Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 295

Yazan: Birturkbilgesi
18.05.2022 / 04:40
253 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dünyayı uluslar(milletler), toplumları halklar değil Beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin en nitel zirvesi olan ahlak Nicel en zirvesi olan bilim birleştirmeli Bu nedenle ki ülkelerdeki her halk kendi dilinde konuşabilmeli Düşmanlık ya da yandaşlık değil ahlak ve bilim birleştirici olmalı Din de tıpkı bilim gibi her toplumun kendi dilindedir Çünkü 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' diyen, dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi din de bilimdir Halkların dillerini engellemeyin, bırakın kendi dillerinde konuşsunlar Yeter ki ahlak ve bilim konuşsunlar, ahlaka ya da bilime aykırı konuşmasınlar Yeter ki ahlakta ve bilimde istesinler, ahlaka ya da bilime aykırılık istemesinler Dini tanımlayan Din hadisileri de 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar olmazsa din de olmaz' diyor Gelsin, ahlak ve bilim isteyen herkes gelsin Konuşsun ahlak ve bilim isteyen her beyin, konuşsun Ahlaktan ve bilimden korkulmaz Çünkü ahlak ve bilim akıl-ruh sağlığının da, dinin de Demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de, adaletin de Doğru eğitimin de, doğru sanatın da, doğru hayatın da Doğru dünyanın da, doğru insanlığın da temelidir Ülkeleri siyasi partilerde değil ahlakta ve bilimde birleştirin, Dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' yani 'Dünya ile işini bitir de gel' Bu nedenle ki Din hadisileri 'Ölmeden ölün' diyor Dinde oruç 'Dünya ile işi bitmek için'dir, dünya için bayram etmek değil Oruç tutmak nefssizliği tutmak değilse dinsel açıdan hiçbir işe yaramaz Çünkü nefs 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi Alimi bile hem alimlikten hem dinden çıkaracak kadar en büyük cehalettir Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır) Hem de akılı(aklı), mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önler, Yanlış da doğru gibi, kötülük de iyilik gibi Mantıksızlık da mantık gibi sınırtanımaz(sınır tanımaz) Durum ki insanlık henüz beyinsellik, beyincilik aşamasında değil bedencilik Ve duyu organıcılığı(organcılığı) aşamasında Yani bedenine ya da duyularına hoş gelen şeyleri baştaçı etmekte Örnek ki 'Tabii(Tabi, doğal) ki sevmeyenlerimiz olacak Herkesi mutlu etmek orospuların işi' sözü çok mantıksız Çünkü hem orospuları ve orospuluğu herkes sevmez Hem de sevilmemenin nedeni beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının Evrimin, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlaka, ve nicel zirvesi olan bilime Aykırılık durumu olabilir Yani hem ahlaka ya da bilime ya da hem ahlaka hem bilime aykırı insan olunup Hem de 'İnsanlar beni sevmiyorlar, öyle ise doğruyoldayım(doğru yoldayım), başarılıyım Beni kıskanıyorlar, meyva(meyve) veren ağaçı(ağacı) taşlarlar' Demek mantıksızlık, zeka düşüklüğü, kibir, narsistlik, megalomanlık, ve şizofreni durumudur, Hastalıklarla ile ilgili küresel farkındalık, uyarı günlerini izlemek, önemsemek Dikkate almak hem bu konulardaki bilgiyi arttırır, hem de ölümden koruyabilir Örnek ki 'Dünya sepsis farkındalık' günü çok önemli çünkü sepsis denilen Mikropsal kan zehirlenmesi hem çok ölümcüldür hem de dünyadaki en çok Hastalıksal ölüm nedenidir Sepsis belirtileri öğrenilirse sepsisten korunmak olasılığı da, kurtulmak olasılığı da Çok yükselir Ve gerçek ki bu konuda cehalet doktorlukta bile önemli durumda görünmekte Çünkü hayatta kalması ancak 1-2 saati kalmış sepsis hastasılarına(hastalarına) Hemen damardan geniş etkili antibiyotik vermek yerine Saatlerce süren tahliller yaptırıp hastaların ölmesine neden olan doktorlar var dünyada Ve ülkemizde Oysa doktorun 'Şıp' diye anlaması ya da kuşkulanması gereken Ölümcül hastalıklardan biri de sepsistir, Şiir, şairlik çiçeklere, böceklere, kuşlara, kaldırımlara, yıldızlara, güneşe, aya İçi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık dolu bedene Şiirler yazmak mı yoksa topluma ahlak, vicdan, bilimsellik, mantık, nefssizlik Gerçekçilik, doğruculuk, medenilik, insanilik öğretmek mi Çünkü ahlak beyinin, duygunun, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insan olmanın İnsanlığın, ve evrenin nitel zirvesi; bilim de nicel zirvesi Ve nefs hem en büyük cehalet hem tüm kötülüklerin temel nedeni Sanatçılık topluma göbekatmak(göbek atmak) mı yoksa ahlakçılık, vicdan, bilimsellik, mantık Nefssizlik, gerçekçilik, doğruculuk, medenilik, insanilik öğretmek mi Bilgelik topluma dalkavukluk, yalakalık mı ya da içi ateş, kor, lav, insanlıkdışılık dünya Üzerinde içi bağırsak, bok, iğrençlik, hayvanlık, insanlıkdışılık dolu bedenle mutlu olmayı Öğretmek dalkavukluğu ya da yalakalığı mı Yoksa topluma ahlaklı, bilimsel, nefsiz, gerçekçi ve doğrucu olmayı öğretmek mi, Ülkelere, toplumlara, insanlara, insanlığa, dünyaya Felsefe, mantık, bilim, ahlak, düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik, beyin, ruh değil de Sıpor(Spor), bilgisayar oyunu, Survivor gibi şeylerle kas yani beden Moda, pılaj(plaj) gibi şeylerle de utanmaz cinsellik türü yani beden Astroloji gibi şeylerle de bilimdışılık egemenleştirilmeye çalışılmakta Bunun sonuçu(sonucu) da toplumlarda, insanlıkta, ve dünyada barbarlaşma durumunun Ortayaçıkması(Ortaya çıkması) durumu olur, Ey insanlık eğlendiğin, zevk aldığın, mutlu olduğun şeylere bak: 1- Birine birşey sokmak 2- Kendine birşey sokturmak 3- Kaslarla oynamak 4- Sıçılacak ve işenilecek şeyler İnsanda akıl-ruh sağlıksızlığının nicel nedeni insan olmak değil insana benzeyememektir Yani memeli hayvan döneminde kalmaktır yani memeli hayvan bedenine sahip olmak Ve Mia(Maoa) geni'dir Nitel nedeni de mantıksızlıktır Çünkü insan olmak mantık gerektirir Mantığın zirvesi de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak Nicel zirvesi olan bilim Ve hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçı olan Hem de mantığı, ahlaklı, akıl-ruh sağlığını engelleyen birşey olan nefstir Yani ahlak, bilim, ve nefssizlik ile dolu olmayan beyin tümel, genel mantıklı olmaz Beyin, ve cinsiyet dahil insan bedeni memeli hayvandan insana gelen şeydir Dişi, bedenine birşey sokturmaktan, erkek de birisinin bedenine birşey sokmaktan Zevk, haz, mutluluk alması biçimindeki cinsel ilişki sırasında erkeğin de, dişinin de durumu İğrenç, insanlıkdışı durumdur Hele ki bedenine birşey sokturup zevk, haz, mutlu olmak biçimindeki cinsel ilişki Daha da akıldışı, mantıkdışı, insanlıkdışı durumdur Dişinin bu durumdan zevk, haz, mutluluk olması için beyininin mantıksızlık olması gerekir Dişi beyininin bu duruma boyuneğmesi için oldukça geri olması gerekir Ki dişi beyininin erkek beyininden küçük olmasının nedeni de bu durum olabilir Bu işi bir de para için yani iş, meslek, gelir olarak yapmak da Durum ki cinsiyet, cinsellik 'Önce ahlak ve bilim' yani 'Önce mantık' demek olan demokrasiye Laikliğe, özgürlüğe, adalete aykırı şeylerdir Bu nedenle ki cinsel utanmazlığın serbest olduğu Batıda demokrasi, laiklik, özgürlük Adalet, akıl-ruh sağlığı olmaz Cinsel utanmazlık özgürlük değil serbestliktir, akıl-ruh sağlığı mutlu olmak değil mantıktır Eğer ilahlık doğaüstülük, dünyaüstülük, dünyadışılık ise hiçbir ilah insanlığı Böyle utanç, insanlığa aykırı biçimde üretmez Sıpor(Spor) ile yani cinsel ilişkideki cinsel organlarla oynayıp zevk, haz Mutluluk almak gibi kaslar ile oynayıp zevk, haz, mutluluk almak da gerilik, ilkellik Memeli hayvandan türünden gelen durumdur Görülmekte ki insanlık memeli hayvandan gelen özelliklerle çevirilmiş Kuşatılmış durumdur Sıçılacak şeylerden zevk, haz, mutluluk almak; kendine birşey sokturmaktan zevk, haz Mutluluk almak; birisine birşey sokmaktan zevk, haz, mutluluk almak Kaslarla oynamaktan zevk, haz, mutluluk almak İçi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık, hayvanlık dolu bedenden zevk, haz Mutluluk almak Gerçekler ve doğrular açısından iğrenç, utanç, geri, ilkel, barbar şeylerdir Eğer ilahlık doğaüstülük, dünyaüstülük, akıl, mantık, gerçek, doğru, insancalık demek ise Hiçbir ilah 'Bedenine birşey soktur zevk al', 'Birisinin bedenine birşey sok zevk al' demez İnsanlık bedenine değil, kendini insanca yapacak tekşey(tek şey) olan ruhuna yönelmelidir Ve onu da dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile doldurmalıdır Yoksa insan demek memeli hayvanın uzantısı demek olur Bu nedenle ki insan uyanıkken değil uyurken insan olmaya daha yakın olur Bu nedenle insan uykuyu olabildiğince çok uyumalı Ve insan ancak uyurken kötülük yapamaz, kötü insan olamaz Bedeni aş, ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile gerçek, doğru insan ol, Türkler Orta Asya'dan beri taşıdıkları Yabancı hayranlığını bırakmalı Atatürk bu amaçla ki 'Ne mutlu Türküm' diyene, ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' dedi Bir sözü yabancı söylemişse hiç düşünülmeden, hiç irdelenmeden hemen baştaçı edilmekte Örnek ki Dostoyevski 'Akrabalar arasında zorunlu sevgi bağı vardır Oya sevginin önce hak edilmesi gerekir İşte bu nedenle ki akrabalar arasındaki sevgi iğrençtir' demiş Oysa sevgideğer, ve saygıdeğer akrabalar da olabilir Eğer beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlaka, nicel zirvesi biline uygunsalar Ve Dostoyevski'ye göre hayvan sevgisi de iğrenç olmakta Çünkü hayvanlar da insan sevgisini hak etmek için hiçbirşey yapmamakta Dostoyevski'ye göre eğer hayvanlar dışları, görünümleri güzel diye sevgiyi hak ediyorlarsa Dışları, görünümleri güzel olan akrabalar da sevgiyi hak ederler, Öteki diller ezbercilik üzerine kuruludur ancak Türkçe mantık ister Türkçeye düşmanlık akıl-ruh sağlığına da, bilime de, insanlığa da zararlıdır Çünkü Türkçe dünyanın en mantıklı, en doğru, en tutarlı En bilimsel, en küresel, en zor, en ileri dilidir Bu nedenle ki 'Özgürlük' sözcüğünün tek doğrusu 'Hürriyet, serbestlik, freedom' gibi sözcükler değil 'Özün gür, doğru varlığı' anlamındaki 'Özgürlük' sözcüğüdür Eğer özgürlük dünyanın, insanlığın, demokrasinin en üstün şeyi ise o ancak Türkçede var. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 18.5.22/04.41
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • AbdulkerimŞaşmaz
  • CeyhanArkun
  • cemre
  • Aydogan
  • yalnızkimseler
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir