini inanç, Osmanlıcılık Atatürk düşmanlığı, Batıcılık, Doğuculuk Hukuk, demokrasi, laiklik, özgürlük, medya, ünlü, astroloji diye Megaloman-narsist-sosyopat şizofreni durumu yayılıyor ülkeye Çünkü ahlaka ve bilime aykırı herşey akıl-ruh sağlıksızlığıdır Akıl-ruh sağlığı ahlakın ve bilimin arkadaşıdır Akıl-ruh sağlığını korumak istiyorsan, dini tanımlayan 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine sarıl, Ne ay güzel olacak, ne güneş, ne sabah, ne gündüz, ne akşam, ne gece Ne dört mevsim, ne barış, ne bugün, ne yarınlar Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyaset yasaklanmadıkça Hayat(Yaşam) deniz Siyaset köpek balıkıları(balığıları, balıkları), o denizde dolaşan, Savaşlar hep, yeni bir silah icad(icat) eden ya da askeri Ya da nüfus olarak güçlenen bir devletin Kendini birhalt(bir halt) sanmaya başlaması ile çıkmış durumda Bu nedenle ki silah teknolojisi ya da asker sayısı olarak güçlenen her ülke Komşuları için de, dünya için de tehdit oluşturabilir Alime giden yol kalemden, savaşa giden yol silahtan geçer Hiçbir devlet dünyaya barış getirmek için silahlanmaz Barışa, huzura, güvene, insanca dünyaya giden yol silahtan değil 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de Dediği gibi 'Ahlak ve bilim'den geçer ancak ne yazık ki binlerce üniversite olan dünyada Alim, alime, bilge sayısı değil dansöz, fahişe, ahlaksız, utanmaz, barbar, vahşi sayısı Yükselmekte çünkü ülkeleri, hukuku, eğitimi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya Olan siyaset dünyası yönetmekte Onu da kendisi gibi dünyalar olan özel sektör ve moda yönetmekte, Put kutsamaktır, saygı kutsamak değildir Şizofreni farkların fark edilmesini önler, şizofreni put sanıyor her heykeli Kutsanan heykellere değil, kutsanmayan heykellere, kutsanmayan şeylere Kutsanan yapılara değil kutsanmayan yapılara put diyen kafanın yeri Doğrudan akıl-ruh hastahanesi Gerçek ki Atatürk, Lozan anlaşması, Türkiye, ve Türkçe düşmanlığı Türkiye'ye 2. bir Mondros anlaşması dayatma Ve 2. bir İstiklal marşı yazdırma çalışmasıdır Ve akıl-ruh sağlıksızlığı durumudur Gerçek ki Mustafa Kemal olmasaydı bugün İstanbul'un fetihi(fehi) değil İşgal edenlerce İstanbul'un işgali Ve öteki yerlerin kurtuluş günüleri(günleri) değil İşgal edenlerce, işgal günüleri kutlanıyor olacaktı, İlerigörüşlü(İleri görüşlü), evrensel önder Mustafa Kemal, geleceği görmüş Ve 1. Dünya savaşı sonunda, yenilen Almanya'ya imzalatılan Versailles(Versay) anlaşması İle ilgili olarak 'Bu anlaşma Birinci dünya savaşı'nı hazırlayan nedenlerin hiçbirini ortadan Kaldırmamıştır, tersine olarak dünün rakipleri arasında uçurumu daha fazla derinleştirmiştir' Demiştir, 2. Dünya savaşı'nın sezgisini ve uyarısını vermiştir, İnsanlığın en büyük nitel dahisi Dini inançı(inancı) bilim ile birleştirip dine bilimcilik, bilimsellik getiren Muhammed'tir Tarihin en büyük önderi, aynı anda altı devletin askeri saldırısını durduran Ve tarihte ilk kez 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğütleyen Önder, lider olan Mustafa Kemal Atatürk'tür ki böyle bir sözü tarihte hiçbir önder, lider Söylememiştir, bu nedenle ki Atatürk asla diktatör değildir Çünkü diktatörlük ahlakçılık ve bilimsellik değil ahlakdışılık ve bilimdışılıktır Ahlaka ve bilime aykırı olmaktır yani ahlaka ve bilime aykırı herkes de, her ülke de Gerçekte diktatördür, Dünyada ilk kez Mustafa Kemal aynı anda altı farklı ülke ordusuna karşı savaşmış Ve yengi(zafer) kazanmış insandır Tarihte aynı anda altı farklı devletin altı farklı ordusunun saldırısına uğramış başka önder Lider, ülke yoktur Haçlı saldırıları(seferileri) farklı ülkelerden askerleri içerse de tekbir(tek bir) ordu Tek bir saldırı idi Tarihte her devlet, farklı ülkelerden askerler içerse de yalnızca birtek(bir tek) ordunun Saldırısına uğramış Sovyetler birliği Nazi ordusu farklı ülkelerden asker içerse de tekbir Nazi ordusunun Saldırısına uğradı Kore farklı ülkelerden askerlerden oluşan Nato saldırısına uğramış olsa da Nato adı altında tek bir ordunun saldırısına uğradı Nazi Almanyası farklı ülkelerin ordularının saldırısına uğrasa da yenildi Mustafa Kemal Atatürk hem bedeni hem beyini(beyni) çalışan Ve ruhu, evrensel değerleri bireysel çıkarlardan, ve dünyadan üstün tutan insan idi Bugün, hem zina, fuhuş, porno, ensestlik, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, pedofili, zoofili Evliler arası eş değiştirmek, toplumsal alanlarda sevişmek, çıplaklar kampı, uyuşturucu Gibi ahlakdışı herşeyin serbest olduğu Batı ile birlik olmak için çalışan Hem Atatürk'ün sigarasına, rakısına laf söyleyen akıl-ruh sağlıksızlığı, vatan hainliği, alçaklık Onursuzluk(Şerefsizlik), anlak(zeka) düşüklüğü, çürümüşlük, Türkiye düşmanlığı Sosyopatlık, pısikopatlık(psikopatlık), delilik, şizofreni, Batı ajanlığı türü bilmeli ki O zamanlar sigara ve rakı içmeyen yetişkin insan erkeğine 'Erkek, adam' bile denilmezdi Kız bile verilmezdi, rakısız düğüne düğün denilmezdi, rakısız düğün hakaret sayılırdı Kaldı ki Atatürk 'Önce ahlak ve bilim Benim yaptıklarım ahlaka ya da bilime aykırı ise benim yaptıklarımı değil Ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı öğretti, İlginç birşey ki 1. Dünya savaşı'nda yenilen Almanya kendisine komşu devletlerce Paylaşılmasına karşın 1. Dünya savaşı'nda Anadolu topraklarını paylaşanlar Yunanistan dışında, Anadolu ile komşu olmayan devletlerdi, Balık değilim denizi seveyim, inek değilim çayırı seveyim, kuş değilim gökyüzünü seveyim 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün, ve 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in Dediği gibi 'Ahlakı ve bilim'i seviyorum ben Seviyor mu balıklar, inekler, kuşlar, hayvanlar kitapları, felsefeyi, ahlakı, bilimi, Sevgi önemli değil, insanı yaşatan şey sevgi değil Onlarca milyon insan olan ülkenizde kaç kişiyi seviyorsunuz, kaç kişinin sizden haberi var Ülkenizdeki kaç insanın sizden haberi var Milyarlarca insan olan dünyada kaç insanı tanıyorsunuz, dünyadaki kaç insanın Sizden haberi var, dünyadaki kaç insandan haberiniz var İnsanı yaşatan tek birşey vardır, o da kendisidir, isterse herkes kendisinden nefret etsin, Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı müzik-sinema-sanat türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya-sosyal medya türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bilgisayar oyunu türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı eğlence türü akıl-ruh sağlığını bozuyor, Ahlaka ve bilime aykırı insanları ve ülkeleri sevmiyorum Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir Ahlaka ve bilime aykırı herkes takıntı, saplantı, akıl-ruh sağlıksızlığı içindedir Çünkü ahlak beyinin ve evrenin insani nitel zirvesidir, bilim de insani nicel zirvesi, 'Türk' demek 'Önce ahlak' demektir. Bu nedenle 'Türk' para, mal, servet Mevki, makam ile değişmez Sigara içmek irade zayıflığıdır Beyin ahlaka ve bilime aykırı şeyleri yenerse doğru beyindir çünkü ahlak beyinin nitel Zirvesidir, bilim de nicel zirvesi İnsana ve insanlığa en büyük ihaneti ahlaka ve bilime aykırılık Ve ahlaka ve bilime aykırı insanlar ve ülkeler eder Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ve ahlak ve bilim insan ile hayvan arasındaki en üstün farklardır Ahlaka ve bilime aykırı şeyler mutluluk verseler de yanlış ve kötüdür Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir, Çocukluğa özlem ya yaşlılık belirtisidir ya depresyon İnsan hep ileriyebakmalı(ileriye bakmalı), ileriyegitmeli(ileriye gitmeli) Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile Ölümüne aşk gibi, ne olursa olsun, ölümüne Yalnızlık cahilin düşmanı, bilgenin dostudur çünkü yalnızlık cesarettir, Ahlaka ve bilime uygun insan biçime değil içeriğe ve amaca öncelik verir Biçimcilik doğruya giden yolda engeldir İnsan güzelliğe ya da nezakete ya da saygıya ya da sevgiye değil ahlaka ve bilime gitmeli Ahlaka ve bilime bakmalıdır çünkü insanlığın zirveleri ahlak ve bilimdir, Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırı iseniz nasıl yaşarsanız yaşayın Kimse sizden şikayetçi olmasa da, herkes sizi sevse saysa da Herkes size İyilik meleği' dese de, hükümdar da olsanız Yanlış, kötü, ve zararlı insansınız demektir Yalnızlığı sevmeyen, yalın değildir, kendisi değildir, sahtedir, Camiye gidiyor diye kendine 'Dinli' diyen Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nden haberin var mı senin Kiliseye gidiyor diye kendine 'Dinli' diyen Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nden haberin var mı senin Sinagoga gidiyor diye kendine 'Dinli' diyen Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nden haberin var mı senin Ey kendine 'Dinli' diyen Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nden haberin var mı senin, Yalnızlık kendin olmaktır Evlilik içi lav, kor, ateş dünya üzerinde içi bağırsak, bok, iğrençlik dolu bir bedene İçi bağırsak, bok, iğrençlik dolu bir bedenle birebir destek olmaktır İnsan ahlaklı ve bilimsel değilse ne yapsa boştur çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan Ayıran en üstün özelliklerdir İnsanın kendisi ahlaklı ve bilimsel değilse önce kendini ahlaklı ve bilimsel yapmalı Çünkü bilim gerçeğin, ahlak da doğrunun yoludur Ahlaka ve bilime aykırı bir insanı yitirmek kazançtır, Öğrenmeye kapalı insanlara söyleşmeye gitmek mezarlığa ya da tımarhaneye gitmek gibidir, Putları sınamak için onları devirip 'Haydi kendilerini kaldırsınlar da görelim' diyen Putları kırıp 'Haydi kendilerini birleştirsinler de görelim' diyen put karşıtılarının Kendileri de benzeri bir duruma, sınava düşmüş durumdalar İlahlar kendilerini yoktan var etmişlerse demek ki birzamanlar yokmuşlar durumu olur Vardan var etmişlerse yine aynı durum olur Puta tapıcıların içine düştükleri açmazın benzeri günümüzde de sürmekte Din karşıtıları diyorlar ki ilahlara tapanlara 'İlahınız kendini yok edebilir mi Eğer edemiyorsa demek ki gücü herşeye yetmiyor' diyorlar Herşeye gücü yeten bir ilah kendini yok edebilir mi, sorusuna en mantıklı yanıt 'Kuşkusuz ki yok da edebilir, var da edebilir çünkü onun herşeye gücü yeter Ancak herşeye gücü yettiği için yok olsa da var olur, ve ilahlar korkusuzdur' olur Ancak putu olmayan ilahları konusunda asıl sorun şudur: 'Gözleri yoksa nasıl görüyor, Kulakları yoksa nasıl işitiyor, gözleri ve kulakları yoksa başı da yoktur Gözleri ve kulakları varsa başı da var olur' Bu sorun putlarla kolayca çözülmüştü çünkü putların gözleri, kulakları, başları vardı Durum ki insanlık ilahsız dine doğru yönelecek görünmektedir Doğru düşünmek satranç gibidir, bilmeyenler yapamaz Doğru düşünmek için mantık, felsefe, bilim, ve örnek bilmek gerekir, İnsana en büyük kötülük olarak nefse kölelik yeter çünkü nefs en büyük cehalettir Ve tüm kötülüklerin nedenidir Helaya gidecek şeyleri çok sevmemek gerekir, Ne düğüne git ne cenazeye Çünkü düğün gösteriştir, nefstir Ölü ise ölmüştür, Ölülerin yaşadıklarını, ruhlarının olduğunu sanmak yanlıştır İnsan görmeyen-duymayan-bilmeyen maddeye dönüşür ölünce Ölü bedenden atılmış organ gibidir, atılan organ ne acı duyar, ne bilir insanı Cenaze törenileri(törenleri) de gösteriştir, gövdegösterisidir(gövde gösterisidir), nefstir Bir de cenaze evilerinde(evlerinde) ziyafet çok akıldışı, insanlıkdışı birşeydir İnsan sevdiği öldüğünde aç olsa da yemek, içmek istemez Cenaze evilerinde(evlerinde) ise pideler, börekler, tatlılar Bilmeli insanlık artık, ölünce kalmaz, yok olur, akıllar, anılar, düşler, bilgiler, ruhlar, Delirmek istemiyorsanız Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine sarılın Çünkü onda insanı insanca yapan, ve akıl-ruh sağlığını koruyan herşey vardır, Bedenin, dünyanın, hayatın(yaşamın), ticaretin, ekonominin, siyasetin kuyruğuna Takılmayın, onlar kendilerine köleler arar Beyin ise önderler, liderler arar Ve doğru önderlik, doğru liderlik ise dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği Din ile başlar, Cinsel ilişkinin doğal, olağan biçimi bile içi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık, insanlıkdışılık, hayvanlık dolu İki beden arasındadır Cinsel ilişkinin doğalı, olağanı bile insanlıkdışı iken doğal, olağan olmayan yolları Daha da akıl-ruh sağlıksızlığı, sanı, varsayım, sanrı, yanılgı Yanılsama, insanlıkdışılık durumudur Hayatını cinsiyet, cinsellik, cinsel ilişki, beden, dünya, hayat üzerine değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din üzerine kur, Dünya, hayat(yaşam) gerçekte, sağlıklı iken gördüğünüz, algılandığınız Duyumsadığınız(Hissettiğiniz), sandığınız gibi değil hasta iken gördüğünüz, algıladığınız Duyumsadığınız, sandığınız gibidir Ve bu durum ölümde doruka(doğruğa, zirveye) ulaşır Canlılık, sağlıklılık, mutluluk, ve ışık beyini yanıltır Bu nedenle ki hayat hiçkimseye kalmaz çünkü herşey gerçekliğine eşitlenir Delirmemek için dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine sarıl, ve Mia(Maoa) geni'nden Adrenalin hormonundan, mutluluk hormonundan, öfkeden, heyecandan Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı herşeyden uzakdur(uzak dur). Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 11.8.22/04.47
Düzenleme: 11.08.2022 / 04:48
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • ATAMTURK79
  • 128
  • YorgunGenc
  • Altaylardan
  • TtR
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir