Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 290

Yazan: Birturkbilgesi
12.05.2022 / 21:04
56 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
'İnsan hayatı çok ucuz' deniliyor Hayat herkesin alabileceği kadar ucuz da ondan Öyle ki hayvanlar bile alabiliyorlar, bitkiler falan Hayat ölüler için çok pahalı, onlar hiç alamıyorlar, Hava osuruk dolu, denizler lağım Dünyanın içi ateş, insanın içi bok Bu mu yani insanca dünya Hangi ilah gelir böyle birdünyaya(bir dünyaya) Boşuna değil, bebekler ağlaya ağlaya geliyorlar Ölüler suskunca, sessizce(ıssızca) gidiyorlar Bir locasında siyaset, bir locasında özel sektör arenanın Hayat diye gıladyatörler(gladyatörler) gibi döğüşmekte insanlar Durum ki yeni bir balık türü var oldu, 'Kadın' adlı 'Balık etli kadın' tanımına uygun olarak ortalıkta balık gibi de çıplak dişi türü dolaşmakta 'Balık etli kadın'ın oldu sonunda kendisi balık Deniz içinde de denizi bilir mi bakalım, Ağızı(Ağzı) kulaklarından büyük olanlar beni anlayamaz Anlamak için önce dinlemek gerekir Ancak alt dudakları yarış atı, üst dudakları jokey gibi insanların Bilgi ağızdan değil kulaklardan ve gözlerden girer İşim kendimi değil insanlığı kurtarmaya çalışmak 'Sen önce kendini kurtar' diyenlere yanıtım(cevabım) 'Kendimi kurtardığım için bunu yapabiliyorum zaten' Doğalgaz(Doğal gaz) ısınmada, elektrik(elektrik) pişirmede kullanılmalı bence Çünkü doğalgazın ısıtması daha kalıcı, elektriğin kaynatması daha hızlı, Yalnızlık sorumluluk verir, ruhsal yükü, ve hayatı(yaşamı) Tekbaşına(Tek başına) taşımak gücü verir Bu nedenle ki ruhsal olgunlaşmaya yararı olur Kimine yalnızlığı kalabalık gelir, kimine de kalabalık yalnızlığı, Deniz kıyısında evi olan sanki kendini denizin sahibi/sahibesi Facebook'ta gırub(grub) kuran da sanki kendini Facebook'un sahibi/sahibesi sanıyor Ramazan ayı'nda televizyonda İslami yayın yapan da kendini Sanki dinin sahibi, sahibesi sanıyor Trt tuhaf ve mantığa aykırı durumda Ramazan ayı'nda İslamiyet, din öğretiyordu Şimdi ise Trt nağme radyosu müzik diye 'Alsam adanın dilberini Birkaç kadehi neşe ile, zevk ile içsem Sarsam dolasam gonca gülü koklasam öpsem' şarkısını çalıyor Eşcinsel olduğu için ahlaka ve dine aykırı durumda olan Zeki Müren'i her gün 'Sanat güneşimiz' diye çalması da cabası Ey Trt, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol Hem perhiz hem turşu olmaz, Durum ki 21. yüzyılda insan beyinine(beynine) İnsan beyinini(beynini) yok etmek için Yani insan beyinini insan beyini olmaktan çıkarmak Yani yalnızca yiyen, içen, üreyen, gezen, mutlu olan Ahlak, bilimsellik, vicdan, mantık gibi şeyler bilmeyen hayvan beyinine çevirmek için Küresel ve büyük bir saldırı var Genelde ahlakdışılık ve bilimdışılık Özelde de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü, sıpor(spor) Ve astroloji, medyumluk, falcılık gibi şeyler ile Çünkü ahlak beyinin ve evrenin insani nitel zirvesidir, bilim de nicel insani zirvesi Durum ki Gdo, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı turizım(turizm) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü Barbar, vahşi, teşhirci, fetişçi sıpor(spor) türü Astroloji, medyumluk, falcılık gibi şeyler Beyini bilimden ve ahlaktan uzaklaştırmak için Çünkü ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz bir insanlık türü kapitalistliğin de Siyasetin de, insanlıkdışı modanın türünün de İnsanlıkdışı turizım türünün de işinegelmez(işine gelmez) Çünkü bilimsel, ahlaklı, ve nefssiz insan mantıklı insan demektir Mantık da gereksiz harcamalar yaptırmaz Ve yanlış şeyler istemez Yani siyasete oy, özel sektöre para gitmez Bu nedenle ki dünyaya, insanlığa akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sıpor türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bilgisayar oyunu türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı eğlence türü Astroloji, medyumluk, falcılık pompalanmakta Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan Usa'daki(Abd'deki) Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir merkezce, Pısikoloji(Psikoloji) biliminin Atatürk, demokrasi Ve laiklik düşmanlarına ilk söylemesi gereken şey Atatürk, demokrasi, ve laiklik düşmanlığını bırakmalarıdır Çünkü Atatürk, demokrasi, laiklik demek 'Önce ahlak ve bilim' demektir Ve ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Pısikoloji biliminin ahlak, din düşmanlarına ilk söylemesi gereken şey Ahlak ve din düşmanlığını bırakmaları Çünkü ahlakın beyinin, akıl-ruh sağlığının, ve evrenin nitel zirvesi Dinin de dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı olduğudur Psıkoloji biliminin akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı özel hayat(yaşam) türü içindekilere İlk söylemesi gereken şey de bu moda türünü bırakmaları Çünkü 'Modanın nefs olduğu Nefsin de hem en büyük cehalet, hem tüm kötülüklerin nedeni olduğu Ve akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, insaniliği önlediğidir, İntihar etmek de, intihara yönlendirmek de suç ise Bu konudaki en büyük suçlu İnsanların intihar etmeden insanca yaşamalarını sağlayacak Beyinsel ve bedensel olanakları topluma sunmayan siyaset Ve insanlara yeterli ücret vermeyen özel sektördür Yani şıracı ile bozacının hukuk yapması durumu Yani 'Ölmek yasak ancak sürünebilirsin' durumu Bu mantıksız durumu önlemek için ki dini inançların Öteki dünya'larında ne siyaset var Ne özel sektör Demek ki ilahlar sorunların nedenini, kaynağını biliyorlar Toplumlar ise sorunların nedenlerini, kaynaklarını baştaçı etmekte, Bazıan(Bazan) köstebek gibi yalnızlığın kapkara dibindeyim Bazıan yarasa gibi acıların kopkoyu karanlığında Bazıan bir sürgünleşen bir tohum gibi dışarı çıkıyor ruhum İşte o zaman şiirlerim, yazılarım Felsefel olmak, bilge olmak, bilmek Sigara dumanında, içki kokusunda, meze tabağında şiir yazmak kadar ya da Dostoyevski, Tolstoy, Nietzsche okuyup Ya da moda giyinip, makyaj yapıp ya da sıpor(spor) yapıp Ya da müzik dinleyip ya da filım(film) izleyip ya dizi izleyip ya da bilgisayar oyunu oynayıp Ya da ceptelefonu ile oynayıp ya da sosyal medyada abuksubuk şeyler paylaşıp Ya da bilimdışı şeylere inannıp ya da ahlakdışılığı baştaçı(baştacı) edip Ya da siyasi yandaşlık yapıp Ya da zengin olup Kendini birhalt(bir halt) sanmak kadar kolay değil Felsefe, bilim, mantık, bilgelik insanın tek tek her hücresinin, her harfinin Her soluğunun hesabını sorar, Beden içine bataklıklar ve uçurumlar olan ova gibidir İçinde çok gidilirse ya akıl-ruh sağlıksızlığından oluşan bataklığa düşülür Ya da ahlaksızlıktan oluşan uçuruma Çünkü bedenin insana nefsten başka verebileceği birşey yoktur Nefs de hem en büyük cehalettir hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır) Hem de önce akılı, mantığı yok eder, sonra da ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, insanlığı Bedene ve beden işilerine(işlerine) çok takılmamakgerekir(takılmamak gerekir) Yoksa ya bataklığına götürür insanı ya uçurumuna Beyinini, ruhunu, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı ile doldur Ve bedeninin de, koşulların da, ortamın da, çevrenin de, toplumun da, hayatın da Dünyanın da kölesi olma 'Kendi düşen ağlamaz' denilen şey bedenin bataklığı ya da uçurumudur, İnsan çekici bulduğu insanın üzerine yönelir, bu da yöneldiği insanda yük oluşturabilir Kimseye yönelmemek en doğrusudur İnsan başkalarına bağımlılık ile değil, kendisi ile var olmayı bilmeli, İnsanların birsorunu(bir sorunu) da sevgiyi öğrenmeden aşkı istemektir Aşk içi bağırsak, bok dolu iki bedendir Sevginin içi ise temizdir, örnek ki kitab(kitap) sevgisi, müzik sevgisi, resim sevgisi gibi Bunların içlerinde bağırsak, bok yoktur Ve içi bağırsak, bok dolu şeyleri sevmek mantıksızlıktır Yani aşkın insaniliği yoktur ancak sevginin az da olsa vardır, Ölüm insanın bir gün ya da pekçok gün önceki durumu gibidir Bir önceki ya da pekçok gün önceki siz bugünkü sizi bilmez, bugünkü sizden haberi yoktur Ölüm tüm bilinenleri unutmaktır tıpkı uykuda olduğu gibi İskeletin içi bağırsak, bok dolu haline hayat deniliyor İçi bağırsaksız, boksuz, tertemiz haline ise ölüm, Sanal dünya dahil ortalığı memelerine(göğüslerine) dışavurum yaptıran dişi dolmakta Belli ki önlerine baktıklarında erkeklerinki gibi birşey görememenin ezikliği içindeler Onlar da memelerini gösteriyorlar, penis yerine Bu nedenle ki bazı dişilere 'Göğüsten testisli' denilmekte Durum ki dişi memeleri erkeklerin cinsel organlarına ya meydanokumak(meydan okumak) Ya da 'Sizde o varsa, bizde de bu var' eşitlemesi ya da ödünlemesi durumu Yani cinsel özgürlük adı altında memeler ve penisler yarışmakta İyi ki hayvanlar gülmeyi bilmiyorlar Pılajlar(Plajlar) D vitamini, sağlık bahanesi ile ahlaktan yani akıl-ruh sağlığından Vazgeçilen yerlerdir çünkü ahlak beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının İnsanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir Sonra da 'İnsanlık neden akıldışı, insanlıkdışı?' İnsanlar birbirlerini, savaş da hepsini beceriyor Öteki dünya denilen yerde kesinlikle deniz yoktur çünkü dişiler bikini yani Sütyen-külot girmeden edemezler bence Denizler olmasa dünya da, insanlık da daha insanca olurdu belki de Çünkü deniz olan yerlere bolbol(bol bol) konut yapılırdı Arabalar gemilerden daha hızlı giderlerdi Ve bikini diye ortalıkta sütyen-külot dolaşan olmazdı, Doktorlukta, savcılıkta, ve yargıçlıkta düşünsel tembellik durumu görünmekte Yani 'Gelsin tahliller, Ekg'ler, Mr'ler, tomografiler, karar vereyim' doktorluğu 'Gelsin masama kanıtlar(deliller), raporlar, ifadeler, tanıklar, karar vereyim' Savcılığı, yargıçlığı durumu Ancak hastaların tahlil sonuçlarını bekleyecek kadar zamanları olmayabilir Ve herşey insanı yanıltabilir Yani beyin herşeyini dışa bağlamamalı, kendi içinde bilimsel, mantıklı Genel kültürel bir dünyaya da sahip olmalı Yani beyin 'Herşeyi hazır bekler' durumda olmamalı Devletler, varlıkları felsefeye, bilime, mantıka, ahlaka, ve teknolojiye dayalı Bir düzene, yapıya(sisteme) değil de insanlara bağlı ise çökerler Memeleri beyinlerinin önünde dişiler, penisleri beyinlerinin önlerinde erkekler Akıl-ruh sağlıksızdır; insanın beyini bedeninin arkasında değil önünde olmalı En büyük nitel ahlaksızlık ahlakı ahlaksızlık saymaktır çünkü ahlak beyinin, evrimin Ve insanlığın nitel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran en üstün özelliktir Ahlakı ahlaksızlık olarak görmek doğru insanlığı, doğru hayatı ahlaksızlık olarak görmektir Ahlakı ahlaksızlık olarak görmek hem yanlıştır hem de akıl-ruh sağlıksızlığıdır Ahlakın ahlak olduğunu fark edememek, ahlakı ve ahlaksızlığı farksız saymak Ahlakın ahlaksızlıktan üstün olduğunu anlamamak şizofrenidir, Erkekleri etkilemek için memelerini ya da bacaklarını ya da popolarını gösteren dişilerin Çocuklarını oyuncaklar ile ikna etmek, kandırmak isteyen annelerden, babalardan farkı yok Vatandaşını evsiz ve gelirsiz bırakmak 'devlet olmak'a yakışmaz, Ahlaka ve bilime aykırı hiçkimse özel değildir Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ve bilim ile ahlak insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir Özel olmak isteyen insan ahlaklı ve bilimsel olmalı yoksa özel değil genel olur Bazı şeyler okumakla, bazı şeyler yaşamakla, bazı şeyler de düşünmekle öğrenilir Papatyanın tek bir yaprağı olmaz, Benim hayatta üç temel, öz dostum var: Ahlak, bilim, ve nefssizlik Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesidir Nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, İnsan ahlaka ve bilime aykırı olduğu yerden, ve nefse köle olduğu yerden ölür Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de hem en büyük cehalettir hem de tüm kötülüklerin temel nedeni. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 12.5.22/21.04
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Seyran_A
  • SonsuzMasalim
  • ŞekerPortakalı
  • Mehmett
  • Nurnur
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir