Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 291

Yazan: Birturkbilgesi
14.05.2022 / 09:54
73 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
İyiliğinize iyilik borçluyum ancak kötülüğünüze kötülük değil Tarihi değiştiren insanlar da, bilimi değiştiren insanlar da, felsefeyi değiştiren insanlar da Dini inanç tarihi değiştiren insanlar da Hiçkimseden izin(onay), emir(buyuruk) almamış insanlardır Galile 'Dünya dönüyor' demek için sizden mi izin aldı Abraham(İbrahim) putları devirmek için sizden mi izin aldı Einstein 'Görelik/Görelilik/Görecelik/İzafiyet' kuramını(teorisini), savını Geliştirmek için sizden mi izin aldı Işık yedi renk olmak için sizden mi izin aldı Dünya dönmek için sizden mi izin aldı 5X5 25 olmak için sizden mi izin aldı Su iki hidrojen, bir oksijen olmak için sizden mi izin aldı Yerçekimi varlıkları çekmek için sizden mi izin aldı Yürek(Kalb) kanı pompalamak için sizden mi izin aldı Pasteur kuduz aşısını bulmak için sizden mi izin aldı Sizin dünyanız, egemenliğiniz ancak evinizin içinde geçerlidir, dışında değil İnsanlığı doğru ve iyi yönde değiştirmek isteyen insanlar hiçkimseden Emir, izin almazlar, istemezler Çünkü zaten devletler bilimdışı dünyalardan olan ya hükümdarlığın Ya siyasetin egemenliğindedir Bilgelik örnek ki peygamberlik gibidir, bilge olmak için hiçkimseden izin, onay alınmaz Bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Alimler peygamberlerin varisleridir' demekte Bilgeliğin kendi iç, bilimsel, ahlaklı, nefssiz, ve evrensel kuralları, iç yasaları vardır Bunlara uyulursa bilgelik olur Bu nedenle örnek ki devletlerin ya da toplumların insanlara 'Seni bilge yaptım' demesi ile de Bilge olunmaz Bilgeye 'Sen bilge değilsin' demesi ile de bilge bilgeliktençıkmaz(bilgelikten çıkmaz) Buna ancak bilgeliğin iç yasaları, iç kuralları karar verir Bilgelik ahlaktır çünkü ahlak beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın Ve evrenin nitel zirvesidir Bilgelik bilimdir çünkü bilim beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın Ve evrenin nicel zirvesidir Bilgelik nefssiz olmaktır çünkü nefs hem 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' Diyen Din hadisileri'nin de dediği gibi alimi bile alimlikten ve dinden çıkaracak kadar En büyük cehalettir, cehaletlerin en büyüğüdür Hem tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır) Hem de önce akılı(aklı), mantığı, sonra da ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını İnsani olmayı önler Bilgelik tarafsızlıktır çünkü bilim tarafsız olmayı gerektirir Bilgelik sadelik(gösterişsizliktir) çünkü nefssizlik bunu gerektirir Bilgelik doktorluk gibidir İnsanların ne, kim, hangi ırktan, hangi toplumdan, hangi ülkeden, hangi dilden Hangi inançtan, hangi siyasi partiden olduklarına Eğitim durumularına(durumlarına), yaşlarına, cinsiyetlerine, görünümlerine bakılmadan Sorunlarının ahlaka ve bilime göre çözümlenmeye çalışılmasıdır Bilgelik avukatlık gibidir İnsanların ne, kim, hangi ırktan, hangi toplumdan, hangi ülkeden, hangi dilden Hangi inançtan, hangi siyasi partiden olduklarına Eğitim durumularına(durumlarına), yaşlarına, cinsiyetlerine, görünümlerine bakılmadan Sorunlarının ahlaka ve bilime göre haklarının savunulmasıdır Bilgelik öğretmenlik gibidir İnsanlara, toplumlara, ve insanlığa gerçeklerin ve doğruların anlatılmasıdır Bilgelik her konuya ilgi duymak, herşeyden az da olsa bilgi öğrenmektir çünkü insanların Toplumların, insanların, ülkelerin, ve dünyanın her konuda sorunları olur Bilgelik dünyadaki ve evrendeki tüm gerçekleri ve doğruları Merak etmek, öğrenmek istemek, bilmek istemek demektir Dünyaya, yaşama, ve evrende bedensel olarak değil ruhsal, beyinsel olarak açıklık demektir Bilgelik yandaşlık yapmaz, taraftutmaz(taraf tutmaz) 32 diş ortalıkta sırıtıp gezinmez Bilgelik insanlar övgüler(iltifatlar), zevkler, hazlar, mutluluklar, nefs Dalkavukluklar, yalakalıklar, soytarılıklar, bilimdışılıklar, ahlakdışılıklar değil Ahlak, bilim, mantık, ve nefssizlik dağıtır, Felsefe demek felsefe tarihi ezberlemek, doğru-güzel-hoş sözler ezberlemek değildir Konularda, ve konulardaki tüm olasılıkları dürüstçe, tarafsızca araştırma bilimdir 'Mantık' Türkçe sözcüktür, ve 'Beyinin tıkır tıkır düzgün, doğru çalışması' demektir ki Bunu da ancak evrenin nicel zirvesi olan bilim, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak sağlar, Türkçede '-sel, -sal' eki yok, bunlar Fıransızca(Fransızca)' diyenler var Haklı da olabilirler, haksız da olabilirler İncelemek, araştırmak, düşünmek gerekir çünkü bilgelik bunu gerektirir Ancak bilmedikleri birşey var, 'Batıdaki pekçok sözcük Türkçe kökenli' Ki bu konuda internette pekçok örnek yazısı yayınladım Türkiye'de 'Aysel, Gürsel' gibi insan adıları(adları) var Bir de örnek ki 'Tüzesel' değil 'Tüzel' denilmekte Yani belki '-sel, -sal' ekileri(ekleri) yerine '-el,-al' ekleri kullanılabilir Düşünmek, incelemek, araştırmak gerekir, Önce dişileri 'Bikini' diye sütyen-külotla, mini şort diye külotla Tayt pantolon diye daracık içlikle, mini etek diye apışarasız külotla Toplum içine çıkmaya yani cinsel utanmazlığa alıştırıyorlar İnsan bu tür şeylerle toplum içine çıkarsa barbarlaşır Bu nedenle ki Afrika'ya ilk giden Hıristiyanlık(Hristiyanlık) görevlileri(misyonerleri) Çıplak yerlilere 'Giyinin, giyinmek medeniliktir'i öğretmişlerdi İnsanlar barbarlaşınca söz(laf), öğüt, akıl, bilgi, bilim, ahlak, vicdan, medenilik Dinlemez, umursamaz, aldırmaz olurlar Ve insanlar ve toplumlar yalnızca ahlaktan değil bilimden, bilimsellikten de Uzak olmaya başlarlar ki bu da ülkelerin kolayca işgalini ya da yıkılmasını sağlar Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insan olmanın, insanlığın, evrimin, evrenin Nitel zirvesi ahlaktır, nicel zirvesi bilimdir Bu nedenle ki ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir Yani insanın, toplumların, insanlığın, ve dünyanın bu iki temel özelliği Yitirmememesi(Kayıbetmemesi/Kaybetmemesi) zorunludur, ve insanlık görevidir, Moda insan erkeğini de, insan dişisini de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-barbar Yapmaya çalışıyor İnsanı beyinden uzaklaştırıp bedene, nefse, ve dünyaya köle yapmaya çalışıyor Çünkü böyle para kazanıyor Çağımızın putu da, akıl-ruh sorunu da modadır Moda yangının ormanları yakıp kül etmesi gibi ruhları yok etmekte Modaya alıştırılan insanlar mantığı yitirirler, moda ne derse onu yaparlar Bu nedenle ki moda sektörü olan ülkede eğitim de işeyaramaz(işe yaramaz) Üniversite dünyası bile üniversite diplomalı ancak cehalet, mantıksızlık, tutarsızlık Ahlakdışılık, bilimdışılık içinde insanlar yetiştirirler, Hiç sevmediğim insan türü mantıksız insan türüdür Mantık olmazsa ya bilim ya ahlak da olmaz zaten Bakmak ve görmek arasında fark var diyenler Konuşmak ve söylemek arasında neden fark görmüyorlar Ağızıolan(Ağızı olan) konuşuyor çünkü, Yalnızca Türkçe yok olursa değil, ahlak yok olursa da Türkiye yok olur Çünkü hem Türk demek 'Önce ahlak' demektir ki Atatürk de 'Önce ahlak' dedi Hem de ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, Bir toplumu eğitmek siyasetçilerini ve ünlülerini eğitmekten de geçer Çünkü toplumlar onların arkalarından giderler Müzikçi Sabahat Akkiraz demiş ki 'Nasıl muhafazakar kadınlarımız tercih ettikleri gibi Giyiniyorsa laik kızlarımız da istediği gibi giyinir Rahatsız olan, başını çevirsin, 'Nefsine sahip ol ki insan olasın Nefsin bozuksa çuval da giyse bozuktur, mayo da giyse bozuktur' Demek ki Sabahat Akkiraz'a göre uyuşturucu kullananlar da sigara içenlere 'Siz sigara içiyorsunuz, biz de uyuşturucu kullanıyoruz, beğenmiyorsanız başınızı çevirin' Ve eşini başkasını başkası ile yatakta yakalayan eşe de zinacılar 'Biz birbirimizi seviyoruz, seviştiğimizi görmek istemiyorsan odadan çık' diyebilirler Chp bu kadını bir de milletvekili yapmış oysa 'Türk' demek de, 'Müslüman' demek de 'Atatürk' demek de, 'Demokrasi' demek de, 'Laiklik' demek de 'Özgürlük' demek de, 'Akıl-ruh sağlığı' demek de, 'Adalet' demek de 'Önce ahlak' demek Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, Felsefenin özü içi hiç görünmeyen ve kapağı açılmayan Kapalı bir kutu içindeki şeyi anlamaya çalışmak gibidir yani 'Mantıkla anlama' işidir Bu nedenle felsefe bilimsiz yapabilir de mantıksız yapamaz Felsefe sorunları saptar, bilim ise sorunları çözer Felsefe konu hakkında hiçbir bilgi olmadan da konu hakkında konuşabilme yöntemidir Felsefe felsefe tarihi, felsefecilerin sözlerini konuşmak değil Konulardaki tüm olasılıkları dürüstçe ve tarafsızca araştırma bilimidir Binalara verilen doğalgazın(doğal gazın) enerjisi mutfak tübündeki gazdan daha yüksek Çünkü binalara verilen doğalgazın basınçı(basıncı) mutfak tübündeki gazın Basınçından(basıncından) daha yüksek olduğu için bu olabilir Bu nedenle ki doğalgaz ile yemek pişirmek daha ekonomiktir Ancak elektrik de doğalgazdan daha hızlı pişirmekte Doğalgaz ocağının üzerine de, elektrikli çaydanlığa da aynı miktar su koyun Elektrikli çaydanlıktaki suyun en az dörtte bir oranında daha hızlı kaynadığını göreceksiniz Bu nedenle havalar ısındığında doğalgazın basınçı daha da artacağından enerjisi yükselebilir Yerçekiminin nedeni dünyanın dönme hızı olabilir, bu hız havayı dünyaya çekiyor Hava da varlıkları dünyada tutuyor olabilir Dünyanın içi ateş, kor dolu, ateş çekmez iter Bu nedenle ki dünyanın dönme hızı düşerse yerçekimi de azalabilir Yerçekimi azalırsa da hava yer yüzünde değil gökyüzünde toplanmaya başlayabilir Bu nedenle ki en kolay parçalanabilen atomlar elektron(elektron) sayısı en az olan Atomlar olabilir, en zor parçalanan atom da elektron sayısı en çok olan atom olabilir Uranyum en çok elektronu olan atom olduğu için en yüksek enerjiyi veren atom olabilir, 'Fahişe' sözcüğünün Latince anlamı 'Dünya zevkini herşeyin üstünde tutan insan'dır Paralı ya da parasız olması farketmez, ve yalnızca dişi ile ilgili, sınırlı değildir Fahişelik tüm bedenin vagina yapılması, getirilmesi durumudur Paralı ya da parasız olabilir, farketmez, Birşey ne kadar çok yapılırsa o kadar çok beyine, ruha, kişiliğe Ve yaşamına egemen olmaya başlar Bu nedenle ki ahlaka ve bilime aykırı şeylerden, ve nefsten uzakdurmak(uzak durmak) iyidir Bu nedenle ki Ali 'Söylemediğin sözün efendisisin, söylediğin sözün kölesisin' demiş Yani bir de 'Yapmadığınız şeylerin efendisisiniz, yaptığınız şeylerin kölesisiniz' demek 'Bana ne, sana ne, kime ne, kimseyi ilgilendirmez' gibi şeyler demeyin Ne yaparsanız yapın, bilimde de, toplumda da tanımı olur Akıldışı-ahlakdışı moda türü, akıldışı-ahlakdışı plaj türü, barbar sıpor türü Akıldışı-ahlakdışı siyaset türü, akıldışı-ahlakdışı medya türü, ve akıldışı-ahlakdışı ünlü türü Ve Gdo arttıkça insanlık delirecektir Çünkü bu şeyler vahşilik geni olan Mia(Maoa) geni'ni tahrik ederler, Beden de, sıpor(spor) da beyine, ve ruha zorunlu kötülüklerdendir Çünkü beden de, sıpor da hem beyini hayvanlaştırmak ister, hem de kölesi yapmak Çünkü bedenin içi zaten memeli hayvanlardaki bedenin aynısı Sıpor da kas üzerine kurulu bir dünya ki hayvan demek yalnızca ahlaksızlık ve bilimsizlik değil Kas, kas gücü, kas ile yaşamatutunmak, kas ile başarılı olmak demek zaten Ancak beden beyinin varlığı ve yaşaması için zorunlu Sıpor da sağlık, korunma, ve iş gibi nedenlerle zorunlu olabilmekte İnsan çok yaşamalı ancak sıporu olabildiğince az, gerektiğince yapmaya çalışmalı, Doğaya dönüşün ya da yönelişin ya da doğa sevgisinin nedeni bilime ve ahlaka uzak olmak Ya da nefse köle olmak ise yanlıştır Çünkü ahlaka ve bilime aykırı herşey yanlıştır çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir Bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin temel ve genel nedenidir Batı ahlaka aykırılık yüzünden insanlığını yitirdiği için ki sineması bile artık Çizgi filımlar(filmler) olmakta çünkü toplumlarına, insanlığa, bilime, akıl-ruh sağlığına Ve ahlaka doğru örnek olabilecek Toplumlarına ve insanlığa doğruları anlatabilecek, öğretebilecek ünlüleri yok Ne yapacak, Rahibe Tereza rolünde Lady Gaga'yı Miriam(Meryem) rolünde Madonna'yı Jesus(İsa) rolünde Brad Pitt'i mi Havari rolünde Elon Musk'ı mı oynatacak Bu nedenle ki Batından artık insani filımlar gelmiyor, barbarlık ve ahlaksızlık filımıları geliyor Bu nedenle ki Batı insani olabilmek için çizgi filımılarına sarıldı Ahlak beyinin, insanlığın ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ve ahlak ile bilim insanı hayvandan ayıran, ve üstün yapan en üstün iki temel özelliktir Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi Atatürk de 'Benim sözlerimle bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın'ı öğretti, Müzik de toplumuyolma(toplumu yolma) işlerinden biri olmakta Akıldışı, ahlakdışı, abuksubuk, saçsamasapan sözler, müzik diye Müzik dinlemek isteyen insan da, itap okumak isteyen insan da Önce ahlaklı giyinmeyi öğrenmeli Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir Beyinsel doğru dönüşüm ancak ahlak, bilim, ve nefssizlikle gerçekleşir Çünkü ahlak evrenin insani nitel zirvesidir, bilim de insani nicel zirvesi Ve nefs de tüm kötülüklerin genel nedenidir, Düğün takıları evliliğin ortak malıdır, eşlerin özel malı değil Hukuku siyasetçiler değil bilim ve ahlak yapmalı, Robin Sharma 'İnsan beklentisi kadar mutludur Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk' demiş Oysa insan ancak ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olursa doğru insan olur Doğruluğu da doğru mutluluk olur, evliliği de doğru evlilik olur Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir, Ahlaka ve bilime aykırı insanları özlemek, istemek aptallıktır Çünkü ahlak beyinin ve insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Aşk içi ateş dolu, insanlıkdışı dünyada içi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık Hayvanlık dolu iki insanın cinsel ilişki için birbirlerine yalakalıklarıdır Gerçek sevgi de, gerçek seven de ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olandır Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir, İnsan yalnızlıkla değil Ahlaka ve bilime aykırı olmakla ya da nefse köle olmakla Ve çevresi ahlaka ve bilime aykırı insanlarla ya da nefse köle insanlarla sarıldıkça yalnızlaşır Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, Tuhaf ve kötü birşey 'Kadına özgürlük' diye insan dişisini felsefe, bilim, mantık, ahlak, nefssizlik, beyin ile değil Beden, cinsellik, cinsel organ, çıplaklık ile öne, ileri çıkarıyorlar Durum ki 'Kadına özgürlük' denilen şey gerçekte akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Dünyalardan olan modaya, siyasete, özel sektöre Ve erkek egemenliğine en utanmazca biçimde egemenlik Gözlerin gözlerinde uyuyorsun ancak gözlerin gözlerimde hep uyanık, Bilgelik Nasreddin Hoca'nın 'Sen de haklısın'ını ahlak ve bilim ile yapmak gibidir Türkiye'nin '2. Kurtuluş savaşı' ahlaka ve bilime aykırılığa karşı savaştır Ölecek çocuklar doğuruyorsunuz, sonra da yüzlerine bakıp umutla gülümsüyorsunuz Mutlu oluyorsunuz, saçmalık, Edgar Allan Poe 'Ben size delilik sandığınız şeyin duyguların keskinliği olduğunu Söylemedim mi?' demiş Delilik ahlaka ve bilime aykırı olmak durumudur Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının nitel zirvesi, bilim de nicel zirvesidir Yani delilik hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin nedeni olan Hem de akıl-ruh sağlığını önleyen nefse kölelik durumudur, Sevişmek içi ateş, insanlıkdışılık dolu dünya üzerinde i İçi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık dolu iki bedenin mazoşistliği ve sadistliği Yani hayvaniliği hazla yaşamasıdır Bilimin kanıtlayamayacağı tek şey bilimin kanıtlayamayacağı birşey olduğudur Sarılmak, bedensel temas ilkelliktir, bu nedenle hayvanlar koklaşa koklaşa Yani dokuna dokuna anlaşır, Mutluluk duygudur, duygu da nefstir, nefs de hem en büyük cehalettir Hem tüm kötülüklerin nedenidir, hem de mantığı ve akıl-ruh sağlığını önler Bu nedenle ki Neron gladyatörler birbirlerini öldürürlerken Hitler de Yahudileri, çingeneleri, ve komünistleri öldürürken çok mutlu idi Mutluluk değil ahlaklı ve bilimsel olmak önemli çünkü ahlak evrenin nitel zirvesidir Bilim de nicel zirvesi Mutluluk hayvanda da olur ancak hayvanda ahlak ve bilim olmaz Gençlik moda ve cinsellik ile kandırılmaya çalışılmakta, 'Aşk' diye ne diye övgüler düzeceksin, dalkavukluklar-yalakalıklar yapacaksın İçi bağırsak, bok, iğrençlik dolu insana Bir de beyini, ruhu ahlaka ve beyine aykırı, nefse uşak ise 'Aşk' diye bu kadar küçülmemeli insan Aşk bu kadar küçüldüğü için ki kadına, utanmadan Hem 'Yatağıma gel, sevişelim' diye basbas(bas bas) bağırıyor toplumda Hem 'Aşk onurlu olmalı' diyen müzik, Aşk diye de olsa, arkadaşlık-dostluk diye de olsa birilerinin varlığı ile var olma Birilerinin varlığı ile yaşama(hayata)tutunma(yaşama tutunma) Birilerinin varlığı ile kendine ya da yaşamına anlam katmaya çalışma Yoksa hem onların, hem bu durumun kölesi, bağımlısı, uşağı olursun Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı bilimsel, insani, evrensel Doğru din tanımının tanımladığı dine sarıl, temel varlık amaçın(amacın) da Yaşamının anlamı da bu din olsun, Aşk içi bağırsak, bok dolu iki bedenin cinsel ilişki için birbirlerine yalakalık durumlarıdır Sevgi de kendini sevmek çabasıdır, bu nedenle ki kendini sevmeyen insan Başkalarını da sevmez, Yapılan şeyin sonuçları yapılan şeyden daha kötü, daha yanlış, daha zararlı olabilir Doktorluktaki malpraktisin yani doktor yanlışı(hatası) yüzünden hastanın Ya da yaralının zarar görmesi ya da ölmesi durumunun bir nedeni de bence Doktorlardaki bikini, mayo, mini şort, tayt pantolon, pirsing, dövme gibi Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüdür Çünkü moda nefstir, nefs de gerçeklere ve doğrulara hem ilgiyi Hem dikkati azaltan bir beyin, ruh, kişilik yapısı, durumu oluşturur. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 14.5.22/09.54
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Seyran_A
  • SonsuzMasalim
  • ŞekerPortakalı
  • Mehmett
  • Nurnur

Bağlı Üyeler

  • melankoli123wq05:32
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir