Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 310

Yazan: Birturkbilgesi
03.08.2022 / 05:45
109 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Savım ki mevsimler de akıl-ruh sağlığını anlamak, saptamak için kullanılabilir Kış mevsimini sevmek de, yaz mevsiminden yani sıcak havadan şikayetçi olmak da Bence sosyopatlık belirtisidir, akıl-ruh sağlıksızlığı belirtisidir Çünkü kış mevsiminin kalmasını istemek baharın gelmemesini istemektir Baharı, ağaçların yapraklanmasını, çiçeklerin açmasını, doğanın canlanmasını sevmemektir Yaz mevsimi de zaten sıcak olduğu istenir, sevilir Ancak yaz mevsimi örnek ki ahlakdışı pılajlar(plajlar) yani ahlakdışılık nedeni ile Sevilmiyor, istenmiyor ise akıl-ruh sağlıksızlığı değil akıl-ruh sağlıklılığı olabilir Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrenin nitel zirvesidir Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır Savım ki ahlakı ya da bilimi dışlayan sevgi doğru sevgi değil akıl-ruh sağlıksızlığıdır Kış mevsimi soğuk, yakacak gider, yakıt gider, ısı yoksa donmak ve ölmek demektir Yani kış mevsimi insanca, insancıl bir mevsim değildir oysa yaz mevsiminde Gölgelik bir yerde, yarıçıplaklık içinde bir uyku bile yeter Yani yazın sıcağından şikayetçi olmak mantıksızlıktır çünkü hem yaz sıcak olur Hem insanlar yaz mevsimini sıcak olduğu için isterler oysa kış mevsimi Ulaşım sorunları demektir Yakacak, ve korunaklı bir konut yoksa ölüm demektir Yani insanlar kış mevsimini neden istesinler, Devlet ahlakçı ve bilimsel olmak koşulu(şartı) ile, devlet ekonomisi insanca tek ekonomidir Çünkü devlet ekonomisinde insanlar geçimlerini birbirlerinden değil devletten sağlarlar Şöyle düşünün: İşsiz, parasız bir kadın, ona kimse para vermiyor, parası olmazsa yiyecek İçecek alamaz, evi yoksa barınacak yer bulamaz, hastalansa ilaç alamaz yani ölür Ancak o kadın örnek ki memelerini para karşılığı gösterse kadına parayağıyor(para yağıyor) Ne yaptı, hiçbirşey yapmadı, yalnızca memelerini gösterdi yani toplum 'Bana birşey verirsen Ya da bana birşey gösterirsen sana para veririm, yoksa vermem' diyor, çok insanlıkdışı birşey Yine örnek ki dilenciler, ne yapıyorlar, hiçbirşey ancak cepleri para dolu Yani topluma, ülkeye, ekonomiye hiçbirşey vermeden cepleri para dolu Yani toplum 'Canımın istediğine para veririm, canımın istemediğine para vermem' diyor Yani insanların hayat(yaşam) güvencesi yok, bu nedenle örnek ki işi olanlar bile iflas edip Kendilerini öldürebiliyorlar Yani kapitalist ekonomi aslanlar olan bir arenada yani kapalı alanda insanlar demek Yani kapitalist ekonomide hayatta kalmak rastlantıya ve vahşiliğe bağlı Bu nedenle ki kapitalist ekonomi adaletsizlik, hukuksuzluk, vicdansızlık, vahşilik ile dolu Çok insanlıkdışı birşey Bu nedenle ki ekonomi devletin olmalı, insanlar gelirlerini-geçimlerini tıpkı memurlar gibi Devletten, ve güven içinde almalılar, insanca olan, akıl-ruh sağlıklı olan, bilimsel olan budur Kapitalist ekonomi ayıptır, utançtır, insanlıkdışıdır, akıl-ruh sağlıksızlığıdır, vahşiliktir Bu nedenle hukuku da akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, vahşilik ile doludur, Yalnızca kendi kazancına, kendi çıkarına, kendi zevkine bakan Toplumu, ülkeyi, insanlığı düşünmeyen gözler hayvanlarda da var, Sorunların(Dertlerin) kalkınca şaha Sitem yollama hiçkimseye Sarıl dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine Çözüm ara, Kas ya da cinsellik teşhiri yapan dans ilkelliktir Eğitim önce bedeni hayvanlıktan, utanmazlıktan kurtarmaktır yoksa altı tophane Üstü şişhane gibi birşey olur, Filozof Bruno 'Tanrı iradesini gerçekleştirmek için yeryüzündeki iyi insanları kullanır Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini gerçekleştirmek için Tanrı'yı kullanırlar' Demiş Öyle ise yeryüzünde Tanrı'nın iradesine uygun tek bir ülke bile neden yok acaba, Kaşığın teneke de olsa, altın da Helaya(Siye) gidecek şeyi yiyeceksin onunla Bardağın cam da olsa, aldın da Helaya gidecek birşeyi içeceksin onunla Hayat(Yaşam) bilimsel ve ahlaklı olsun yeter İçi lav, kor, ateş dolu bu dünyada, içi bağırsak-bok-iğrenç-tiksinç bir bedenle Gösteriş akıl-ruh sağlıksızlığına gider Hem güneşten koruyucu şeyler sürünüp hem güneşin altına yatmak neden Haz çoğaldıkça akıl azalır, haz demek 'Akıl az' demek, Sosyopatlığın bir özelliği de yaz mevsiminde sıcaktan şikayet etmektir İnsanlar yaz mevsimini 'Havalar ısınsın, sıcak olsun' diye isterler oysa İnsan öfkesini ya da heyecanını yenemiyorsa suç 'potansiyel'i demektir Çünkü suça ya öfke ya da heyecan neden olur ki ikisinin de temeli Mia(Maoa) geni Ve adrenalin hormonudur, Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile şekillenmeyen hayat çamur gibi şekillenmiş demektir, İnsan dişisi erkekler için oynamayı bırakmalı artık Bir de erkek egemenliğine başkaldırıdan söz ediyorlar Nedir ya bu, dans diye bedenin orasını burasını titretmeler, kendini cinsel araç gibi Cinsel nesne gibi göstermeler Ben insan dişisi adına utanıyorum Ey insan dişisi dansöz değil alime ol Evlilik aptallık için kölelik, akıl için ise en zirve dostluktur, Din kimseyi çaresiz bırakmaz, çare üretir, insanca bir dünya ve insanca bir insan yaratır Dini tanımlayan Din hadisileri: 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla İnzivadır.' İnsan dişisi yarıçıplak insan erkeklerinin içine sütyen-külot koşarken insan erkeğine 'Ahlaksız' Demek neden, Ölümsüzlük olmayan bir dünyada aile insanlıkdışılıktır Çünkü hem ölecek çocuklar dünyaya getirmektir Hem de sevdiğin insanların ölümlerini görmektir Kimse buna insanca diyemez Belki sırf bu nedenle birgün aile yok olacaktır dünyada Yani vahşilikten değil sevgiden, insancıllıktan Yani aile isteyenler ölümsüzlük de istemeli, Kötü insanlara kendini kanıtlamak zorunda sanmak aptallıktır Kötüler kanıt değil ders ister Atatürk düşmanlığının ya tedavisi zorunlu akıl-ruh sağlıksızlığı Ya da Türkiye'ye karşı ajanlık suçu sayılmasını öneriyorum Çünkü hiçbir millet vatanını ve kendini düşman işgalinden ve zulümünden kurtarmış Kahramanına düşman olmaz, Ey kendilerine 'Dinli' diyenler Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' Diyor Yüzde kaçınız bu tanıma uygun insan Atatürk de Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' demiş Öyle ki 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretmiş insandır Atatürk düşmanlığı hem dini bilmemek cehaletidir hem de Atatürk'ü tanımamak cehaleti, İnsan dişisi kendini erkek egemenliğine cinsel nesne yapmayı bırakmadıkça boyu ve banka Hesabı büyüyebilir ancak saygınlığı, değeri, ve akıl-ruh sağlığı küçülür, Dünyanın birinci nitel dahisi 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de olmaz' diyen Devrimci Muhammed'tir Dünyanın ikinci nitel dahisi de 'Önce ahlak ve bilim, beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Devrimci Atatürk'tür Belli ki topluma Muhammed de, Atatürk de tam ya da doğru öğretilmiyor, Aşk zavallılığın zavallılığa narsistliğidir İnce belli çay bardaklarını hiç sevmem çünkü dişi cinselliği sömürüsünü anımsatıyorlar Nefse kölelik arttıkça zekada düşüklük de artar, Bırakın bu saçmasapan nicel zeka(anlak), nicel IQ, nicel zeka katsayısı testlerini(sınavlarını) İnsan anlağı(zekası) en bireysel biçimde, yalnızlıkta En evrensel biçimde ise ahlakta, bilimde, teknolojide, mantıkta, ve felsefede belli olur Görmüyor musunuz aşk acısı içinde bile kıvrananları Ve ahlaksızlık içindeki akademisyenleri, Din hacılarda, hocalarda, kurumlarda, kuruluşlarda, mabedlerde, siyasetçilerde Mezheplerde, tarikatlarda, cemaatlerde değil dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik İsrafsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımındadır Dünyadaki birinci nitel dahi 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'tir Dünyadaki ikinci nitel dahi de 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'tür Muhammed'in hakkını yemeyelim Din; dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' Diyen Din hadisileri'nin tanımıdır, dini 'Aldatmak' sanmak kendini aldatmaktır, Evlilik cehalet açısından en büyük kötülük, insanlık açısından ise en büyük dostluktur Evlilik cehalet için en büyük kötülük, insanlık içinse en büyük dostluktur Boşlukta da varlık vardır, tüm gezegenler boşlukta, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim, beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Atatürk'e düşmanlık Aşırı bir mantık düşüklüğü ve akıl-ruh sağlıksızlığı durumudur 'Önce ahlak ve bilim' diyen medeni Atatürk'e hakaret edenler Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini yani bebekleri ve çocukları bile öldürtmekten Çekinmemiş Osmanlı sultanlarını baştacı edecek kadar Akıldışı, insanlıkdışı, dine aykırılık içinde ya akıl-ruh sağlıksızlığı içinde Ya Türkiye'ye karşı ajanlardır Atatürk düşmanlarına 'Atatürk kadar insan olun' diyeceğim de Atatürk kadar insan olmak için Önce insan olmak gerekir Akıl-ruh sağlıksızlığının Türkiye'ye özgü iki özel ölçütü vardır: 1- 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'e düşmanlık 2- 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'e düşmanlık Bu iki düşmanlık türü içindeki insanların acil pısikolojik(psikolojik) destek ve eğitim Almaları gerekir çünkü ahlak ve bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin en zirveleridir Ve insanı hayvandan ayıran en büyük farklardır, Geleceği doğru tahmin etmenin en doğru yolu ahlaka ve bilime bakmaktır Bugün ahlaka ve bilime aykırı ise gelecek de ahlaka ve bilime aykırı olur Ancak aptallık herşeyi deneyip ya da bekleyip öğrenmeye çalışır Doğru bir gelecek ancak bugün ahlaklı ve bilimsel bir ülke ya da dünya kurmakla olur Çünkü ahlak ve bilim hem beyinin, insanlığın, ve evrenin en zirveleridir Hem de insanı hayvandan ayıran en büyük farklardır Bugün ahlaka ve bilime aykırı ise gelecekten hiç beklenti içinde olunmamalıdır, Atatürk 'İtalyadan özel takım elbiseler gömlekler kıravatlar(kravatlar) Pantolonlar diktirip giymiştir' diyenler var Onun anlamı, İtalyanlara 'Sizin giydiklerinizi biz de giyeriz' demektir Yani İtalyan faşist kibirini, İtalyan dokunulmazlığını yok etmektir Batının Doğuları ve Doğuyu horgörmesine karşı Batının Doğuyu ve Doğuluları horgörmesini önlemek için zekice bir davranıştır, Geçmişe de, çocukluğa da özlem ya yaşlılık belirtisidir ya depresyon İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile hep geleceğe, hep ileriye bakmalıdır Hep geleceğe, hep ileriye yönelmelidir Ahlaka ve bilime aykırı insanları da, nefse köle insanları da unutmaktan da Silmekten de korkmayın, Önemli olan şey delikanlı olmak değil; dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uygun insan olmaktır Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dedi dini taşımayan insan hiçbirşey taşımıyor demektir, İnsan elemek için en doğru elek, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin eleğidir, Nitel zekanın zirvesi olan, ve insanı hayvandan en nitel ve en büyük fark olan ahlakı anlamak Nitel zekası düşük insanlar için çok zor olur Onlar için ahlak uzaylı görmek birşeydir Askerlik bedelli, Türk vatandaşı olmak bedelli, söyle kardeş Türkiye denilen vatan nereli, Başkasına bağımlılığa bağımlı olmaktansa ahlaklı ve bilimsel olarak yalnızlık yeğdir Tüm suçların genel nedeni akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan Ve toplumu bölüp insanları birbirlerine düşman eden siyasettir Hem suçlara neden olmakta hem de kendi suçu yüzünden insanları cezalandırmaktadır Hem de hapise attığı insanlardan hapishane parası istemektedir Ülkeler siyasetle değil evrenin zirveleri olan ahlak ve bilim ile yönetilirlerse insanlar Suç işlemezler Asıl suçlu, hukuk adı altında her türlü akıldışılığa, bilimdışılığa, ahlakdışılığa, insanlıkdışılığa İzin veren ve kendisi de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyasettir Bu nedenle yasaklanmalıdır ve ülkeler siyasetle değil ahlak ve bilim ile yönetilmelidir Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile dolu olmayan kalb/kalp temiz de olsa Temiz ve boş bir kaba benzer, Bir ülkede işlenilen suçlardan önce devlet yani siyaset suçludur Ahlaklı, bilimsel bir ekonomi kurmadığı, ve toplumu ahlak ve bilimle doğru eğitmediği için, Hiçkimse doğurduğu bebeğinin cani, suçlu olmasını istemez Demek ki canileri aileler yetiştirmiyor 'Eğitim, okul, üniversite, devlet' adı altında kimler bebekleri ellerine alıyorlarsa Suçlarda önce onlar suçludur İnsanlar devlet ya da siyaset nasıl yetiştirirse öyle olur Su bulunduğu kabın biçimini alır 'Ben suç işlemem' diyen insana verin adrenalini, Roma'yı bile yakmaya kalkar Ahlaka ve bilime aykırı olan herkes delidir çünkü beyinin nitel zirvesi ahlaktır Nicel zirvesi de bilimdir Hiçkimse boş oturamaz çünkü içi pekçok organla doludur, kafatası dahil, Hiçkimse cani olsun, suç işlesin, hapishanede yatsın diye bebek doğurmaz Devletin bunu düşünmesi gerekir Hiçkimse suçlu doğmaz, bebekler suçlu doğmazlar Sistem tarafından farkında olunmadan suçlu yapılırlar Suç devletlerin ya da hükümetlerin ya da siyasetin ahlaka ve bilime aykırılığının insanlara Yansımasıdır, Atatürk düşmanlığının temel nedenleri şunlardır: 1- Akıl-ruh sağlıksızlığı yani nitel zekanın sıfır olması 2- Türk olmamak 3- Türkiye'ye karşı ajanlık, Bir ülkeyi bilimle yönetin, suçlar %100 azalır; bir ülkeyi siyasetle yönetin, suçlar %1000 artar Hangisini istiyorsunuz, Dini inançlarla alay edecek kadar düşük zekalı değil Onları mantıkla eleştirecek kadar yüksek zekalı olmak gerekir Adalet ahlakdışılığa, bilimdışılığa boyuneğmek, rıza göstermek değil Ahlaka ve bilime aykırılığa başkaldırmaktır Oysa hukuk ahlaka ve bilime aykırı ne varsa serbest bırakmakta Ahlakın ve bilimin egemenliğinde değil de ahlaka ve bilime aykırı dünya olan Siyasetin egemenliğinde olduğu için, Hakarete para cezası vermek 'Bana istediğim parayı ver, istediğin kadar hakaret et' Anlamı taşır ki hakaret edene hakaret etmek suç değilken, ve hakaret edene hakaret etmek Yerine tazminat davası açmak bu durumun varlığını güçlendirmekte Yani bu iş geçim yolu da, zenginleşme yolu da olur Yani hakarete hakaret etmek yerine tazminat davası açan kişi Gerçekte kendi kendine de hakaret etmek durumuna da düşmekte Bu nedenle önerim ki hakarete birinci de uyarı cezası İkinci de toplumsal alanda çalışma zorunluluğu Üçüncü de de akıl-ruh hastahanesinde tedavi zorunluluğu getirilmeli, Aşk içi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık dolu bir bedeni Güzel bir deri ile örtüp insanları kandırmaktır İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışılık dünyada İçi bağırsak, bok, iğrenç bir bedenle mutlu olmak Ya da mutlu uyumak için akıl-ruh sağlıksız ya mantıksızlık ya enayilik gerekir, İnsanlar kendilerini hayvanlarla, nesnelerle, bitkilerle, astrolojiyle, günlerle değil Beyinin, insanlığın, ve evrenin zirveleri olan ahlak ve bilim ile tanımlamalılar Ölenler de, öldürenler de birzamanlar çocuktular, acaba çocuk olmadan mı büyümek gerek Hayat kısa da olsa, uzun da, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dedi din ile onurla, insanca yaşamak gerekir, Toplumlar para peşinde koşmaktansa dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinin Zerresi için koşsalar ülkeleri ve hayatları insanca olur Bence ise yüzüne konuşulamayan insan doğru insan değildir çünkü ya alıngan ya kibirli Ya vahşi biridir Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun sevgi aramayan insan yalan sevgi Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun ülke aramayan insan yalan ülke arıyor demektir Fakir(Yoksul) olmayan erkek, güzel olmayan dişi yalan olmayan aşkı bulama, Şehirler(İller) hayvan beslemek için değil medenilik yeridir Köpeklerin havlamaları, horozların ötmeleri rahatsızlık verir Köpeklerin tüyleri, kılları akciğerde, karaciğerde kistlere neden olabilir Hayvan beslemek isteyen köye gitsin, Hukuk 'Eğitilebilir boşanma nedenleri'ni ve 'Yok edilebilir boşanma nedenleri'ni düşünmeli Boşanma isteklerine bunlara göre de yaklaşmalı Örnek ki hakaret, kaba davranmak, şiddet gibi şeyler eğitilebilir şeylerdir Ekonomik sorunlar yok edilebilir şeylerdir Her boşanmak isteyen boşanırsa hukuk oyuncak olur, aile kalmaz, toplum sürüleşir Medeni zeka ahlaka aykırı sözcükler konuşmadan derdini anlatmak zekasıdır, Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, dişi modası türü Dişilere ahlakdışı şeyler giydirip, toplumların tepesine dikmeye uğraşıyor Demek ki bir ülkeyi ya da devleti ya da vatanı ya da toplumu elegeçirmenin En kolay yolunun bu olduğunu biliyor Ey insan dişisi Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü kahpelik Sana bikini denilen sütyen-külotu, mini etek denilen apışarasız külodu Tayt pantolon denilen daracık içliği, mini şort denilen külodu Göğüs dekolte denilen rezilliği Hanımefendi, alime, saygın, onurlu ol diye giydirmiyor Erkeklere cinsel nesne, cinsel sunum, cinsel yem, cinsel köle ol diye giydiriyor Hem ortalıkta ahlaka aykırı durumla dolaş hem de değer, saygınlık Ve akıl-ruh sağlıklılığı bekle öyle mi Çok beklersin, 'Bana ne, sana ne, kime ne, kimseye hesap vermem' gibi sözler sosyopatlık sözleridir Ve dine de, bilime de, akıl-ruh sağlığına aykırı bir durumdur Ahlak, bilim, mantık, akıl-ruh sağlığı, vicdan, dürüstlük gibi şeyler mutluluktan üstündür Ahlaka ve bilime aykırı insanların sevgisi şekere benzer, hoştur ancak anlamsızdır, Bilgi yayınevi'nin yayınladığı, Turgut Özakman'ın romanındaki 'Şirin' adlı dişinin arkadaşı 'Biz (60'lılar) hiç olmazsa sevişmeyi biliyorduk, 70'liler savaşmayı 80'liler bir tuhaf, ne savaşmayı biliyorlar, ne sevişmeyi.' diyor Oysa Türkiye gençliğine de, dünya gençliğine de, tüm toplumlara da Tüm insanlığa da öğretilmesi gereken asıl şey Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din yani bilgelik Bu öğretilmiyor hiç, Önemli olan şey iyi değil doğrudur çünkü iyiye doğru dahil değildir ancak doğruya iyi dahildir Akıl-ruh sağlığını korumak isteyen insan İki insandan birini sevmeli: Ya 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ü Ya 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ü Çünkü ahlak beyinin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ahlaka ve bilime aykırı insanların Atatürk sevgisi de, Muhammed sevgisi de yalandır Hele ki öz bebek kardeşlerini ve öz çocuk kardeşlerini öldürtmüş Osmanlı sultanlarını Sevenlerin Atatürk'ü de, Muhammed'i de sevmeye hakları yok, İnsan olmak, hayvanlara yemek vermekle değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymakla ölçülür Çünkü hayvan besleyen çeteler de, vahşiler de var, Medenilik çıplaklıkla değil ahlak ve bilim ile ölçülür çünkü ahlak beyinin nitel zirvesi Bilim de nicel zirvesi yoksa yamyamlar en medeni insanlar olurdu Ahlaka ve bilime aykırı düşüncelere asla saygı göstermem çünkü saygıyı ancak Ahlaka ve bilime uygun olmak hak eder çünkü ahlak beyinin nitel zirvesidir Bilim de nicel zirvesi Benim pusulam insanların tercihleri(seçimleri) değil ahlakın ve bilimin dedikleridir Çünkü insan ile hayvan arasındaki en üstün fark ahlak ve bilimdir Bu nedenle ki Atatürk de, Muhammed de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Yobazlık ahlaklı giyinmek değil ahlaka ve bilime aykırı olmaktır Medenilik ahlaka aykırı giyinmek değil ahlaka ve bilime uygun olmaktır Çünkü evrenin nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir, Gerçek dost seni dostun olduğun için savunan değil, ahlakı ve bilimi savunan Ve seni ahlaka ve bilime uygun isen savunandır Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ahlak ancak edebli giyimle, ve bilimsel, mantıklı, vicdanlı, merhametli, ve nefssiz Olunmakla olur, İnsanın güzeli, hiçkimseye selam göndermese de Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine uyandır Çocukken yapılabilecek tek güzel hırsızlık çocukluğunuzu çalmaktır, hep sizinle kalsın diye, Atatürk'ün de, Muhammed'in de 'Önce ahlak ve bilim' dediği 'Ahlak' ve 'Bilim' Beyinin de, insanlığın da, akıl-ruh sağlığının da, medeniliğin de, evrenin de zirveleridir Ahlaka ve bilime aykırılığı yasaklamak yerine serbest bırakan hukuk türü ahlakdışılığı Ve bilimdışılığı kendine ışık, pusula, harita, yol, dünya, amaç edinmiş demektir Böyle hukuk türü ile adalet olmaz, Ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, ve insanlığın nitel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran en Büyük nitel farktır İnsan zevk, haz, nefs, mal, para, dünyalık için eğildikçe ahlak, ve akıl-ruh sağlığı da iner Dünya ve insanlık ahlaklı ve bilimsel olmadığı sürece kötülükler gitmez çünkü ahlak insanlığın Nitel doğru merkezidir, bilim de nicel doğru merkezi İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uygun insan ise görünen yüzü de Görünmeyen yüzü de doğrudur ve aynıdır, İnsan dişisi dansözlüğe, mankenliğe, çıplaklığa, sosyopatlığa, astrolojiye Yani ahlaka ve bilime aykırılığa değil de alimeliğe, bilgeliğe yönelirse Hem kendisi için hem ülkesi için hem insanlık için en doğrusu olur, Din, demokrasi, laiklik, özgürlük, ve akıl-ruh sağlığı ahlaklılık ve bilimselliktir Akıla gelen herşeyi yapmak değil İnsan dişisinin 'Kendi aş' sözünden 'Ahlakçı ve bilimsel olmak' yerine 'Bedenini aç' sözünü Anlamasından bıkkıntı geldi artık, Erkekle, yoksullaşmadan Dişiyle, zenginleşmeden evlenmek sorun yaratabilir Çünkü yoksul erkek kendisiyle zenginliği için evlenilmediğini bilir Zenginleşen dişinin de kişiliği olumsuz yönde değişebilir, öyle ki insanlıktan uzaklaşabilir Dişinin yoksulluğu ise sorun olmaz çünkü dişi ile bedeni için evlenildiğini herkes bilir Ahlaka, bilime, teknolojiye, felsefeye, dine, insanlığa, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe Değil de insan erkeğine sunabileceği şeyleri ile kendini onurlandırmaya, egemenleştirmeye Gururlandırmaya çalışan insan dişisi türü yetiştiriyor, yaratıyor Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda, eğlence, ve pılaj(plaj) türü şeyler, İnsanları, toplumları, ülkeleri, ve devletleri şöyle sınıflayabilirsiniz ki her sınıftaki herkes Birbirine benzer yani onları tek tek araştırmaya, sınamaya gerek yoktur: 1- Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uyanlar 2- Ahlaklı giyinen insanlar 3- Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüne uyanlar 4- Akıldışı-ahlakdışı pılajlara(plajlara) gidenler Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı herkes giyimleri, özel hayatları Farklı da olsa ruh, kişilik olarak aynıdırlar Şunu bilin ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı herkes Nasıl giyinirse giyinsin akıl, mantık, dünya olarak aynıdır 'Fizik, kimya, matematik, hukuk, tıp, mühendislik, felsefe öğrendik Haydi şimdi sigaraya, içkiye, ve denize' diyen insan türü ile 'Fizik, kimya, matematik, hukuk, tıp, mühendislik, felsefe öğrendik Haydi şimdi astrolojiye, fala, medyuma' diyen insan türü arasında akıl-ruh sağlığı açısından Yani mantık açısından hiçbir fark yoktur, Ahlakı ve bilimi, gerçekleri ve doğruları arayan, isteyen, seçen değil Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüne Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj türü gibi şeylere Astroloji gibi bilimdışı şeylere boyuneğmiş(boyun eğmiş) bir siyaset türü var karşımızda, Batıyı yenmek bilim, teknoloji ile değil Mantık, felsefe, ahlak, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile olur Çünkü Batı bilimin de, teknolojinin de sizden daha iyisini yapabilir Ancak öyle ahlaksızlaştı ki mantığın, felsefenin, ahlakın, ve dinin önderliğini yapamaz Cesurlar(Yiğitler) ve yenilik hep geleceğe gider En doğru gelecek de mantık, felsefe, ve Din hadisileri'nin oluşturduğu gelecektir Ekonomik sorunları ya ahlaka ya bilime aykırılık çıkarır, yaratır Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı insan güçlü değildir Çünkü herşeyden önce insan değildir Hem dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı olan hem de kendini anormal Hissetmeyen insan çocukluk çağında demektir çünkü yalnızca çocuklar Kendilerini anormal hissetmezler, İnsan erkeği kasların beyin olmadığını, beyinin kaslarda olmadığını İnsan dişisi de memelerinin beyin olmadığını, beyinin memelerinde olmadığını öğrenmeli Yoksa şiddetin de, cinselliğin de götüreceği yer önce mantıksızlık Sonra da akıl-ruh sağlıksızlığı olur Yalnızca ahlakla dinli olunsaydı herkes dinli olabilirdi Yalnızca bilimle dinli olunsaydı herkes dinli olabilirdi Yalnızca bilgi ile bilge olunsaydı herkes bilge olabilirdi İnsanlığa hayrı olanın size hayrı yoksa, insanlığa hayrı olanlar değil İnsanlığa hayrı olana 'Hayrsız' diyenler hayrsızdır, Her teselli bahanedir, her bahane teselli Ağlama, gözyaşılarını duymaz hayat Hayatı onurlandıracak tek şey dini tanımlayan Din hadisileri'nin dedi din ile tepkidir, İnsanlar tıp, mühendislik, fizik, kimya, matematik, ekonomi, hukuk sorunlarını, sorularını Çocuklara mı soruyorlar da dini inançlarını kanıtlamak için çocukları Ve astroloji denilen bilimdışılığı kullanıyorlar Dini inançlılar öylesine bilimdışılar ki inançlarını kanıtlamak için çocuklara Ve astrolojiye başvurmaktalar, Deliler kendikendilerine gülerler, birbirlerini güldürmezler İnsan duygularının büyüklüğünce çöker Sevgi değil önce mantık gelmeli insanda Mantık doğru heryere gider, Evler beslenmek, uyumak, oturmak, dışkılamak, bilimsel olmak, ahlaklı olmak İnsan olmak, insanca yaşamak içindir Ahlakdışı pılajlar(plajlar) ise ahlakdışılığın yani akıldışılığın yani vahşiliğin Yani akıl-ruh sağlıksızlığının mutlu olduğu yerlerdir çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının İnsanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, nitel onurudur Mağara dönemi'nde yaşayanlar çağımıza gelselerdi ahlakdışı pılajlardakiler gibi Yaşarlardı, Bir ülkedeki en büyük gericilik, en büyük yobazlık, en büyük bölücülük, en büyük düşmanlık Siyasettir çünkü siyaset hem toplumları böler, hem insanları ve toplumları birbirlerine Düşman eder hem de ahlaka ve bilime aykırı bir dünya ister Dini inanç da insanların, toplumların, insanlığın, beyinin düşünmesini istemez, yalnızca Boyuneğilmesini(Boyun eğilmesini) yani kölelik ister Bu nedenle ki siyasetin en büyük dostlarından biri de dini inançtır Oysa din düşünmek ve özgürlük ister çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' dediğidir Din hayat(yaşam) ve özgürlük ister, dini inanç ise kurbanlar, ve ölüm, Demokrasinin devletsel temeli olan 'Güçler ayrılığı' yalnızca tektek(tek tek) devletler içindir Çünkü demokrasi konusunda başka koruyucusu yoktur Yani Güçler ayrılığı binanın temeli gibidir, yani bir devlet açısından Güçler birliği Demokrasisinin temelidir Ancak Güçler ayrılığı demokrasili devletler bir birlik oluşturmuşlarsa zorunlu değildir Çünkü Güçler ayrılığı'nı yani denetimi hem o birlik hem de her devlet yapar, oluşturur Yani bir devletteki Güçler ayrılığı'nın yerini birlik ve öteki devletler alır ki daha güvencelidir Yani kırkayak bir insanın ya da taşıtın üzerinde ise yürümeye gereksinimi olmaz Bu nedenle dünya tek devlet, insanlık da tek toplum olmalıdır ancak 'Önce ahlak ve bilim' ile Yani gerçek demokrasi, gerçek laiklik, gerçek hukuk, gerçek eğitim, Gerçek ekonomi, gerçek devlet, gerçek vatan, gerçek özgürlük ile, Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı insanla evlenmek de Eleştirilmeye katlanamayan, özeleştirisiz insanla da evlenmek de Kendisini hiç eleştirmeyen, kendisinde hiç kusur bulmayan insanla evlenmek de Boşanmaya ya da hukukdışılığa götürecek sorun ya da sorunlar yaratabilir, oluşturabilir Eş alırken ruhuna, kişiliğine, özel hayatına, zevklerine, hazlarına, beyinine(beynine) de bak İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı ise unuttukları Unutmadıklarından daha çoktur, Zeus gitti, Ra gitti, ve başka pekçok ilah gitti, birzamanlar uğurlarına ölünen, öldürülen Gittiler çünkü Gerçek ki insanların evlerini yıkan, insanlara kötülük yapan, insanları öldüren ilahlar Var olsalar da doğru ilahlar değillerdir Çünkü din zarar vermek, kötülük yapmak, öldürmek değil doğruluk ve iyiliktir Din kötülük değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediğidir Din insanlara kötülük etmez, zarar vermez, düşmanlık etmez Din savaş ve savaşçı değil bilim ve öğretmendir,, Ya içi lav, kor, ateş dolu, insanlıkdışı dünya üzerinde İçi bağırsak, bok, iğrenç, tiksinç, insanlıkdışı bir beden ile yaşamak Ya mezarda leş gibiliğe dönüşüp çürümek Keşke(Keşki) içi lav, kor, ateş dolu olmayan bir dünyada İçi bağırsaki bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık(mida bulandırıcılık) olmayan bedenle Sonsuza kadar yaşamak gibi üçüncü bir seçenek olsaydı Bu insanca şeyi yapabilen, sağlayabilen bir ilah, dini inanç var mı acaba Çözemeyeceğin konulara kafayıtakma(kafayı takma) yoksa kafayıyersin(kafayı yersin) Sorunları çözmek için önce sözcüklerin doğru anlamlarını öğren Bu nedenle önce dini tanımlayan Din hadisileri'nin öğrenip dinin ne olduğunu öğren Sonra da demokrasinin siyasi parti seçmek, laikliğin ahlaksızlık serbestliği Özgürlüğün serserilik serbestliği, adaletin siyasetin yaptığı hukuk değil 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek olduğunu Yalanların sana 'Doğru' diye yutturulduğunu Bilin ki eğer dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din üzerine bir dünya kurulmazsa Tüm paralarınız, mallarınız, servetiniz birgün, sonunda fahişelerin midelerinde Son bulacaktır çünkü Din hadisileri'ne aykırı bir dünyanın da Siyasetle yönetilen bir dünyanın da başka sonu yoktur Dünyayı doğru kuracak, insanları doğru yaşatacak olan güç Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dindir Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine sarıl 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen dinde birleş İnsanlığın karanlığını güneş değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din Bitirir ancak Sevgi 'O güzel ye, bu güzel iç' diye yanlış, kötü, zararlı şeyler yedirir, içirir 'O güzel yap, bu güzel yap' diye yanlış, kötü, zararlı şeyler yaptırır Oysa mantık herşeyi düşünür, ve yanlışı da, kötüyü de yaptırmaz Gerçek ki sevgi mantığın değil mantık sevginin önderi olmalıdır. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 3.8.22/05.45
Düzenleme: 03.08.2022 / 05:49
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • mehmethezari
  • dalim
  • ceyfer
  • Hira
  • atnciy707

Bağlı Üyeler

  • dalim21:03
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir