Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 312

Yazan: Birturkbilgesi
08.08.2022 / 05:44
85 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
'Aptal kutusu' eskiden yalnızca bir tane idi: Televizyon Şimdi pekçok oldu: Ceptelefonu(Cep telefonu), bilgisayar, notebook, tablet Ey dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din Sen bu yedi deliklik tokmak kafa insanlığı kurtar, bağışla, affet, Gerçek, doğru devlet vatandaşından para almaz, vatandaşına para verir Çünkü gerçek ki doğru devlet hem ahlak ve bilim üzerine Hem de devlet ekonomisi üzerine kuruludur Siyaseti, siyasi partileri, siyasetçileri demokrasi olarak sunmak aldatmaktır, kandırmaktır Demokrasinin temeli Güçler ayrılığı değil ahlak ve bilimdir Güçler ayrılığının nedeni demokrasiyi siyaset üzerine kurmaktır Güçler ayrılığının ya da siyasetin varlığı gerçekte 'Bu ülkede demokrasi yok' demektir Çünkü demokrasi ahlakçılık ve bilimsellik demektir oysa siyaset toplumu bölen, insanları ve Ülkeleri birbirlerine düşman eden Bilimdışı ve ahlakdışı bir dünyadır Bu nedenle ki siyaset ile yönetilen ülkeler ahlakdışı ve bilimdışı olur Demokrasinin doğru, gerçek temeli ülkenin siyasetle değil ahlak ve bilim ile Siyasi partilerle değil ahlak ve bilim kuruluları(kurulları) ile yönetilmesidir Eğer bir ülke siyasetle yönetiliyorsa o ülkede güçler ayrılığı olsa da gerçekte demokrasi Yoktur, ve bir ülke ahlak ve bilim ile yönetiliyorsa o ülkede güçler ayrılığı olmasa da Demokrasi var demektir İnsanlık demokrasinin doğru tanımını öğrenmeli artık yoksa siyaset denilen diktatörlüğün Oyuncağı olur, Bir dil(lisan) bir insan değildir çünkü insan dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine uyuyorsa insandır Toprak, uğruna dökülen kan varsa değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din Hadisileri'nin dediği dine uygunsa doğru vatandır, İnsanlar ya dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun insanlarla evlenmeli Böylece doğru evlilikler, doğru ülkeler, doğru insanlık, doğru hayat(yaşam) Ve doğru dünya olur Ya dini inançsızlar dini inançlılarla, dini inançlılar da dini inançsızlarla Böylece karşıtların(zıtların) birliği toplumları ve insanlığı ruh olarak biraz olsun ilerletebilir Çünkü karşıtlar ilerleticidir Örnek ki elektrik(elektırik), ve elektrik motoru karşıtların birliğidir, Kendime gidemiyorum hiç Çünkü hep felsefede, bilimde, teknolojide, ülke sorunularında(sorunlarında) İnsanlık sorunularında, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dindeyim Kendimi göremiyorum hiç Çünkü ne zaman görmeye gitsem kendimde değil hiç Hep felsefede, bilimde, teknolojide, ülke sorunularında(sorunlarında) İnsanlık sorunularında, dini tanımlayan Din hadisileri'nin(hadisleri'nin) dediği dinde, Yaz mevsiminde sıcağa katlanamamak ile, sigara bağımlılığı ruhsal açıdan aynı özelliğe Sahiptir yani ikisinde de istenç(irade) zayıflığı durumu vardır Öyle ki sigara bağımlısıları(bağımlıları) da sıcağa katlanamazlar, Jesus(İsa) özelde İbranilere, genelde Hıristiyanlara(Hristiyanlara), en genelde ise insanlığa Önce 'Mantıklı olmayı' yani 'Düşünmeyi' yani 'Mantıklı olmayı' öğretti Çünkü merak olmadan düşünmek, düşünmek olmadan mantık, mantık olmadan da Bilim, ve teknoloji olmaz Bu nedenle ki Hıristiyanlar bilimde, teknolojide, ve ekonomide dünyanın önderi oldular Merak korkuyu yener, mantığa neden olur Abraham(İbrahim) de, Mose(Musa) da, Muhammed de meraklı olmayı öğretti Bu nedenle ki Muhammed'in 'Bilim(İlm) Çin'de de olsa gidip öğrenin' sözü Gerçekte, Müslümanlara 'Meraklı olmayı' öğretmektir, öğütlemektir Ancak hükümdarlar, siyasetçiler, sözde İslamcı örgütler Müslümanlara hep 'Allah korkusu' Yani korkuyu öğretiyorlar, aşılıyorlar çünkü toplumlarının mantıklı olmasını Düşünmesini, sorgulamasını, eleştirmesini istemiyorlar Toplumlarının, kendilerine köle olmasını istiyorlar Oysa korku merakı önler Merak olmazsa mantık da olmaz, mantık olmazsa bilimde ve teknolojide ilerlemek de olmaz Bu nedenle de İslamcı dünya bilimde, teknolojide, ve ekonomide geri kalıyor Jesus merakı öğrettiği için Hıristiyanlarda ilah korkusu yoktur, ilahtan korkulmaz Jesus meraklı olmayı öğrettiği için Hiristiyanlar bilimde, teknolojide, ekonomide öndeler, Uzaklara gitme Çünkü en yakının olurlar Uzaklara değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine git En uzağın değil en yakının o olsun, Dinin birinci temeli 'Merak'tır Merak varsa din vardır, merak yoksa din yoktur Çünkü merak olmadan öğrenmek, öğrenmek olmadan mantık, mantık olmadan da Bilim, teknoloji, ve akıl-ruh sağlığı olmaz Bilim olmadan din, akıl-ruh sağlığı olmadan da dinlilik olmaz Bu nedenle ki Muhammed 'Din bilimdir(ilmdir), bilim yoksa din de olmaz Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' dedi, 'Ben sıpor yapıyorum, sağlıklıyım' diye düşünme Sıpor kasları ve kemikleri sağlıklı yapar Ancak küçücük bakterileri ve küçücük virüsleri yenemez, yok edemez İstediğin kadar sıpor yap Örnek ki karaciğer hastası ya da böbrek hastası ya da pankreas hastası olabilirsin Gerçek ki asıl sorun çözücü sıpor ve kas değil beyin, bilim ve teknolojidir, Durum ki Yahudilik Abraham'a tepkidir çünkü Abraham meraklı olmayı, merakı öğretti Putları devirip 'Acaba kendilerini ayağa kaldırabilecekler mi?' diye düşünüp Oysa Mose meraklıydı öyle ki kütüphaneye gider okur, araştırırdı Yahudilik ise meraksız olmaktır, yalnızca biat etmektir ancak durum ki günümüzde Mose'ye uyup meraklı olan Yahudiler de olmakta ki İsrail bilimde ve teknolojide Önemli ilerlemeler içinde Jesus da Yahudiliğe tepkidir çünkü Mose meraklı olmasına karşın Yahudilerde merak yoktu Bu nedenle ki hemen altından bir buzağı heykeli yapıp tapmaya başladılar Jesus ise meraklı idi, bu da Jesus'u mantıkçı biri yaptı Bu nedenle ki Bible(İncil) mantık örnekleri ile doludur Jesus İbranilere meraklı ve mantıklı olmayı öğretti ki bundan en çok İbraniler yerine Hıristiyanlar yani Batılılar yaranmakta günümüzde Muhammed de meraklı olmayı, merakı öğretti, bu nedenle ki 'Bilim Çin'de de olsa Gidip öğrenin' dedi Ancak meraklı bir toplum istemeyen hükümdarlık düzeni, siyaset düzeni Ve sözde İslamcı örgütler Müslümanların meraklı olmasını önlediler Ve İslamcı dünya bilimde, teknolojide, ve ekonomide geri kaldı ki bu da Müslümanları Sömürmek isteyen Batının, kapitalistlerin, ve siyasetçilerin çok hoşuna gitti Müslümanların meraksızlığı Türkiye dışında sürmekte ki Türkiye de bu durumu 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' diyen Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur Bilim de, teknoloji de, din de meraktan geldi, meraka(merağa) gider Meraklı olanlar ilerler ve egemenleşirler, meraksız olanlar gerilerler ve köleleşirler Koyunlar merayı sever, akıl merakı, Meraksızlık beyinsel, düşünsel tembelliğe neden olur Bu da düşünmemeye neden olur Bu da bilimde, teknolojide, ve ekonomide geri kalmaya neden olur Bu nedenle ki genelde açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, ve cehalete Özelde ise Afrika'ya yapılabilecek en büyük yardım, iyilik yiyecek, içecek değil 'Meraklı olmayı' ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımını öğretmektir Gerisi kendiliğinden gelir, Ruh olarak iki tür ezik insan vardır: 1- Utangaç ezik ki insan içine, toplum içine çıkmaya bile utanır yani medeni eziktir 2- Utanmaz ezik ki insan içine, toplum içine çırılçıplak çıkmaktan bile utanmaz Yani sosyopat eziktir Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlülük türü Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü Utanmaz, saldırgan, barbar, vahşi, sosyopat eziklik türü alanılarınıdır(alanlarıdır), Savım ki bedende(vücutda) iki tür pompa vardır Biri kanı dışarıya pompalayan yürek(kalb/kalp), karaciğer, ve böbreklerdir Yani çıkaran, gezdiren, dolaştıran pompa Biri de kanı içeriye, içine emen yani içeriye, içine pompalayan kaslardır yani emen pompa Bu nedenle yine savım ki yüksektansiyon/hipertansiyon hastalığına en iyi çözüm Kas yapıcı, kas lifi kalınlaştırıcı sıpor türüdür Yürümek, koşmak gibi şeyler ise kas liflerini inceltir, bu nedenle ki bu tür şeyler Yüksektansiyona karşı her gün yapılmayı gerektirir yani fazla etkin olmazlar Oysa kas kalınlaştırıcı şeyleri her gün yapmak gerekmez Ancak beden(vücud) geliştirme/body building gibi simetrikçi sıporlar Kas narsistliğine, ve kas teşhirciliğine neden olurlar Bu nedenle ki bu tür sıpor yerileri(yerleri) ayna ile doludur Ve bu tür sıpor yapanlar ikidebir(ikide bir) aynada, kaslarına bakarlar Kaslarını görmeyi ve göstermeyi severler Bu nedenle ki bu tür sıporlar akıl-ruh sağlığına aykırılık içerirler Bu nedenle ki kas teşhiri içeren sıpor salonuları akıl-ruh sağlıksızlığı alanlarıdır da Yüksektansiyona karşı kas yapmak yani kas kalınlaştırmak Narsistliğe ve teşhirciliğe neden olmayacak biçimde, haltersiz ve aynasız yapılmalıdır Örnek ki ağır birşey taşımak gibi, Mecazlarla, mucizelerle din yaratmaya kalkılıyor Mecazlarla, mucizelerle din olmaz Çünkü din 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' hadisinin de dediği gibi bilimdir Bilim de mecazlarla, mucizelerle olmaz Gerçeklerle, doğrularla, mantıkla, felsefeyle, ve kanıtlarla olur Ey dini inançlılar, ilahlarınıza hep birlikte yalvarsanız da İnsanları ölümsüz yapsa, aileleri, ve sevenleri bu dünyada birbirlerinden ayırmasa Kuşkusuz ki siz, hep birlikte, tüm dünya olarak yalvarırsanız Bunu yapmaya ilahlarınızın gücü yetmez mi Çünkü açık ki ilahlarınız yalvarışlara, yakarışlara, dualara açık Yağmur duasına yağmur yağdıran ilahlar insanı mı ölümsüz yapamayacak, Ahlak 1'dir, sağına bilim ekle 10 olur, vicdan ekle 100 olur, merhamet ekle 1000 olur Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği herşey için ahlakın sağına bir sıfır ekle Ahlak o kadar çok çoğalır O sıfırları kaldır, ahlak yine yalnızca 1 olur, Kapitalist ekonomide enflasyona karşı parasal önlem olarak hızla yapılabilecek İlk iki şey mevduat faizini yükseltmek Ve hisse senedi borasını güvenilir, güvenli, dürüst, uzun vadeli Bir yatırım araçı(aracı) durumuna getirmektir Borsada sıpekülatörlüğü(spekülatörlüğü), tahtacılığı, ve dolandırıcılığı önlemektir Ve hisse senedi fiyatlarını bir uzmanlar kurulunun yani devletin belirlemesidir, Kalsan, kalmıyorsa dini tanımlayan Din hadisileri, git Gitsen, gidiyorsa dini tanımlayan Din hadisileri, kal. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 8.8.22/05.44
Düzenleme: 08.08.2022 / 05:46
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Şükrü
  • kalbi_güzelim
  • firdevss17
  • Issızacun
  • arkassinistram
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir